14 april 2014

Uppdaterat: Ubåtsaffären är långt ifrån klar

Turerna runt Kockums och svensk ubåtstillverkning fortsätter. Redan för flera månader sedan hävdade jag att det enda alternativet för att säkerställa fortsatt ubåtstillverkning i Sverige skulle vara att SAAB köpte loss Kockums från TKMS. Ett påstående som då möttes av skepsis av många. I dag är det precis åt det hållet det lutar, men det är trots dagens positiva nyhet långt i från klart.

Turerna runt ubåtsaffären är många och minst sagt udda. I tisdags åkte FMV till Malmö med en säkerhetstransport eskorterad av militärpolis. Där ska man enligt uppgift ha tagit sig in i laboratoriet för att hämta hem känslig teknologisk utrustning - teknik som tillhör FMV och som försvaret vill behålla kontrollen över.

FMV har bekräftat att det var en skyddsvärd transport som det råder försvarssekretess runt. Kockums säkerhetschef ska enligt de första uppgifterna ha varit på plats i Malmö men lyckades inte förhindra att uppdraget kunde slutföras. Enligt Ny Teknik ska det ha handlat om att FMV ska ha hämtat två Sterlingmotorer till ubåtarna Gotland och Halland.

Men uppgifterna går isär då andra uppgifter från Ekot säger att ingenting lämnade Kockums. Där säger man även att Kockums och FMV inte kunde komma överens om vad som tillhör vem. Därför slutade det med att de FMV-anställda lämnade Kockums tomhänta. Det finns även information som påstår att Kockums hade tillkallat polis i samband med att militärpolis skulle hämta materielen.

DI rapporterar i sin tur att ingen materiel förts bort från Kockums utan förseglades i en container i väntan på att ägarfrågan har utretts. Presschefen på FMV hävdar att händelsen har ”absolut inget” att göra med avsiktsförklaringen mellan Saab och Thyssen Krupp om försäljning av varvet. ”Det var ju FMV som hämtade sitt material, det har inget med Saab att göra”. Nåväl, det kan man ju tro vad man vill om..

Flera uppgifter gör däremot gällande att säkerhetschefen kort efteråt togs ur tjänst med omedelbar verkan, vilket tyder på att FMV tillsammans med militärpolis de facto har tagit sig in i lokalerna.

Personligen tycker jag att det är helt rätt att FMV gör allt för att säkra teknik som är kopplat till rikets säkerhet i tider av turbulens. Jag hoppas verkligen att man har koll på alla annan teknik som statens har betalat Kockums för att ta fram så att inte den hamnar i Tyskland.


I dag kom nästa nyhet som gör gällande att SAAB och TKMS tecknat ett MoU som innebär att man har startat förhandlingar om en eventuell försäljning av Kockums verksamhet i Karlskrona, Malmö och på Muskö.

Tyvärr framställer mer eller mindre samtliga mediahus att affären är klar i sina rubriker. SvD skriver att "Saab köper Kockums av tyska Thyssen Krupp" trots att förhandlingarna knappt har inletts.

Man måste i denna glädjeyra vara mycket medveten om att ingenting är klart ännu och att det är TKMS som sitter på det övergripande mandatet att diktera villkoren. Det går inte att bortse från att TKMS skulle kunna välja det värsta alternativet, att lägga ner verksamheten och sälja delar av varvsområdet till olika aktörer vilket i praktiken skulle omöjliggöra att bygga nya ubåtar. Även om det alternativet inte är särskilt trolig i nuläget så kan man inte räkna bort det helt. Men det är ingen självklarhet att man kommer överens om priset i framtida förhandlingar, och det skulle givetvis ligga i tyskt intresse att få bort en konkurrent från marknaden. Men förhoppningsvis kommer man överens om ett pris som Saab kan acceptera.

Tidigare har det spekulerats friskt i att Saab skulle kunna bygga ubåtar på annan plats i Sverige. Det håller jag för högst osannolikt. Det finns i dag ingen annan plats i Sverige som har den infrastruktur som krävs för att bygga ubåtar, och inte heller den arbetskraft som krävs. Ingenjörer kan man sannolikt flytta på, men fotfolket med ubåtskompetens kommer förmodligen inte att följa med verksamheten till annan plats. 

Ska Sverige bygga nya ubåtar så är det varvet i Karlskrona som gäller nu när Malmö inte längre är ett alternativ. Den enda lösningen blir då att affären mellan Saab och TKMS går i lås vilket vi får hoppas på. Men än så länge är det lång väg dit oavsett hur stora rubriker media drar till med.

För övrigt så är hanteringen av ytfartygen för Marinens räkning fortfarande ett stort problem som tyvärr hamnat i skymundan med anledning av ubåtsaffären. Det ska därför bli väldigt intressant att se hur försvarsminister Enström svarar på Peter Jeppssons två senaste skriftliga frågor. Nu när korten ligger på bordet, d.v.s. att regeringen och FMV vägrat lägga beställningar till Kockums så länge ubåtsfrågan inte är löst, så kanske försvarsministern kan svara sanningsenligt istället för att dra fram dåliga påhitt som att "antalet korvetter kan variera över tiden beroende på ekonomin" eller liknande bortförklaringar.

Regeringen har fortfarande inte fattat beslut om nödvändiga modifieringar av befintliga fartyg, något man har haft ett år på sig att göra. Att det i dagsläget är oklart med Kockums borde i rimlighetens namn inte hindra att regeringen fattar besluten i förberedande syfte så att Försvarsmakten och FMV kan gå vidare med sitt arbete. Men ett av problemen är att regeringen kräver skarpa offerter, vilket givetvis är verksamhetshindrande i sig... Ett moment 22.

I hela den här soppan är det som vanligt Marinen som drabbas. Förbanden vet inte till 100% säkerhet vilka fartyg man har att spela med från 2015 och framöver, och därmed vet man inte heller hur man ska bemanna organisationen. Så här kan man givetvis inte ha det längre. Det är i högsta grad oseriöst!

Men i väntan på regeringsbeslut så kan vi vara trygga med att 42 år gamla HMS Jägaren håller ställningarna på västkusten med sin pjäsriktade Bofors 40 mm kanon! 


Media: SR, AB, Exp,

Uppdaterat 140415 14:00

Ny Teknik levererar i dag nya uppgifter om ubåtsaffären. Det verkar onekligen som att det är Saab som sitter med trumf på hand trots allt.

I höstas ska Saab ha kontaktat TKMS för att få köpa upp Kockums men fått kalla handen. Nu när personalen flyr och går över till Saab i kombination med att ubåtsingenjörerna i Malmö måste få ett godkännande av ISP och FMV för att kunna tillverka och exportera ubåtsprodukter till de tyska ägarna så verkar man ha insett att loppet är kört. Nu vet vi ju hur relationerna är mellan FMV och TKMS, och det är de tyska ägarna mycket medvetna om. Det ser med andra ord inte så ljust ut för fortsatt verksamhet i Sverige.

Dött läge för TKMS innebär enligt Ny Teknik att man nu har kontaktat Saab och vill komma överens om en försäljning.

Det ser med andra ord ljust ut för fortsatt ubåtstillverkning i Sverige - åtminstone just nu.

23 kommentarer:

 1. Det är kanske så att antalet ubåtar också kan variera över tiden beroende på ekonomin?
  Under tiden får vi väl förbereda för vår "hjälpares" undervattensfarkoster?
  Om regeringen bara kunde kläcka ur sig vem denne är :-)

  Dock är väl ett säkert, antalet "Jägare" kan inte variera över tiden beroende på ekonomin!
  Denna guds gåva till mänskligheten, som gör att vi sover tryggt om nätterna, finns bara i ett världsunikt exemplar;-)

  "I högsta grad oseriöst", man vet inte vad eller med vem man skall bemanna efter 2015.
  Detta gäller väl hela FM?
  Dessutom är 2015 ett NBG-år. Då försvinner både materiel och individer under lång tid till hög kostnad.
  Sedan kommer org18, org19, org20 o.s.v. Efter detta tror dessutom ÖB att IO14 återuppstår!

  Suck!

  Teaterdirektören.

  P.S. Betänk att kanonen är alldeles ny!
  Så här skulle vår Fömin uttryckt sig. Det, i kombination med fartygets ökade kapacitet jämfört med sina föregångare, ger sammantaget förutsättningar för en stärkt operativ förmåga.
  P.S.2 Jag har fortfarande inte hört en enda protest eller avvikande mening från någon i Marinledningen angående alla strukna marina projekt i materielplanen!!
  Kan jag börja anta att alla är överens angående Marinens framtid?

  SvaraRadera
 2. Tror snarare att det nu är SAAB som kan diktera villkoren. Ingenjörerna är villiga att lämna Kockums och gå över till SAAB. Utan dem finns bara anläggningen i Karlskrona. Vad ska TKMS med den till utan personal? Det har dessutom spekulerats i media kring att SAAB redan kikat på Verkö utanför Karlskrona som en möjlig plats att bygga upp ett nytt varv.
  Eftersom att TKMS tidigare varit kallsinniga till att sälja är det nog de som nu kommit till SAAB och bett om nåd.
  Därför tror SAAB sitter i ett guldläge i förhandlingarna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Allt är relativt, och man ska inte underskatta tyskar när det gäller affärsförhandlingar. Det är inte alls osannolikt att ett alternativ skulle kunna vara att lägga ner och stycka upp områdets olika delar för försäljning.

   Nu tror jag inte det blir så eftersom man avser sätta sig vid förhandlingsbordet. Dessutom så ligger det i statens intresse varför jag heller inte håller det för omöjligt att regeringen kan komma att stödja vid eventuella låsta förhandlingar om ersättningsnivåer etc.

   Radera
  2. Är det inte mer troligt att det är TKMS som kan sätta priset?
   Och eftersom det kommer bli mycket högt, blir det skattebetalarna som
   via staten kommer att få stå för pengarna och inte SAAB?
   Som bekant gäller devisen "vad som är bra för Wallenberg är bra för Sverige"

   Radera
  3. Tror inte priset blir högt. Det är TKMS som vill sälja mest. Varje dag kostar enorma summor för dem. Inga kontrakt, men stora kostnader.

   Radera
  4. Vi får verkligen hoppas att TKMS säljer KV till SAAB. Att sätta upp ett nytt varv på Verkö gör sig inte så lätt, marken är mycket åtråvärd och det behöver dessutom fyllas ut stora ytor för att över huvud taget få plats med ett varv. På Verkö konkurerar man dessutom med stora spelare som ABB och StenaLine som bägge expanderar kraftigt.
   //Karlskronit

   Radera
 3. Herr Skipper, Mp har aldrig varit på plats, det är en mediaanka. Däremot har en TPSS-grp understött FMV enligt normala rutiner vid skyddade transporter

  SvaraRadera
 4. Bra klarläggande i den frågan.

  SvaraRadera
 5. Förmodligen var det MP-utbildad personal som ingick i TPSS. Min erfarenhet är att dessa har en viss förmåga att dra på sig MP-bindeln även när de inte agerar i rollen som MP.

  SvaraRadera
 6. anonym 15 april 0829

  och TPSS-gruppens gruppchef är just...militärpolis...
  Men precis; en normal sak som förstorats upp i media pga mediaomständigheterna i övrigt

  SvaraRadera
 7. Ett alternativ rent infrastrukturellt är att ubåtar kan byggas på Muskö som, till skillnad från Karlskronas dockor ägs av svenska staten. Den förhyrning som TKMS har på Muskö är tidsbegränsad och kan sägas upp. En annan fråga är om kompetensen finns på Muskö att bygga nya ubåtar vilket enligt mig borde vara en helt annan grej än att underhålla ubåtar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anläggningen på Muskö är jättebra för underhåll, men inte för nyproduktion.
   Personalen är mycket kompetent på just underhåll och ombyggnation.

   Radera
 8. Enligt säkra källor tittar SAAB på flera alternativ. Muskö är ett av de. SAAB utgår just nu utifrån att TKMS (av förklarliga skäl) inte kommer vilja sälja varvet i Karlskrona. SAAB är inställda på att bygga ubåtar och har flera parallella planer för att åstadkomma detta. Varvet i Karlskrona är dock inte det mest sannolika alternativet just nu.

  Däremot är, oavsett vad Skipper än må anse, Muskövarvet ett mycket sannolikt alternativ för att lyckas få igång produktion inom en snar framtid. Detta kommer kräva smärre justeringar infrastruktursmässigt och rekrytering av viss personal, men såväl SAAB som högt uppsatta politiker ser detta som ett realiserbart alternativ.

  Detta är det mest troliga utfallet eftersom svenska staten fortfarande äger Muskövarvet vilket inte är fallet med Karlskronavarvet.

  Vän av ordning kan man alltid hoppas att Ubåtarna börjar byggas på Muskö så fort som möjligt. Detta är väsentligt för svensk säkerhetspolitik.

  Gällandes personal ifrån Karlskrona som behöver flytta, så bedöms detta från politiskt håll som ett icke- problem då det finns gott om möjligheter för detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I näst intill samtliga kommentarer du har skrivit på bloggen så har de innehållit stora mått av desinformation, så även den här gången. Jag har talat med insatta källor som dementerar huvuddelen av det du påstår.

   Du far dessutom med osanning, exakt vad tänker jag inte gå in på av olika skäl.

   Tyvärr verkar din agenda främst handla om att i alla dina kommentarer smutskasta Karlskrona och framhäva Stockholm. Det leder inte till något gott alls, utan enbart till onödiga diskussioner som tar fokus från Marinens bästa.

   För Marinens bästa handlar det nu om att snabbt lösa situationen så att produktion och HTM av ubåtar kommer igång så fort som möjligt med befintlig personal som förberett detta under lång tid. På samma sätt gäller det att snabbt få igenom ett regeringsbeslut som möjliggör att åtgärder på ytstridsfartygen kommer igång. Även dessa är sedan länge till del förberedda.

   Jag vill i det längsta undvika att refusera dina kommentarer så jag ber dig vänligt men bestämt att sluta sprida desinformation och sluta med att göra varje ämne du kommenterar till en Karlskrona vs Berga-fråga.

   Radera
 9. Intressant diskussion från U-båtsdebatt i Australien:

  https://www.youtube.com/watch?v=h_AY-67oZAk

  SvaraRadera
 10. Det som har framförts har inte varit desinformation på något sätt. Eftersom du som jag kommenterar anonymt så är våra källor lika goda. Om du inte uppmuntrar kommentarer som inte har samma uppfattningar om saker och ting som du har herr Skipper, så är det inte ens lönt att försöka föra en mångfacetterad diskussion här på kommentarorsfältet.

  Jag försöker inte smutskasta Karlskrona eller framhäva Berga, varför skulle jag göra det?

  Vad som är bäst för marinen hoppas jag inte att du tror att du har ensamrätt på att diktera. Jag ber dig att sluta insuinera saker om vad jag skriver. LÄS istället vad jag skriver istället för att tolka efter eget tycke.

  GMY

  SvaraRadera
  Svar
  1. 1. Det har förekommit rykten om exakt det du skriver, dessa har jag kollat upp och det stämmer INTE att "Muskövarvet ett mycket sannolikt alternativ för att lyckas få igång produktion inom en snar framtid" och att "Detta är det mest troliga utfallet"

   2. Vad som är bäst för Marinen är upp till var och en att tycka runt, men det jag skriver delas även av Marinchefen, som uttryckte detta tydligt senast under Marinstridsdagarna.

   3. Skriver man att "Vän av ordning kan man alltid hoppas att Ubåtarna börjar byggas på Muskö så fort som möjligt." så har man tagit ställning i en helt annan fråga än vad som skulle ge Marinen sina 4(5) ubåtar snabbast möjligt. All ubåtskompetens finns idag i Malmö och Karlskrona. Av den anledningen står det klart för alla parter att det är den enda trovärdiga vägen framåt.

   4. Eftersom jag är bloggägare tar jag mig friheten att göra tolkningar baserat på vad som skrivs.

   Radera
 11. 1. Jag skulle önska om du kan sluta fastslå vad jag har tagit ställning till och inte.

  2. ALL ubåtskompetens finns inte enbart i Malmö och Karlskrona.

  3. Avser inte att argumentera om detta mer på detta forum då jag uppfattar det som om att vår syn i denna fråga skiljer sig en aning. Ska bli intressant att se hur detta slutar och vem av oss som kom närmast sanningen ;)

  Fair winds!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den som kommer längst i från sanningen får bjuda på öl. Ok?

   Dito!

   Radera
 12. Ok. Jag dricker helst någon ljus lager, men det är inget krav. ;)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kalle Anka, det blev som väntat du som får bjuda på öl....
   http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Newsroom/Press-releases--News/2014---6/Saab-acquires-ThyssenKrupp-Marine-Systems-AB/#.U7COlRYtPJw

   Radera
 13. Jag har funderat på ifall TKMS har skrivit under MoU't för att vinna tid för alternativa motåtgärder. Dessa funderingar stärktes när jag såg klippet, länkat från ovanstående inlägg. Min känsla var att Atzpodein blev väldigt irriterad över Larsbrinks innantillläsning. Och i sak måste jag ge Atzpodein rätt. Oavsett vad man tycker om TKMS agerande så äger dem faktiskt fd Kockums till 100%. Och det borde ju innebära vissa lagliga rättigheter. Larsbrinks uttalande var väldigt klumpigt och opassande. Sen att TKMS, och HDW innan dess, inte har varit en speciellt bra ägare är en annan femma.

  MoU't måste ha varit på väg redan vid tiden för klippet och inget utav vikt har hänt mellan då och måndagens besked som i min värld torde få TKMS att krypa till korset. Tvärtom kan man ha blivit mer övertygad att göra vad man kan för att förhala att SAAB kommer upp på banan som en konkurrent. Givetvis kan jag ha fel men jag undrar ifall TKMS inte förbereder tuffare motdrag medan förhandlingar pågår. Utnyttjande "lugnet" som dessa innebär.

  Sedan kan man alltid diskutera Karlskronavarvets kompetens och lämplighet som ubåtsbyggare, men det är nog enda platsen i Sverige som detta låter sig göras på, trots att man saknar viss nyckelutrusting. Märk dock att detta varv aldrig har gått med vinst när det gäller nybyggnadsprojekt (har endast visat vinst för marint underhåll, men det är ju bok och räkning). Och till TKMS försvar, avseende vägran att lämna fast pris, måste man tillstå att efter 15 år som ägare till fd Kockums är man nog mycket medveten om hur projekten går på varvet (Visby, Södermanland, Sektioner till Grekland, båtar till Singapore m.m).
  FMV är ju inte heller kända för låga förväntningar direkt. Man vill alltid ha den dyraste champagnen i butiken men vill endast betala för den billigaste pommacvarianten och blir nästan förnärmade när det inte går.

  Låt oss heller inte glömma vem som godkände försäljningen från första början. HDW/TKMS har agerat helt efter förväntan som ägare till en konkurrent. Tror nog fd Kockums hade gjort detsamma om man hade fått köpa HDW istället.

  Dock hoppas jag att allt löser sig så att svensk undervattensteknologi kan lyfta på nytt efter 15 år i träda.
  (Vill bara göra ett försök till ett objektivt perspektiv i all, i mitt tycke, ensidig rapportering i media)

  /Preston Tucker

  //Preston Tucker

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna