15 januari 2013

Folk & Försvar 2013 - Dag 3


Så var sista dagen på den årliga försvarskonferensen i Sälen arrangerad av Folk&Försvar avslutad. Bäst i dag, och bäst under hela konferensen var Göran Larsbrink från KKrVA, mer om detta senare.

Dagen inleddes med att Försvarsminister Karin Enström inledde med ett anförande med titeln "Säkerhet och beredskap – i rätt riktning" Hur många i församlingen som satt förundrande och funderade på om inte hela försvarsministern är tillverkad i ren teflon, för allt rinner bara av, och inget fastnar. Karin Enström har precis alla de egenskaper en nymoderat försvarsminister måste ha. Repetera mantran, kör på den inslagna vägen trots massiv kritik, och alltid ett leende oavsett hur många hårda ord som riktas mot moderat försvarspolitik. Reinfeldt har funnit den optimala nymoderata försvarsministern!

Men åter till anförandet så skulle nog en mer korrekt titel hade varit  "Säkerhet och beredskap – inte prioriterat" eller kanske "Säkerhet och beredskap – i mån av Anders Borgs välvilja att öppna plånboken". Som parantes kan sägas att det tydligen figurerat en hel del individer inne på Högfjällshotellet med svarta t-shirts med trycket "Låt inte försvarspolitiken styras av finansen".

Om det var några nyheter i försvarsministerns tal? Nej, inte det minsta!
De gamla vanliga "Vår försvarsförmåga har ökat sedan Alliansregeringen tillträdde" och "Försvarsmaktens operativa förmåga har ökat". Lite förvånande var det ändå att hon åter igen vågade ta upp den gamla tråden att "Hela Sverige ska försvaras!" trots att ÖB mycket tydligt, alldeles nyligen dessutom, poängterat att Sverige kan försvaras på en begränsad plats. Som sagt - teflon...

Vidare så har "Rekryteringsmålen för GSS/K uppnåtts" och till skillnad från andra länder så ”Satsar Alliansregeringen på försvaret". Detta säger vår försvarsminister med ett stort leende trots att hon precis har drivit igenom en halvering av Flygvapnet genom anskaffningen av JAS 39E, och att man i och med denna kommer att gå från en nuvarande numerär av 100 flygplan till ca 50 flygplan...

Samtidigt har Fredrik Reinfeldt till synes ingen aning om vad som pågår i försvarspolitiken och verkar tro att försvarsberedningen redan har lämnat sin rapport (något som i själva verkat ska delredovisas i juni 2013 och slutredovisas under 2014). Detta visar tydligt på vilket ointresse statsministern visar för försvarspolitiken. SvD:s eminente ledraskribent Claes Arvidsson skriver "Kan någon väcka Fredrik Reinfeldt"

Det enda nya var att Försvarsministern meddelade att hon gett FOI i uppdrag att snabbutreda Försvarsmaktens rekryteringsproblem. Då ställer man sig onekligen mycket fundersam till alla tidigare uttalanden  från firma Tolgfors/Enström, Forssell och Widegren att rekryteringen till det nymoderata insatsförsvaret går så oerhört bra? Minst sagt märkligt!

Efter ministerns framträdande på scenen så fick Expressen TV:s Niklas Svensson försvarsminister Karin Enström att öppet erkänna att moderaterna egentligen vill ta steget in i NATO, men att det inte fanns en bred politisk eller folklig opinion för detta. Svensson försökte (underförstått) pressa fram det givna svaret att fördelen med NATO självklart är "Artikel 5". Men ministern fann sig i sista sekunden och svarade tveksamt att ett deltagande i beslutsfattningen var det viktigaste som ett medlemskap i NATO skulle medföra....

Det enda som försvarsministern verkligen var arg över under dagen, var det faktum att Försvarsmakten inte hade hanterat genusfrågan på ett bra sätt och att det inte finns någon kvinnlig general ännu. Försvarsförmågan däremot, är hon inte särskilt oroad över vilket den sjätte mannen och Johan Westerholm var snabba att kommentera. Den förstnämnde på sitt alldeles egna sätt!
  
Peter Hultqvist var nästa talare och precis innan sitt anförande så höll han och Socialdemokraternas en presskonferens där man presenterade ett nytt försvarspolitiskt program som sannolikt kommer att bli verklighet vid ett regeringsskifte efter nästa riksdagsval 2014. Hultqvist presenterade däre ett 10-punktsprogram. Innehållet i detta avser jag att kommentera i ett kommande inlägg framöver.

Amiralen Göran Larsbrink från KKrVA var nästa talare. Utan att tveka så kan man konstatera att det krävdes en gammal ärrad flottist för att tala klarspråk i Sälen inför den samlade skaran av försvarspolitiker. Han mer eller mindre sågade försvarspolitiken vid fotknölarna. Ni gör bäst i att själva se hans anförande som omfattar ca10 minuter. (21:30 in i klippet).

Staffan Danielsson och Allan Widman var två andra talare under dagen.
Danielsson deklarerade att försvarsberedningen inte får granska ett NATO-samarbete och att detta alltså inte ska redovisas i försvarsberedningens rapport. Detta har självklart varit underförstått hela tiden, men vad jag vet så har ingen yppat detta officiellt tidigare.

Något annat som bör nämnas i detta sammanhang är att ÖB som bekant förklarat att Sverige kan försvaras på en begränsad plats år 2019 (alldeles oavsett senare förtydliganden). På pressträffen med Peter Hultqvist framkom att försvarsministern och ÖB nu har kallats till försvarsutskottet med anledning av uppgifter om den operativ förmågan för att förklara läget i detalj.

Men det mer intressanta, och som gärna faller bort i debatten är att detta förutsätter att Försvarsmakten har fått tillfört de ekonomiska medelsom krävs. Bland annat handlar det om 5,5 mdr som saknas för anskaffningen av JAS 39E och 25 mdr för övrig materiel som i dag ine är finansierad. Det förutsätter också att Försvarsmakten är helt uppfylld med personal och att förbandsmassan är samövad. Då ställer vän av ordning onekligen frågan: Hur ser försvarsförmågan ut idag, utan att materiel är tillförd och utan att personalen finns på plats? Den frågan vågade ingen lyfta under konferensen!

Övriga delar av konferensen avser jag inte att kommentera, den kan ni se själva på Folk & Försvars webbsida. Det finns självklart  utvecklingspotential för Folk och Försvar vilket jag tog upp i tidigare inlägg. Men samtidigt är det ett unikt tillfälle, inte minst för det ger försvarsfrågan väldigt mycket plats i riksmedia, något vi inte är bortskämda med! Samlade artiklar och inslag i media finns här. Avslutningsvis måste jag ge moderatorn Pernilla Ström en eloge för en mycket bra insats.

Bloggkollegan Cornucopia sågar däremot hela spektaklet och anser att hela det försvarspolitiska etablissemanget är ett gäng riktiga amatörer!

3 kommentarer:

 1. Kan försvarsministern om möjligt få blondiner att framstå som de smarta numera vare sig de vill eller inte. Hade Bagdad-Bob haft en chans?

  Ha en bra försvarsdag utan försvar!

  SvaraRadera
 2. Förstår också att folk ej vill bli officerare nuförtiden.
  Det har väl spritt sig att man måste jobba nuförtiden och att det ställs krav
  och inte som det var förr en extra inkomst vid sidan av sina fritidsintressen.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna