11 januari 2018

Sista spiken i förtroendekapitalskistan?

Foto: Sjöfartsverket

Det verkar inte finnas något slut på turerna runt Sjöfartsverkets helikopterverksamhet. Idag lämnar myndigheten det dystra beskedet att insatstiderna nu riskerar att ökas istället för att minskas. En ren och skär katastrof för alla de som är beroende av fungerande sjö- och flygräddning!

När man trodde att det inte kunde bli värre efter att man har stängt ner helikopterbaser, farit med osanning om huruvida man klarar att upprätthålla stipulerade tidskrav, och har haft helt orimligt långa insatstider så kommer idag ett nytt negativt besked. Istället för att komma till rätta med ovanstående problematik så riskerar istället inställelsetiden under nattetid istället att vara 45 minuter.

Det innebär att tiden från larm till dess att besättningen ska vara påklädd och helikoptern redo ökar från 15 minuter till 60 minuter

Lägg där till att det inte längre finns något krav att man ska kunna starta inom denna tid eftersom det  därutöver tillkommer tid för så kallad planering av uppdraget innan start kan ske.

Utöver detta så förstår jag inte heller hur Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén tänker när hon i en intervju med Sveriges radio hävdar att
"Det blir något sämre service på natten, men vi kommer att klara det uppdrag vi har från regeringen."
Jag har tidigare med några väldigt enkla bilder och beräkningar påvisat att man redan med en insatstid om 15 minuter och en stängd bas på Visby inte alls klarar tidskraven om att lokalisera och rädda en nödställd person inom 60 respektive 90 minuter på nationellt respektive internationellt vatten - exempelvis öster om Gotland.

Jag anser därför att generaldirektör Katarina Norén nu har en skyldighet gentemot allmänheten och sjöfarten att förklara hur man avser att klara tidskraven i enlighet med vad som påstås i de fall en helikopter är den enda möjliga resursen på grundar väder och vind - som denna årstid tyvärr är väldigt vanligt förekommande!

- Kommer basen på Visby att öppnas igen?
- Kommer helikoptrarna att flyga snabbare?
- Kommer man hyra in "någon annan" för att lösa ut ovanstående?

Men det här handlar inte längre bara om myndighetsledningen. Nu bör alla inblandade ta sig en funderare och tillämpa amiralen Anders Grenstads mantra "Mage-Spegel-Tidning".

Helikopterbesättningarnas avtal innebär i grunden att man arbetar en vecka, och är ledig tre veckor(!) 

Detta till synes mycket förmånliga arbetstidsavtal är man uppenbart inte beredd att släppa utan större motkrav, vilket till del är begripligt om man nu har haft det så under en längre tid, annars hade man givetvis haft ett nytt avtal på plats vid det här laget. Generaldirektören uttrycker dock i intervjun att hon anser att besättningarna ska jobba mer i grundschemat än vad man gör idag.

Från fackets sida hävdar man istället att myndigheten bör anställa fler besättningar. Det är möjligt att det faktiska behovet ligger någonstans däremellan, givetvis behöver det finnas en viss redundans i ett system som inte per automatik innebär att någon måste jobba övertid om någon är sjuk.

Det nuvarande avtalet innebär enligt Sjöfartsverket att man inte ens kan erbjuda besättningarna semester i vanlig ordning. Således finns det sannolikt flera goda skäl att revidera avtalet.

En beredskapsvecka (H24 under 7 dygn) i sjöfartsverket genererar alltså tre veckors ledighet (om man inte jobbar övertid på sin lediga vecka vill säga). Vilka andra yrkeskategorier i Sverige har ett sådant avtal?

Under 2016 genererade helikopterbesättningarna övertidskostnader om 52 miljoner kronor, och kostnaden för sjö- och flygräddning ökade med över 50% jmf föregående år från 300 miljoner till 470 miljoner enligt SVT

Det nuvarande avtalets utformning har enligt Sjöfartsverket inneburit att befälhavarna och besättningsmedlemmar med andra tilläggstjänster har tjänat i genomsnitt cirka 125 000 kronor per månad. Den enskilda högsta utbetalningen som gjorts var enligt Sjöfartsverket på över 500 000 kronor för en månad.


En annan aspekt på detta avtal som inte har diskuterats är att flygtiden för varje enskild besättning blir för låg med nuvarande avtal.

Under det senaste kvartalet (1 oktober till 31 december 2017) flög en besättning i Sjöfartsverket i snitt 7,5 timmar under en beredskapsvecka. Denna beräkning är baserat på all flygtid med Sjöfartsverkets helikoptrar under den aktuella perioden fördelat på de baser som har varit öppna. I denna siffra räknas även kortare kontrollflygningar och transportflygningar mellan baser in.

En besättning har alltså (i snitt) mindre flygtid än 8 timmar per månad (baserat på den totala flygtiden under fjärde kvartalet 2017).

Helikopterpiloter med mycket lång erfarenhet av liknande verksamhet menar att detta är för lite flygtid för att över tid kunna upprätthålla en tillräcklig hög kompetensnivå (flygtrim) för att kunna genomföra svåra operationer under svåra förhållanden på ett säkert sätt.

Baserat på detta så vore det således rimligtvis av godo att öka arbetstidsuttaget något för varje besättning genom att exempelvis arbeta en vecka och vara ledig två veckor? Detta borde rimligtvis även ligga i besättningarnas intresse att få möjligheten att utöka sin flygtid - inte bara för att säkerställa egen kompetens (och säkerhet), utan även för att kunna ha bättre förutsättningar att rädda liv under svåra förhållanden. Det gamla uttrycket övning ger färdighet borde även vara giltigt i denna verksamhet.  

Vad menade jag då med Mage-Spegel-Tidning.

Jo, jag anser att alla inblandade i detta bör ställa sig själv följande frågor mot bakgrund av vilken risk denna konflikt och orimliga avtalskrav innebär för alla de som färdas på och över havet:

- Känns det bra i magen?
- Kan jag med gott samvete se mig i spegeln?
- Finns det en risk att tidningen kommer att skriva om det ni nu gör?

Om svaren blir något annat än JA, JA, NEJ så tror jag att man bör ta ett steg tillbaka och fundera över situationen och se till att snarast finna en lösning så att inte liv riskeras.

P.S. 1:  Sjöfartsverket medger nu att man inte kommer att klara tidskraven gentemot Försvarsmakten. Detta är ytterligare en mycket besvärande aspekt på det hela D.S.

P.S. 2: Det finns givetvis flera sidor på ett mynt där olika parter har olika bild av läget. Alla turer och detaljer kommer sällan fram i den allmänna debatten. Därmed inbjuder jag som vanligt till gästinlägg eller repliker i ämnet. D.S.


22 kommentarer:

 1. Välkommen till den nya verkligheten, den nya tidens alternativa fakta, som när Transportstyrelsen gjorde "avsteg" från lagen…..Jojo, men. Våra myndighetschefer blir allt mer lika sina uppdragsgivare, och blandar samma bör med är. Språket har helt enkelt inflammerats, och myndighetschefen kan säga att hon uppfäller kraven, trots att fakta bestider detta, men eftersom en myndighetschef, jämte personalen, lärt sig att man kommer undan med "hittepå" så befinner vi oss på ett sluttande plan. Det börjar alltså likna den där lastbilen som det står helikopter på, som är klassisk i Repmånad. Snart kanske vi inte har helikoptrar alls. Det räcker med att påstå något, som trots faktum är lögn, men eftersom det inte blir en konsekvens, och alla rycker på axlarna, så är vi inte långt från ett klassiskt uttryck i gamla Sovjetunionen, "Om ni låtsas att ni betalar oss lön, så låtsas vi att vi arbetar. I aktuellt fall så är det inte på låtsas, att skattebetalarna arbetar och betalar skatt, däremot låtsas myndigheten att den utför ett uppdrag.

  Vi får väl se, endera så menar regeringen allvar med försvarsberedningen och totalförsvaret, och arbetar på allvar med att faktiskt försöka sitta kvar efter valet. Eller så låtsas de bara, och struntar i hela saken, och talar om vikten av ett psykologiskt försvar, om försvarsvilja, eller för den delen vilja att betala skatt. Eller så låtsas våra politiker bara, och är det så. Man vet inte om man ska skratta eller gråta, och man undrar lite om GD förstått, att agerandet i grunden undergräver hela fundamenet för statsmakten, i synnerhet i spåren efter Estonia. Riksrätten avskaffades 1974, det var startskottet till den nya tiden, ansvar kan inte utkrävas, mer än vart 4år, och nu vill tom
  Folkpartiklarna har sett ljuset och vill avskaffa Riksdagsvalen. Som de bäddar får de ligga, och så undrar förståsigpåarna varför valmanskåren inte plikttroget röstar som de alltid gjort, eller varför förtroendet för våra politiker är på absolut botten-nivå. Det värsta är att man efter 8 år med hövdingen, är så skadad av jumbo-jumbo, att det är svårt att uppbåda något hopp ens med ett regeringsskifte. Ansåg regeringen att frågan var viktig, skulle det inte vara en "låtsas" eller hittepå-räddning, men eftersom inget händer, så förefaller regeringens ansvarige statsråd inte att frågan är viktig för att vinna valet, dvs väljarnas förtroende. Sannolikt eftersom det inte finns en konsekvens ens då.

  Stort tack för granskningen, det verkar inte som att våra tidningar anser att samhällets fundament för sin existens är viktiga heller. Så våra myndigheter kan lugnt fortsätta låtsas. S.W
  Sedvanligt kan uppgivna cynismen förklädda till ironi, inte helt uteslutas, i syfte att inte bryta samman över hur vår föraltningsledning och statsledning tar an sig uppdraget från sin uppdragsgivare. DS

  SvaraRadera
 2. De arbetar redan 168 timmar i månaden som det är med beredskapsvecka 24/7, det är 2 timmar mer än en normal heltid, inte rimligt att kräva de ska arbeta en vecka till i månaden då man i sådant fall kommer upp i dubbel arbetstid vilket inte är lagligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ang att arbeta 168 timmar i månaden (=2016h per år) så räknar du in din sömn i detta. Då ska du få lite perspektiv från ex hur det är att arbeta till sjöss i marinen.

   En besättning som har ca 75 planerade sjödygn (då är man ombord H24) under ett år, vilket är rätt normalt, är i tjänst ombord på arbetsplatsen 2750 timmar. Det är således 750 timmar mer borta från familjen under ett år jmf med vad besättningarna i Sjöfartsverket är (baserat på din kalkyl).

   Detta eftersom ett sjödygn i marinen innebär att det räknas av 14 timmar från årsarbetstiden per dygn, och inte 24 timmar. Utöver detta ska läggas bortavaro under tjänsteresor, beordrad övertid och extrajobb för att fylla luckor etc.

   Vidare så genererar en vecka till sjöss (låt säga att du är borta måndag-måndag) 58 timmar ledighet (ca 7 arbetsdagar) jmf med Sjöfartsverkets 120 timmar (15 arbetsdagar). Dvs ledigheten blir mindre än hälften i jämförelse.

   Jag tror även att arbetsmiljön, den faktiska arbetstiden per dygn, och möjligheten till en god natts sömn i de flesta fall är bättre på Sjöfartsverkets arbetsplats än vad ovanstående sjömän kan erhålla.

   Nu lönar det sig föga att jämföra, det behöver inte, och ska inte alltid vara rättvist, men eftersom du skrev som du gjorde så kunde jag inte låta bli att sätta din kommentar i perspektiv.

   Radera
  2. Fast nu jobbar de inte till sjöss i marinen så din jämförelse är helt irrelevant. De jobbar på Sjöfartsverket och i jämförelse med övrig personal på verket som följer AVA (Affärsverksavtalet) så jobbar de redan 600 timmar mer per år än övriga skiftesarbetare och 500 timmar mer än kontorsarbetarna. Att som argument påtala att andra grupper hos andra arbetsgivare jobbar mer, drar bara ner diskussionen på sandlådenivå.

   Radera
  3. Som du skriver är det inte lönt att jämföra äpplen med päron, det är inte samma frukt. Du kan istället titta på liknande verksamheter, den mest lämpliga att jämföra skulle vara ambulanshelikopterverksamheten. Där kommer du att se att SAR-verksamheten i princip har exakt samma arbetstidsberäkning. Dock har dom anställt upp rätt mängd personal så att övertidsuttaget inte bli lika stort.

   Radera
  4. Sandlådenivå? Det var tyvärr precis det du gjorde när du tydligt deklarerade att man inte kan jämföra två verksamheter som finansieras genom skattemedel, och som båda handlar om säkerhet.

   Riktigt låg nivå.

   Radera
  5. Nu är du lite fel på det Skipper. Sjöfartsverkets verksamhet är inte skattefinansierad. Det är ett affärsverk som har krav på full kostnadstäckning.

   Radera
  6. Du får läsa på.
   Sjöfartsverkets sjö- och flygräddning är i huvudsak finansierad genom medel från luftfart och Försvarsmakten som i sin tur kommer från skattemedel. Resten kommer från avgifter från i huvudsak sjöfarten.

   Radera
  7. Fullständigt relevant benchmarking IMO.

   Det är inte utan att man får intrycket att den andre anonyme skribenten i denna tråd själv är en, som det plägar kallas numera, "stakeholder" av något slag.

   Radera
  8. Vad bekvämt att SAR absolut inte går att jämföra med andra branscher vad gäller arbetstid! Det förhindrar liksom all eventuell kritik av avtalet. Att hävda att man "arbetar 168 timmar i veckan" när man flyger 7,5 timme och är i beredskap övrig tid, skulle nämligen med stor sannolikhet mötas med hånskratt i övriga branscher. Själv är jag läkare i vården. När vi har beredskap med 30 minuters inställelsetid räknas 0 arbetstid och därmed genereras 0 ledighet. Men det går förstås inte att jämföra.

   Radera
 3. Bara en av alla verkligheter i detta utförbackens land. Intressant jobb, lön och arbetstid...hur söker man dit?..Tack för att du orkar granska och ifrågasätta dårskapen.

  SvaraRadera
 4. "En beredskapsvecka (H24 under 7 dygn) i sjöfartsverket genererar alltså tre veckors ledighet (om man inte jobbar övertid på sin lediga vecka vill säga). Vilka andra yrkeskategorier i Sverige har ett sådant avtal?"
  Svar:
  sedan 90-talet har bla heltidsbramnän varit minst 4-skift ofta senare 10åren 5st skift. dvs du jobbar 1-del ledig 3-4delar. inget konstigt med det. i 15 år har cevil sjö o flygräddning haft ett pendlingsvänligt schema dvs jobba en vecka ledig två. senare år, ledig tre. Detta för att få in kompetent personal. Fom 1 feb ska alla jobba betydligt kortare pass. ofta 8h. vilket gör att om detta fortsätter en längre tid kommer förmodligen 50% sluta. och korthuset faller ihop på riktigt.

  SvaraRadera
 5. Varför är det plötsligt en ren och skär katastrof med en inställelsetid på 45 minuter på nätterna?

  Försvarsmakten hade 45-60 minuters inställelsetid dygnet runt vid sjöräddningslarm, utom på kontorstid mån-fre, ända fram till 2007 när de lämnade den sista sjöräddningsbasen. Då hördes ingen klagan, men när Sjöfartsverket inför samma tid, då är det katastrof.

  SvaraRadera
 6. Signaturen "anonym" har endera rökt på eller skriver i affekt ty något mer osammanhängande inlägg var det länge sedan jag läste.

  SvaraRadera
 7. Att "bara" jobba var 3:e eller var 4:e vecka när man jobbar dygnet runt är inte så konstigt eller ovanligt i samhället som du verkar tro. Ponera 8 tim arbete följt av 16 tim jour eller beredskap, så får du 12-16 tim arbetstid per dygn, beroende på avtal. Om du sedan behöver jobba under din jour/beredskap så brukar detta räknas som övertid. På en vecka får du alltså 84-112 arbetstimmar, plus ev övertid. Normal årsarbetstid är ca 1800 tim per år, vilket alltså avverkas på 16-22 arbetsveckor.

  Om någon annan än Sjöfartsverket skulle ta över verksamheten, t ex Försvarsmakten, så skulle det inte förändra så mycket för arbetstiden då även de numera har att följa arbetstidslagen.

  SvaraRadera
 8. Det skulle vara intressant att se vem som kan jobba en vecka i sträck uan sömn, försvaret hade en timme inställelsetid, ja, men inte arbetstid utan jourtid utanför ordinarie arbetstid för det mesta. Är viss vaktpersonal som kan sova på arbetstid men dom jobbar inte sju dagari sträck eftersom dom kanske måste jobba hela sitt pass. Gäller inte dygnsvila för sjöfartsverkets personal ?
  vet inte om jag skulle vilja åka med någon som jobbat fyra fem dagar i sträck.
  Vad står det i arbetstidslagen? Får man jobba så mycket utan dygnsvila ?

  SvaraRadera
 9. Skrämmande läsning om hur sjöfartsverket skapat en genomrutten verksamhet som endast går ut på att belöna sig själva. Jag har jobbat inom försvarsmaktens SAR-verksamhet, så jag vet hur orimligt dyr sjöfartsverkets tjänst är i förhållande till dess låga kvalitét.

  SvaraRadera
 10. Mot bakgrund av Björks kommentar, om hövdingens skifte, skattesänkningar mot att skrota försvaret, eftersom det med mp som vågmästare (samarbetspartner) 2010 - 2014, så förefaller det som att Hövdingen agerade "rationellt" när han agerade som han gjorde. Detta med helikoptrarna är symptomatiskt, alltså förtjänar som ett gott exempel, för det mesta inom försvarspol som alliansen företog sig. Alltså:
  - de sålde Hkp4 till USAs off shore-verksamhet
  - De privatisererade SAR genom Norrlandsflyg, och sedan köpte tillbaka dessa helikoptrar, när det inte fungerade att privatisera statens egen "säkerhet" (nattväktarstatens kärna)
  - sedan upphandlingen av nya hkp, i strid mot LOU, där det var uppenbart att det var fråga
  om att UD var inblandat, (gentjänst mot Italien)
  - sedan detta att SAR ska finansieras externt, dvs via sjöfartsverkets avgifter.

  Så det ser ut sammantaget som att det är finansdepartementet, men….av kommentarerna ovan, det spelar inte så stor roll om pengarna in till finansen eller till ett visst statligt verk kommer från en avgift för sjöfart eller från skattepengar. Vad är skatt om inte en avgift ytterst. Allt vilar på statens monopol på våld och sanktionsförmåga. Om denna inte funnes, skulle inte skatter och avgifter kunna samlas in. Att försvara bristande förmåga is tagens kärnuppgift, inkl internationella åtagande, med att Sjöfartsverket är affärsdrivande är bara trams. Det mesta som är statligt, som staten försöker driva affärsmässigt, brukar ända med katastrof.

  Till saken, det förefaller vara så att när SAR behövs som bäst, är det som mest förkylda förutsättningar, tänk Estonia. Om de hkp- besättningarna sitter och lökar på ett affärsverk och jämför sina avlal med andra tjänstemän, så kanske det kommer fram till att det är en arbetsmiljörisk, att ge sig iväg, om det inte är bra väder och dagsljus. Det är alltså utöver frågan om pengar, fråga om att hela verksamhetens haveri, hänger samman med nymoderat försvarspolitik och hövdingens uppfattning att inte ens SAR ingår som väsentlig del av medborgarnas förtroende för statens förmåga att lösa sina grunduppgifter. Utöver detta är det alltså tveksamt om det kommer någon räddning, när det verkligen behövs. S.W

  SvaraRadera
 11. Det känns ju onekligen som att uttrycket "Gör om, gör rätt" är höggradigt välmotiverat.
  Skulle vi nu få en alliansregering efter valet hoppas jag innerligt att vare sig Tolgfors eller Enström över huvud taget kommer i närheten av försvars- och säkerhetspolitik. "Nya moderaterna" har i varje fall för mig tappat allt förtroende som säkerhetspolitiska talesmän genom sin historia i regeringsställning på 2000-talet. Det är inte så enkelt som att återupprätta det bara genom att lägga bud på en massa extra pengar till försvaret nu. Det kunde man faktiskt ha tänkt på redan när ryssarna invaderade Georgien ...

  Det är sorgesamt att konstatera. Men oavsett vad; det känns synnerligen angeläget att frånhända Sjöfartsverket den stora bördan att bedriva räddningshelikopterverksamhet. Oavsett att man nu med kniven på strupen lyckats trixa ihop ett avtal med sin personal.

  SvaraRadera
 12. Att bygga upp tar tid, kostar pengar och är svårt. . Att riva går snabbt och är billigt. Gäller både försvar och SAR vi kommer inte AE en lösning på detta på kort tid. Om försvaret skall sköta denna verksamhet så måste det ske tillsammans med en massa andra saker. Sjöfartsverket har knappast skött denna uppgift som fe borde men det är ju inte så att försvaret och marinen står rustade och klara att klara uppgiften.


  De som bär ansvaret är politiker och de som är lurade är skattebetalarna - och de i sjönöd :-)

  SvaraRadera
 13. "Something is rotten in the state of Denmark" skaldade ju Shakespeare en gån i världen. Nu dyker ytterligare en egendomlighet upp när det gäller Sjöfartsverket:

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/sexuella-trakasserier-pa-isbrytare-morkades

  För oss som fortfarande minns "den gamla välfärdsstaten" känns det som allt fler frågetecken kring att inte Försvarsmakten ska få sköta om sådana väsentligheter som sjöräddningshelikoptrar, sjömätning och isbrytning.
  Är det verkligen helt omöjligt att åtminstone reflektera över att återföra dessa verksamheter till försvarsmakten igen? Sjöfartsverket tycks inte ha klarat av att göra sig till en trovärdig myndighet under senaste åren,oavsett vad de sysslat med ...

  SvaraRadera
 14. Lite dåligt med inlägg nu? det är utlovat en lista på dom skepp som Sverige behöver. Har en fråga, om man nämner norska skjöldklass? Dom borde ju i alla fall inte vara helt omoderna. Dom är väl testade och i princip redan utprovade för svenska vatten. Går att få ganska snabbt antagligen och inte så personal krävande. Mvh Johan Höglund fd muf Skövde

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna