12 maj 2011

Den misstänkta ubåten på Baggensfjärden

Flera bloggare har nu börjat skriva om det ubåtsliknande föremålet som fotograferades på Baggensfjärden utanför Stockholm i våras.

Bland annat har båda bloggarna och författarna Anders Jallai och Midvintermörkerförfattaren Cornucopia kommenterat händelsen. Gemensamt för de båda är att vi generellt sett (typiskt Svenskt?) försöker att hitta andra "naturliga" förklaringar till händelsen. För en kränkande ubåt kan det ju verkligen inte vara.......

Jallai har på sid blogg dessutom gjort en mer vetenskaplig analys av händelsen, som de facto visar att föremålet rör sig genom vattnet. Att det gett tydliga svallvågor som beskrivits, framkommer dock inte på bilderna.

Nu finns det en "tokig gubbe" som hävdar att det var en oljecistern som råkat hamna i vattnet och drivit iväg. En cistern som enligt den storyn skall ha fångats in och bärgats upp på land igen. Hur stor sanningshalt det är i detta ska man nog låta vara osagt. man får väl hoppas på att herrarna från KSI (eller vilka de nu är) även gjort hembesök hos de inblandade i den här storyn för att reda ut om inlägget var ren ironi eller har en faktisk sanningshalt i sig.

Min egen skepsis mot att det skulle verkligen är en ubåt bygger på bilderna. Om vi antar att det är en ubåt i ytläge och att det är tornet och skrovet vi ser, så är proportionerna helt felaktiga. Om vi antar att det enda vi ser är tornet så är det mer rimligt, men vad är i så fall det långsmala mörka som följer med. Min erfarenhet är att det är precis så is i vattnet ser ut när den är i smältfasen d.v.s. det man kallar för "rotten ice".

Ska vi då spekulera så skulle det med andra ord vara is som lossnat i strandlinjen och då tagit med sig en cistern/tunna/fat på vägen.

Om vi istället spekulerar vidare att det var en ubåt med tornet uppe så borde periskopet absolut varit uppe, alternativt en radar (dock med stor risk att signalspaningen plockar den). För hur säkerställer man att en ubåt i ytläge i dessa relativt trånga vattnen inte navigerar fel, jo genom att optiskt fastställa sitt läge i förhållande till farligheter och andra föremål i vattnet så som bojar, prickar, fartyg och båtar.

Något ytterligare som talar emot en ubåt är att någon annan person rimligtvis också borde sett föremålet, då det är gott om hus i området, och dessutom förekommer det sjötrafik i området trots den tidiga årstiden.

Trots min skepsis baserat på just bilderna, så vill jag understryka att jag absolut inte är så naiv att jag tror en främmande ubåtskränkning 2011 skulle vara otänkbar. Precis som framförallt Cornucopia skriver, så tror jag absolut att Ivan på andra sidan, gärna testar svenska försvarsförmåga om det är av intresse för honom.

Men just den här incidenten tror jag var något helt annat än en ubåt.

11 maj 2011

Kustbevakningen i blåsväder

För några veckor sedan så hamnade Kustbevakningen som bekant i rejält blåsväder när Janne Josefsson och hans program uppdrag granskning gjorde ett repotage om de stora bristerna rörande kustbevakningens kompetens till nödbogsering av stora fartyg.

Kustbevakningen har efter detta lagt ut en del information på sin webbplats om just sitt sätt att se på saken. Till skillnad från FM som ofta kör "locket på" så tycker jag nog att KBV gör detta betydligt bättre.

I dagarna har KBV begärt stöd av FM för att få chans att öva nödbogsering av stora fartyg. Marininspektören Jan Thörnqvist har sagt att det ska nog gå att lösa.
Som jag ser så är det endast Belos och möjligen Carlskrona som kan komma ifråga om man ska lära sig att bogsera större fartyg. Men inte ens Belos som med marinens mått är ett stort fartyg, kan ge tillräcklig övning motsvarande den att hålla en stor oljetanker i full storm.

Att betänka är också att nödbogsering, som nu är en av huvuduppgifterna för KBV fartygen, inte går att likställa med någon bogseringsövning under lugna och stillsamma förhållanden i dagsljus. Som vanligt när det väl händer så blåser det alltid storm, är becksvart och fartyget är enormt stort och lastad med tusentals ton olja. Sådan är Murphys lag, och så kommer det sannolikt att förbli. Eftersom KBV inte får konkurera med den civila marknaden så kommer man sannolikt aldrig att kunna erhålla den övning och den kompetens som krävs för att lösa uppgiften.

Detta har även medfört att en del andra pinsamheter för KBV börjat diskuterats. I repotaget framgår det med all önsvärd tydlighet att personalen på bryggan inte riktigt har koll på hur knappar och spakar används, och vad de är till för på sitt nya fartyg (14 min. in i programmet). Att det dessutom tar 1 timme att få över en bogsertross under de förutsättningar (5 m/s) som vi ser i programmet är inget bra betyg.

En annan sak är de 22 händelserapporterna som KBV001 Triton i Göteborg registrerats för. Att ett så stort (läs dyrt) fartyg som Triton brukas för att hantera fortkörningar och beslagta hummertinor ger ingen bra bild av KBV verksamhet.

Jag förespråkar som vanligt en fullständig sammanslagning, där KBV helt och fullt integreras i FM. Detta har jag skrivit om i tidigare inlägg. På detta sätt skulle KBV fina resurser i form av fartyg och flygplan kunna nyttjas på ett betydligt mer kostnadseffektivt sätt och gynna den maritima verksamheten i Sverige och även de statliga utgifterna.


Vissa saker har uppenbart retat upp någon till den milda grad att man startat någon sorts protestsida mot KBV vid namn Heja Kustbevakningen.


6 maj 2011

Nya ubåtskränkningar i Stockholms skärgård?


Expressen meddelar i dag i en artikel att en privatperson vid Saltsjöbaden observerat ett föremål i vattnet som skulle kunna vara en ubåt. Då marinen ej genomfört egen verksamhet med ubåt i området så bör detta självklart utredas grundligt. Det finns gott om vatten (bottendjup) i det aktuella området, så en ubåt av mindre modell tar sig med enkelhet in på aktuell plats. Det som talar mot en eventuell utländsk ubåt är självklart uppträdandet (om det var en ubåt) i med delar av ett torn i ytläge under dygnets ljusa timmar. En ubåt vill som bekant se med inte synas.

Tokmoderaten har ett tänkvärt inlägg som rör Svensk förmåga till ubåtsjakt, något som i dag får anses som obefintlig efter alla nedläggningar och avveckling av materielsystem och plattformar för just ubåtsjakt.

Jag har själv tagit upp detta ämne tidigare i ett inlägg som rör avvecklingen av den svenska miniubåten Spiggen, och en rad andra inlägg rörande sjöoperativ helikopter.

Tittar man på bilderna som publiceras på SvD så är föremålet dock inte särkilt ubåtslikt, då det som skulle kunna vara tornet har helt fel propotioner till det som skulle kunna vara övriga skrovet. Tittar man noga på bilderna så finns det heller ingen tendens till strimmor från bogsvall, något som alltid förekommer i oika stor omfattning då ett föremål rör sig framåt i vattenvolymen. Exakt vad detta föremål är, tror jag vi aldrig riktigt kommer att få svar på.

DN har en artikel i samma ämne.

Samtidigt som denna eventuella kränkning av svenskt territorium sker så sitter man på HKV och överväger att stoppa intagningen av soldater och sjömän till våra förband. Saker hänger som vanligt inte riktigt ihop.