12 oktober 2014

Ny normalbild eller ett nytt kallt krig?


"Vi har en ny normalbild - inte ett nytt kallt krig"Syftet med detta inlägg är att utgöra en ögonöppnare för de som fortfarande inte har förstått vidden av den allvarliga omvärldsutvecklingen vi ser där Ryssland är huvudaktör. Fortfarande lever många i okunskap i tron om att den eviga freden är här trots att vi numera näst intill dagligen nås av nya rapporter från händelser som direkt eller indirekt kan kopplas till säkerheten i vår del av Europa. Läget i vårt närområde och relationerna mellan Ryssland och västvärlden är nu så pass förändrade i grunden att vi måste våga beskriva det nya läget på ett korrekt och sakligt sätt så att allvaret framkommer. Det här inlägget blir långt, men jag hoppas att du som läsare orkar hänga med till slutet eftersom det här förmodligen är det viktigaste som har skrivits på denna blogg hittills. 


Kallt krig - ett försök att definiera begreppet


Som rubriken skvallrar om så kommer det här inlägget handla om huruvida vi är på väg mot, eller rent av befinner oss i ett nytt kallt krig. Eller så har vi bara en "ny normalbild". För att kunna ta reda på detta så bör man försöka definiera vad begreppet "kallt krig" innebär och koppla ett antal så kallade indikatorer till faktiska hädelser.

Begreppet ”kallt krig” har används på flera olika sätt. Det har dels använts som beteckning på en tidsperiod och dels som beteckning på ett tillstånd. Det är givetvis definitionen av ett tillstånd som är det intressanta i sammanhanget.

Inom forskningen runt detta ämne så har man använt ett antal indikatorer för att finna svaret på huruvida det råder ett kallt "kallt krig". Dessa är (men ska inte avgränsas till):
 • Är relationen mellan stater allmänt frostiga/dåliga?
 • Alla medel utom direkt fysiskt våld används?
 • Ömsesidiga kompromisser fungerar ej, istället tillämpas ensidiga tvångsåtgärder?
 • Psykologisk krigföring tillämpas?
 • Subversiv krigföring tillämpas?
 • Ekonomisk krigföring (sanktioner) tillämpas?
 • Omfattande retorik med kraftfulla slagord? 
 • Hot om våld och territoriella anspråk?
 • Aktioner och kupper?
 • Interventioner?
 • Militär upprustning? 
 • Militära allianser stärks? 
 • I vissa fall även begränsade lokala "heta krig"?
Jag rekommenderar att du som läsare tar med dessa indikatorer i minnet när du fortsätter att läsa detta inlägg där fokus ligger på händelser som har skett under de senaste 3 åren med tyngdpunkt på vad som hänt under 2014. Men innan dess ska vi mer övergripande blicka tillbaka och titta på utvecklingen i Ryssland under en 10-årsperiod.


Övergripande utveckling i Ryssland 2005-2014


Nedanstående bild är producerad av Johan Wiktorin och återfinns i blogginlägget It´s Russia stupid. Den påvisar ett antal händelser och indikatorer som rimligtvis borde påverkat världens och Sveriges syn på Ryssland och som sammantaget rimligen borde ha genererat kraftfulla åtgärder rörande vår egen säkerhet och vårt försvar. Men så har ej skett!


Här nedan kommer jag att lista mer detaljerade händelser från de senaste tre åren. Vad vi kan konstatera är att antalet händelser och rapportering med direkt koppling till Ryssland ökar konstant.


Särskilda händelser fram till och med 2013 (ett urval)


September 2009
Ryssland genomförde övningen Zapad i Östersjön och spred därmed stor oro. Övningen blev en ögonöppnare och skapade ett stort orosmoln. Ryssland tog in landstigningstonnage i Östersjön som ej var föranmält och man drog ihop en stor mängd flygplan för luftlandsättning. Zapad innebar att Försvarsmakten tog det som fanns och genomförde en egen beredskapsövning på och runt Gotland vid samma tidpunkt. Här gick det sannolikt upp ett och annat ljus rörande Sveriges förmågor, planer och beredskap.


27 augusti 2010
Ryska ubåtar av Akula-klass har detekterats utanför marinbasen Faslane där den brittiska flottan baserar sina kärnvapenbestyckade kärnvapenubåtar. Man har en ny katt och råtta-lek där de kärnvapenbestyckade ubåtarna förföljs av ryska jaktubåtar. "Russian submarines are hunting down British Vanguard boats in a return to Cold War tactics not seen for 25 years, Navy chiefs have warned."


17 september 2012
Chefen för MUST berättar för SvD att man konstaterar en ökad signalspaning mot Sverige.


8 december 2012
SvD rapporterar om att SÄPO konstaterar ett ökat spionage mot Sverige. Ryssland är en av huvudaktörerna och Försvarsmaktens chefer informerades om läget. "Ryssland är mest aktivt och har också flest kända spionfall under 2000-talet".


30 december 2012
Den omtalade nyårsintervjun med ÖB där det framkommer att Sverige kan försvara sig i en vecka, på en plats mot ett begränsat anfall. Begreppet "enveckasförsvaret" myntas.


14 januari 2013
NATO deklarerar att man inte avser hjälpa Sverige vid ett eventuellt krig. "Man kan inte vara utanför Nato och samtidigt få allt som Nato ger" sade Natochefen.


28 februari 2013
Vi ser en rysk informationsoperation där man gör parodi på det svenska enveckas-försvaret i en musikvideo till tonerna av den svenska gruppen Abbas låt Mamma Mia.


29 mars 2013
Ryssland övar kärnvapenanfall mot Svenska mål med strategiska bombflygplan at typen Tu-22 M3. En händelse som sedan blir känd som "den ryska påsken" och kom att påverka svensk incidentberedskap.


11 april 2013
Det framkommer nu uppgifter om att den ryska militära upprustningen som omfattar ofattbara 5000 miljarder kronor nu accelereras. Det är de snabbinsatta förbanden som prioriteras. Man talar om att Putin nu ska kunna genomföra blixtattacker.


13 juli 2013
Ryssland genomför helt oväntat den största beredskapsövningen sedan kalla kriget. Omfattningen av övningen visade sig vara enorm där 160.000 man deltog och stora truppförflyttningar genomfördes över hela Ryssland.


9 september 2013
Ett ryskt signalspaningsfartyg (Fjodor Golovin) passerar för första gången på över 20 år i den smala rännan av internationellt vatten mellan Öland och Gotland när det följer övningen Northern Coast där Sverige övar tillsammans med ett antal NATO-nationer. "Från svensk sida har vi inte sett det här beteendet från Ryssland med signalspaningsfartyg väster om Gotland sedan det kalla kriget" säger marininspektören och konteramiralen Jan Thörnqvist till SvD.


16 september 2013
De ryska omfattande övningsverksamheten skapar stor oro i Baltikum. "Vi lever inte i den eviga fredens värld. Nu har vi framför oss övningen Zapad 2013 (Väst 2013) där Ryssland ska öva invasion av de baltiska staterna" säger Estlands president Toomas Hendrik Ilves.


20 september 2013
Övningen Zapad-13 inleds och sammanfattas på ett eminent sätt av Jägarchefen. Man annonserade ett deltagande om 12.900 man men i själva verket blev det närmare 70.000 man"Storleken på övningsverksamheten är mycket överraskande och avviker kraftigt från de ryska förhandsbeskeden. Ryssland har gjort skumma saker. För att dölja omfattningen så genomfördes samtidigt med Zapad en rad andra övningar som i själva verket var samordnade med Zapad"


16 december 2013 
Enligt uppgifter så har Ryssland nu placerat ut taktiska markrobotar av typen Iskander i Kalinindgrad.  Huruvida detta stämmer är fortfarande något oklart. "Iskander kan laddas både med konventionella vapen och kärnvapen. Roboten kan med sin troliga maxräckvidd på 500 kilometer nå Öland, Gotland och södra Sverige, ända upp till Stockholm, men också större delen av Polen och hela Baltikum."


Händelser 2014 (ett urval)


14 januari
ÖB Sverker Göranson talar vid Folk & Försvars rikskonferens i Sälen. När han talar om de förändrade säkerhetspolitiska läget och Ryssland så säger han att "Därför ser vi inte under överskådlig tid ett direkt militärt hot mot Sverige. Däremot måste vi noga följa den politiska och socioekonomiska utvecklingen i Ryssland framöver. Intressant är också att över tid följa om vi kan analysera ytterligare förändringar i normalbilden i vårt närområde."


23 februari
Krimkrisen inleds, något som senare innebär att Ryssland annekterar hela Krim från Ukraina. Kriget mellan Ryssland och Ukraina blir senare ett faktum. Världen står handfallen inför en utveckling som ingen hade räknat med. Relationerna mellan Ryssland och Väst blir sämre än på väldigt många år. Detta blir starten till mycket av det som senare skall ske under året.


28 februari
Aftonbladets Anders Lindberg skriver "Starta inte ett nytt kallt krig" "Det viktigaste nu är att sänka konfliktnivån i området. Paralleller dras nu till Rysslands agerande i Georgienkriget 2008 när de i praktiken ockuperade regionerna Sydossetien och Abchazien. Skulle något liknande hända med Krim står vi inför en ny form av kallt krig." Resultatet blev tyvärr precis så fast värre. Krim annekterades av Ryssland och ett krig pågår fortfarande i Ukraina.


3 mars
Ett SAS-flygplan som precis startat från Kastrup håller på att kollidera med ett ryskt signalspaningsflygplan sydväst om Skåne. Det ryska flygplanet flög utan transponder.


13 mars
DN rapporterar om stark oro i Estland trots medlemskap i både EU och NATO. "Alla europeiska länder måste vara oroliga när Ryssland säger att man ska skydda ryssar i andra länder och använder vapen för att nå sina mål."


7 april 
SÄPO bekräftar att Ryssland trappar upp spionaget mot Sverige. Ryssland har bland annat köpt in stora mängder med kartor över Sverige, något som inte kan ses som annat än krigsförberedelser.

Regeringen meddelar att Sverige tills vidare avstår från bilateralt samarbete med Ryssland. Planerade militära aktiviteter med Ryssland avbryts.


16 april
NATO aktiverar den stående minröjningsstyrkan NATO SNMCM Group 1 som deployeras till Östersjön och de baltiska staterna som ett led i att möta Rysslands aggressioner mot Ukraina och för att primärt visa solidaritet mot de baltiska medlemsstaterna som är mycket oroade över utvecklingen i Ryssland. Minröjningsstyrkan har dessförinnan under en tid legat i träda.


19 april
USA skickar trupp till Polen med anledningen av ryska aggressionen i Ukraina.


21 april
Forskaren Fabian Linde, Centrum för Rysslandsstudier vid Uppsala universitet skriver i SvD om att vi nu ser den största motsättningen mellan väst och Ryssland sedan kalla kriget. Han skriver bland annat att "Det är den största väst-öst-motsättningen sedan det kalla krigets dagar. Det är hög tid för EU-politiker att ta till sig detta och att ta det på allvar. Historien kommer att döma dem hårt om de försummar att göra så".


24 april
Upprustning i Östersjön - men inget nytt kallt krig säger experter från Försvarshögskolan och SIPRI.  De tycker det inte är en rättvis beskrivning att kalla den nuvarande situationen för ett nytt kallt krig. Till skillnad från då finns nu inga två motstående pakter, forna Sovjetallierade stater har gått med i Nato"


28 april
USA riktar sanktioner mot Ryssland i syfte att få slut på konflikten i Ukraina. Ryssland reagerade starkt efter uttalandet. Den ryska vice utrikesministern Sergej Rjabkov uttryckte ilska och menade att Vita Huset ”tappat kontakt med verkligheten”.


29 april
NATO deklarerar att man nu tredubblar antalet flygplan ingående i den baltiska incidentberedskapen Baltic Air Policing som upprätthålls via ett stort antal NATO-länder från flygplatser i Baltikum och Polen.


30 april
Den svenska regeringen fattar ett unikt beslut om att tillåta NATOs flygande radar- och stridsledningsflygplan AWACS att genomföra transitflygningar över Sverige i syfte att förkorta flygtiden mellan Norge och Polen. Orsaken är Rysslands militära angrepp på Ukraina och den ökade militära aktiviteten i vårt närområde.


10 maj
"Kalla kriget är INTE tillbaka" säger ställföreträdande chefen för skånska regementet P 7 i en tidningsintervju.

Samma dag pekas Sverige ut som ett säkerhetshål i Östersjön av Estlands president Toomas Hendrik Ilves som menar att ett oförsvarat Gotland oroar. Estland och andra EU-länder har framfört till den svenska försvarsberedningen att de vill se Sverige i NATO.


20 maj
Ryska flygplan kränker finskt luftrum över Finska Viken. Det var inte första gången och inte sista. Antalet kränkningar av finskt luftrum under året är omfattande!


6 juni
I samband med NATO-övningen BALTOPS planerar USA att skicka in strategiskt bombflyg av typen B-52 till Östersjön för att öva fällning av sjöminor. En helt unik företeelse som skall ses som en tydlig markering mot Ryssland.


9 juni
Ryssland påbörjar en omfattande motövning till de pågående NATO-övningarna BALTOPS och Sabre Strike som pågår i Östersjön. Ryskt flyg och fartyg är mycket närgångna. Den ryska övningen pågår under två veckor och omfattar bland annat landstigningsövningar. DN skriver om maktspelet på Östersjön samtidigt som SvD skriver om en kraftmätning.


14 juni
Ett ryskt flygplan av typen Su-24 kränker svenskt luftrum.


19 juni
Ytterligare en incident över Östersjön där ett civilt passagerarplan är nära att krocka med ett ryskt militärflygplan som ånyo flyger utan transponder över internationellt vatten i närheten av danskt och svenskt luftrum. Ett danskt F-16 som följde det ryska flygplanet skjuter facklor för att varna passagerarplanet.


20 juni (midsommarfton)
Svensk luftrum vid Gotland kränks (oavsiktligt) av polska Mig-29. Vad som framkom i media senare var att dessa flygplan ingick i NATOs incidentberedskap och anledningen till kränkningen var att de följde efter ryska stridsflygplan.


8 juli
Svenska flygvapenchefen Mikael Bydén berättar för SvD att inte på många år har Sveriges incidentberedskap tvingats starta jaktplan så ofta som under försommaren 2014. Ukrainakrisen och de stora militära övningarna kring Östersjön har tvingat upp Gripenplanen i luften i unik omfattning.

"För varje dag som gick var det höjda ögonbryn, det blev väldigt dynamiskt. Förutom att vi deltog i själva övningen så blir det också en hel del intressanta händelser och skeenden för vår incidentberedskap"

"Mängden starter med incidentjakt har ökat med nästan 50 procent jämfört med vad vi gjorde 2012. Vi gör markant mycket mer idag"
säger Micael Bydén.


17 juli
Malaysian Airlines flight MH17 skjuts ned av ryskt luftvärn över Ukraina. Alla 298 personer ombord omkommer. Allt tyder på att det är ett luftvärnssystem av typen BUK som använts, och sannolikt opererats av ryska officerare.


18 juli
Ett amerikanskt signalspaningsflygplan kränker svenskt luftrum efter att ha blivit pålåsta av ryskt luftvärn och där även ryska jaktflygplan ska ha skickats upp mot det amerikanska flygplanet. Flygplanet av typen RC-135 flydde snabbaste vägen från området, vilket då skedde över Gotland. Detta var dagen efter att MH17 sköts ned av ryskt luftvärn.


31 juli
Regeringen deklarerar att ytterligare EU-sanktioner mot Ryssland införs


4 augusti
The Cold War is back - skriver internationell press"The Cold War brinkmanship between Russia, NATO and the United States is back with military aircraft once again playing their deadly game of chicken in the skies."


28 augusti
Finlands luftrum kränks för tredje gången på en vecka av ryska militära flygplan. Finland bedömer kränkningarna som avsiktliga.


2 september
I dag (11 oktober) rapporterar media i stor omfattning att det Finska forskningsfartyget Aranda har blivit uppvaktad av ryska örlogsfartyg och helikoptrar vid djupgraven ost Gotland.
I Expressen publiceras bilder på den ryska korvetten 532 Boiky av Stereguschyklass med ombordbaserad helikopter. Länkar: DNSRFinska YLE, Svenska YLE, HBLExpressen. Även om det i sammanhanget saknar juridisk betydelse så framkommer det inte i media att detta kan ha ägt rum på svensk ekonomisk zon. Djupgraven ost Gotland ligger vid gränsen mellan svensk och lettisk ekonomisk zon.


5 september
En rysk insatsstyrka kidnappar den Estländska säkerhetspolisen Eston Kohver vid gränsen och för honom till Ryssland. "Tajmningen tyder på att bortförandet av Eston Kohver, 43, var sanktionerat av Rysslands högsta ledning. Det sker när Estland precis haft besök av Barack Obama och i samband med Nato-toppmötet. Ryssland vill markera mot Estland: ”Ni är inte så trygga som Obama vill göra gällande” Kohver är än i dag (12 oktober) i rysk fångenskap.


11 september
Beslut om ytterligare utökade EU-sanktioner mot Ryssland


14 september
Rapporter om ryska TIR-lastbilar i Sverige som uppträder märkligt dyker upp. Ett fenomen vi sannolikt inte hört om sedan kalla kriget.


15 september
NATO:s generalsekreterare Anders Fogh Rasmusen beskriver Ryssland och IS som huvudsakliga hot. "Russia has trampled all the rules and commitments that have kept peace in Europe and beyond since the end of the Cold War"


16 september
President Obama deklarerar att USA modernisera hela sin kärnvapenarsenal. USA ska satsa 2000 miljarder kronor på detta. Allt ska uppgraderas, kärnladdningarna, missilerna, ubåtarna och bombflygplanen, antingen ska de moderniseras eller så ska det byggas nytt. Upprustningen är den största någonsin (enligt mätningar från 1950) och uppges vara en direkt följd av Rysslands invasion av Ukraina.


17 september
Två ryska attackflygplan at typen Su-24 genomför en avsiktlig kränkning av svenskt luftrum i närheten av Öland.


19 september
Ryssland startar en enorm militörövning med namnet Vostok 2014 med 100.000 deltagare inklusive strategiskt bombflyg. Man provskjuter bland annat den långräckviddiga markroboten Iskander M.

Samma dag kapar Ryssland ett Litauiskt fiskefartyg på internationellt vatten i Barents hav och bogserat in det till Murmansk. Litauen krävde frigivning av besättningen eftersom det var ett brott mot internationell rätt och alla regler.


21 september
Ryssland genomför förnyade flygningar över Östersjön med Tu-22, sannolikt övades anfall med långräckviddiga robotar. I stort sett samtlig incidentjakt runt om i Östersjön aktiverades.


22 september
Ryssland deklarerar genom vice premiärministern Dmitrij Rogozin att man tagit beslutet att modernisera hela sin kärnvapenarsenal. "Ryssland har 1 800 kärnvapenspetsar. Det räcker inte anser Putin."


23 september
Försvarsmakten genomför utökad verksamhet med korvetter till sjöss med anledning av det försämrade säkerhetsläget i närområdet. Regeringen skjuter till 100 miljoner för detta ändamål.


26 september
Pentagon uttrycker stor oro över de ryska flygningarna med kärnvapenbestyckade strategiska bombflygplan mot USA:s och Kanadas kust där incidentjakt flera gånger har fått gå upp och möta dessa flygplan. "Tensions between the US and Russia may be at the highest level since the Cold War"


29 september
Danmark baserar stridsflygplan av typen F-16 på Grönland som ett svar på den ökade ryska aktiviteten runt Arktis


2 oktober
FRA och Försvarsmakten kan bekräfta att ryskt jaktflyg vid flera tillfällen under senaste halvåret har uppträtt på ett ovanligt närgånget sätt mot svenska signalspaningsflygplan. "De har ett beteende som vi inte sett under tidigare år, det är helt klart tuffare flygningar nu. Som regeringen konstaterat fortsätter oron i vår del av världen att öka och att Ryssland agerar mycket mer aggressivt än tidigare" säger Anders Grenstad.


3 oktober
USA godkänner försäljning av 40 stycken AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) till Polen. Dessa robotar med över 370 kilometers är avsedda för Polens F-16. Robotarna är avsedda att förstöra prioriterade och lv-skyddade mål på fasta positioner.


4 oktober
Hela det ryska flygvapnet inklusive förband från Kaliningrad deltar i en fem dygn lång civilförsvarsövning. "The air forces from Sakhalin to Kaliningrad are practicing emergency response," Drobyshevsky said, specifying that the drill includes aerial engineer, nuclear, chemical and biological reconnaissance.


5 oktober
New York Times skriver med anledning av kidnappningen av Eston Kohver samt det förändrade läget. “It is clear that Russia did not accept the outcome of the Cold War. That is what all this is about,” Mr. Anders Fogh Rasmussen said, referring to a surge in tensions between Moscow and the West over Ukraine and other former Soviet territories. “This will last a long, long time.” 

7 oktober
Ett svensk rote JAS 39 Gripen orskar en ljudbang över Gotland, något som avviker från normalt uppträdande. "Det var en skarp insats, och det är väl i princip det jag kan säga." säger F 17 informatör till SR.


8 oktober
Amerikanska stridsvagnar och stridsfordon anländer till Estland. Det är en direkt följd av Natos beslut att ständigt ha trupper närvarande i Baltikum så länge det finns ett hot från Ryssland. "De amerikanska trupperna är här i avskräckande syfte för att visa att Nato kan reagera snabbt på ett hot utifrån" säger Estlands försvarsminister Sven Mikser.

Samma dag aviserar Ryssland att man nu avser öka anslaget för "informationskriget" med 41%. "At a time when Russia's image in Europe and the U.S. has sunk to extreme lows, the Kremlin has announced dramatic new plans to increase spending on foreign propaganda."

USA deklarerar att man avser placera ut ett system för robotförsvar i Polen som svar på Rysslands utveckling av den markbaserade roboten R-500. Eftersom detta kommer att ske i närtid så kommer spänningarna i närområdet mest sannolikt att öka ytterligare. 


9 oktober
USA godkänner försäljning av 350 stycken pansarvärnsrobotar av typen FGM-148 Javelin till Estland.

Samma dag deklarerar den ryska försvarsministern Sergei Shoigu att Ryssland ska ta fram ett rymdbaserat varningssystem mot kärnvapenrobotar.


10 oktober
Marinens fartyg eskorterar Gotlandsfärjan där personal från AMF 1 finns ombord inom ramen för utökad verksamhet. "I slutet av sommaren konstaterade Regeringen att säkerhetsläget i Sveriges närområde försämrats. Som en direkt följd sköt man till 100 miljoner kronor till Försvarsmakten för att framför allt öka övningsverksamheten."

Samtidigt kommer rapporter om beredskapsövningar med strategiska robotförband (kärnvapen) med ryska norra flottan.


11 oktober
Rappporter om oroligheter vid Estniska gränsen mot Ryssland vid väg 77.


12 oktober
Rysslandskännaren Vilhelm Konander skriver i DD om systemhotet från Ryssland.
"Det är dags att se sanningen i vitögat. Europa är i krig och Ukraina är första offret. Vi väcks till en verklighet med ett aggressivt och auktoritärt Ryssland, en tillintetgjord europeisk säkerhetsordning och folkrättens regler satta ur spel. Ett reaktionärt Ryssland riktar ett systemhot mot frihet, demokrati och rättvisa."


Sammanfattning


Ovanstående tidslinje med händelser kopplade till Ryssland är bara ett axplock baserat på vad jag själv har sett i media. Det finns givetvis flera exempel, och jag kanske till och med har missat någon större händelse.

Vad man ska ta med sig är att detta är de saker som vi känner till genom öppna källor(!) Sannolikt finns det ett antal händelser som inte är kända av allmänheten och som det råder sekretess runt. Vad som är ännu värre är att det förmodligen sker saker som inte ens militära myndigheter känner till. Ett exempel på detta skulle kunna vara vad som händer under ytan.

När jag inför skrivandet av detta inlägg bad kollegan Wiseman om tips på händelser och indikatorer som pekar på att vi möjligen är på väg mot ett nytt kallt krig så fick jag svaret "finns det någon indikator som tyder på motsatsen?"

Vad vi kan konstatera är att läget inte är nytt, förändringen startade redan för många år sedan men det är få som har haft förmågan att se detta, och det har i Sverige varit nästintill tabu att tala om ett eventuellt hot från Ryssland. Från regeringens håll och även från Försvarsmakten har man vid flera tillfällen tidigare talat om att man inte ser något hot mot Sverige under överskådlig tid. Oscar Jonsson doktorand i krigsvetenskap på Kings College skrev i sitt senaste inlägg att "När Sveriges ledande politiker utesluter att det finns något militärt hot mot Sverige så gör man både sin egen analys en otjänst, men även visar man på en fantasibrist på gränsen till okunskap."

Johan Wiktorin skrev den 6 juni mycket tänkvärt om paradigmen att ett "angrepp på Sverige är osannolikt".  Wiktorin menar att kombinationen av ett isolerat, oprovocerat övningsanfall mot Sverige (under ryska påsken övade man så vitt vi vet bara mot Sverige) och SÄPO:s övriga uppgifter visar att ett enskilt militärt angrepp mot Sverige inte längre är osannolikt. Det är förvisso en väldigt liten sannolikhet, men den finns där sedan långfredagen förra året.


Slutsatser


Den inledande meningen som citeras först i detta inlägg uttalades av överbefälhavare Sverker Göranson i samband med ÖB chefsmöte för någon vecka sedan. Det är därmed Försvarsmaktens officiella budskap till alla chefer.

Min egen analys av detta ger vid hand att Försvarsmakten inte ska framstå som alarmistiska och bli den instans som genom att använda ord som "kallt krig" driver på debatten om ett förändrat läge. Att deklarera att vi är på väg mot, eller rent av mitt inne i ett nytt kallt krig måste givetsvis komma från politiskt håll, inte från Försvarsmakten även om det är där den bästa och mest aktuella kunskapen finns.

Men oaktat detta, är det verkligen bara en ny normalbild vi ser framför oss när vi radar upp händelser på en tidslinje likt vad jag har gjort i detta inlägg? Ja, det är i dagsläget upp till var och en att bedöma själv.

I Sverige har vi fortfarande den unika förmånen att tillåtas yttra våra tankar som enskild individ. ÖB i egenskap av myndighetschef anser att vi har en ny normalbild samtidigt som sjömannen på korvetten HMS Malmö är av uppfattningen att kalla kriget är på väg tillbaka. "Det är skarpare nu och ärligt så är Kalla kriget på väg tillbaka." 

Vem som i slutändan får rätt kommer historikerna att få avgöra när böckerna om denna tidsperiod ska författas någon gång i framtiden. Men personligen så håller jag det inte för osannolikt att det rådande läget mycket väl kan passa in under Cygne Noir eller Svarta svanen-teorin.

Men det allra viktigaste är att våra politiker och vår regering får ta del av, och förstår allvaret. Detta oavsett om vi definierar händelserna och utvecklingen som en ny normalbild eller ett nytt kallt krig. Sverige måste se över sina säkerhetsgarantier och försvaret måste ses över. Försvarsberedningens slutsatser är i flera fall redan överspelade. I dag har vi en organisation som skapades för att i första hand kunna genomföra internationella insatser mot en gammal/lågteknologisk och föga organiserad motståndare.

Det kraftigt försämrade säkerhetsläget kan inte längre nonchaleras och måste tas på allvar!77 kommentarer:

 1. Ett mycket bra och nyttigt inlägg som jag hoppas att många tar till sig!

  Jag vill peka på två ytterligare allvarliga händelser.

  Det första är de ekonomiska sanktioner som nu råder mellan de bägge parterna. Här ser vi att den ryska ledningen utan att tveka kliver rakt in i sanktionerna och svarar med motsanktioner som även i hög grad drabbar den egna befolkningen men utnyttjas för att elda den inhemska opinionen. Levada-institutets undersökning visar att de flesta ryssar stöder detta förhållningssätt.

  Den andra och faktiskt allvarligare händelsen som understryker att det nu rör sig om en ideologisk konflikt är att att Ryssland ensidigt suspenderat det drygt 20 år gamla utbytesprogrammet för skolelever där ungdomar från USA respektive f d Sovjetunionen ges möjlighet att studera i varandras länder för att ta intryck och bidra till en bättre framtida utveckling. Nu har Ryssland ensidigt suspenderat detta på 2 år, men jag tror få tvivlar på att det blir en permanent åtgärd. http://www.rferl.org/content/astakhov-us-program-exchange-couple-gay-illegal-adoption/26615391.html

  SvaraRadera
 2. Smått ruggig läsning när man får det ihopklumpat, undrar hur mycke folket på must skulle kunna tillföra listan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är imponerad över kalla krigets generationers förmåga att hålla tyst och t.ex. lyda avvecklingspolitik men jag undrar om den andan finns kvar och hur individer reagerar om det politiska systemet inte tar situationen på allvar. Finns det f.ö. i praktiken kvar någon påföljd utöver yrkesförbud?

   Radera
 3. Mtp div övriga försäljningar/inköp som nämns, var i bilden och tidslinjen som målas upp passar beställningarna av Mistral in ?

  SvaraRadera
 4. En fundering, kanske lite på sidan av det direkta ämnet men, det har nämnts i nyheterna nyligen att Ryssland planerar spärra tillgång till internettjänster efter nyår, ex. sociala medier, online underhållningstjänster, iPhones, mfl. Finns det ännu så länge några tankar till hur detta kan påverka dels isoleringen av ryssarna själva, och dels hur det eventuellt kan påverka stämningen hos befolkningen att inte längre kunna nå tjänster man är vana vid ?

  SvaraRadera
 5. Saknar några händelser tex då Cecilia Widegren deklarerade att Ryssland drar dig österut och att europa därmed är säkrare än på länge. Några viktigare datum ur införandet av PRIO, Vidar och FMCL hade också varit på sin plats.

  Obs ironi kan förekomma.

  SvaraRadera
 6. Det är bara att konstatera att vi fått en ny normalbild i vårt närområde och en normalbild som inte bara innebär större, oftare och mera kvalificerade ryska övningar utan även ett mera aggressivt och provocerande uppträdande på och över Östersjön. Vad som sker under utan kan vi OSINT-are bara gissa oss till.

  Risken för oss och kanske målet för Ryssland är i detta nya läge att våra fåtaliga flyg- och sjöstridsförband blir så hårt slitna av incident- och visa-flaggenuppgifter att både den personella och materiella uthålligheten över tid når kritiskt låga nivåer (ffa med tanke på de tyngande vakanserna rörande viss nyckelpersonal).
  Hög beredskap och närvaro till sjöss och i luften är resurskrävande och stjäl dessutom både tid, pengar och personal från det som ständigt krävs, nämligen övning.
  /Peter Hammarberg

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra poäng Peter! Om vi lägger allt för mycket energi på att alltid vara närvarande så tappar vi resurser till egen övning och utbildning vilket är det som egentligen förstärker försvaret till den dag det behövs på riktigt.

   Radera
 7. En verklighet som inte går att blunda för
  Mycket bra sammanfattning

  SvaraRadera
 8. Inte en alldeles oviktig aspekt är de politiska reaktionerna som levererats.
  Under allians-regeringen har det mesta inträffat, någon direkt kursändring eller motreaktion kunde som sagt vara upplysande.
  Även miskade Svenska anslag borde rymmas i några tabeller.
  Incident - Politisk reaktion - Ekononi + eller -
  Sammanfattningen blir att det incidenter eskalerat/ökat under alliansen.
  Försvaret får ökade kostnader och mindre pengar av fattade politiska beslut mot denna bakgrund.
  Väntar med spänning på den nya budgeten...

  SvaraRadera
 9. Plats: om nu jag tänker rätt med det som rapporterats verkar vara väääldigt nära dragningen av Nordstream. Minns ni de som påpekade det eventuellt mindre lyckade i att den dras så nära Svenskt teritorialvatten? Minns ni att det påpekades att det ju inte kunde uteslutas att ledningen skulle användas till att montera annat än gasrelaterad utrustning?
  Och så dyker det upp en ubåt nära Aranda när hon skall ta prover kring detta område?
  Misstro slumpen mina vänner. Och minns - eller arbeta för att bilda dig/er en egen uppfattning om - vilka som arbetade för att möjliggöra Nordstreams dragning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, jag var en av de som varnade för de s.k. "miljösensorerna" på rörledningen i Östersjön. Jag var en av de som tidigt varnade för det genom-militariserade företaget Gazprom. Om jag inte minns fel så äger Gazprom 51 procent av aktierna i Nordstream, och det behövs inte mer för att Putin ska få sin vilja igenom. Dessutom i samband med det här så har tyskarna agerat försåtligt. Jag har inget emot tyskar, men dessa marionetter i Nordstream är inte något vidare bra människor.


   "24 april
   Upprustning i Östersjön - men inget nytt kallt krig säger experter från Försvarshögskolan och SIPRI. De tycker det inte är en rättvis beskrivning att kalla den nuvarande situationen för ett nytt kallt krig. Till skillnad från då finns nu inga två motstående pakter, forna Sovjetallierade stater har gått med i Nato"

   Det är inte så lätt att hävda det som Försvarshögskolan och SIPRI hävdar. Försvarshögskolan borde förstå att man inte kan jämföra reella tal för materiel rakt av, mellan USA eller ens Nato och Ryssland. På land och i Centraleuropa och till sjöss i Svarta havet så har Ryssland ett skrämmande stort övertag på flera plan beroende på geostrategiska förutsättningar. Tyskland är ett osäkert kort vid en krigskonflikt, åtminstone så länge de är beroende av rysk gas. George H.W. Bush, den äldre Bush, lovade förvisso Ryssland att Nato inte skulle utvidgas i f.d. Östeuropa, vilket det gjorde. Men samtidigt så drog USA tillbaka stora styrkor och lade ned kärnvapenprogram i Europa, det får man inte glömma. Det vi ser är en ensidig rysk aggression.

   Radera
  2. Jag begriper inte varför Ryssland skulle behöva ha en gasledning som täckmantel om de vill placera ut fasta eller åka runt med rörligs sensorer på internationellt vatten. För mig är det huvudsakliga säkerhetspolitiska hotet handelspolitiskt.

   Jag kan ha fel i detta då alla sidor verkar anse ledningen vara en god rustningsanledning vilket kan skapa problemet ur intet.

   Radera
 10. Glöm inte störningarna i svensk internet infrastruktur. Försäkringskassan, Malmö kommun och SAS bokningssystem har legat nere under en förhållandevis kort period. SAS bokningssystem låg nere dagen efter att Ryssland varnat för att västs charterflyg inte skulle få flyga över Ryssland. Indicier eller mönster...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Glöm inte heller det bakterieangripna dricksvattnet under den för olika städer i Sverige sekventiella förgiftningen för något år sedan. Det var inte en enda dricksvattentäkt som drabbades två gånger men ändå återkom förgiftningarna under en kort period under sommarhalvåret.

   Radera
  2. Och detta berodde på vaddå?

   Förklaring lyser med sin frånvaro. Är det öppnade ventiler mellan dricksvatten och brunt vatten, eller är det andra orsaker. Eftersom det förekom under sommarhalvåret så kan man gissa på en kombination av värme och nedfall från luften. Provtagningar borde vara obligatoriska för att kontrollera luftkvalitet runt vattentäkter.

   Radera
  3. @A. Nilsson:

   Hade det haft med luften att göra så skulle alla vattentäkter blivit förgiftade samtidigt.

   Radera
  4. Äkta slump ger "klumpar" av sammanträffanden och först när det sker sammanträffanden ger de rapportering och rykten. Det behövs mera belägg och helst bevis för att vara säker på att någon djävlas med oss.

   Radera
  5. Ett starkt indicium är väl att Ryssland har gjort krigsförberedelser mot Sverige. Eller vad säger du?

   Radera
  6. Roger Klang
   Var det Ryssarna som såg till att det saknades pengar till underhåll och att avlopp därför kom in i dricksvattenledningarna?

   Radera
  7. När man letar naturliga förklaringar till händelserna så kan det bara sluta där. Händ
   elserna följde diakront, glöm inte det.

   Radera
  8. @Roger Klang
   Sabotage av den sorten om det verkligen var det påminner mer om att man vill driva igenom privatiseringar.
   För jag antar att det handlar om kommunala anläggningar(?)
   Det pågår världen över en strävan från (den anglosaxiskt dominerade )makteliten att försvaga alla självständiga nationalstater. Genom privatiseringar avhänds de folkvalda alltmer sitt inflytande.
   I skola och sjukvård har i Sverige privatiseringarna givit upphov till mycket kritik. I förlängningen får vi ett samhälle där skola och sjukvård finansieras som i Usa: det fungerar men kostar mycket mer i direkta avgifter. För att tvinga igenom detta måste man vänja folk vid att det funkar dåligt så att de kräver förändring. Den förändring som erbjuds är då inte en återgång till högre skatter utan i stället privata avgifter så de rika slipper betala för de fattiga och de fattiga inte har råd med bra skolor. Det var du som insinuerade sabotage inte jag och resonemanget är hypotetiskt men mycket mer realistiskt än ditt. Anonyms kommentar om bristande underhåll är mitt i prick.

   Radera
  9. @Peter Grafström:

   Jag håller med om att egentligen så är bevisen för få, men de indicier som finns är tydliga. Det är ganska troligt att det var människoskapade problem, kanske 50-50 procents chans. Jag kan tänka mig små MUF-are som springer omkring med gödselsäckar likt terrorister runtom i Sverige och dumpar i vattentäkterna. Det är ju verkligen ett realistiskt resonemang. Knäppgök. Men vad jag vill ha sagt är att om det i ett krigsliknande scenario eller i ett krig mot Ryssland plötsligt förgiftas vattentäkter runt om i Sverige, då är det definitivt bevisat att Ryssland redan för X år sedan hade förberett det kriget mot Sverige. Och det är viktigt!

   Roger Klang

   Radera
  10. @Roger Klang
   Läs gärna igenom kommentarsreglerna om god ton. 'Knäppgök' använder inte jag om dem jag debatterar med men tanken att ryssarna enligt dig skulle sabotera dricksvattnet ter sig mer långsökt än att (tex utländska) riskkapitalister skulle kunna provocera fram privatiseringar.
   Där finns ju ett klart ekonomiskt motiv. Vinsten hamnar i offshorebanker.
   Och du kanske känner till vad Enron höll på med i Usa av avsiktliga sabotage för profit.
   Men som sagt i första hand sympatiserar jag med den mer prosaiska förklaringen om bristande underhåll.

   Radera
 11. Finländska HBL har, trots den korta artikeln, fått in mer fakta i målet och en bättre beskrivning än ngn Svensk aktör jag sett:
  http://hbl.fi/nyheter/2014-10-11/667181/ryska-flottan-stor-forskningsfartyget-aranda

  SvaraRadera
 12. Den vanligaste konkreta definitionen

  1) Beteckning på relationen mellan USA-SSSR mellan 1945 och 1991.
  2) Beteckning på en särskild periodisk relation mellan två särskilda aktörer som förklarar
  tex beteckningen ”det andra kalla kriget” mellan 1978 och 1984-85-86.

  NE
  Kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
  Uttrycket KK hade använts tidigare men anses ha myntats i aktuell betydelse av Bernard M. Baruch i april 1947. Konflikten bestod i starka ideologiska och maktpolitiska motsättningar, kapprustning och ömsesidigt hot om krig.

  Centralt NE
  - ideologiska motsättningar (ofta ett medel för ett mål, makt, aktuell situation utgår från nation/identitet)
  - maktpolitiska motsättningar - Vad det är frågan om, makt, politiken an annan fråga, öppet slutet samhälle....
  - kapprustning, ja, vi har en kapprustning från Ryssland, som möter Natos nivå, och själva är vi rätt nakna.
  - ömsesidigt hot om krig. Det mest centrala, kriget, eller hotet, är politikens förlängning

  Wiki
  "Kallt krig är inte ett krig i dess rätta bemärkelse, utan benämningen på förhållandet mellan två eller fler stater, organisationer, grupper eller personer som inte ligger i väpnad konflikt, utan snarare i en maktbalans eller terrorbalans och istället hotar varandra med vapen och våld."

  Följande centralt:
  - Förhållandet (mellan stater)
  - Konflikt (ej väpnad)
  - Maktbalans / terrorbalans
  - Hot (med våld)

  Johan Galtung. Krig utan seger
  ” ’Det kalla kriget’... har flera gånger bragt världen på randen till ett kärnvapenkrig
  och har hållit miljontals människor i beredskap och anspänning. Från dag till dag har det kalla kriget ledit till
  händelser som i en mer fredlig period skulle vara sensationella, och har skapat en inflation i spänning och dramatik."

  Centralt
  - risk för kärnvapenkrig
  - miljontals civila hotade
  - beredskap och anspänning
  - Inflation i spänning och dramatik

  Gunnar Fredriksson
  "Kriget kallas kallt, därför att alla medel kan användas utom (fysiskt) våld.
  Men det kallas ändå krig, därför att det inte är fråga om ömsesidiga kompromisser
  och eftergifter - normal diplomati - utan om ensidiga tvångsåtgärder för att tvinga
  motståndaren att dra tillbaka sina positioner."

  Centralt
  - Alla medel kan användas utom direkt fysiskt våld.
  - Konflikt - Inte är fråga om ömsesidiga kompromisser och eftergifter
  - ingen normal diplomati
  - ensidiga tvångsåtgärder för att betvinga motståndaren (part) att ändra position

  S.W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  2. Utsvävningarna från huvudämnet för stor. Kommentar borttagen!

   Radera
 13. Sammanfattning av definitionerna

  - ideologiska motsättningar
  - maktpolitiska motsättningar
  - kapprustning
  - ömsesidigt hot (om krig)

  - Förhållandet (mellan stater)
  - Konflikt (ej väpnad)
  - Maktbalans / terrorbalans
  - Hot (med våld)

  - risk för kärnvapenkrig
  - miljontals civila hotade
  - beredskap och anspänning
  - Inflation i spänning och dramatik

  - Alla medel kan användas utom direkt fysiskt våld.
  - Konflikt - Inte är fråga om ömsesidiga kompromisser och eftergifter
  - ingen normal diplomati
  - ensidiga tvångsåtgärder för att betvinga motståndaren (part) att ändra position

  S.W

  SvaraRadera
 14. Fantastiskt inlägg! Tack Niklas!
  Två reflektioner: De som framhärdar att IO 14 är det rätta militära verktyget måste förklara hur de kan komma till slutsatsen att vi inte har/har haft en allvarlig försämring av säkerhetsmiljön.
  Den andra handlar om den annonserade avspärrningen av nätet i Ryssland. Förutom det som sagts ovan, så minskar ju informationsflödet ut ur landet. Tänk på alla bilder etc. som bidragit till att att avslöja den ryska inblandningen i Ukraina. Ökad operationssekretess alltså.

  SvaraRadera
 15. Skipper,

  Det är illa när ett så genomarbetat och kvalificerat inlägg inte får fler kommentarer. Men tack!


  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan bara hålla med!
   Det är väl snart dags att riksdagen inrättar ett förtjänsttecken åt våra fantastiska slitvargar till försvarsdebattörer? Som gått från bloggare till fullfjädrade opinionsbildare.

   Det enda jag saknar i ovan inlägg är Ryssland maskirovka på Krim och Ukraina. En tydlig förberedelse till krig. Hur många gånger förnekade Putin att det var hans "gröna män"? Senare kom sanningen fram.

   Radera
  2. Inte säker på att det krävs att det inlämnas kommentarer för att skribenten ska bilda sig en uppfattning om sin läsekrets omfattning.
   Statistik på ett blogkonto som detta brukar vara såpass god att administratör ser om läsarna läser hela eller delar, hur många unika besökare och om man är en "återvändare"
   Men jag instämmer i artikelns förträfflighet.

   Radera
  3. Ja, du herr Widman.
   Tänk om vi hade haft försvarsintresserade politiker i det här landet som hade använt sina resurser i en valrörelse till att föra ut ovanstående fakta till befolkningen?
   Tänk vilket genomslag?
   Tänk så många kommentarer det hade blivit?

   Jag hoppas inte att något av informationen var någon nyhet för dig!
   Skulle så vara fallet är det nog dags att fundera på valet av yrke och uppgifter inom detta.

   De flesta som läser detta inlägg är nog tyvärr pinsamt medvetna om läget och så mycket kommentarer behövs inte. Däremot tror jag att antalet läsare kommer att bli ganska högt, vilket är ett bättre mått på inläggets tyngd.

   Teaterdirektören.

   Radera
  4. Tack Allan.
   Det här inlägget har slagit alla rekord avseende läsare som i skrivande stund genererat över 25.000 besökare.

   Radera
 16. I beskrivningen saknas helt den geopolitiska bakgrunden som förklarar varför förändringarna sker.
  Det är som att visa det upprörda beteendet från ett misshandelsoffer inträngt i ett hörn utan att det framgår att det finns en förövare som har varit tydlig med sina aggressiva avsikter.
  Jag är för allmän värnplikt och ett trovärdigt svenskt försvar men inte för att ryssarna har något ont i sinnet utan för att Usa av gränslös maktlystnad gör världen osäker för alla.

  SvaraRadera
 17. Mycket bra sammanställning! Du låter dock Konnander få för mycket credit - hans recept för en framgångsrik svensk säkerhetspolitik är ju att återskapa alliansfriheten och på något sätt ta den på allvar igen. Dvs - får man förmoda - aktivt avbryta allt NATO-samarbete, ta tillbaka solidaritetsförklaringen från 2009, annullera HNS-avtalet, skrinlägga allt samarbete såväl med Baltikum som med Finland m fl länder, lägga ner alla ambitioner på att delta i en gemensam EU-politik inom säkerhet och försvar, och skapa en försvarsmakt motsvarande den vi hade på 80-talet (till tonerna av 6% av BNP till försvaret i femton år eller så) osv osv. Om det blir den Löfvenska linjen säger jag som Annie Lööf: lycka till!

  SvaraRadera
  Svar
  1. En alliansfrihet som alla tar på allvar skulle kräva ett försvar av israelisk omfattning och 2/3 delar av flottan skulle vara upptagna på västkusten med att skydda våra kärnvapenubåtar på väg till och från atlanten.

   Alliansfrihet blir lätt ett finare ord för rövslickeri, en ursäkt för att böja oss för mobbaren och offra några av våra vänner. En tillräckligt övad och brun tunga kan säkerligen förklara hur det är naturligt och bra för alla att Ryssland tar hand om baltstater osv.

   Radera
  2. Herr Redin med det färgstarka språkbruket
   Och det nuvarande beteendet visavi USA/NATO går det att vara mer inställsam?
   Afghanistan och Libyen i handling och Syrien och Ukraina i aggressiv retorik.
   Din verklighetssyn ter sig närmast bisarr om du kan undvika att uppfatta detta herr Redin!
   Ryssland företräds av statsmän med ett sansat och måttfullt uppträdande. Vad företräds Usa av?
   Vad kallar man de neokonservativa? Vettvillingar som driver världen mot avgunden.

   Radera
  3. Mike, jag hade faktiskt ingen uppfattning om vem Konnander är, och vad han står för i stort. Jag frågade dessutom en gemensam bekant.

   Oavsett detta så anser jag att artikeln i DD är mycket bra skriven.

   Radera
  4. Peter, om du googlar mig lär du hitta att jag anser att vi helt krasst behöver vara kompis med kärnvapenrustade stormakter som vi delar intressen och värderingar med. Till USA, Uk, Frankrike (suck) borde vi lägga till Indien som har en lovande demokratisk trend. Att välja relationer och utbyta tjänster är något annat än att böja sig under hot om stryk så som vi gjorde under andra världskriget.

   Radera
  5. Som artikelförfattare kan jag bara konstatera att Mike Winnerstigs förmodan är något överdriven. Vi har de kort på hand som delats ut och vi får spela med dem efter bästa förmåga och med det omdöme vi har. Det är givetvis upp till Winnerstig att utläsa vad han vill ur min artikel, på samma sätt som en kritisk läsare själv får bedöma om han har fog för dessa slutsatser. Frågan är därför inte hur mycket credit jag ska ha utan vilken credit man ska ge Mike Winnerstig för hans förmåga att läsa in saker det saknas täckning för ur en text. Döm själva...

   Radera
 18. En annorlunda bild än den normala är inte en ny normalbild utan en annorlunda bild än den normala!
  En onormal bild!
  Betyder den "kalla kriget" eller inte? Kanske en helt ny form av "kallt krig". Men normalbild är det inte.

  Varför vill man inte se verkligheten som den är?
  Om man från FML och det politiska hållet skulle drista sig till att komma till den slutsatsen, som många seriösa bedömare kommit fram till, så skulle det också innebära en omändring av vår försvars- och säkerhetspolitik. Nya krav på organisationen som skulle kosta stora summor och många inom både FML och politiken skulle behöva hanteras bort.
  Därför är det enklare att säga att vi kan skjuta ner främmande flygplan med Ksp/58, vi har världens modernaste flotta , rekryteringen går som på räls, IO14 löser alla problem, Gotland försvaras bäst ifrån fastlandet, vi hänger inga robotar på incidenten för det kan skrämma de identifierade flygplansbesättningarna och något kallt krig har vi då inte budgeterat för, det ligger inte inne i PRIO. Listan på mer eller mindre religiösa bekännelser kan göras hur lång som helst.
  Allt bottnar i att vårt synsätt inte för avvika från lagd budget.

  Vi har nu lite vilsekommet börjat inse det onormala beteendet och försöker anpassa oss. Incidentberedskap även på helger och kvällar, försök till ökad närvaro o.s.v. Tyvärr är den lilla organisationen som skulle vara utomlands och jaga beväpnade bönder inte anpassad för uppgiften. Ansträngningarna börjar redan märkas i firman.

  Vi kommer snart att komma till den punkt där vi måste dra ner på de fåtaliga normala övningarna på grund av höga kostnader för både materiel och personal för den onormala situationen.

  Nu ska vi bara få vissa att förstå att den onormala situationen och det aggressiva beteendet inte på något sätt får kallas för en normalbild. För det är det inte!
  När de insett detta kan vi börja diskutera vilka åtgärder vi behöver göra och vad den nya bilden kommer att kosta. Här kanske vi skall gå luftförsvarsutredningen som utreder läget efter 2040, lite i förväg!

  Dessvärre är detta också en förtroendefråga och för att citera herr Wiseman, "finns det någon indikator som tyder på motsatsen?"

  En djup och iskall suck!

  Teaterdirektören.

  P.S. Fick en annan förtroendefråga häromdagen. "Om ni nu har så förbaskat många tusen sökande till varje plats på GMU, varför ställer ni då in hela kurser på grund av för få sökande?"
  Ja, vad svarar ni, med ett sätt som inte raserar förtroendet?
  P.S.2 Det tråkiga är att de som har en betydligt bättre insikt i sakernas tillstånd än de som herr Skipper redovisar ovan inte vill förstå vad de ser och läser i olika rapporter.
  P.S.3 Allt är inte svart eller vitt. Många saker kan även förklaras av att vi också gör saker som vi inte gjort på länge och är på platser där vi inte uppträtt på länge/ eller tidigare.

  SvaraRadera
 19. Kanske dags att diskutera en av orsakerna till upphetningen av det kalla kriget, kampen om resurser och kampen om valutan. Grunden till aktuell stormaktskonflikt? Dollarn trycks i obegränsad mängd, FED är delvis privat och behöver inte redovisa något till någon, inte ens Kongressen. Så länge oljan sätts i dollar (delvis även pund) fungerar olja som guldmyntfot. Nu har Ryssarna och Kineserna tröttnat på guldbyxorna, och börjat handla med råvaror i egen valuta, (gas) nu börjar grunden för dollarn svikta, dvs NATOS hela finansiering sviktar, dvs skyddet grundas i realt kapital inte ord.

  Gasledningen i Östersjön är vital, eftersom detta leder till att Ryssarna kommer kunnat ta betalt för realt kapital visavi Europa i Rubel, då är dollarn körd. Alla pressar Tyskland, att trampa på gasen och pressa pengar (och gå i borgen), menTyskarna är brända att trycka FIAT-pengar. (Österrikeskolan), av läätt insedda skäl, och Merkels telefon avlyssnas inte för inte.

  Sydeuropa är fast i rävsaxen och har ingen som helst solidariet med de Baltiska länderna, däremot beroende av Svenskt inflöde av kapital i EU. Frankrike på fallrepet, varför Junker och Hollande vill trycka mer pengar.
  Frankrikes ekonomiminister Emmanuel Macron föreslår en ekonomisk omstart, New deal. Trycka 300 miljarder euro för "investeringar" på samma sätt Europa redan investerat, tex vägar och hus i Spanien och Grekland.
  (Norden+Tyskland förmodas gå i borgen. ”Alla vinner; för stunden förlorar alla”. Både Borg och M Andersson är naturligtvis mot.

  Krisen i mellanöstern beror på att Iran är knutet till Ryssland, och att detta stärker kopplingen till Rubeln. Vi har en råvarukris, och ett valutakrig, som i praktiken pågått sedan 1668, då världens första riksbank såg dages ljus, Riksens Ständers Bank. Det var en del av stormaktstiden, förmågan att finansiera krigsmakten, för att sedan kontrollera handeln i Östersjön. S.W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det borde vara ett obligatorium för alla militärer och militärt intresserade politiker och mediafolk att gå en utbildning där de genom faktakontroll tvingades visa att de förstår den geopolitiska verkligheten.
   I de fall när fakta inte är entydiga blir det mer faktakontroll :man får redovisa olika alternativ.
   Enkelspåriga militärnördar är inget skydd för oss om de deltar i att sprida falska hotbilder helt enkelt därför att de inte har tagit del av fakta. Och kanske skulle byta verklighetsbild om den saken åtgärdades.

   Radera
 20. Subventionera skyddsrumsbygge ? Billigaste lösningen va ? För att folket och regeringen ska höja försvarsbudgeten till typ behövliga nivåer så ska vi nog.......put,in stå i rosenbad ?

  SvaraRadera
 21. Dags att vakna, To secure peace, is to prepare for war!

  SvaraRadera
 22. Övningen försvaret genomför just nu med väpnad eskort av en Gotlandsfärjan är ett rätt värdelöst förfarande. I ett skymningsläge skulle en sådan operation vara väldigt riskfylld. Vid en konflikt omöjlig att genomföra.
  Det räcker att en rote SU från Kaliningrad lyfter och skjuter två Brahmos sjömåls missiler från 10-15 mils avstånd finns det ingen möjlighet att försvara sig mot en sådan attack. Eller en annan typ av långväga sjömåls missil skjuts från Kaliningrads fastland.
  Gotlandsfärjan är en lame duxk utan möjlighet till försvar.
  Svenska försvarets taktik ligger på 90 tals nivå.
  Det är rent skratt retande att försvaret övar high value object protektion när samtliga förband ej kan försvara sig mot ryska sjömåls missiler.
  Det är som en enda stor grekisk tragedi .
  Finska Umkhonto luftvärn missilen kan möjligen skydda mot sjömåls missilen Brahmos. Men ett system som inte finns är liknande kashtan eller phalanx. Ett närskydds luftvärn.
  Tyvärr visar överskeppandet av trupp i Gotlandsfärjan hur långt förfallet gått i försvaret.
  Fasta förband på Gotland är enda lösningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Bjäen:

   Vissa fasta förband på Gotland är att föredra, precis som du säger Bjäen. Jag föreslår ett hybrid-luftvärnsregemente-infanteri/pansarregemente. Men det löser inte alla våra problem. Vi får ett annat problem på halsen, Iskander-M och Iskander-K med bl.a. termobariska stridsspetsar, som kan slå mot fasta installationer, garage, Visby flygplats och vapendepåer.

   Roger

   Radera
  2. @Roger Klang om vi förbättrar försvaret så Ryssland måste förbruka sina allra bästa och dyraste vapen för att slå ut fasta anläggningar har vi höjt tröskeln rejält.

   Det är dessutom inte så dyrt om man tänker lite utanför lådan och bygger standardiserat och enkelt, betong kostar inte så mycket per kubikmeter. Jag räknade lite på det i somras utgående från skyddsrumsnormen och grova skattningar av vad som krävs för att tvinga en fiende att slå ut dem en och en vid den täthet som blir om man skulle sprida en flygflottilj eller helikopterflottilj innanför staketet. I sådana små HAS går det att parkera alla möjliga fordon, förnödenheter och funktioner och flyttar man runt grejerna blir det svårt för fienden att vara säker på vad som finns var, om det är fullt med kritisk utrustning eller tomcontainrar och man kan öka behovet av att slå ut dem vilket som sagt förbrukar kvalificerad ammunition på vad som i stort sett är en hög grus med tillsatt cement, stål och lågkvalificerade arbetstimmar.

   Radera
  3. @Magnus Redin:

   Ja, men betong hjälper inte mot vissa vapen. Den 14 000 kg tunga amerikanska Bunkerbustern MOP (Massive Ordnance Penetrator = GBU-57A/B) har en penetration på ned till 61 m under marken. MOP är tänkt att slå igenom betongskydd och andra hårda strukturer. Den kan enligt en titt på Youtube lätt slå igenom 2,4 meter betong och komma ut oskadd på andra sidan för att explodera på insidan av skyddet. Huruvida betongen var armerad är en öppen fråga.

   Roger

   Radera
  4. Poängen är inte att betongen skall skydda mot alla vapen, poängen är att tvinga fienden att använda sina dyra styrda "bunkerbusters" för att slå ut flygplan osv ett och ett, om de är kvar i bunkrarna. På köpet får man utmärkt skydd mot radiakbeläggning, bärbara vapen samt splitter och tryckvågor från allehanda vapen.

   Dessutom kan investeringen göras tämligen oberoende av alla andra militära aktiviteter så den skadar inte beredskapen eller fördröjer en rustning.

   Radera
  5. Jag håller med dig Magnus. Jag har funderat i liknande banor. Jag har till och med skrivit ner det. Men bunker busters är nog rätt så kostnadseffektiva. Spridda hangarer i betong för JAS t.ex vore bra både vid Visby flygplats och F7, Malmen, F17 och F21. På Gotland så skulle vi behöva lagom stora garage i betong för 122:an, pansarterrängfordon med olika funktioner och Rheinmetallmaskinerna Kodiak.

   Radera
 23. @ Roger Klang

  Iskander kan väl även användas mot trupp som mot all förmodan och sannolikhet skeppats över till Gotland i händelse av ofred?

  /Op. Guten
  SvaraRadera
  Svar
  1. /Op. Guten:

   Ja, så länge som de vet var vi landstiger. Vi bör hålla oss borta från Visbyhamnen i görligaste mån och RORO-fartyg kan därför komma väl till pass. Med lite hjälp av en ingenjörspluton och särskilda ramper kan man kanske avlasta vid en strand - nattetid.

   Iskander-M med Kassetnaja-stridsspetsar (substridsdelar) kreverar en kilometer upp i luften och sprider dödliga kulor över stora ytor riktat nedåt. Kassetnaja-stridsdelar är annars antagligen tänkt att förstöra flygplan som står på marken.

   Roger

   Radera
 24. Vill man göra livet surt för en flygbas finns det många vägar, utan att behöva dra iväg en svindyr raket, som alla vet varifrån den kommer. Har man läst vad Wiseman skriver om sociala kostnader (personalförsörjningen som ska vara på startbanan 2024) så inser i vart fall Ivan och Igor att våra flyplan måste bevakas av personal, dygnet runt, som inte gillar att bosätta sig ute spenaten, inte tycker livet leker av att gå runt i ur och skur med en bössa och speja och för att signa ett kontrakt vill ha god lön, pension och nattillägg, slippa hamna utomlands och sedan arbeta max 3 år…Lägger man ner en flottilj i Uppsala, så missar man en rekrytering av 2 miljoner människor, piloterna undantagna, utan just bevakningspersonalen, som ska se till att stjärtvingarna på planen inte är demolerade på morgonkvisten.
  När tex Mujahedin hade det hett om öronen i Afganistan 1982, så såg man till att spränga bort stjärtpartierna från minst 20 st MIG, genom en ganska enkel räd, som inte krävde många mannar och lite sprängdeg. Det viktiga är att det inte kommer fram vem som utför anfallet. Vill en angripare slå ut JAS-plan, är det en stor sak att skicka lite robotar i luften, det är en sju helvetes risk, med upptrappning, smartare att göra det i smyg, som politiker, undgå vem som har ansvaret för räden. Med raketer är det hett krig, att skicka förklädda bärplockare, älgjägare, semesterseglare eller en turistbuss med världsmusiker från Azerbajan är mycket enklare, dessutom mer humor, att sabotera något, förresten, bäst är nog om Ryssarna anställer några plogbilare från miljöpartiet, då slipper de allt ansvar, och plogbilarna får ändå fullt stöd i pressen, så vi kahn lika gärna såga av oss foten själva, att låtsas som det regnar, är den melodi alla använder.
  Radiomaster är inte svåra att lokalisera, och köra in en grävskopa i, man kan tom kapa en traktor, och slänga en flaska Koskenkorva som visitkort brevid, efter att man dragit sönder masten, turistande utklädda Polacker på besök på Roma-teatern i en segelbåt går också bra, eller att bara försvinna i en U-båt. Det fungerade på Sicilien. Vill man norpa Gotland är flyget det första man slår ut, och det är nog inte vädigt svårt, därmed måste försvaret vara beroende av sekundärt understöd …. Ärna / Hästveda eller nymornad incident i Hagshult. SW

  SvaraRadera
 25. Strilstrulen började som ett lokalt uppror från verkstadsgolvet när det stor klart att våra Riksdagsmän skulle fatta beslut om ngt de inte visste vad det var. Tack vara visselblåsare hann inte regeringen regeringen förinta inhemsk försvarsförmåga, och som vanligt måste man ställa sig frågan varför?
  Påminnelse om en stackars riksdagsman, som skulle fatta beslut om Svenska försvarets slakt, men hänvisning till sekretess.
  http://staffandanielsson.blogspot.se/2009/03/nbf-strilbalstauppsala-och-enkoping.html
  Det var firma Khil/Moore som var i farten, med en ny "revolutionerande" lösning. Traditionen borta, förnyelsen blir total, change skulle Obama sagt, men ingen visste vari förändringen skulle bestå, utom då i efterhand, när vi inte kan backa. Förslaget att lägga ner vår stridsledningsförmåga var nära, och ännu är det inte klart med vilka som låg bakom, och vad som var motivet. S.W

  SvaraRadera
 26. Widman engagerade sig politiskt, och var starkt bidragande till att få upp frågan till politisk medvetenhet. Det var här blogandet tog fart, och det var här som det verkliga försvaret av Sverige tog fart, upplysningen, vi återupptäckte upplysningsidealet, en förmåga som tom våra universitet (facklan som symbol), förefaller ha missat. Hotet var politikerna, inte för att de är onda, utan för att de är oBildade och inte hänger med i virrvarret på RK.

  http://allanwidman.blogspot.se/2011/04/hastveda.html

  Det var grymt nära att de lyckades lägga ner all fungerande stridsledning, bakgrunden var företrädesvis industripolitisk, att slakta den "suveräna" fungerande stridsledningen, och anpassa JAS för försäljning med natostandard för stridsledning, då måste man bygga om all infrastruktur, och eftersom pengarna saknades, så slaktade man allt man hade, inkl det enda som fungerade, luftförsvaret, det var rena turen att slakten inte genomfördes, och sannolikt beroende av Geoorgien, dvs Sveriges utrikesaffärer där, bidrog till att Ryssarna nafsade lite land, och då var det nog någon ivrig en, som drog öronen åt sig.

  Kanske kunde man tänkt strategiskt, vi har behov att nato-anpassa stridsledningen ändå, men vi ska väl inte lägga ner det som fungerar (tradition), säga upp all personal, ge upp all teknik, så länge vi inte är med i NATO.
  Dessutom kanske man ska fundera varför företag som Ericsson och Nokia trots allt är världsledande på radiokommunikation och basstationer, tror man att Svenska Ingenjörer arbetar fram stora infrastrukturminister som är bättre än USAs, bara av en slump? S.W

  SvaraRadera
 27. Du framhöll att detta var detta skulle bli bloggens viktigaste inlägg och jag kan inte annat än att hålla med.
  Bra jobbat!

  / Javelin

  SvaraRadera
 28. Krimkriget. Snabbfakta om bakgrunden till upptrappningen i vårt närområde, och relationen till Svarta Havet, om nu någon missat det.
  Östersjön var ett slagfält under Krimkriget, det är lätt att glömma detta idag, eftersom vi i Sverige inte förknippar Krimkriget med Svenska intressen. Men Ryssland har inte missat historieundervisningen av den ledande elitens bildning.
  Den dåvarande ryska huvudstaden Sankt Petersburg var vital. Ryssland var beroende av import och egen handel för sin ekonomi och för att underhålla sin krigsmakt.
  Kronstadt grundades av Peter den store som ryska flottans huvudbas västerut. De brittiska och franska befälhavarna ansåg att Kronstadt var för väl försvarade att de inte vågade anfalla. Efter Baltikums självständighet 1991 har Kronstadt åter fått en central betydelse som flottbas och det går inte att undgå tanken att se att Ryssland ser det som ett problem med Nato för sina egna intressen i Östersjön. Det är således minerad mark med en Svensk tiger.
  Östersjökampanjen gick ut på att förhindra Ryska handelsintressen i Östersjön. Den numerärt underlägsna ryska Östersjöflottan (iförhållande till den Engelska) fick begränsa rörelserna och därmed skyddet för sin handel till områden med egna befästningar. Blockaden omfattade handelsvägarna med räder mot mindre försvarade ställen längs den finländska kusten. Kampanjen som låg i Sveriges intresse kom in i ett dödläge, eftersom den band stora flottstyrkor (kostsamt i längden). En blockad är inte varmt krig, möjligen kallt, förmodligen ljummet krig.
  Med Sveriges medgivande, dvs Sverige protesterade inte och gjorde inget åt saken nyttjade västmakterna Fårösund som bas för operationerna i Östersjön. Under Krimkriget anlöptes denna hamn av minst 200 örlogsmän, 168 kolångare och minst 70 övriga fartyg. Ryssland framförde naturligtvis upprörda protester.
  1855 försökte den allierade baltiska flottan förstöra skeppsdockorna vid Sveaborg. Mer än 1 000 allierade kanoner satte sjöfortets styrka på extrema prov under två dagar, utan att tränga igenom försvaret. En rad nya krigskonster infördes under Krimkriget, bland annat tidskoordinerade attacker. En bidragande orsak till det ryska försvarets framgångar mot en överlägsen fiende var blockad-minan som kom till stor nytta som försvarsvapen. S.W

  SvaraRadera
 29. Lite humor får man kosta på sig. Det är är efter Skippers sammanställning inte otänkbart att tänka sig att Ryssland bedriver en aktiv informations- och valkampanj åt oss i Sverige, som inget parti har behövt lägga en krona på. Dvs visat upp att Sverige är ett avrustat land, med mycket hög svansföring i andra länder.

  De flesta inblandade, utom några försvarsbloggar, har hållit fanan högt i alla andra frågor än just den krassa verkligheten. Den ena centrala aktören blev avslöjad av den frihetliga vänstern ofog, den andra tog bladet från munnen i samband med en debattartikel om Sveriges nya säkerhetspolitiska situation.

  I grunden har motinformationen, om vad som hänt med Sveriges försvar, varit en fråga för informationsfolket på försvarsmakten, som A.W konstaterar på sin blogg strilaren, och som inte granskats kritiskt överhuvud. Det är helt osannolikt, med idoldyrkan.

  Som gemen man, utan makt och inflytande och insyn i eliternas svängrum, är "man" ändå nyfiken på varför, kanske ställa sig frågan varför Ryssarna tycker att att de ska väcka lite lite liv i debatten, för hade de inte ställt till med en massa rabalder, så hade vi kanske fortsatt att sova, och blivit stolta att läsa om Svenska krigsinsatser utomlands, samtidigt som vår gräns är vidöppen efter Mastricht, fritt inträde utan pass där Italien inte längre är motiverad att upprätthålla gränsskyddet. Det är en helt ny ordning som delvis har sin grund i en ideologi grundad i den ultraliberala falangen kring Gharotn i fpu på 70-talet.

  Det är nästan så att man kan le lite, att vår nya miljöminister, är lika dålig på miljö som taxiåkaren Ruwaida, och värmer upp sin båt vid flottans gamla Örlogsbas 300 meter från Kungl slottet med oskattad olja, i samråd med en frihetlig vänsterpartist. Försvaret sköter sig själv, där mp självfallet är för insatsstyrkor i Longtbortiztaan framför gränsskydd av hus och hem på Gotland.

  http://www.svenskafreds.se/pax/100-rs-kamp-mot-v-rnplikt

  S.W


  S.W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är nog inte många som tycker att beskrivningen av Sveriges nedrustning är överdriven.
   Men ingen av er nämner att det var amerikanska konsulter som bestod oss med nedrustningen.
   Om ryssarna verkligen har ett finger med i spelet att blottlägga vår svaghet så är det inte ologiskt.
   I nuläget är vi ett verktyg för imperialisternas härjningar.
   Med ett normalt försvar med värnpliktiga minskar självfallet villigheten till sånt.
   Och oavsett uppbyggnaden av försvaret, om det är starkt minskar behovet av förebyggande anfall för att omintetgöra att andra tar Sverige som ett lätt byte.
   En stabilare omgivning.

   Radera
 30. Försvarspolitiken håller på att ställas om, det kallas omgruppering, när man möter nya förutsättningar. Grundproblemet inom politiken, precis liksom i krigskonsten, är handlingsfrihet och koncentration, i relation till läget. Man måste nu välja i fråga om resurser. Har man en plan som man leder proaktivt eller leds man av yttre omständigheter och nyckfullhet och reagerar?

  Frågan är nu vilket handlingsutrymme som finns? Och i vilken kniptång sitter vår försvarsminister?
  I juni 2014 släppte KI, sin kvartalsrapport om konjunkturläget i Sverige. I prognosen skriver KI: “Vid bibehållet offentligt åtagande beräknar KI att det kommer behövas skattehöjningar om ca 120 miljarder kronor fram till år 2018 för att klara överskottsmålet.“ Eftersom det inte går att höja skatten så mycket, utan att det blir en bank- och finanskris, så måste räntan sänkas, för att inte värdet på bostadsmarknaden ska ploppa, då finns det inte resurser till något.

  Försvarsbudgetens utrymme av statsbudgeten är central för att förstå trenden.
  Notera förändringen 1991 – 1994, utöver den långa trenden.

  http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/35/69/2648f2a9.pdf

  FOI:s rapport är läsvärd i sin helhet, men kanske ska man börja med sid 22, lägg samman Sveriges och Finlands försvarsbudget, notera hur kaxiga vi borde vara, i förhållande till hur mycket musen faktiskt röt.

  http://foi.se/ReportFiles/foir_3901.pdf

  Notera att vår handlingsminister är på UD och bedriver utrikespolitiskt orienterad handelspolitik som är skön tango med vår nya kommissioner i handelsfrågor, och sannolikt helt riktig, och som - oavsett vad vi anser om Rysslands affärer – i objektiv mening inte får anses ligga i vår stora östra grannes intresse.

  Ärligt talat borde man lägga in Obamas besök i Stockholm i tidsaxeln för upptrappningen, är det inte omöjligt att föreställa sig exakt hur urpissad tsar P måste ha varit. Vårt ansvar är inte att göra Putin lycklig, men om vi nu antar att vi gör honom djupt olycklig, så ska vi inte bara tala inrikespolitiskt om hbtq-frågor, och diskutera avsaknaden av i:n och a:n. Visst är det viktigt som vi väljare också måste ta ställning till, men måste vi helt missa det mest centrala, relationen mellan utrikespolitik och försvarspolitik, och inrikespolitikens primat, som psykologisk krigföring, för att dölja utrikespolitikens.

  Man kanske glömde att om informationstrasorna och press-sekreterna, inte informerar om vad de egentligen gör, utan om vad som är önskvärt, och vi lägger oss i andras affärer, där man tex fängslar Pussy riot, så kanske P har en annan syn, på propaganda.

  Det går inte att förstå tsar P, om man inte förstår hur han ser på hur våra makthavare spelar med vår egen befolkning (väljarna som har makten vart 4e år), det går heller inte att förstå upptrappningen, om man inte förstår att, att Ryssland förstår, att våra väljare inte förstår, vad vår utrikespolitik och försvarspolitik drar åt för håll, och att vi själva inte förstår, (väljarna) vad konsekvensen kan bli. Vi är inte längre en igelkott, vi kan inte längre gömma oss bakom Finland, och vi kan inte räkna med att Nato hjälper oss. Norge vill inte ens ha med oss i Nato, eftersom vi inte kan hjälpa oss själva, och då kan vi inte bidra till att skydda Norges olja.

  Funderar på sannfinländarnas uppfattning om Sveriges försvarspolitik och svansföring i Finlans närhet och kommande val i Finland, hur mycket är vi att hålla i handen och hur bra framstötarna går, tex de Svenskar och Sverigefinnar som återvände till Sverige efter fortsättningskriget, vi teg ihjäl dem. Lite som de Polska stridsflygaressen, som alla stred för England under slaget om England, inte tilläts vara med i paraden vid freden. S.W

  SvaraRadera
 31. Att försvarsanslagen går ner beror på att vi inte har råd, inte att vi inte vill. Däremot är det inte lika dyrt att skriva på fördrag och protokoll, frågan är mer att ingen är insatt i de långsiktiga konsekvenserna, om man är en mycket liten hund, (försvarsmässigt), och under 90-talet vara en liten hund, och fram till 1970 var en mellanstor hund, och före Poltava var en stor hund.

  Finlands ekonomi är beroende av Ryssland, och Finland är likt Sverige beroende av export, samt nettobetalare till EU. Säkerhetspolitiskt var Nalle Whalroos sommartal ett uppvaknande, där det i klartext framgår från näringslivets topp, vad Euron betytt för Finsk ekonomi, dvs försvarsförmågan, och vad konskekvensen handelspolitiskt inneburit. Det är därför Borg ska dit, Euron har sas inneburit investeringsstopp. Vidden av problemet framstår om man studerar hur länge sedan (det var efter förra valet) Anna Kindberg Batra förespråkade en anslutning till Euron, eftersom Carls utlysta folkomröstning omintetgjorde inträdet den gången. Istället jagar journalisterna henne för att hon uttalat något sant, på den tiden var testresultaten för VKÖ bättre än lantisarnas, ingen tar reda på vad som är fakta, man glömmer de stora frågorna, att m-distrikten ute i landet inte känner igen sig i kanslihusets verklighet, och att de inte längre vill tjäna överheten, ute i landet. Det är centralmaktens perspeketiv som skapar oreda.

  Ett sätt att ”försvara” försvarsbudgeten, är att se vad som ingick i försvarsbudgeten. Att tex göra en Persson (kommunalisera), är en klassiker. Så efter Estonia så la man naturligtvis ner försvarets civilförsvarsutgift, allt annat civilt försvar, och kommunaliserade detta. Naturligtvis försvarande man reformen med Orwellska, under eufemismen att civilförsvaret skulle ”breddas”, dvs man la ner civilförsvarsmyndigheternas uppgifter och införde ett delegationsorgan. Dvs allt ska ner på kommunerna, och ingen på RK har funderat på strategiskt varför ingen snart vill bli kommunpolitiker och varför ”demokratin” hotas.

  Räknar men på den samlade kostnaden och hur det organiserades som statens kärnuppgift, så ser man sedan att detta faller på socialdepartementet, och införde en central myndighet, med en bra kommunikationsavdelning, men utan psykologiskt försvar. En bra genomgång av civilförsvaret fram till 2000 är:

  http://www.foi.se/ReportFiles/foir_0175.pdf

  Centralt är att förstå utgiftsposterna, alltså att förstå att man förstår, vad det är fråga om är:

  A. Ansvarigt organ, med en chef, ett ansvar och ett resurs.

  B. En” modern organisation” utan chef, oklart ansvar, dvs alla utom RK, och utan resurser
  Sedan ska man skilja på nästa två centrala begrepp:

  1. Förebyggande verksamhet (förebyggande resurser), dvs träna, veta och investera
  2. Insatser vid kris. (insatsresurser) dvs träna, veta och hantera, sina resurser

  SW

  SvaraRadera
 32. I slutsatserna på FOIs utredning om civilförsvar (och FOI kan analysera) framkommer något sjlvklart.

  Sverige la ner våra MILO, och våra militärbefälhavare, vet vi vad det är nu? ,därmed behövde vi inte heller någon Civil ÖB. Detta innebär att vi i vart fall officiellt har en (1) organisation (organ) för både fred och kris.
  Så från att vår krigsorganisation var förberedd lokalt, för insats i landet, så var civilförsvaret mer centralt organiserat, eftersom det hände att civilförsvaret behövde sättas in även när det inte var kris, (krig) och Estonia var ett exempel, plumpet under Sunamin en annan, eller Schenströms vinpimplande när hon hade ansvar för krishanteringen.

  På den tiden hade man alltså dubbla organ, i organisationen, dvs en organisation som hanterade både uppgifter i fredstid, där försvaret var en del av det fredstida samhället, och organisation som snabbt kunde ställa om till beredskap, där alla viste var man skulle på förhand, krigsförbandsplaceringarna, vilket även inbegrep civilförsvaret, tex Blå¨stjärnan, hur vi tar hand om våra djur och vår egen försörjning av mat, om inte kylbåten kommer till Göteborg.

  Vi hade försvarsstaben, marinstaben, flygstaben och övriga försvarsmyndigheter, och naturligtvis civilförsvaret, parallellt med våra MILO och vi hade naturligtvis många andra myndigheter anpassade efter MILO, tex Kustbevakningen. Som fungerade och organiserades om vid kris, med militärbefälhavare, ett annat organ i samma övergripande organisation.

  Försvaret var en sak som förebyggande organ, och ett annat för insats. Inrikes. Och när vi behävde insatser utrikes, så nyttjade vi det förebyggande organet värnplikt, till att utbilda yrkessoldater för insatser i Belgiska Kongo, när FN kallade. För övrigt även flygvapnet.

  Det förebyggande arbetet försvann, dvs förebyggande försvarsförmåga, efters om vi inte hade råd att hantera matrisen, 3 dimensioner:

  Utrikes < - > Inrikes (hemma)
  Material < - > Personal
  Förebyggande < - > Insats (krig)

  Därtill dimensionen civil beredskap och militär, där militären inte fungerar fem dagar, utan civil ordning.
  S.W

  SvaraRadera
 33. Oordningen inträffar under 90-talet, förstärks med Perssons Katrineholmssyn på världen, och kulminerar när Reinfeld, elakt beskriven som en sorgsen autist i ständigt utanförskap, med Carl som oslagbar härförare för vår säkerhetspolitik. Varken Person eller Reinfeldt hade resurser att både föra industriprojektet JAS i hamn, och tillfredsställa vänskapen med de stora hundarna i NATO, som vi i praktiken tillhör, utom om det smäller.

  Det är nu man fattar världens mest ogenomtänkta beslut, eftersom man inte har något val. Poltik handlar om att välja bort, utan att det märks. Man vill gå med in Nato, utan att tala om det, och tänkte inte på att vi inte blir insläppta i Nato, om vi inte täcker upp vår egen planhalva först. Försvar handlar om att försvara sin del av terrängen, inte gästspela på någon annans.

  Allt professionaliserades i sådan iver att vi bara såg kulisserna,drömmen att vara professionell, men våra stridsflygare och U-båtskaptener var reda bäst, dessutom organiserade i en fungerande stridsledning.

  För övrigt är ett ledningssystem:

  Regelverk < - > Organisation < - > Process (insats) < - > Materiel (tex eld under en vinge) < - > Samordning

  Tar man bort regelverket, tex ansvaret. Bort med organisationen, tex MILO eller värnplikt, bara för att Sovjet brakade samman, slutar att öva process, dvs större enhet eller samverkan mellan vapenslag, bortser från faktumet att om man har stridsflyg, så ska de bestyckas, och sedan toppar med att lägga ner våra STRIL, så borde man inse att det inte handlar om förräderi, utan om okunskap i kombination med dumhet i kombination med resursbrist.

  På köpet slängde man ut det mest väsentliga, förmågan att förstå. Ska man inte försvara sig, behöver man inte förstå, inte ens de som är kontraktsanställda soldater behöver förstå, i själva verket är det en risk att förstå, när man är operativ utomlands, något mer än uppdraget kräver.

  För att förstå allt måste man också förstå att en värnpliktig försvarsorganisation är förebyggande, (futurum), för att något inte ska inträffa, och när det inträffar så har man en grund för att återhämta förlorad terräng.

  Medan en insats är något som man hanterar vi en incident, (presens) Dvs Sverige hade en organisation i fred (förebyggande), en annan i kris (när det börjar blir varmt) och faktiskt en tredje, om midvintern parkerat, dvs den organisation som ”stannade bakom” ständigt undangömd i Alvars garderob i Stureparken. Det kallades beredskap. Beredskap har man om man känner till vad man ska göra, när något händer. S.W

  SvaraRadera
 34. Bra inlägg och intressant med alla kommentarer på bloggen. Bra jobbat!

  Isak

  SvaraRadera
 35. Tack Skipper! Nu hoppas jag i alla fall att varenda riksdagsledmot har läst detta och förstår att vi står inför ett val, att acceptera fakta och förändra och satsa på det svenska millitära och civila försvaret med de miljarder som behövs, eller fortsätta den före detta Moderatledda politiken att stoppa huvudet i sanden. Efter att i åtta år nu trots alla varningar haft Moderater som aktivt motarbetat verkliga fakta och använt dessinformation om sakernas tillstånd har vi åtminstone socialdemokrater som (Peter Hultqvist, numera försvarsminister) under alla dessa åt påtalat den ryska upprustningen och vart Ryssland är på väg, som nu har makten. Tack gode gud för det, de är i alla fall inte beredda att satsa vår säkerhet i nya jobbskatteavdrag. Vad jag kan utläsa i Allan Widmans utlägg så tror jag, eller åtminstone hoppas jag med hans nya position att han sitter på information att vi kan hoppas på en stor förändring. Hoppas nu även aftonbladet, Expressen, DN, SVD, SVT och SR kan ta upp Skippers eminenta jobb och ta bort ögonbindeln det svenska folket haft i åtta långa år. Tack Skipper!

  SvaraRadera
 36. Min gissning är att vi får en mindre höjning av försvarsanslaget, kanske en miljard per år. Fortsatt kraftig underfinansiering alltså, det kommer att fattas 5 miljarder om året minst. Vad Widman tycker är helt irrelevant, Hultqvist kan inte göra så mycket heller. Hur mycket pengar FM får bestäms av Löfven, Andersson, Romson, Fridolin och till viss del Sjöstedt.

  SvaraRadera
 37. Vid ett skymningsläge i en konflikt finns ingen permanent militär på Gotland. Då är det bara färjan som funkar. Förutom 400 hemvärns gubbar med k-pist som ska skydda riket!

  Att föra över materiel snabbt kräver flera färjor.

  Nyligen anordnade försvaret väpnad eskort av en färja. En väldigt patetisk övning. Att ha en ubåt eller ett jaktflyg eller korvett nära färjan spelar ingen roll.

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2014/10/ovningen-pa-gotland-avslutad/

  Dagens ryska sjömålsmissiler, ex yakhont mfl. Har inprogrammerad bildsensor. Alla operativa missiler har radarsignaturer och bild inprogrammerade på färjan och svenska marinens fartyg.

  Ryska sjömålsmissiler kan skickas minst 150 km ifrån.
  Det räcker alltså med en rote SU från Kaliningrad från deras vatten. Eller från internationelllt luftrum. Eller deras mest långräckvida missil som skjuts från Kaliningrads fastland. För att slå ut hela svenska överskeppningen som det övades på nyligen. Korvetterna och flyget kan inte skydda något, de kan bli fina offer däremot ;-(

  https://www.youtube.com/watch?v=BvigKyp_hcs

  Missilerna kommer ca tre ggr ljudhastigheten i sista fasen och man se de knappt innan de sänker hela Sveriges Gotlands insats försvar.

  På svenska marinens fartyg saknas helt luftvärn, Umkhonto missilerna kanske kan slå ut ryska sjömålsmissiler. Men dessa köptes aldrig in idiotiskt nog. Sedan finns inget närskydds luftvärn ex Kashtan eller Phalanx.

  SVERIGE HAR INGEN MÖJLIGHET ATT SKYDDA SIG MOT SJÖMÅLSMISSILER IDAG. ATT SKAFFA FÖRMÅGAN TAR ÅTSKILLIGA ÅR.

  I Sverige finns inget luftvärn att skjuta ner dessa missiler. IRIS-t är inte levererad eller i organisationen nu.

  Säg ett inlägg när en soldat på en korvett övade på en låtsasmissil som ett flygplan drog efter sig.

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2014/09/stridsmassig-luftforsvarsovning-tranar-besattningar/

  De riktade huvudkanonen och kulspruta mot den. På den nivån är svenskt luftvärn idag. Kan tillägga att låtsasmissilen färdades av ca 5 % hastighet av Yakhont missilen när den accelerar mot målet.

  För att vars ironisk så räcker det nog med en yakhont missil på en Gotlandsfärja med sveriges samlade gotlands försvar. För att slå ut korvetter och flyg som skyddar objektet. För smällen blir nog ordentlig så att de närliggande korvetterna som har ett missil skydd av soldater med kulsprutor får delar av terrängbilar. Srv90 och ammunition.

  För en rejäl smäll blir det när en Gotlandsfärja med svensk insats sänks av rysk sjömålsmissil. Speciellt när det inte finns något skydd nu eller framöver.

  Ibland undrar jag om dagens försvarspolitiker är korkade. Eller helt inkompetenta.

  På denna film ser man rysk sjömåls missil som avfyras. Samt en bild på deras närluftvärn.

  Kan tillägga att Sveriges marin är den enda i världen som saknar detta skydd.
  I en konflikt när svenska marinen ska göra insats möter de ryska östersjö marinen. Eller ännu mer sannolikt några missiler innan de hinner göra någonting.

  Sedan kan vi undra över förmågan som svenska sjömålsmissiler har?

  Byggda på 90 talet. Färdas väldigt sakta, börjar bli väldigt omoderna. Saknar i stort sett helt förmåga att slå ut ryska marina fartyg. Eftersom de har satsat på modernt närluftvärn.

  Svenska försvaret är inget militärt försvar idag. Försvaret saknar helt avgörande förmågot inom flera områden.

  En haverikommission skulle nog behövas.
  Sedan om det skulle bli konstigt nog en konflikt i Östersjön. Så är det rekommenderat att inte bemanna våra fartyg eftersom de utgör "sitting Ducks" när de befinner sig på en medeltida nivå tekniskt sett.

  Mitt råd till soldater som ska ev, med i Gotlandsfärjan eller officerare i korvetterna. Om det riskerar bli konflikt åk ut i skogen och göm er.

  https://www.youtube.com/watch?v=dFiN2GDVn1s

  SvaraRadera
 38. Min föregående kommentar tycker är ett blogginlägg nästan.
  Tycker det är skandal hur försvaret planeras. Man övar eskort av Gotlandsfärja när man inte kan på något sätt försvara den.
  Klart det går att åka omkring i båtar och flygplan. Men en Yakhont, Brahmos och liknande ryska sjömålsmissiler har Sverige inget att sätta emot. Kika på länken där man övar försvar mot sjömålsmissil genom att ett flygplan som flyger sakta riktar någon typ av kikare emot.
  ÅT HELVETE ÄR DETTA.

  SvaraRadera
 39. Försvarsmakten uppger för TT att man fått uppgifter från trovärdig källa om främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård. Försvarsmakten håller presskonferens 18.30.

  17 oktober 2014 kl 17:29

  SvaraRadera
 40. Artikeln innehåller mycket rykten och obekräftade uppgifter spridda av media och bidrar till en felaktig bild av Ryssland sannolikt för att stödja USA:s sanktioner mot Ryssland. Det i sin tur bidrar till ökad misstro av media. Det är ju bättre att förhandla med Ryssland, gärna mha av professionella medlare än att börja ladda upp för krig. Uppgiften 6 juni att NATO övar fällning av sjöminor från B52or på 300 meters höjd är ju löjlig, om sann! Det finns ju enklare och bättre sätt att minera Östersjön. Det vet jag av egen erfarenhet i Flottan. Uppgiften 17 juli att ryskt luftvärn skjutit ner ett civilt flygplan är ej bevisad, etc, etc.
  Den nuvarande svenska ubåtsjakten i Sthlms skärgård verkar vara en del av propagandan och den psykologiska krigsföringen. I slutändan kommer naturligtvis Försvarsmakten inte kunna presentera ett enda bevis på fientlig verksamhet i svenska vatten uttrumpetad av media just nu, men då är det mesta glömt och psykkriget vunnet, dvs Ryssland är ej att lita på. Synd att vi inte samarbetar med Ryssland istället för att skydda ett korrupt Ukraina som inte gjort ett skvatt under 23 år att demokratisera sig. Alla städer i södra och östra Ukraina grundades av Ryssland på 1700-talet och befolkningen var alltid rysk. Hamnar och skeppsvarv sköttes av ryssar. Ukrainarna bor ju upp i Karpaterna och vet inget om sjöfart. När Ukraina blev självständigt 1991 lät Kiev ukrainsk sjöfart och skeppsvarv förfalla. Hjälp utifrån avvisades. Kiev var bara intresserad av mutor. Korruptionen där var total vet jag av egen erfarenhet. Trots detta lyckades jag se till att ett fartyg byggdes i Nikolaev 1993/5 och blev exporterat. Jag förstår att folket i södra och östra Ukraina ogillar Kiev, t.ex. att byta ryska namn på städer, gator och torg till ukrainska. Och ändra rysk skeppsbyggnadsstandard till ukrainsk. Synd att Sverige stöder ett korrupt Ukraina och inte förhandlar öppet med Ryssland att lugna ner läget. Den nya svenska regeringen kanske kommer att ändra på det. Ryssland är ju ett grannland som Sverige bör ha de bästa relationer till av säkerhetspolitiska skäl. Som DDR när det begav sig: http://heiwaco.com/ddr.htm .

  SvaraRadera
 41. Off Topic: Jag såg att HMS Stockholm är ute och deltar i operationen i Stockholms skärgård och jag utgår därför från att du har viktigare saker att göra än att kolla bloggen. När du nu får tid att titta till den vill jag att du och din besättnings ska veta att just det att vår tunna blå linje är så förtvivlat tunn är det som gör det ännu mer hedersamt att viga sin yrkesgärning till att hålla den.

  God jakt.

  SvaraRadera
 42. Svenska politiker är i de allra flesta fall kvartalspolitiker vars syfte med "arbetet" är egen karriär. Moderaterna påstod hela sista året de regerade att de höjde försvarsanslagen fast de sänkte dem och alla politiskt korrekta media lät det hela bero. Att tro på att de skulle intressera sig för något långsiktigt som gynnar Sverige eller svenskt oberoende är bara naivt. De flesta (från v till m ) anser ju dessutom att något "svenskt" inte finns och flera partier vill ta bort nationella gränser unilateralt för Sverige (vänster-s, v, mp) . Min gissning är att försvarsanslagen kommer att höjas med hjälp av kreativ bokföring och att redovisa icke-försvarsposter under denna huvudtitel.

  SvaraRadera
 43. "Kan tillägga att Sveriges marin är den enda i världen som saknar detta skydd (robotluftvärn).
  I en konflikt när svenska marinen ska göra insats möter de ryska östersjö marinen. Eller ännu mer sannolikt några missiler innan de hinner göra någonting." Bjäen

  Nigerianerna är smartare än oss svenskar, för de har robotluftvärn på sin enda fregatt.

  "NATO övar fällning av sjöminor från B52or på 300 meters höjd är ju löjlig, om sann! Det finns ju enklare och bättre sätt att minera Östersjön. Det vet jag av egen erfarenhet i Flottan. Uppgiften 17 juli att ryskt luftvärn skjutit ner ett civilt flygplan är ej bevisad, etc, etc." Anders Björkman

  Det finns kanske enklare sätt, men inte lika flyktiga ingrepp som med flyg. Dessutom så kompletterar de olika sätten att minera varandra.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna