18 september 2011

Enkätundersökning om Basorg 2013

Här till höger kan du se två enklare frågeställningar som vi skulle uppskatta om du kunde svara på. Den första är mer för att se vad du som läsare har för bakgrund.

Den andra berör det bemanningsförslag med personalramar som benämns "Basorganisation 2013". Det exakta innehållet i detta är kanske enbart känt för ett fåtal inom marinen. Men de flesta har sannolikt en uppfattning i frågan, och det har bloggats om detta i allmänna ordalag på flera håll. Bland annat hos Commander 1 2.

Tacksam om ni kan lämna er uppfattning i frågan här till höger.

17 september 2011

Skarp ubåtsjakt utanför Göteborg - Uppdaterad 16.30Rapporteringen från olika media och Försvarsmaktens egen sida kommer successivt att länkas i det här inlägget.

Just nu pågår skarp ubåtsjakt utanför Göteborg efter att en optisk observation har gjorts av en s.k. "trovärdig källa". Att marinen går ut offentligt med detta tyder på att man litar på, och tar källan på stort allvar. Som väl är fanns det örlogsfartyg i närområdet p.g.a. annan pågående övningsverksamhet.

Mer info kommer sannolikt längre fram under kvällen, men jag vill redan nu flagga för avgörande detaljer och resurser som kommer att diskuteras om detta visar sig vara en kränkning och att ubåtsjakten fortsätter.

- Numerären av tillgängliga sjögående (kvalificerade) plattformar för ubåtsjakt
- Tillgång till fungerande/beprövade sensorsystem
- Tillgång till ubåtsjaktvapen (torped, sjunkbomb och au-granater)
- Tillgång till helikoptrar för ubåtsjakt

Av artiklarna nedan kan man utläsa att sökområdet verkar vara i området runt Öckerö - Hönö.

Tillgången till kvalificerad ubåtsjakthelikopter är som bekant i stort sett obefintlig. Kanske är det dags att ringa in en hkp-4 besättning, skicka dessa till Säve för att plocka ut Y70 från Aeroseum. Senast förra helgen hade kaamratföreningen henne ute på plattan och motorkörde den gamla trotjänaren som fortfarande står där i flygbart skick.

Jag tror också att debatten om att man lämnat vår viktigaste hamnstad Göteborg utan kvalificerade sjöstridskrafter kommer att blossa upp igen. När det gäller snabbt uppkomna incidenter, som ubåtsjakt alltid innebär, så räcker det inte att ha fartyg liggandes till kaj i andra delar av Sverige. Det räcker inte ens om de är till sjöss på andra sidan av Sverige. De måste vara gripbara med omedelbar verkan i omedelbar närhete till området - annars hinner den kränkande ubåten sannolikt försvinna spårlöst innan enheterna är på plats. Detta vet alla som följt kränkningarna under 80-talet, men som lika snabbt verkar fallit i glömska så fort pingandet från sonarerna upphörde.

Uppdatering 16.30:
Att en eventuell kränkning pågår just nu verkar mer och mer osannolik. Både media och Försvarsmakten rapporterar om att ett "analysarbete" pågår. Detta stämmer nog mer överrens med det aktuella läget. Mycket tyder på att observationen skett tidigare under veckan då termen "analys" används i stället för "pågående ubåtsjakt".

Lyssna på intervju med marininspektören, Jan Thörnqvist i SR här.
Lyssna på intervju med Jimmie Adamsson i SR här.

Uppdatering 18.10:
Exempel på enheter som enligt Expressen befinner sig i området är:
- Korvetten HMS Malmö
- Korvetten HMS Härnösand
- Bevakningsbåten  HMS Rapp
- Bevakningsbåten HMS Stolt

Anledningen till att Försvarsmakten har gått ut med info till allmänheten skall enligt DN vara att färjeskepparna har frågat varför örlogsfartyg rör sig i området.

Det spekuleras också från SR sida att det kan ha varit en val som tagit sig in runt öarna.
Marininspektören vill inte uttala sig var, eller exakt när observationen skett.

Lyssna här på ny intervju med MI.

Uppdatering 19.00

Färjeskepparen Tobias Carlsson som kör en av färjorna mellan Lilla Varholmen och Hönö säger till Expressen att marinen funnits på plats sedan i tisdags.

Före detta ubåtschefen och kommendörkaptenen Lars Nordenberg säger i en intervju med GT att han inte tror att det skulle kunna vara en ubåt. Det finns inget underrättelsebehov hävdar Nordenberg.

Se ett TV-inslag från Aftonbladet här.

Lyssna på en SR-intervju med lokalboende på Björkö här.

TV4 har i sina huvudnyheter klockan 19.00 ett inslag om detta på endast 15 sekunder i all hast. Detta visar tydligt på hur lite riksmedia (TV) bryr sig om en eventuell undervattenskränkning av svenska vatten.


Uppdatering 20.25

Se Västnytts inslag på SVT Play
Se SVT intervju med Jimmie Adamsson på SVT Play

Ett hett tips kan vara att titta på SVT Debatt kl 22.00 på SVT1 i kväll. Möjligen tar man upp ämnet där, och kanske finns MI på plats?  Uppdatering 23.00


MI deltog som väntat i SVT debatt genom en intervju. MI gjorde ett bra intryck, men programledaren verkade dåligt påläst och ställde mer eller mindre märkliga frågor.

MI var noga med att poängtera att för att kalla det hela för ubåtsjakt så krävs det att det finns en ubåt. Analyser genomförs normalt ej av fartyg, däremot så är sannolikheten att man samlar underlag för analys mer trolig så som bottenundersökningar med dykare exempelvis?

Under 80-talet benämdes all verksamhet som denna för just ubåtsjakt, även om man inte visste säkert att man hade med faktiska ubåtar att göra. Försvarsmaktenhar med andra ord blivit mer noga hur saker benämns och hur budskapet skall förmedlas till allmänheten. På ett sätt är detta kanske bra.

Mediarapporteringen kanske fortsätter under morgondagen under förutsättning att något nytt dyker upp, annars kommer denna dag sannolikt att läggas till historien på alla nyhetsredaktioner runt om i landet.

Bra jobbat marinen och bra mediahantering av MI.
Skipper önskar enheterna till sjöss en god natt!

Uppdatering 2011-09-16 kl 11.00


Interssant är att chefen FM Log, Mats Ström benämner det hela som just ubåtsjakt och drar paralleller till 80-talet.

För övrigt är läget oförändrat sedan gårdagen enligt SR. Enheterna fortsätter att söka i området, och enligt den informatör från HKV som intervjuades i TV4 så meddelar man nu att tre korvetter deltar i sökandet.

Uppdatering 2011-09-16 kl 16.00

Före detta marinofficeren och chef för marinens analysgrupp kommendör Emil Svensson uttalar sig i en intervju med GP.

En så kallad PR-analytiker har gett sin syn på det hela, och hävdar att det hela enbart är ett sätt för marinen att visa att man gör skäl för försvarsanslaget. För den mer insatte läsaren så framstår ett sådant påstående som taget ur luften i syfte för att skapa uppmärksamhet och publicitet runt sin egen person. Att marinen skulle avbryta en viktig övning i danska vatten av en sådan orsak är med andra ord helt uteslutet!

Uppdaterad 2011-09-17 kl 16.00


Försvarsmakten meddelade i går eftermiddag att man minskar insatsen. Fördjupad analys av uppgifter kommer nu att ske enligt FM. Man har trots detta kvar vissa enheter i området och kan öka insatsen med kort varsel. Se även Expressen.

Det senaste intressanta just nu är den vita boj som en seglande familj filmat, som nu finns på Aftonbladets hemsida, och som nu också FM intresserar sig mycket för.. Att en boj rör sig på detta sätt genom vattnet är inte normalt på något sätt. Skepparen på SSRS-båten hävdar att det beror på ström, men detta kan inte alls stämma. Då borde nämligen bojen observerats med en kraftig bäringsdragning åt höger sett från segelbåten eftersom segelbåten gör fart genom vattnet och att bojen enligt honom då skulle ligga still. Som vi kan se på filmen så är bäringsdragningen mellan boj och segebåt i stort sett oförändrad och bojen passerar nära segelbåtens akter och skär genom segelsbåtens kölvatten. Således ligger bojen inte still, utan rör på sig. Frågan är VAD som fick bojen att röra på sig?

Även den här observationen är mycket märklig. Dock bör man också veta att "periskopsjukan" har en tendens att smitta av sig. Med detta inte sagt att observationen ovan skulle klassas som detta.

Jag måste också påstå att jag är mycket förvånad att man från marinens sida inte alls har nyttjat möjligheten att kommentera det som sker på den nystartade marinbloggen. Jag är lika förvånad att andra försvarsbloggare (Commander´s Log undantaget) inte ens har berört detta ämne, som skulle kunna vara en undervattenskränkning av svenskt inre vatten. Det är just denna omständighet som gör det hela förhållandevis unikt, att det inte bara är inom svenskt territorialhav som observationen har gjorts, utan även på svenskt inre vatten, vilket har stor betydelse för vilka mandat man får agera på enligt IKFN.


Media: Expressen 1 2 3 4 , SvD 1 2 , DN , Aftonbladet 1 2, BLT , SR , Krisinformation , Ny teknik
Bloggat: Tokmoderaten , Commander

Dumbloggat: Det finns många som också totalsågar det faktum att marinen gör sitt jobb. Den här bloggaren vid namn Lasse Strömberg har gjort klart att "alla militärer är korkskallar". Kommunisternas blogg har uppmärksammat detta på sitt eget sätt. Den här bloggen påstår att "militären hittat på alltihop".


15 september 2011

Brand på färja


Maskinrummet på Hurtigrutens fartyg M/S Nordlys brinner . 227 passagerare är evakuerade varav två med skador. Ytterligare 55 besättningsmän fanns ombord. Fartyget har tagits till kaj i Ålesund.

Ännu en färjeincident som fått en lycklig utgång, mer på grund av ren tur än på grund av goda katastrofförberedelser hos myndigheterna. Nu är jag inte helt insatt i norsk beredskap, men sämre än svensk beredskap och sämre tillgång till räddningshelikoptrar än i Sverige kan det knappast vara.

Personligen tror jag det bara är en tidsfråga innan vi har en ny Estonia eller Scandinavian Star. Det är slumpen tillsammans med färjornas position, väder och tid på dygnet som kommer att avgöra om utgången av en situation som denna får en lycklig eller katastrofal utgång.

Expressen DN Aftonbladet SvD

13 september 2011

En mängd nya försvarsbloggar


I dag poppade det upp en mängd nya försvarsbloggar på nätet. Försvarsmakten har öppnat upp för fler bloggar än bara flygvapenbloggen och armébloggen som har funnits sedan en tid. Den mest intressanta bloggen blir förhoppningsvis marinbloggen som är sist ut av försvargrensbloggarna. Precis som Commander skriver så kanske det är en återgång till att Försvarsmaktens tre försvarsgrenar får mer utrymme. Steget till att återinföra organisationen med tillhörande marinchef, armécef och flygvapenchef kanske närmar sig alltmer - förhoppningsvis!

Cornucopia har i sitt inlägg om alla dessa nya bloggar misstänkt att det kommer att bli tillrättalagt och korrekt. Cornucopia har förstås helt rätt. Det finns troligen inga bloggar på FM bloggportal som kommer att sticka ut hakan i någon större omfattning utan kommer sannolikt enbart att ha ett innehåll av karaktären verksamhetsbeskrivning eller som ett forum för chefer att sprida information. Med andra ord så kommer dessa bloggar aldrig att kunna konkurera med bloggar som Wiseman m.fl. vad det gäller att dra fram lik ur garderoben eller att beskriva de brister som finns.

Bloggen Cynismer har också gjort en snabbanalys med några korta slusatser som jag delar.

De mest intressanta bloggarna och framförallt de bloggar med marin anknytning återinns i blogglistan här till höger. Bloggar som Utvecklingsbloggen, Log-bloggen och  den något märkliga Vive somnium tuum känns rätt ointressanta och ligger för tillfället på Skippers utelista.

11 september 2011

Obefintlig tillgång till system PRIO och internet till sjöss


11 september 2011, exakt tio år sedan det otänkbara och ofattbara terrordådet mot hjärtat av USA. En dag som denna så översvämmas media av alla artiklar och tv-inslag som i dag uppmärksammar det ofattbara som hände den 11 september 2001. Att skriva bra blogginlägg om detta har bl.a. bloggkollegorna chefsingenjören och wiseman gjort. Att göra detsamma här blir bara upprepningar av vad andra redan sagt, så därför kommer i stället detta inlägg att ta upp något mer vardagligt som påverkar sjömannens och officerens vardag i allra högsta grad.

Det var när jag läste en artikel med rubriken "Wellfaresituationen ombord på HMS Orion" i senaste numret av officerstidningen skriven av två kvinnliga sjömän som jag bestämde mig för att dryfta ämnet här. Sjömännen(kvinnorna) tar upp tillgången av PRIO till sjöss, något som helt och hållet verkar fallit mellan stolarna vid införandet av det nya systemet i Försvarsmakten. Men även en så enkel detalj som tillgång till TV, telefon och internet verkar vara lågt prioriterat för sjöstridskrafterna.

För att inte personal ur de övriga försvargrenarna direkt ska kalla detta "i-landsproblem" eller "lyx-problem" så bör vi först reda ut en sak. En besättning på ett fartyg i flottan har inga kontorsarbetsplatser i land, inte heller några logement eller befälshotell att tillgå. Fartyget är besättningarnas arbetsplats vare sig man ligger till kaj eller är till sjöss. Förutom att utföra sin tjänst i den befattning man har ombord så sover man ombord på fartygen, äter ombord, tillbringar sin fritid ombord och sköter sitt administrativa arbete ombord alla dagar man är i tjänst. Det enda regelmässiga undantaget är ubåtsbesättningarna som har kontorsutrymmen och förläggningsmöjlighet i land.

Mot ovan beskrivna bakgrund så känns artikeln än mer träffsäker i sina påpekanden av brister inom området tillgänglighet till internet och FM AP med PRIO m.fl. system.

FM gick med andra ord in i  PRIO utan att ha säkerställt tillgång till detta system för andra än de som mer eller mindre dagligen sitter på en kontorsplats med en fast uppkoppling mot FM AP som i sin tur ger tillgång till de helt avgörande systemen PRIO och EMIL. Att detta inte är ett problem för HKV med sina drygt 1000 anställda är kanske synd? För hade HKV och alla andra staber ute på förbanden suttit utan dessa IT-system så hade det sannolikt lagts enorma resurser på att åtgärda dessa brister snarast.

Precis som artikelförfattarna skriver så ställs det samtidigt krav på att all personal inom Försvarsmakten, även de som är till sjöss utan tillgång till systemet, skall sköta tidredovisning, resebeställningar m.m. via system PRIO i stort sett dagligen. Inga undantag medges. Med andra ord så rimmar inte kravet mot resurserna. Från de inom HKV som på heltid jobbar med att införa PRIO har det länge hörts mumlande ljud om att "det är på gång". Än har inget resultat av detta synts till.

Prov och försök har genomförts på fartyg till sjöss, så de tekniska lösningarna finns! Ett begränsat antal fartyg har fått tillgång till FM AP via en nätverkskabel i land när fartygen ligger till kaj i ordinarie hemmahamn, men detta är hjälper inte långt när fartyget kastar loss och lämnar kaj, eller om man ligger till kaj på någon annan plats i Sverige eller andra delar av världen. Är man till sjöss underlängre perioder så blir det med andra ord inget registrerat i PRIO.

Att sedan system PRIO inte ens kan hantera det arbetstidsavtal som gäller för de sjögående förbanden (Sjö Arb) är en annan historia som kanske bör belysas särskilt. Man blir förundrad!

Slutsatsen är att de två sjömännen som skrivit artikeln sätter fingeret på en viktig sak som fått alldeles för lite utrymme i FM, och därför inte behandlas som ett PRIOriterat ärende. Det är hög tid att ta tag i och åtgärda dessa detaljer snarast. Alternativet är att återgå till resebeställningar och arbetstidshanteringen via papperslistor och att anställa fler löneadministratörer igen. Internet är till skillnad från detta en wellfarefråga som är nog så viktig för att ge anställd personal en rimlig tillvaro vid lång bortavaro från hemmet. Detta fungerar i Afghanistan men inte på svenska fartyg. Det börjar bli dags att agera i dessa frågor nu.

2 september 2011

Personalbrist nästan överallt


Var man än är, och vem man än talar med inom FM så hör man samma sak överallt. Det saknas personal på det fartyget, på den enheten, den befattningen på staben, ja egentligen överallt. Enligt uppgift finns det inte ett enda fartyg större än en bevakningsbåt som har en komplett besättning utan vakanser. Dessutom så är det både officerare som sjömän som saknas i olika stor omfattning.

Konsekvensen av alla dessa vakanser blir att man tappar kompetens inom vissa delsystem och funktioner. Att man dessutom genomför tillfällig s.k. läcktätning på vissa befattningar under korta perioder genom att flytta individer från ställen där det känns minst för tillfället. Detta bara för att överhuvudtaget kunna genomföra en övning eller liknande. I slutänden innebär detta att materielsystem inte kan underhållas i den omfatttning och med den ambition man önskar, eller att man succesivt  tappar kompetensen inom viktiga områden. Dessutom kommer vissa delsystem mer eller mindre stå outnyttjade, vilket innebär att viktiga förmågor försvinner. Ett bra exempel är ubj-förmågan och det finns flera andra områden.

Det som gör det hela ännu märkligare är att samtidigt som förbanden ser sina stolar gapa tomma på många håll, så pågår omstruktureringsarbetet inför IO14 med bl.a. Basorg 13 som ett underlag. Där anser man att det finns för mycket(!) personal i marinen och tjänster och befattningar ska strykas. Allt detta beror på att det inte finns pengar till mer än X antal huvuden att betala ut lön till. För mig så går ekvationen inte i hop.

Det enda rimliga vore att FML kraftfullt deklarerar för departementet och regering att nuvarande ram är för liten, och att man istället måste utöka personalramen till att omfatta det reella behovet. Allt för att ta första steget mot ett mer trovärdigt och fungerande försvar av Sverige. I dag finns det sannolikt få officerare i FM som bara sitter av tid och inte gör någon nytta alls. Den tiden känns förbi. Att få utökat försvarsanslag är förstås i realiteten en utopi som aldrig kommer att bli verklighet i det nära perspektivet. Således återstår att göra något annat för att väcka våra politiker från den eviga försvarsdvalan, och ta FM ut ur "den strategiska time-outen".

Mitt budskap bär oerhört emot att skriva, men är enkelt: Lägg stridsfartyg och ubåtar i malpåse!
Det hela har nu gått så långt att det från förbandschefer och hela vägen via HKV och upp till regeringen, måste det visas att det innebär konsekvenser om man har erhåller en personalram som egentligen inte räcker till. Begreppet "ankare i mössan" är bra, men det finns en bortre gräns för vad som är sunt även där.
Då anser jag att det är bättre att bemanna upp de fartyg man kan med kompletta besättningar, med rätt utbildning, med rätt kompetens och se till att öva dessa till att bli riktigt skarpa i alla fartygets funktioner. Detta innebär att man kommer att få lägga minst ett fartyg per förband. Detta måste då rapporteras uppåt, att man helt enkelt inte löser uppdraget att bemanna och utbilda X antal fartyg med besättningar för att stå till C INS förfogande. Frågan är vem av förbandscheferna ställer sig först i ledet och rapporterar detta....

Inte förrän det blir reella konsekvenser som känns, d.v.s. att fartyg ligger till kaj, så kommer någon förändring att ske. Innan dess så kommer Sten Tolgfors och vår högsta militära ledning fortsätta att basunera ut hur lysande det nya insatta insatsförsvaret är, och att det finns minst 10ggr fler sökande än det finns tjänster i FM.

På motsvarande sätt borde man göra med förbandsdelar och funktioner inom amfibiekåren, armén och flygvapnet.

I dag muckade den sista vpl-kullen från Ledningsregementet. Jag vet flera försvarspolitiker och ministrar som tycker att det är oerhört bra att vi nu helt lämnat vpl-försvaret bakom oss, och att vi istället har det så kallade nya moderna och "flexibla" insatsförsvaret framför oss, utan att egentligen ha förstått konsekvenserna som redan slagit igenom eller vad man har framför sig i samband med denna reform som kommer att bli mycket kostsam för FM. Inte heller har man förstått konsekvenserna av att det råder stora vakanslägen inom officerskåren i stort sett överallt.

Just nu ser framtiden avseende personalförsörjning och bemanning riktigt mörk ut.