22 februari 2011

ÖB i TV och FM årsredovisning

Såg precis Sverker hos Sverker i SVT.
ÖB Sverker Göransson hos TV Sverker i rakt på - med andra ord.

Det var första gången på mycket länge som åtminstone jag såg FM högsta chef i officiella sammanhang. Många har undrat varför ÖB inte synts till i dessa tider när det blåser runt FM och stora förändringar sker och kommer att ske.

ÖB gjorde ett gott intryck, men svävade väldigt mycket på frågan om han ansåg att det är politikernas fel att vi har en försvarsmakt med flera brister avseende försvarsförmåga. TV Sverker försökte få fram en bekräftelse, men här slingrade sig vår ÖB väldigt snyggt och politiskt korrekt. Samma sak när rekrytering diskuterades - allt framställdes som att det mesta var i sin ordning.

I dag släpptes även FM årsredovisning för 2010.
I denna kan man läsa ÖBs inledande ord där bl.a. detta framkommer.


Den genomförda värderingen visar att vissa begränsningar finns i förutsättningarna
för Försvarsmakten att kunna möta olika former av händelseutvecklingar och hot
som kan uppstå vid ett försämrat omvärldsläge. Dessa begränsningar har till stor del sin grund i den fram till 2010, p.g.a. den så kallade strategiska time-outen, mycket begränsade nationella försvarsplaneringen och låga beredskapskraven för huvuddelen av beredskapsorganisationen.
Det är första gången som jag se ÖB på ett förhållandevis tydligt sätt pekar på brister i svensk försvarsförmåga. Även detta ett steg i rätt rikting och kanske en början till att komma till rätta med detta.

En annan intressant detalj i årsredovisningen är att man redovisar lönerna och lönetilläggen för FML. Dessa återfinns på sidan 64 i huvuddokumentet. Det mest intressanta där är väl att informationsdirektören tjänar mer än både chefsjuristen och ekeonomidirektören.

Det är många sidor läsning, vilket vi kanske får återkomma till när jag tagit mig igenom hela pappersluntan och alla bilagor. Kommande helg är räddad....

Imponerande och mycket ovanligt!

De som följt bloggen under de senaste dagarna känner till debatten som var tänkt att handla om Basorg 2013 för marinens del, men som tråkigt nog skiftade fokus och kom istället att handla om helt andra saker. Ursprunget till detta var en kommentar till inlägget av chefen för PROD MARIN i HKV amiral Jonas Haggren.

Haggren var i sin kommentar väldigt tydlig med att han inte uppskattade att jag hade synpunkter på hans personals kompetens, vilket jag inte har, och ens hade funderat på, utan ställde i mitt inlägg endast en hypotetisk fråga med innebörden om de hade jobbat ute på förbanden den senaste tiden? Haggren tyckte jag skulle ta det "direkt med honom" i stället för att skriva om detta på en blogg. Resten är nu historia och turerna runt detta med en massa kommentarer och åsikter finns att läsa här. Med viss uppgivenhet och en smula ilska tog jag då bort inlägget och kommentarerna.

Nu visade det sig att amiral Haggren verkar tillhöra en ny kategori av högre chefer som jag aldrig stött på tidigare. Haggren kommenterar nu igen här på bloggen, och jag blir minst sagt imponerad och framförallt glad över att en av marinens högsta chefer intresserar sig för det fria ordet i försvarsfrågorna utanför HKV stängda dörrar, och öppet deklarera detta. Jag lyfter därför fram amiralens kommentar här.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jag kan konstatera att min kommentar här på bloggen rönt många kommentarer, åsikter och till och med funderingar på att sluta skriva. Det sistnämnda gör mig förvånad och var inte min avsikt.

Jag följer en rad skribenter på sociala medier och jag kommer att fortsätta att läsa och -när så krävs- bemöta dessa. Helst skulle jag förstås alltid vilja veta vem jag kommunicerar med, men där är vi inte och det accepterar jag.

Jag hoppas att inlägg som skrivs är en del av en debatt och en uppmuntran till dialog. Med denna utgångspunkt kommer jag även fortsättningsvis ge uttryck för mina åsikter när jag tycker så är motiverat.

För egen del tycker jag att ursprungsinlägget med mina och andras kommentarer ska återpubliceras så att alla kan ta del av meningsutbytet. Det är fortsättningsvis viktigt att det förs en debatt om vårt försvar och säkerhetspolitik då denna har varit frånvarande under en lång tid.

Jonas Haggren
Chef Prod Marin


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

På amiralens (och många andras) begäran så återpubliceras det ursprungliga inlägget här nedan. Tyvärr så kan jag inte publicera kommentarerna till det första inlägget då de tyvärr verkar försvunnit helt och hållet. Jag hoppas att vi får se amiral Haggren, och kanske flera andra höga chefer delta i "den öppna försvardebatten" framöver.


Basorg 2013 - Delarna hänger inte ihop?

Begreppet "krigsorganisation" blev istället "insatsorganisation". Anledningen är självklart att det aldrig mer kommer finnas någon som helst risk för att Sverige skulle stå nära ett krig [ironi]. Vi ska istället genomföra lite insatser här och där i långtbortistan [trots regeringens inriktnig om ett närområdesperspektiv].

Begreppet "grundorganisation" blev till "basorganisation". Motiveringen till detta är betydligt mer oklar. Men som vi alla vet så har Försvarsmakten en extrem stor förkärlek till att omorganisera, avveckla, byta namn och lägga ner fungerande saker och system. Så det verkar vara helt i linje med allt annat som sker [ironi].

För marinens del så sitter det officerare på PROD M och försöker göra så bra de bara kan och skickar ut underlag för den nya basorganisationen. Man kan undra flera saker. För det första så undrar jag om de själva varit ute och jobbat i den förbandsnära verkligheten de senaste åren, eller om de rört sig i området längsValhallavägen mellan FHS, L24 och tre vapen? Andra alternativet är att de mer troligt fått tumskruvarna åtdragna så hårt att de tvingas ge ut underlag som de själva kanske inte riktigt tror på?

De kommande dagarna ska det "spelas på planen", vilket innebär att man provar hållbarheten och realiserbarheten i de bemanningsförslag man lagt fram till förbanden. För den som sett eller fått förslaget föredraget för sig, så kan man nog ganska enkelt förutse utfallet.

Det stora problemet är helt enkelt att man bemannat efter hur ett förband ser ut i PRIO. De befattningar som finns på staberna, på fartygen och på underhållsdivisionerna är bemannade - men där slutar det.

Det finns ingen som helst höjd tagen för att personalen kan vara:
- Sjuka
- Föräldralediga
- På nivåhöjande utbildning
- På annan längre utbildning

Det som är ännu mer märkligt är att det finns inga (eller för få) tjänster för bemanningsuppdrag UT till andra förband, staber eller skolor. Detta blir väldigt konstigt om man tittar på bemanningen av ex. Sjöstridsskolan där man också kraftfullt reducerar antalet fasta tjänster och gör om de få kvarvarande till bemanningsuppdrag IN. Det är just här det hela inte alls hänger ihop. För om inte flottiljerna har några utgående tjänster mot bemanningsuppdrag och man samtidigt säger att SSS, och staber ska bemannas genom bemanningsuppdrag - ja då kan man bara dra två olika slutsatser.
  1. Merparten av fartygen kommer att ligga utan besättning då personalen går åt till att bemanna helt avgörande tjänster vid skolor och staber.
  2. Fartygen är bemannade medan skolorna är tomma och ingen utbildning kan genomföras.
Oavset vilket alternativ man väljer så tror jag rätten till att vara sjuk och föräldraledig kommer att kvarstå, vilket ändå kommer att tvinga fartygen att nöta kaj stora delar av tiden.

Organisationen känns redan grovt anorektisk - och värre lär det bli i landet vars försvar och säkerhetspolitiskt tänkande styrs av Anders Borg och Sten Tolgfors pengapåse samt en försvarsmaktsledning som inte verkar vilja slå näven i bordet och säga stopp.

Läs gärna tidigare inlägg i samma ämne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så där, nu kanske vi kan lägga denna parantes bakom oss. En sak att tänka på fortsättningsvis är hur man uttrycker sig, det gäller även undertecknad. Nu ser vi fram mot en fortsatt levande debatt på alla försvarsbloggar. En debatt som nu kanske också börjar kryddas av högre chefers syn på både det ena och det andra. Tidigare har informationsdirektören deltagit hos Wiseman. Vem av de högre cheferna i HKV får vi höra från nästa gång?

21 februari 2011

Hur man kväser en debatt?

Fick i dag en mycket intressant kommentar från en högt uppsatt herre (direktör) i det svenska näringslivet som arbetar inom en stor etablerad koncern som finns över hela landet.

Anledningen att jag vet detta, är att jag fick ett separat mail med mer bakgrund om vem som ligger bakom innehållet, och vet således också var han arbetar.

Budskapet handlar helt enkelt om hur man från högre chefer kväser en icke önskvärd debatt. En taktik som skribenten mycket väl känner till från storföretagen inom den privata sektorn. En mycket intressant och minst sagt annorlunda kommentar som kräver eget utrymme. Jag tackar för kommentaren och publicerar den här.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hej Skipper.
Följer din blogg liksom många andra försvarsbloggar.

Är verksam i det civila och innehar en mycket hög chefsbefattning i ett företag med en hård företagskultur. När ni nu har fått klartecken för öppen kommunikation borde ni titta på hur det fungerar i organisationer som har haft detta i många år och hur man där kväser debatt eller hindrar information att "komma ut".

Amiralens öppna kommentar är ett skolboks exempel på hur man skall agera och uppnådde precis det han ville. Det är nog dags att ställa in sig på att kursändringen från FM gällande information även innefattar att man hanterar dessa frågor annorlunda än tidigare.

Så fortsätt blogga och du och andra bloggare får helt enkelt vara beredda på att ammunitionen har ändrat karaktär och utseende och anpassa er till detta.

Lycka till.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personligen har jag ändå svårt att tro att det skulle finnas någon större tanke och planering bakom kommentaren till det nu raderade inlägget som avses, utan ser det mer som en spontan reaktion.
Men det är däremot enbart mina egna spekulationer.

19 februari 2011

Basorg 2013 - Raderat

Tyvärr tolkades mitt tidigare inlägg ang. Basorg 2013 och realiserbarheten av detta arbete helt felaktigt.

Mitt syfte var absolut inte att trampa någon enskild individ på tårna, eller för den delen "hänga ut någon" som självaste C PROD MARIN själv skrev att jag hade gjort, i en kommentar här kopplat till att jag i en liten parantes till huvudfrågan ställde de hypotetiska, men för mig relevanta frågorna: Om de som jobbar med underlaget har en närtida förbandsanknytning, eller om det kan vara så att styrningarna till dessa handläggare är alltför hårda och snäva redan från början?

Om någon är upplever sig trampad på tårna så är detta beklagligt och jag ber självklart om ursäkt. (För den som undrar vad som exakt stod så har självklart aldrig några namn eller befattningar nämnts.)

Inlägget är nu borttaget, och jag överväger nu att sluta skriva då utfallet från vad som skulle (borde) kunna vara en intressant diskussion nu enbart upplevs väldigt avlägsen.

Jag avslutar med att citera Försvarsmaktens informationschef:

"Vi behöver väcka försvarsfrågan och intresset för vår verksamhet. Ett sätt att nå detta är en ständig, livaktig debatt som berör fler än de som i dag känner starkt för området. Våra kommande medarbetare och de som nu finns inom Försvarsmakten behöver kunna läsa om vad som händer inom organisationen. De ska kunna kommentera vad som händer och tillåtas föra en dialog. Ju fler som deltar i samtalet eller som vill beskriva sin vardag med glädjeämnen och brister desto bättre. Våra nya medarbetare törstar efter information och den bästa företrädaren för yrket är de som arbetar eller är frivilliga inom Försvarsmakten och deras berättelser."

18 februari 2011

Grundstött fartyg läcker olja - Svenska kusten hotad

Det islänska containerfartyget Goudafoss gick under natten hårt på grund vid Norska kusten. Anledningen är än så länge oklar. Fartygets egna brännoljetankar läcker olja, och bältet har redan spridit sig flera kilometer. Det finns storrisk att oljan når svensk kust i höjd med Strömstad.

 Fartygets tankar innehåller ca 500ton olja, något som i dessa sammanhang kan tyckas lite jämfört med andra oljekatastrofer. Men i ett känsligt område som detta kan det få katastrofala följder. Kosterhavets nationalpark är även den hotad.

Kustbevakningens flygplan KBV 502 har dokumenterat haveristen och KBV 050 är på plats och tar upp olja i området.

Att inte fler olyckor som dessa händer är bara ren tur. Väldigt många rederier ställer ofta orimliga krav på besättningarna att hålla tider till och från hamnar för lastning och lossning. Allt handlar om pengar och besättningarnas numerär blir allt färre.

Detta leder till att man rent ut sagt kör skiten ur besättningarna med trötthet och förhöjd olycksrisk till följd. Allt för ofta möter man handelsfartyg på havet som trots väjningsskyldighet inte vidtar åtgärder förrän efter ett antal VHF-anrop. För en tid sedan gjorde försvarsmaktens sjöbevakning på Muskö en gärning då  man på sin radarövervakning observerade ett handelsfartyg som hade kurs och fart rakt mot land. Man anropade fartyget flera gånger och lyckades då väcka styrmannen innan det var för sent.

Jag misstänker att det var ungefär detta som är orsaken till att fartyget i natt också grundstötte. Ett modernt fartyg med alla tekniska hjälpmedel som finns i dag går inte på grund under de gynsamma väderförhållanden som rådde på platsen om inte den mänskliga faktorn i form av någon variabel som ex. alkohol, trötthet eller oaktsamhet finns med i bilden.

Här anser jag att rederierna måste ta sitt ansvar och IMO bör defenitivt ge ut direktiv med krav på dubbel bemanning på fartygsbryggorna i form av pilot/co-pilot. Att sätta en individ ensam på en brygga mitt i natten är oansvarigt när följderna av ett misstag kan bli katastrofala.
SvD
Aftonbladet

8 februari 2011

Fel saker i fel ordning

I bland är det bra att ta ett steg tillbaka och försöka se sammanhanget utifrån och in, eller från ett helikopterperspektiv om man hellre vill benämna det så.

Debatten förs nu febrilt i media, på bloggar och i fikarummen om IO14, Basorg 13, omgalonering, OF kontra OR, försvarsbudget, PRIO införande. Nu senast har infodirektören gett sig in i debatten om öppenheten i FM, vikten av det fria ordet och den omtalade takhöjden i FM.

Detta är självklart viktiga frågor, framförallt för den enskilde individen och för för Försvarsmaktens ekonomi. Därav att dessa frågor ofta hamnar i fokus. Men som vanligt gör vi fel saker i fel ordning. Var förs debatten om VAD Försvarsmakten egentligen skall användas till, och till vilken OMFATTNING detta skall ske, och således med vilka RESURSER som krävs för detta. Var, vad, när, hur och i vilken omfattning borde vara de frågor som ska fastställas i första hand. Budgetunderlag och propositioner i all ära, men de blir oftast för allmänt beskrivande och lämnar ett alltför stort tolkningsutrymme till FM, något som ofta kan vara bra, men som nu i stället känns förödande.

Den enda som har beskrivit konsekvenserna av att dessa frågor aldrig besvaras på ett konkret sätt är Wilhelm Agrell, som om under Folk & Försvar på ett mycket tydligt sätt lade fram kalla fakta på bordet. Men reaktionerna uteblev som vanligt, trots FML och politikers närvaro.....

Som vanligt så är det ENBART pengarna som styr i mellanmjölkslandet. Vi ser tendenser i hela Europa och nu även USA att man skär ner i försvarsanslagen. Men i länder som USA och Storbrittanien så är åtminstone debatten om försvarets förmågor en central del i samhället och ges framförallt ett stort utrymme på den politiska agendan och i media till skillnad från i Sverige.

I Sverige funkar det ungefär så här.
Finansministern lägger ett "lämpligt försvarsanslag" för att hålla FM, de egna och oppositionen lugna. Gärna samma summa varje år, vilket i praktiken blir en sänkning av aförsvarsanslaget varje år. Detta sker också till synes helt utan att analysera omvärldsläget och andra avgörande faktorer för svensk säkerhetspolitik.

Därefter låter man riksdagen debattera och ta lite godtyckliga beslut på lösa grunder. Lite som ett spel för gallerierna, eftersom anslaget ändå inte förändras, och inga djupare analyser genomförs. Riksdagen skriver ibland lite fina propositioner med en massa vackra ord om det "användbara försvaret" som sedan lämnar ett gigantiskt tolkningsutrymme till Försvarsmakten. Lite raljant skrivet? Ja, jag är fullt medveten om det, men det är faktiskt så hanteringen av FM uppfattas av männsikor både innanför och utanför, och så ska det väl knappast behöva vara?

Sedan sitter FML där med en påse pengar som ska fördelas ut. Inom FM (och FMV) väljer man helt uppenbart att i första hand lägga större delen av dessa pengar på dyra IT-stödsystem (PRIO), ledningssystemutveckling (NBF, GLC mm.), teknikdemonstratorer (Visby, SEP), industristöd/utbildning (export av JAS mm), avveckling av förband, återuppbyggnad av nedlagda förband (MD staber), internationella insatser i långtbortistan, katastrofala upphandlingar (Hkp-14). Listan kan säkert göras ännu längre om man tog sig tid att fundera.

Därefter verkar man komma på att det kanske vore lämpligt att ha någon sorts nationellt försvar också. Men då var ju nästan alla pengarna slut? Att gå tillbaka till uppdragsgivaren och säga att pengarna inte räcker kommer nog inte på fråga. Det handlar om att förvalta 40 miljarder kronor, som uppenbart inte ger speciellt mycket nationell försvarsförmåga, nej helt ärligt, nästan ingen alls.

Jag skulle vilja se en fullständig oberoende revision av HELA Försvarsmakten avseende verksamhet, ekonomi, personal och materiel. Jag skulle vilja se en säkerhetspolitisk analys och därefter att politiker och Försvarsmakt i samråd tar fram konkreta svar på frågorna var, vad, när, hur och i vilken omfattning.

Borde inte detta vara ett grundläggande krav från oss svenska medborgare, för att lämna över förvaltningen av 40 miljarder svenska skattekronor till våra folkvalda politiker, regeringen och en statlig myndighet - FM?

7 februari 2011

Fördelningen OR/OF vid sjöförbanden?

Det spekuleras mycket om fördelningen mellan OF/OR och hur många inom varje kategori som kommer att bemanna ett förband. För ett sjögående förband, låt säga en sjöstridsflottilj  med ca 300 anställda officerare så skulle det kunna se ut som här nedan. Siffrorna skall självklart tas med en nypa salt, då inget i dagsläget är fastställt och inget förband är det andra likt. Men det skulle ändå kunna ge ett ungefärligt riktvärde.

OF1 = 15
OF2 = 35
OF3 = 35
OF4 = 10
OF5 = 1 (Flottiljchef)

OR6 = 75
OR7 = 100
OR8 = 25
OR9 = 1 (Ekonomichef)

Fördelningen enligt modellen ovan är med andra ord 1/3 OF och 2/3 OR, vilket skulle innebära att två tredjedelar av nuvarande personal (minus de nyexaminerade specialisterna vid förbanden) måste omgaloniseras till OR. HUR detta skall genomföras och NÄR verkar högst oklart. Läs gärna Sinhues inlägg i samma ämne.

Värt att notera är att det inte i dagsläget planeras för en enda OF inom teknisk tjänst, vilket jag tror blir ohållbart på sikt. Förslaget som sägs ligga nu innebär att fartygsingenjörer, maskintjänstchefer skall vara OR8 (förvaltare). Även system- och vapentekniker planeras att omgaloneras till specialistoficerare. På samma sätt tror jag att det kommer att bli problem att bemanna vissa OR-befattningar då dessa kräver nautisk kompetens (Fartygschefer på bevakningsbåtar mm). I dagsläget utbildas inga OR till nautiker.

Det krävs nog både det ena och det andra innan (om) allt detta skall genomföras... Eller kommer det möjligen ett brev hem till alla anställda lagom till semestern som rätar ut alla frågetecken - skriv under - eller bli ....... ?

3 februari 2011

Vad är FMTIS?


I den senaste HKV powerpoint bilderna rörande omstruktureringen har ett "nytt förband" börjat florera allt oftare. På flera ställen kan man observera FMTIS?

I budgetunderlaget BU11 så hittar man några rader om detta, men det känns något oklart...Försvarsmakten avser genomföra en effektivisering och utveckling av förvaltning, drift
och underhåll av myndighetens informations- och ledningssystem vilket också påverkar
insatsorganisationen. Försvarsmakten föreslår därför att Försvarsmaktens telenät och
markteleförband (FMTM) samt Operativ ledningsteknisk bataljon avvecklas och
utgör arvförband (sammanslås) för utveckling och inrättande av Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS).
Allan Widman skriver i dag på sin blogg om NBF och GLI/GLC/NOC där FM avser att under år 2011 lägga över 3 miljarder kronor på något som diffust går under begreppet "Electronics and communications".

Är det måhända så att FMTIS är ett försök att förverkliga delar av ovanstående begrepp under ett nytt namn?

För den som missat detta, och framförallt bilden så rekommenderas denna artikel SVD publicerat.