30 mars 2012

Sten Tolgfors avgång


Försvarsminister Sten Tolgfors har avgått!

Den här bloggen har under stundom varit mycket kritisk till Sten Tolgfors sätt att hantera vissa kärnfrågor runt Försvarsmakten de senaste åren. De som har varit i fokus här är Tolgfors förmåga att framställa alla stora och avgörande frågor som om dessa hanterats utan friktioner och att allt hela tiden går enligt plan. Skönmålning är nog det rätta ordet att använda.

Exempel på detta är försvarsmaktens ekonomi där Tolgfors ständigt hävdat att den är i balans. Detta trots att stora övningar fått ställas in och materielprojekt fått stryka på foten eller reduceras. Med andra ord så är det så att budgeten måhända varit i balans, men däremot har det inte funnits balans mellan verksamhet och ekonomiska medel vilket Tolgfors helt valt att bortse från. Det är kanske inte helt taget ur luften att Tolgfors under F&F i Sälen 2011 fick det mindre smickrande öknamnet Bagdad Bob.

Tolgfors andra paradnummer där samma skönmålning av Försvarsmakten har gällt rekryteringen av GSS, d.v.s rekryteringen av soldater och sjömän till försvarsmaktens förband. Även här har Tolgfors hävdat att allt är i balans, en uppfattning som inte på långa vägar har delats av försvarsmaktens personal.

Man ska också lyfta fram de positiva saker Tolgfors har bidragit med. Det främsta är hans engagemang för individen! Soldaten, sjömannen och officeren har han värnat om och visat engagemang för. Inte minst vid sina besök i insatsområden. För detta ska Tolgfors ha cred då hans företrädare inte ens kommit i närheten av detta engagemang.

Sten Tolgfors har även drivit genom reformen avseende att avskaffa värnplikten och införa anställda soldater och sjömän. Detta har han gjort med full kraft och säkert åstadkommit vad som avsetts i stora delar. Detta kan dock inte hyllas på denna blogg då vi anser att värnpliktsförsvaret avskaffades alldeles för fort och med innebörden att kostnaderna för Försvarsmakten har ökat p.g.a detta. Dock bär Tolgfors inte ett ensamt ansvar för denna reform.

Anledningen till Tolgfors avgång tänker vi inte spekulera i. Det gör media i redan tillräcklig omfattning.

Vem som blir ny försvarsminister får framtiden utvisa. Ett hett tips lär vara Karin Enström (m) med tidigare bakgrund som YO inom marinen. Sannolikt ett bra alternativ under förutsättning att inte hon underkastar sig Anders Borgs ekonomiska styrning av Försvarsmakten utan istället låter säkerhetspolitiken vara rättesnöret för formande av en Försvarsmakt som inte bara består av kulisser och demonstratorprojekt, förband i singularis och en mängd förmågeglapp.

Läs även: F&S, Wiseman1 2, SvD, Expressen, BLT, Aftonbladet

1 mars 2012

FM Omstrukturering - Diskussionsforum

För de som vill ventilera åsikter, tankar och känslor runt omstruktureringen i Försvarsmakten så kan detta göras under ovanstående flik FM OMSTRUKTURERING - DISKUSSIONSFORUM.