11 november 2011

Sveriges ekonomiska zon

Den så länge omtalade gasledningen Nord stream genom Östersjön är nu färdigbyggd, invigd och driftsatt.
I samband med olika debatter runt denna gasledning har jag vid flertal tillfällen sett en hel del märkliga kommentarer, där det verkar råda en hel del okunskap rörande vad Sveriges ekonomiska zon egentligen innebär. Många verkar tro att den ekonomiska zonen är likställt med svenskt territorium, men så är icke fallet.

Senast i en artikel på marinbloggen hittar jag följande kommentar
Sverige accepterade att Ryssland skulle få bevaka gasledningen på svensk ekonomisk zon i Östersjön med militära medel! Men det är ett faktum, tack vare våra flata svenska politiker, jag vill inte säga statsmän. Det är ett faktum nu. 

Jag hittar även följande text i en artikel skriven om gasledningen

Men jag kan tänka mig att tillåta en rysk gasledning på svensk ekonomisk zon om Sverige får tillträde till att borda alla eventuella ryska skepp, som är involverade i bevakningen och bygget av gasledningen i våra ekonomiska vatten, om och närhelst vi vill, med åtföljande total öppenhet från rysk sida. Inga vapen, inte ens handeldvapen får vara tillåtna ombord, på vad som måste vara en civil rysk bevakningsflotta (på svensk ekonomisk zon)! Dessutom borde Sverige få rätten att suveränt avgöra om flottan sysslar med spioneri, om så är fallet så måste vi ha rätten att bannlysa bevakningsskeppen. Det kan tyckas vara svårsmälta bud för Ryssland, men när man tänker på det så inser man att det är fullständigt rimliga genkrav från Sverige.

Ovanstående är förstås helt felaktigt ur ett juridiskt och ett havsrättperspektiv.
Utanför svenskt territorium kan av förklarliga skäl ingen militär verksamhet förbjudas, inte heller kan utländska statsfartyg (bevakningsskeppen) bannlysas. För att reda ut begreppen så måste man titta på vad som gäller rörande svenskt territorium respektive svensk ekonomisk zon. Detta återfinns i UNCLOS.

Territorialvattengräns (TVG)
Svenskt territorium sträcker sig 12 nautiska mil (12NM) ut från den svenska baslinjen. Detta så till vida det ej är närmare till en tänkt mittlinje mellan två eller flera stater. Då gäller således mittlinjen mellan staterna som gräns. Ett exempel på detta är gränsen mellan Danmark och Sverige i Öresund.

Baslinjen utgörs av en tänkt linje mellan de yttersta skären eller öar. Från denna linje räknas alltså ett lands territorium. Av den anledningen så sitter inte Gotland ihop med Sverige då det p.g.a. detta finns en remsa mellan Gotland och Öland som är fritt hav. Således hade man haft en teoretisk möjlighet att lägga gasledningen mellan Öland och Gotland om man så önskat. Av samma anledning så kan utländska militära fartyg och flygplan färdas helt fritt på "den fria remsan" mellan Öland och Gotland och bedriva signalspaning utan att Sverige kan göra något åt detta.

Av samma anledning har även Sverige full rätt att med militära fartyg och flygplan gå så nära som 12NM till annan stats gräns och bedriva signalspaning, vilket självklart förekommer. Titta gärna på kartan längst ned och fundera över hur många nationer (fartyg med många stora antenner) som brukar patrullera fram och tillbaka i "kilen" där Rysk och Polsk TVG möter varandra utanför Kaliningrad.

Något man har rätt till (även stats och örlogsfartyg) som kanske inte är helt känt, är det som benämns oskadlig genomfart. Detta innebär att  ett utländskt militärt fartyg har rätt att förflyttas sig kortaste vägen mellan punkt A till B även om man passerar genom svenskt territorium (innanför TVG). Man får dock ej stanna upp eller genomföra övningar under den tid man vistas innanför annan stats TVG.

Ett land beslutar om sin egen TVG upp till 12NM. Sverige utökade så sent som 1 juli 1979 sin TVG från 4NM till 12NM. Peru är ett land som själva hävdar en TVG på 200NM, vilket inte har ratificerats av andra länder.

Angränsande zon
Det finns också en zon som benämns angränsande zon. Detta utgörs av området utanför territorialhavet och vidare ut till maximalt 24 NM från baslinjen. Där kan en stat kan utöva sina lagar om exempelvis smuggling och illegal invandring. Att hävda en angränsande zon är inte obligatorisk. Sverige hävdar ingen angränsande zon, varför det sällan talas om detta i Sverige, medan Danmark hävdar 4 NM, Finland 2 NM och Norge 10 NM.

Ekonomisk zon
Vad gäller då för den ekonomiska zonen, som många uppenbart, och helt felaktigt, blandar ihop för att vara likställt med Svenskt territorium.

Svensk ekonomisk zon (EEZ) är fastställd efter förhandlingar mellan angränsande länder. Som maximalt kan en stats ekonomiska zon uppgå till 200NM. Om avståndet till annan stat är mindre (vilket det är i Östersjön) så utgörs gränsen en linje mitt emellan nationernas baslinjer.


Inom EEZ har Sverige exklusiv rätt till exploatering av samtliga naturresurser. Generellt sett infördes den ekonomiska zonen för att bl.a.stoppa konflikter över fiskerättigheterna och oljeutvinningen. Utländska fartyg och flygplan har rätt att passera området enligt kuststatens lagar samt anlägga undervattensledningar. Man har inom egen EEZ också rätt att skydda den marina miljön (vilket användes som argument mot Nord Stream). Mer om detta kan man i detalj utläsa här.


Inom svensk ekonomisk zon kan man med andra ord inte hindra utländska stats- eller örlogsfartyg att vistas eller genomföra övningar.


Det fria havet
Utanför EEZ finns det fria havet. Som namnet antyder är det fritt att nyttjas av alla stater. Det finns sex friheter som nämns i havsrättskonventionen och dessa är: Frihet till sjöfart, fiske, överflygning, utläggande av undervattenskablar och rörledningar, uppförande av konstgjorda öar och andra anläggningar samt vetenskaplig forskning.

Karta över Östersjön
Se kartan här nedan, här finns TVG, EEZ samt Nord Streams gasledning utritade. De planerade plattformarna i anslutning till ledningen byggdes som bekant aldrig inom svensk EEZ. Detta hade man till skillnad från gasledningen ej haft stöd för enligt UNCLOS.

8 kommentarer:

 1. Politik är det möjligas konst.

  Det är jag som har skrivit det som står i kursivt ovan. Jag konstaterar att vi har olika infallsvinklar. Jag har läst stora delar av UNCLOS 131-sidiga havsrättskonvention, och det är inte samma sak som att läsa Wikipedias uppslag om vad Unclos är. Men jag har också ändrat inställning sedan jag skrev det senare inlägget i kursivt, jag anser inte längre att vi ska möta de ryska militära bevakningsfartygen med marina styrkor. Jag anser att vi ska försvara Gotland genom att inrätta ett regemente på Gotland, med tillgång till mobila luftvärnsrobotar och mobila sjömålsrobotar. Vi bör även korta reaktionstiden för att sätta in förband på Gotland. Sedan så är det du valde ut inte allt jag skrev, men det är förståeligt att du valde ut det som är relevant för din syn på saken.

  Mvh Roger Klang

  SvaraRadera
 2. @Roger

  Tack för din kommentar.
  Till att börja med så håller jag helt och fullt med dig i din argumenatation rörande försvaret av Gotland. Mobila system på vårt egna hangarfartyg mitt i Östersjön är en möjlighet som borde vara en självklarhet. Du vill korta raktionstiden för att sätta in förband på Gotland, jag svill till och med ha stående förband på Gotland - tillbaka igen.

  Vad det gäller argumentationen rörande den ekonomiska zonen så är det inte bara du som föranlett detta inlägg, det finns flera exempel på argumentation där jag anser att man inte riktigt förstått skillanden mellan TVG och EEZ.

  Rörande UNCLOS så har jag studerat den ingående, även om det är några år sedan.

  Mvh / Skipper

  SvaraRadera
 3. Jag kanske inte uttryckte mig tydligt nog, jag vill också ha ett regemente på Gotland. Något hangarfartyg tror jag inte på, jag menar att man ska rensa skogsgator och planera för avfyrning från land vid känsliga kuststräckor och industri och infrastruktur och hamnen i Slite.

  Roger

  SvaraRadera
 4. @Roger

  Jag menade att vi redan har ett hangarfartyg = en ö mitt i Östersjön = Gotland

  SvaraRadera
 5. Angående statsfartyg: "9 § Marinvetenskaplig forskning får inte bedrivas i den ekonomiska zonen av utländska medborgare utan tillstånd av regeringen."
  Så man får köra omkring och spionera med militärt fartyg, fiskebåtarna får fiska men man får inte köra ett lands forskningsfartyg in på annat lands EEZ.
  Hmmm inte helt logiskt för mig. Vi har inom EU samt med bla ryssland kommit överens att forska i våra vatten på ett visst sätt. Detta exempel uppkommer ibland: ibland kan inte ett land täcka hela "sin" yta (ungefär EEZ men inom ICES som reglerar detta så används "ICES rectangles") av någon orsak medans ett annat land har fartygstid över och är villiga att det året täcka det "missade" området.
  Dock faller det ofta på att det saknas tillstånd i EEZ (för att få tillstånd behöver man ofta ansöka 4-5 mån innan (ryssland ännu mer), väldigt petiga ansökningshandlingar där allt behövs beskrivas innan (vilket i vissa fall inte går).

  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921140.htm

  SvaraRadera
 6. Ja, ett örlogsfartyg får röra sig fritt inom EEZ (ekonomisk zon), så länge man befinner sig utanför TVG, och bedriva spaning/underrättelseinhämtning mot annan stat.

  Detta är egentligen inget konstigt i sig.

  SvaraRadera
 7. Det konstiga för mig är att man får göra militär spaning men inte göra exempelvis en beståndsuppskattning (fisk) som är en undersökning som alla östersjöländer har kommit överens om att vi måste göra.

  SvaraRadera
 8. Sen kommentar...
  EEZ handlar om ekonomi i bred mening. TVG om staters suveränitet. Och det är ju inte samma sak, eller...?

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna