12 juli 2015

Står SSRS bakom sin VD´s uttalanden?

Det här är enl SSRS VD något som hör hemma i tredje världen och inte i ett modernt samhälle.


Frågan om sjöräddning har varit uppe till debatt ett antal gånger den senaste tiden. Frågan är viktig så därför blir man väldigt förvånad när över vissa individers syn på Försvarsmakten som en aktör inom området.

I praktiken så har inget förändrats. Försvarsmakten är med alla sina fartyg en aktör som alla andra, varken mer eller mindre jämfört med hur det alltid har sett ut. Vad avser helikoptrar så är både kapacitet och förmåga kraftigt reducerad jämfört med tidigare.

I min senaste SvD kolumn tog jag upp ämnet, och reaktionerna har inte låtit vänta på sig.

Bakgrunden till min text är att två huvudrollsinnehavare inom den frivilliga sjöräddningsorganisationen SSRS har gjort ytterst märkliga uttalanden. Den ena, Anders Jönsson från Sölvesborg, var tidigare operativ chef inom SSRS men är nu pensionär. Den andra, Rolf Westerström, är i allra högsta grad aktiv och sitter både som verkställande direktör och som styrelseledamot i SSRS.

Anders Jönsson blev häromdagen intervjuad i BLT om sjöräddningshelikoptrarnas placering på F 17 i Ronneby. Anders Jönsson har tidigare gjort sig känd för att inte vill se Försvarsmakten som en aktör inom sjöräddningsområdet. Bland annat ska han ha uttryckt att icke svenskfödda som hamnade i sjönöd inte ska räddas av militära helikoptrar då de skulle kunna få traumatiska upplevelser kopplat till vad de utsatts för i sina tidigare hemländer. Nu har han hittat på nya argument, nämligen att placeringen av Sjöfartsverkets helikopter inne på F 17 område skulle strida mot Genévekonventionen... Detta ytterst märkliga och uppdiktade påstående fick jag möjlighet att bemöta dagen efter i samma tidning.

Men det finns värre saker som kommer från SSRS innersta kärna, nämligen från tidigare nämnda Rolf Westerström som alltså är både VD och styrelseledamot. Söker man på Internet går det att finna en rad negativa uttalanden från Westerströms sida riktad mot Försvarsmakten som aktör inom sjöräddning. Rolf Westerström uttrycker klart och tydligt vid fler tillfällen att Försvarsmakten inte ska syssla med detta.

Det mest anmärkningsvärda uttalanden har han gjort i en intervju med P4. Jag rekommenderar att lyssna exakt till vad Westerström faktiskt säger i intervjun eftersom artikeltexten inte återger allt.


Med anledning av min kolumn i SvD så aktiverades presstjänsten hos SSRS och i ett mail skriver man följande till mig (ett utdrag, min fetstil).

Vi på Sjöräddningssällskapet framhåller alltid den svenska modellen för sjöräddningsorganisation, där alla hjälps åt och samarbetar. Det är just det som gör svensk sjöräddning så stark. Samarbetet mellan Sjöfartsverket (ursprungligen Lotsverket) har pågått i snart 110 år och det är vi stolta över. Vi har tillsammans byggt en modell för sjöräddning med tydlig rollfördelning. Sjöräddningssällskapet har genom avtal ställt våra sjöräddningsenheter till Sjöfartsverkets förfogande för sjöräddningsuppdrag inom svenskt ansvarsområde alla dagar, året runt. Våra frivilliga sjöräddare medverkar i 70 procent av alla sjöräddningsuppdrag, i gott samarbete med Sjöfartsverket, Räddningstjänsten, handelsflottan, Kustbevakningen, Polisen och Försvarsmakten. Ett prestigelöst samarbete är en av de viktigaste grundbultarna inom svensk sjöräddning.

SSRS presstjänst beskriver det faktiska läget helt korrekt. Min uppfattning och erfarenhet är att samarbetet mellan olika aktörer inom svensk sjöräddning fungerar mycket bra.

Men det anmärkningsvärda i sammanhanget är att den tidigare operativa chefen och i synnerhet den nuvarande VD´n som uttalar sig för SSRS räkning uttrycker något helt annat än vad presstjänsten beskriver. Rolf Westerström har en helt annan syn på Försvarsmakten och anser att "civil räddningstjänst inte alls hör ihop med det militära" och att "Att en helikopter med camouflage och militärer ska rädda en båt hör hemma i tredje världen och inte i ett modernt samhälle". 


Jag vill i sammanhanget vara tydlig med en sak. Jag högaktar SSRS alla frivilliga sjöräddare och den insats som alla dessa gör på ideell basis. Men jag hoppas verkligen inte att alla dessa sjöräddare ute i landet inte är av samma uppfattning som sin VD.

Jag undrar också om Sjöfartsverket, i egenskap av huvudman för sjöräddningen i Sverige tycker det är lämpligt att SSRS VD har en sådan syn på en av aktörerna inom svensk sjöräddning?

Jag tror inte en person i sjönöd över huvudtaget bryr sig om besättningen som kommer till undsättning, från ett fartyg eller i en helikopter, är en uniformerade militärer eller civila. Det viktiga torde vara att faktiskt bli räddad. Försvarsmakten är och kommer alltid att vara en viktig nyckelspelare inom svensk sjöräddning oavsett vad Anders Jönsson och Rolf Westerström tycker. Men det är trots allt mycket anmärkningsvärt att en person på en sådan hög post inom SSRS uttrycker sådana åsikter. Det vore intressant att veta om SSRS styrelse står bakom sin VD i detta och delar hans uppfattning om Försvarsmakten?


Uppdatering 01:00: SSRS söker ny VD sedan en tid tillbaka. Låt oss hoppas att den nya har en annan syn på Försvarsmakten.

15 kommentarer:

 1. Har en del kontakter i yttre linjen av de frivilliga inom SSRS, dvs de som jobbar praktiskt både med mtrl och i båtar. Det är geografiskt begränsat, så det kan mycket väl finnas helt andra åsikter på andra håll.

  Mina kontakter uppskattar samarbete med militär betydligt mer än med sjöfartsverket eller KBV. Det är en mycket större tydlighet och uppriktighet i kommunikationen, och mindre hävdande av revir för att visa sitt existensberättigande. Tydligast vid övning och annan icke akut verksamhet, men märkbart även vid skarpa insatser.

  Det är som sagt en begränsad mängd frivilliga jag pratar med, men det finns definitivt inre kritik mot VD:s uttalanden.

  SvaraRadera
 2. Så anses England vara ett tredje världen land av SSR ledningen?
  De otroligt uppskattade helikoptrarna från RAF sköter vad jag förstår hela den luftburna sjöräddningen i England.
  "Although established with a primary role of military search and rescue, most of SARF's operational missions are spent in its secondary role, conducting civil search and rescue. This entails the rescue of civilians from the sea, on mountains, from flooded regions or other locations on land."(Wikipedia).
  Själv har jag varit med i några sjöräddningsövningar, håller helt med A2.

  SvaraRadera
 3. Flyger ens SSRS i dåligt väder? Minns från eldsläckningen i Västmanland att civila piloter inte flög "när det var rök ute". Ganska meningslöst då med civila piloter. Det är militärer som gäller för att få till rätt avvägning mellan risk och belöning?

  SvaraRadera
  Svar
  1. SSRS flyger inte alls. Endast mindre båtar.

   Radera
  2. Det är också ett bisarrt resonemang ifrån VDn. Skulle flyktingar på sjön börja simma åt andra hållet eller drunka för att en militär räddningshelikopter kommer till platsen eller vad menas med traumatiska reaktioner? Rimligen bör ju endast positiva reaktioner komma ifrån att bli räddad av en militär helikopter om man tidigare har dålig erfarenhet.

   Vidare är ju inte svenskt kamouflage samma som andra länders vilket gör att de inte heller ser ut som andra militära enheter.

   Radera
  3. Jag tror det syftas på sjöfartsverkets helikoptrar

   Radera
  4. Sjöfartsverkets helikoptrar flyger i riktigt dåligt väder, bra prestanda och väl övad personal. Avisningen fungerar enligt uppgift bra nu efter uppstartsproblemen.

   Radera
 4. Söker ny VD...
  Blir väl en klassisk "fallucka uppåt" för den nuvarande då.

  SvaraRadera
 5. Follow the money

  Ur SSRS årsredovisning:
  http://www.sjoraddning.se/media/user/documents/%C3%85rsbok_2014.pdf

  Styrelsearvode utgår ej.
  Värdet av ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.


  Löner och ersättningar + sociala avgifter

  VD 981 180 948 000
  Pension* 4 252 077 236 999
  LKP 970 400

  *Under verksamhetsåret har en förhandling om komplettering
  av pension till förmån för VD slutförts. Engångspremie om
  4 000 000 kronor har slutligen avtalats. Avsättning har gjorts
  för särskild löneskatt om 970 400 kronor.

  Anställda 17 300 713 16 874 940
  Pension 1 413 514 1 442 821
  Sociala kostnader* 7 246 719 6 465 045

  Anst.stöd 263 597 704 247
  ersättningar 2 114 148 2 036 972 (under 1/2 prisbasbelopp)

  Totalt 31 194 203 25 967 805

  Konskvot kvinnor män

  styrelsen 16 % (20) 84% (80)

  ledning 40 (40) 60% (60)

  Medelantalet anställda 2013 2014

  Kvinnor 10 12
  Män 30 28
  40 40

  Alltså, löner för 31 miljoner 2013 som visserligen sjunkit pga lönebidrag och aslutad pensionsuppgörelse, till att endast omfatta 25 miljoner, är svaret på den viktigaste frågan: vad tycker/anser SSRS? Eftersom oragansioationen bygger sin verksamhet på bidrag så är det rimligt att VD har den uppfattning som matte/husse har, och de är inte styrelsen, utan varifrån pengarna kommer, och detta är inget att skämta om. Det fungerar lika dant med ÖB, var enda militär, och i synnerhet ÖB, måste ju ansett att försvarsministrarna var en riktiga gökar, i stort sett alla efter von Sydow, eftersom det sedan GP kickade Åsbrink var statsministern som bestämde (HSB)
  Nu arbetar GP för de skattebefriade riskkapitalbolagen på kanalöarna, och Tolgfors arbetar för Pedersen, men vart pengarna kommer från, det vet i fåglarna. Det går alltså inte att döma, VDs uppfattning styrs av ett intresse, personalens uppfattning styrs av HSB, och en enkät bland alla frivilliga, skulle ge slutsatsen, den som har en hög lön, har ett intresse, och driver detta. Det finns många många fler än VD, som har mycket starka intressen av att försvaret ska fortsätta att privatiseras, dvs inte återta sitt forna operativ. Det är ju alldeles självklart. S.W

  SvaraRadera
 6. Svensk sjöräddning är idag en väl fungerande samverksansorganisation med båtar, helikoptrar och flygplan från flera myndigheter, frivilligorganisationer, privata företag och ibland även våra grannländer. Vi gör ingen skillnad på var resurserna kommer ifrån och alla samarbetar på lika villkor i räddningsinsatserna. Det är en självklarhet att nyttja de resurser som finns närmast till hands och är bäst lämpade beroende på insats. Det är så vi vill ha det och det är den andan som vi vill se mer av även på övergripande nivå. Försvarsmakten har en viktig roll i sjöräddningen och den svenska krisberedskapen och faktum är att jag aldrig har hört de personer du nämner uttrycka någonting annat heller. Tvärtom. Det debatten 2012 handlade om var framför allt huvudmannaskapet, både för sjöräddningen i stort och för helikopterresursen. Vad som är bäst kan man självfallet ha olika uppfattningar om. Vår uppfattning är att det är bra att vi idag har civila helikoptrar som har sjö- och flygräddningstjänst som sin enda huvuduppgift. Men systemet är i första hand dimensionerat för att hantera det som utgör över 95 % av insatserna. Vid stora insatser med många nödställda måste vi hjälpas åt i ännu större utsträckning än vanligt, vilket är anledningen till att vi idag har avtal med samtliga östersjöländer om att hjälpas åt vid räddningsinsatser. Vår önskan är dessutom att Försvarsmakten i framtiden återigen ska få en reell möjlighet att vara den förstärkningsresurs som vi behöver, framför allt vid större händelser med många nödställda. Det ingår sedan flera år tillbaka som en del i Sjöfartsverkets SAR-strategi. Vår förhoppning är att vi tillsammans ska kunna skapa en sjö- och flygräddning som är ännu bättre än den vi har idag. Jag törs nog nästan garantera att SSRS ledning inte har någon avvikande uppfattning.
  Noomi Eriksson/Sjö- och flygräddningsdirektör i Sjöfartsverket

  SvaraRadera
 7. Knepiga frågor –det är inte SSSR som ligger bakom soppan, inte FM inte heller Kustbevakningen, och inte ens Sjöfartsverket, klart de inte vill bli av med ”sina helikoptrar” Men ”fången på fyren-syndromet” sitter nog fortfarande sitter kvar i väggarna….(med tanke på det illa dolda minsiterstyret avseende upphandlingskompetens, så illa kan inte tjänstemän bete sig – det kan bara politiken, som ju defacto i Sverige står utanför lagen. (vi skanar konstitutionsdomstol)
  Nä – soppan är sedvanligt politiken. Vad som sker är friktion under två paradigm:
  Moderatstyre övergår till Sossestyre -> gnissel med vissa GD (exempelvis FI)
  Ryssland brakar in på Krim/Ukraina och laddar på med vad de har över och under vattnet.
  Longtbortistandoktrinen - > Hemma bäst - doktrinen
   Behov av resurser, (som inte finns)
  Det är dörför de bråkar, om de få resurser vi har och som inte, likt den grekiska statsbankrutten, skjuts ännu lite till på framtiden.
  Politiken har skapat en gigantisk förvirring att det är synd om statstjänstemännen, som ska förväntas hänga med i irrturerna, men det är nog ingen som hänger med, inte ens politiken själv. Så man ska inte ens klandra Sjöfartsverket, för att du vill hålla kvar i en viktig resurs, som de sannolikt förvaltar väl, och svartsjukt bevakar, eftersom de ju vet hur knapert det är, st det finns inte en krona i statsbudgeten tio år framåt. Och det är då det kommer lite yviga PR-trick, via SSRS, eftersom Sjöfartsverket inte själva kan gå direkt mot regeringen, det parti som från börha startade slakten på försvaret, och nu ska börja återta förmågan, med resurser som itne finns,
  För mindre än två år sedan skulle FM fortfarande vara kvar i Longtbortistan, och resurserna i statskassan var inte bättre då, terrorismen var visserligen fortfarande på uppgående sedan kriget mot Terroristem starade, men för två år sedan visste ingen vad IS var, nu är det mer känt än Grekland.
  Civilsförsvaret la Perxson ner, (man la ner funktionsansvaret) så nu skulle myndigheter och kommuner samverka om befintliga resurser, enkelt och effektivt på pappret, men inte i praktiken, det är finansdepartementet som styr och ställer, vinden vände och det är bara att tacka gudarna att Reinfleldts gröna sköna plan magplaskade, annars hade moderatdårarna fortsatt, nu vaknade sossarna och såg den politiska vinsten med försvarsfrågor, eftersom nya m triangulerat bort S i försvar och migration, då blev S försvarsvänliga (retoriskt) – men de har fortfarande lika lite resurser. Så man kommer att kriga internt, mellan myndigheterna, om resurser och regleringsbrev, i vanlig ordning klarar sig politiken i Sverige, allt styrs från finansen/ESV och så blir det dog-fight mellan kommunikatörerna, tex om saker som kan finansernas vid sidan om, tex sjöräddningshelikoptrar, problemet är ju inte Sjöfartsverket, utan att det inte finns en krona för polishelikoptrar (NI) och för militären eller för Kustbevakningen, som behöver helikoptrar. Visst håller Sverige statsbudgeten, me så länge några utgiftsområden är utan gränser, så slår det ika hårt som Greklands bekymmerslöshet, och förhållande till den andra, som ska pröjsa för underskottet, utan att få något tillbaka. S.W

  SvaraRadera
 8. Polisen saknar själv resurser för medeltunga helikoptrar för att transportera Nationella insatsstyrkan eller personal och utrustning för bombskydd. Lagen om Försvarsmaktens stöd till polisen (vid terrorismbekämpning) tillkom 2006, i spåren efter Göteborgskravallerna, och att världen nog ändå inte var så trygg. FM personal får ge stödinsats till polis med samma befogenheter som poliser.
  Som ett resultat efter terrordåden i Norge 2011, då polisen hade svårigheter att snabbt nå Utöya, vilket får säga vara en förutsättning för ett brandkårsförband, så insåg politiken att polisen måste kunna ta sig fram i luften, vilket innebar att FM genom samverkan skulle bistå polisen, eftersom polisen av olika skäl inte har råd med eget helikopterstöd, och eftersom FM inte har kvar resurser alls, inte minst för Ubåtsjakt, som politiken såg som lite överkurs, Drömmen var nog en enda cenral helikopterresurs, för alla behov, och någon slag magisk prioritersväxel, vem som hade störst och mest prioriterade behov, om något allokerades samtidigt, varför inte kravaller samtidigt som ett terroristangrepp, samtidigt som ett ubåtsintrång samtidigt som ett fartygshaveri. Det är ju bara att första åka rint med lite u-båt, sedan spränga ett hål i ett fartygsskrov på Östersjön, samtidigt som det är något statsbesök, och så drar man till med lite förortskravaller och toppar med något hyss på Harpsund. Det är sas bristen på resurser samtidigt som skapar tillfället, och här är samverkansmodell sårbar.
  Från 2014 har helikopterstöd till NI organiserats genom att militära helikoptrar av typ Helikopter 16 Black Hawk från den 11 augusti 2014 satts i beredskap från Linköping för att vid behov bistå polisen, eftersom de inte längre behövdes i Longtbortistan, som Tolgfors panikköpte, för att klara uppgiften där. Frågan är om detta fungerart, färre och färre helikopterindivider, och större och större behov, ger mer och mer intern kamp om resurserna, vilket ger högre risker, inte minst pga inrikes oenighet. Men det är fortfarande inte Sjöfartsverket eller SSRS som satt oss i klistret, de vakar bara över sitt intresseområde, och det är ju deras uppgift, väl? Nä, Tolgfors kunde väl vakna till lite ur sin PR-låda, och förklara hur de tänkte? Vi kränger iväg helikoptrar nu, och köper in nya till Afghanistan, på fem röda, för sedan kommer det inte uppstår något behov, på minst åtta år, för helikoptrar är inte som brandkåren, eller tillgång på mat och vatten, helikoptrar är liksom mer som spel och dobbel, ibland har man tur och ibland otur, just nu har Grekland otur. S.W

  SvaraRadera
 9. På grund av mitt geografiska läge så samarbetar jag sällan med militära resurser i sjöräddningssammanhang, desto oftare då med Sjöfartsverket (främst lots och helikopter), Kustbevakningen, kommunala Räddningstjänsten och Polisen. Vår station har inga problem med någondera part även om det på andra ställen kan finnas lokala slitningar och revirbetonade problem. Om detta har jag endast hörsägen att gå på, så det lämnar jag därhän.
  Grundsynen ska ju vara att, som både Noomi och Skipper skriver, den som är i nöd ska få så snabb och bra hjälp som möjligt.
  Den helikopterorganisation som Sjöfartsverket har idag är kompetent, har bästa tänkbara utrustning (även om RAKEL saknas fortfarande - brist!) och har en god beredskap. Det som jag upplever saknas idag är en "andra echelong" avseende helikoptrarna, denna skulle mycket väl FM kunna stå för - om de vill och önskar lägga pengar på det istället för något annat. Detta ville de ju inte för 10-12 år sedan, som jag har förstått det (Långtbortistan-doktrin mm). Detta gäller då förstås de höga herrarna på Lidingövägen, de på roten ville nog fortfarande.
  Vad gäller förmanskapet för SAR så ser jag ingen anledning att byta ut ett fungerande koncept - för det fungerar verkligen!

  Anders
  Räddningsskeppare, Reservofficer och Roddbåtskapten

  SvaraRadera
 10. Soppan är som sagt var lagad sedan tidigare, och det gäller nog bara att backa, och kolla hur soppan lagats till, så går det nog ganska bra att få ordning på både Sjöfartsverket och SSRS, så att det inte blir "konflikt" på fel arena med oskyldiga agenter, och bakgrunden finns ju redan tecknad föredömligt, inte minst på Skippers blog.
  Nedan lite kommentarer avseende utställda "förhoppningar" från politiken, som delvis förklarar det bekymmersamma läget (Avs resurser). Det kan förekomma små korn av ironi (och humor) bakom den nedan förespeglade bakgrunden:

  Pressmeddelandet från helikopterutredningen:

  Utredaren Leni Björklund överlämnar i 2008 12 15 sitt betänkande:

  "Helikoptern i samhällets tjänst" (SOU 2008:129)
  till försvarsminister Sten Tolgfors.

  Helikopterutredningen har på regeringens uppdrag utrett
  samordnings- och effektiviseringsmöjligheter för den
  offentliga sektorns användning av helikopterresurser.

  ”De olika helikopterverksamheterna är svagt integrerade med varandra.”

  (politisk pr-svenska för att det inte enkelt går att samordna olika myndigheters helikopterresurser för att spara pengar åt staten, eftersom det alltid finns en huvudman, som bestämmer över en resurs via regleringsbreven.

  Helikopterutredningen föreslår bland annat:
  (Vad som var politiskt möjligt att kommunicerbara, förklarande rubriker av S.W :-)

  1. NPM (New Public management - Ny Offentlig Verksamhetsutveckling)

  ”Ett nationellt bolag för luftburen ambulanssjukvård, ägt av staten och landstingen, ska upphandla tjänsterna ambulanshelikopter, ambulansflygplan och Svenska nationella ambulansflyget (SNAM).”

  2. Kompetensutveckling

  ”Bolaget ska vara ett kompetenscentrum som verkar för att utveckla och integrera den luftburna ambulanssjukvården, syftande till att skapa en hög patient- och flygsäkerhet, samt en god katastrofmedicinsk beredskap.”

  S.W Jo katastrofmedicinen har verkligen fått ett uppsving, den har lagts ner, och in kom en ett ”kompetenscentrum” kanske konsulterade utredarna Orwell.

  3. Mervärdet att kommunalfinansiera Sjöfartsverket

  ”Ett merutnyttjande av Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar, så att de utöver flyg- och sjöräddning i högre utsträckning ska kunna användas för bl.a. efterforskning av försvunna personer och stöd till kommunal räddningstjänst vid insatser då det råder fara för liv.”

  S.W i utbyte mot en saltad nota, givetvis. Det var så hela civilförsvaret var tänkt att fungera, NPM, man la ner det, och la över ansvaret på kommunerna, som med sina rymliga budgetar, skulle köpa in tjänster, som hantar risk, dvs civilförsvar. Dessutom har vi EU.

  4. Operativ ”knytning”

  ”Ett projekt för att knyta ihop olika lägesbilder över var olika offentliga helikoptrar befinner sig, i syfte att förbättra den operativa koordineringen vid räddningsinsatser.”

  S.W Den operativa beredskapen var god, det noterades i Almedalen inför valet, sedan brann det i i knutarna, utöver de operative brister som regeringen mörkat.

  5. System förhelikopterburen (civil) brandbekämpning

  ”Ett system för skogsbrandsbekämpning, som bl.a. består av:
  * ett nationellt ramavtal med kommersiella helikopteroperatörer
  * en central förmedling av helikoptrar för skogsbrandsbekämpning
  * utbildningssatsningar
  * en försöksverksamhet med beredskapssatt helikopter”

  S.W Tur att Leni hade sin bakgrund i Räda Korset, hon var djup insatt i beredskaps- och krisinsikt.

  SvaraRadera
 11. Jag hörde nämnde Westerlunds svammel både i radio och TV då den sk "Maritimutredningen" släpptes 2012. Gode Gud! Följde också debatten på FB där var tydligt att många av SSRS medlemmar/frivilliga var direkt felinformerade om vad utredningen menade. Det var många som trodde att alla som skulle hålla på med SAR skulle vara militärer... Utredningen sa väl aldrig att inte SSRS skulle finnas kvar?
  Det finns väldigt många duktiga, fantastiska sjöräddare i SSRS, men i många fall anar jag ett revirpinkeri, både på lednings- och räddningsmannanivå.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna