8 januari 2016

Inför Folk&Försvar 2016Som vanligt inleds det försvar- och säkerhetspolitiska året med Folk & Försvars rikskonferens i Sälen. På söndag drar det igång och pågår i dagarna tre. "Alla" nyckelspelare från politiken, försvar och säkerhetsmyndigheterna samt media är givetvis närvarande.

Från partiledarhåll är det däremot relativt tunt i år. Det brukar tyvärr vara det i de så kallade mellanåren när det inte stundar ett riksdagsval, för då är alla där, I år närvarar Anna Kinberg Batra (m) och Ebba Busch Thor (kd). Men från politiken finns förutom ledamöter från försvarsutskottet flera ministrar som Margot Wallström, Peter Hultqvist och Ander Ygeman vilket gör konferensen extra intressant.

Jag avser inte skriva något längre inlägg om vad som komma skall i Sälen, för det har redan Annika Nordgren Christensen gjort ytterst förtjänstfullt, så det skulle bara bli kaka på kaka.

Jag tänkte dock uppehålla mig vid en del i Annikas text tillsammans med det som jag tar upp i min nyskrivna SvD-kolumn. Annika skriver....
Måndagen är en försvarspolitisk julafton. Försvarsminister Peter Hultqvist inleder om ”Svenskt försvar” för att sedan följas av ÖB Micael Bydén under rubriken ”Ett starkare försvar – utmaningar och möjligheter”. Hela salen i Sälen lyssnar särskilt efter nya budskap eller förändrade skiftningar gällande den verksamhet man representerar på plats. Ord vägs och jämförs med tidigare tal. Men på ett mer generellt plan handlar det mycket om vilken bild dessa personer vill sätta. 
De specialintresserade är ofta speciellt intresserade av hur verkligheten beskrivs, eller med andra ord: Försvarsministern och ÖB – och särskilt eventuella nyansskillnader dem emellan – kommer nagelfaras. Hultqvist var varm i kläderna redan när han tillträdde som försvarsminister och Sälen är hans hemmaplan i flera avseenden, medan det är ÖB:s första framträdande och därmed ett mycket definierande tillfälle för hur han vill beskriva Försvarsmakten. En del av ”Försvarssverige” hoppas alltid att den främste företrädaren ska läxa upp politiken och säga som det är (vilket ofta betyder att säga det man själv tycker eller upplever). En annan del lyssnar oroligt efter dissonanser mellan regeringskansli och myndighet och ser svåra tider framför sig om det osar krut runt minister och överbefälhavare. 
Som vanligt sköts i förlängningen förtroendefrågan bäst sinsemellan och mellan företrädare och allmänhet, om man landar någonstans däremellan. ”Skönmålning” har försvarsministern tillträtt på att göra upp med och underhållningsvåld kan vara spännande en stund, men det är värt att påminna om att ÖB har en signalfunktion som omfattar mer än den nationella dimensionen.

Vad avser politiken så tror jag tyvärr att det blir likt tidigare, dvs. att man rundar den viktiga frågan huruvida vi faktiskt har ett tillräckligt starkt och fungerande försvar givet omvärldsläget. Finansieringen vill man absolut inte prata om, förutom att framhålla att försvarsbeslutet "är ett trendbrott och att man skjuter till en betydande summa pengar". Det har vi hört förr, samtidigt som alla vet om att dessa pengar inte på långa vägar räcker till att skapa ett nationellt försvar anpassat för att kunna möta nuvarande omvärldsläge. Det täcker som bekant inte ens bristerna från det föregående inriktningsbeslutet och situationen avseende anskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel blir tyvärr bara värre med tiden. Pengarna räcker helt enkelt inte till.

Den andra delen i min senaste kolumn berör Försvarsmaktens beskrivning av läget i stort. Här har de flesta noterat att det förmedlade budskapet är något helt annat nu än för mindre än ett år sedan.

Vi har som bekant tidigare haft en omfattande debatt om "en-veckasförsvaret" samtidigt som man också förklarade att bara ett av fem områden kunde försvaras. Den debatten var olycklig och inte särskilt bra för Sverige på det större planet, men den positiva utkomsten var trots allt att både politiker och det svenska folket skakades om och vaknade upp ur en lång dvala. Plötsligt blev försvarsfrågan begripligt.

Försvarsmakten har tidigare också varit mycket tydliga avseende anslagsnivåerna, och för något år sedan deklarerade man att politikerna måste välja bort en hel försvarsgren om inte stora summor pengar tillfördes (drygt 4 miljarder per år) och det var för att kunna nå upp till det som beslutades i det tidigare försvarsbeslutet från 2009. Dessa pengar fick Försvarsmakten aldrig. Istället blev man anvisade att spara ytterligare på personalkostnaderna genom det ödesdigra RB5 från 2013.

Inför det senaste försvarsbeslutet som trädde i kraft från årsskiftet så gav Försvarsmaktens analys i det inlämnade underlaget vid hand att det för perioden 2016-2020 saknades cirka 18 miljarder för att täcka de absolut mest kritiska hålen. Dvs. det absolut mest kritiska underskottet efter att försvarsbeslutet från 2009 visat sig vara allvarligt underfinansierat. Det politiska beslutet blev istället att skjuta till 10,2 miljarder. Då ska man också vara medveten om att 1,7 miljarder av den föreslagna ökningen om 10,2 miljarder försvinner på grund av ökade ungdomsarbetsgivaravgifterna och Fortifikationsverkets höjda avkastningskrav. Därmed återstår 8,5 miljarder i friska pengar och således når man inte ens upp till hälften av det som enligt Försvarsmakten är en kritisk lägstanivå. Till detta skall även läggas nya uppdrag så som att sätta upp ett permanent förband på Gotland.

Kopplat till ovanstående och bedömningen av den operativa förmågan så höjde tidigare ÖB Sverker Göranson ett varningens finger när han under rikskonferensen för ganska exakt ett år sedan i sitt anförande slog fast att...

"Det är ett faktum att ökningen av vår operativa förmåga inte är i nivå med den utveckling som Försvarsberedningen förutser kommer att prägla vårt närområde. Ett sådant scenario utsätter oss för ökade och enligt min mening oacceptabla risker”

Med ovanstående samlade bild skulle man kunna tro att läget i Försvarsmakten är nu är kritisk. 

Men istället kommer det nu nya budskap om läget i försvaret. Idag menar Försvarsmakten att det aldrig har existerat något enveckasförsvar. "En-veckasförsvaret är ett begrepp vi ska tvätta bort. Vi har inget en-veckasförsvar, och vi har aldrig haft något en-veckasförsvar"

Det nya budskapet är också att försvaret är bättre än någonsin förr, och i en intervju med vår nya ÖB i Sveriges Radio Studio 1 så klarades det ut att pengarna räcker till att lösa de tilldelade uppgifterna samtidigt som ÖB slog hål på den tidigare förmedlade bilden av försvaret genom att bland annat uttrycka att...
”Jag har svårt att förstå den bild som man kan få berättad för sig utanför Försvarsmakten, att vi har en bristande operativ förmåga och att vi inte är tillräckligt duktiga ... I min värld kan jag säga, att vi aldrig har varit bättre än vad vi är just nu. Vår personal har aldrig varit bättre utbildad, vi har bättre övningsverksamhet och vi är bättre tränade”
Precis som jag skriver i min kolumn i SvD så har jag grubblat mycket över hur den förmedlade bilden har kunnat förändrats så pass snabbt? Jag har identifierat följande möjliga anledningar.

1. Budskapet är missuppfattat/feltolkat och att det egentligen inte är någon skillnad jämfört med tidigare.

2. Försvarsmakten har gjort nya operativa värderingar av uppgifter kontra förmågor och fått ett nytt och bättre utfall än tidigare.

3. Försvarsmakten vill förändra bilden av myndigheten och dess verksamhet, och istället för att förmedla problem istället entusiasmera den egna personalen. Det har nya ÖB redan lyckats med väldigt bra skall särskilt tilläggas. ÖBs tal från chefssamlingen i höstas har verkligen skapat positiva ringar på vattnet!

Alternativt handlar det om en kombination av ovanstående.


Men för att sammanfatta det hela inför den kommande konferensen... Precis som Annika skriver så kommer alla i Sälen att lyssna noggrant på de budskap som kommer att förmedlas från politiker och myndigheter. Från Försvarsmaktens sida så tror jag det är oerhört viktigt att kunna hålla två bollar i luften samtidigt. Den ena, att förklara allt bra som personalen i Försvarsmakten åstadkommer värjde dag och därmed skapa en positiv bild både utåt och inåt. Den andra är att parallellt med detta kunna föra en öppen nödvändig debatt om brister och behov. Att enbart föra den senare debatten bakom stängda dörrar mellan myndighet och departement tror jag inte gynnar vår försvarsförmåga. Jag är nämligen helt övertygad om att anslagsökningen i det senaste försvarsbeslutet hade varit betydligt mycket lägre om det inte hade föregåtts av en omfattande öppen debatt där allmänhetens "krav" fick möjlighet spela en roll. 

Det kommer oavsett att bli en mycket intressant konferens i Sälen! 
Läs även min nyskrivna kolumn i SvD

18 kommentarer:

 1. Får inte SD närvara som vanligt?

  SvaraRadera
 2. Att vi aldrig har haft ett "enveckasförsvar" är, som jag påpekat många gånger, helt rätt.
  Förre ÖB var mycket tydlig med att det skulle ske förts när IO14 var driftsatt. Dit kommer vi inte så det nuvarande försvaret, hur mycket man än skönmålar, blir givetvis betydligt sämre.

  Nuvarande ÖB vill ju berätta om vad den nuvarande FM kan och det kan han väl få berätta för oss om någon vågar fråga! Han säger ju dessutom att han är stolt över detta. Om det inte är han som skall berätta om hur verkligheten ser ut vem är det då? Någon politiker? Från vilket parti? Åt vilket håll blåser kappan idag?

  Berätta för oss som betalar vad eller vilka som kan försvaras och låt det politiska systemet förklara varför resten får klara sig själva!

  Materielbristerna, som vi inte ska fastna i, uppgår snart till ca 100 miljarder!
  Berätta och låt politikerna berätta varför!

  Jag måste tyvärr undra var den ändrade inriktningen och analysen kommer ifrån då både politiker och FML anser sig nöjda och glada över sakernas tillstånd. Vem ljuger? Nuvarande FML eller den förra? Vilket är allvarligast? De flesta besluten är ju tagna efter den förra försvarsledningens analyser, fakta och analyser? Har dessa gjorts om? Hur ser de nya ut?

  Det är något som inte stämmer!

  Dessvärre är den militära och säkerhetspolitiska varianten av idrottsgalan, betongindustrikongressen eller grammisgalan inte rätt forum för dessa frågor längre. Inte heller media tycker det är värt besväret att läsa på och ställa de svåra frågorna. Jag kan till viss del förstå detta då svaren tenderar att bli av typen "god dag yxskaft".

  Den nya ÖB kommer snart att lära sig att det krävs handling i verkstaden för att täcka upp alla de vackra orden.
  Trovärdigheten kommer snart att sättas på prov!

  Det blir svårt att hoppa in i den nyrenoverade/modifierade stridsvagnen som tillhör kategorin "brister som man inte ska fastna i" även om ÖB tycker den är bättre än någonsin. Finns den inte så finns den inte, så ser tyvärr verkligheten ut och så kommer en eventuell fiende att uppleva det.

  SUCK!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Dunka lite försiktigt i ryggen då vissa kan ha problem med ryggraden;-(

  SvaraRadera
 3. Lyssnade på ÖB i Studio 1 och kände inte igen beskrivningen av försvaret. Han kanske har rätt i att det aldrig varit vassare än nu men effekt = kvalitet *kvantitet. Rätta mig gärna om jag har fel för jag har gärna fel i detta.

  SvaraRadera
 4. Under hela perioden med avveckling av svensk försvarsförmåga har det officiella budskapet varit att vi har det behov vi behöver, tills försvarsbloggarna kom med en annan bild. Jag var inte odelat positiv till att Wiseman och Skipper klev fram ur skuggorna då jag befarade att det skulle vara svårare att komma med obekväm kritik under eget namn. All heder till dig Skipper för att du fortsätter att stå för dina åsikter!

  När det gäller den operativa förmågan idag så är det svårt att som utomstående nu tvivla på att Försvarsmaktens krigsförband är bemannade, utrustade och övade och att de har de förmågor de ska enligt respektive krigsförbandsspecifikation. Om så inte var fallet skulle väl ÖB inte säga som han gjorde? Då hade alltså regeringen rätt att det inte behövdes mer än det tillskott som nu är beslutat, eller hur?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Herr Miljöpartist...

   Genom att läsa olika dokument ur det stora floran från departement och FM kan du ganska lätt bilda dig en egen uppfattning om hur det står till inom myndigheten.
   Genom att läsa senaste årsredovisningens öppna handlingar kan du få reda på att "Andelen bemannade befattningar som har en beredskap på högst tre månader av den totala insatsorganisationen" är 47% exkluderat hemvärnet.
   Sedan får du ju välja att tycka som ÖB att detta är en bemannad organisation eller inte.
   Du finner även svar på om förbanden är övade eller har uppnått de föreskrivna målen (som beskrivs att ännu vara på en låg nivå).
   Hur brister i materiel och utrustning har påverkat utbildning, övning och rekrytering återfinns också i redovisningen.
   Att det ganska klart framgår att den ekonomiska situationen är ansträngd kanske jag inte behöver påpeka.

   Budskapen de senaste åren skall nog läsas i termer av att FM har det behov som tilldelade medel medger. Inte vad landet behöver för sitt försvar. Utifrån detta skapade behov har man sedan format både hotbild och omvärldsanalys.

   Det blir ingen vacker blomma bara för att man skriker tulipanaros högt och länge. Hade verkligheten varit sådan att man kunde prata bort den hade Sverige varit en stormakt och inte en säkerhetsrisk.

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Herr Riga. Hur länge och många gånger har vi inte hört det där om smalare och vassare? Nu bör vi vara nere på nivån omkring knapp-, synålar. I något som är en materielsport i kategorin krig är det inte mycket att komma viftande med, hur smala och vassa de än är:-)

   Radera
 5. Man kan läsa ganska tydligt att de antingen har helt olika fokus eller möjligen att vår nya ÖB tar till alla tricks som går för att inte, rent tekniskt i ala fall, behöva ljuga.

  "I min värld kan jag säga, att vi aldrig har varit bättre än vad vi är just nu. Vår personal har aldrig varit bättre utbildad, vi har bättre övningsverksamhet och vi är bättre tränade"

  Det kan säkert vara så att den personalen som man faktiskt har, eller kanske någon delmängd av den, är bättre utbildad än tidigare. Alltså att det finns en skarpare spets än tidigare. Vår tidigare ÖB verkade dock mer prata om bredden, logistiken och uthålligheten. Dvs om möjligheten att bemöta ett mer svårdefinierat och svårförutsett hot.

  Med den utrikespolitik som förs i Sverige så har jag svårt att se något större behov av den extra spetsen, det är inte precis så att våra största utmaningar är sådana där vi kan välja tid, plats och motståndare så att det passar spetsen.

  Det behövs givetvis en tillräcklig kompetens för ändamålet, men de hårda gränserna sätts av logistiken och förståelsen för logistiken, inte av hur duktiga enskilda soldater eller piloter det finns.

  SvaraRadera
 6. Hur lät det då i FöBer ett år före valet?

  Innan gröna grubbar på Krim, nedskjutna plan och skogbränder
  (men efter Ryska Påsken)

  Den 29 mars 2013 flög ryska bombplan av typen Tu-22M3 Backfire Bombplanen flankerade av 4 st Su-27 Flanker förbi Gotska sandön, (30–40 kilometer utanför Sveriges territorialgräns). Planen kan medföra kryssningsrobotar (vapenbärare) med kärnladdningar.

  Slutsatsen blev att Ryssland såg Sverige som en potentiell fiende.

  29 april 2013 (Wisemans portal) skrev Grodman:
  Ryska påsken – Sverige har förändrats mer än Ryssland sedan 2009

  http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2013/04/gastinlagg-ryska-pasken-sverige-har.html

  "Varför ser vi då ett så radikalt annorlunda uppträdande av FM 2013
  jämfört med 2009? Svaret är enkelt.

  Då hade vi gripbara soldater i form av värnpliktiga.
  Idag har vi en organisation som är mycket ansträngd personalmässigt."

  I fallet med Ryska Påsken gick inte ens Svenskt flyg upp för att kontrollera spana, så det var sas öppen gräns på flera håll och kanter.


  Vad drog då vår statsmakt representerad av försvarsministern
  för slutsats, inför kommande val? Jo - efter 5-6 månaders värpande kläckte försvarsministern fram förslaget om en ny beredning.


  "2013-07-11 beslutade statsrådet Karin Enström
  att följande anvisningar ska gälla
  för Föbers fortsatta arbete:"

  "Med utgångspunkt i Föbers säkerhetspolitiska rapport,

  Vägval i en globaliserad värld (Ds 2013:33)

  ska Föber analysera det svenska försvaret och
  lämna förslag för perioden efter 2015."

  Analysen för 2015 och framåt ska alltså ha sin utgångspunkt i en rapport (Ds 2013:33) från 2013, som i sin tur byggde en tidigare analys. Man tittar framåt i sin statsbudget genom att titta bakåt, hur det varit (när det inte inte gick som man trodde 2002 - 2010, verkar som om man backar in i framtiden.

  (efter valet är statsbudgeten redan klar, och väljarna kan inte påverka inriktningen av hur politiken ska prioritera med sin röst, och det är egentligen märkligt att ansvariga hela tiden kommer undan med samma uppskjutande-taktik.)

  statsrådet Enström fortsätter:

  "Förslagen ska fullfölja den inriktning för försvaret
  som lades fast av riksdagen 2009. Det inkluderar:

  en insatsorganisation med omedelbart gripbara förband (yrkesförsvar)"

  S.W Jepp, den säkerhetspolitiska analysen bottnar i Riksdagens beslut 2009, alltså inte själva insatsorganisationen, utan det bristande resurs-anays som beslutet fattades på. Man köpte ngt man önskade, men inte hade råd med.

  statsrådet Enström fortsätter:

  "Förslagen ska beakta förmågeutvecklingen i omvärlden och
  eventuella konsekvenser för insatsorganisationen samt förhålla
  sig till utvecklingen av de samarbeten som Sverige deltar i.

  behov av justeringar inom personalförsörjningssystemet övervägas."

  S.W Vilka justeringar övervägdes?

  statsrådet Enström fortsätter:
  "Analyser och förslag till inriktning ska lämnas för det civila försvaret."

  Vilka förslag värpte man fram? Alltså vad blev det av all beredning rent konkret?

  statsrådet Enström fortsätter:

  "FM behov av stöd från civila verksamheter,
  vid höjd beredskap och krig,
  ska inkluderas."

  S.W Jo, det nedlagda civilförsvaret ska stödda FM, fast man avser så klart vanlig nedbantad verksamhet, som tex KBV, polisen, Länsstyrelserna och naturligtvis räddningstjänsten i landets kommuner, sjukvården inkluderat.

  statsrådet Enström fortsätter:

  "Med utgångspunkt i ansvarsprincipen och i enlighet med
  de principer som läggs fast i propositionen:

  Ett användbart försvar
  prop. 2008/09:140
  bet. 2008/09:FöU10
  rskr 2008/09:292)

  S.W Jepp, där kom den, analysen för civilförsvaret i framtiden, ska bottna i analysen från 2008. f.f


  SvaraRadera
 7. statsrådet Enström fortsätter:

  "ska Försvarsmaktens förmåga att stödja samhället vid
  allvarliga olyckor och fredstida krissituationer analyseras."

  S.W Jo detta var för skogsbranden, insiktsfullt.

  statsrådet Enström fortsätter:

  "Vidare ska Försvarsberedningen redovisa
  konsekvenser av förslag
  inklusive bedömda kostnader och
  möjliga effektiviseringar och rationaliseringar
  i syfte att möta eventuella ökade kostnader."

  S.W Jaha, ökade kostnader som statsrådet vet är i antågande, eftersom man underfinansierat hela reformen ska alltså mötas med:
  "effektiviseringar och rationaliseringar"
  dvs besparingar. Man blir mest imponerad av kanslisvenskan, hur man lyckas vända på begreppen.

  statsrådet Enström fortsätter:

  "Försvarsberedningen ska samverka med
  ansvariga företrädare för relevanta
  utredningar och processer."

  S.W Det pågick ett antal utredningar parallellt, och det utmynnade i ett budgetförslag som var ca hälften av den smärtgräns FM angivit för att genomföra reformen.

  "Försvarsberedningens rapport ska redovisas
  senast den 31 mars 2014"

  Alltså redovisning inför valåret.
  S.W

  SvaraRadera
 8. 3 mars 2015
  Under interpellationsdebatt i riksdagen meddelar statsministern

  att det ska bjudas in till sådana samtal under våren.
  Så sker.

  Utrikesminsiter MW

  "Syftet med dessa (parlamenteriska) samtal
  är att åskådliggöra de säkerhetsutmaningar som
  Sverige har att hantera."

  MW hänvisar till tidigare försvarsberedningar:

  "Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapporter;

  Vägval i en globaliserad värld

  Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid

  utgör tillsammans en god analys och grund för den försvarspolitiska inriktningsproposition regeringen under våren avser lägga fram.

  De (bägge rapporterna) kan samtidigt säkert utgöra ett gott underlag för samtal kring en nationell säkerhetsstrategi."

  Alltså, tidigare två rapporter som helt misstagit sig, (förmodligen medvetet) ska ligga till grund för fortsatt analys, sannolikt eftersom tidigare analyser bygger på hur budget ser till i framtiden, mot bajgrund av den förda politikenu, och eftersom man inte tänker göra något åt den saken, så ska tidigare analyser även grunda kommande analyser - i händerna på försvarsgruppen, hur i helskotta hamnade Sverige i denna oveklighet, där inte ens en nyvald moderatledare klarar av att skilja på FöBer, försvarsgrupp, försvarsutskott och försvarsdepartement.

  Jösses, moderaterna behöver inte Försvarsdepartementet, allt man behöver är en analys av hur man ska prioritera i statsbudgeten, och fortsätter man blunda, så kommer det att komma fler ovälkomna överraskningar, och så får man fundera på konsekvensanalysen.... S.W

  SvaraRadera
 9. Vilka var då närmast skyldiga?
  Man ska inte stirra sig blind på riksdagsmännen, i synnerhet inte om de är relativt nya, Göran Lennmarker var en ringräv, Utrikesutskottets vice ordf
  1995–2002, EU-nämndens vice ordf 2002–2002, Konstitutionsutskottets ordf
  2004–2006, Utrikesutskottets ordförande 2006–2010 Därtill ordförande i Försvarsberedningen. Lennmarker var helt säkert inte mymoderat, och slutade 2010, sedan blev det Hawaii-beredning, och det är den grunden som AKB nu ska hantera.

  FöBer 2007

  riksdagsledamöter
  Göran Lennmarker (m)
  Staffan Danielsson (c)
  Allan Widman (fp)
  Else-Marie Lindgren (kd)
  Håkan Juholt (s)
  Gunilla Wahlén (v)
  f.d. riksdagsledamoten
  Annika Nordgren Christensen (mp)

  Men den viktiga ligan var vilka som var sakkunniiga och experter:

  sakkunniga
  Olof Skoog utrikesrådet
  Björn Lyrvall utrikesrådet
  Claes Kring departementsråd
  Johan Sandberg kansliråd
  Mikael Granholm departementssekreterare

  Experter:
  Michael Moore generalmajor
  Fredrik Hasse stabschef
  Andreas Ekengren kansliråd
  Hans-Christian Hagman kansliråd
  Andrés Jato departementssekreterare

  Sekretariat
  Jan Hyllander huvudsekreterare (författare)
  Jörgen Cederberg kanslirådet (författare)
  Maria Oredsson, departementssekreterare (författare)
  Anja Stegen departementssekreteraren
  Anders Jacobsson assistent

  Föber inleder konsekvensenligt med målen /genom att hänvisa till målen som spikades under ordförande Persson:

  Målen för vår säkerhet
  Försvarsberedningen har i tidigare rapporter
  slagit fast att säkerhet är ett vidare begrepp
  än skydd av det egna fysiska territoriet.

  I En strategi för Sveriges säkerhet (Ds 2006:1) föreslog Försvarsberedningen, vilket senare fastlades av riksdagen, att målen för vår säkerhet skulle vara:

  • att värna befolkningens liv och hälsa,
  • att värna samhällets funktionalitet,
  • att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati,
  rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

  Det som hotar något av ovanstående mål är säkerhetshot. Med denna definition hotas vår säkerhet även av miljöförstöring och klimatförändringar.

  Frågan är nu om man nått målen om:
  Hälsa?
  Samhällets funktionalitet?
  Upprätthålla demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter?

  Det är ju ganska vaga mål.

  Vänsterpartiet anför avvikande mening på sid 51, i övrigt är alla eniga inkl Försvarsberedningens omvärldsanalys på sid 36 (bilaga 2 regionala analyser)
  Det har ju hänt en del sedan dess, men ingen som helst insikt om att besluten som låg till grund för att lägga ner försvaret i närområdet kanske måhända var något förhastat?
  S.W

  SvaraRadera
 10. tänk vad Sverige skulle bli så mycket bättre om ryssarna kommer och befriar oss och vi får frihetslandet ryssland som styr över Sverige,den dagen är det många svenskar som väntar på.

  SvaraRadera
 11. Tycker att Wisemans framing-teori är busbra,
  och möjkligen i behov av att ytterligare
  kompletteras med en ännu mer förenklad
  analys av Svenska språket, som jy ytterst handlar
  om att tolkning av ord, handlar om:

  - situation (i vilken situation sätts texten in? inrikes- eller utrikes)
  - kontext? (offentligt eller privat)
  - talare (makt) vilken maktposition har budbäraren
  - tolkare (makt) vilken maktposition har mottagaren som har makt att omtolka
  - mottagare (makt) vilken maktposition har mottagaren
  - kunskap Vilken kunskap har talare, tolkare och mottagare?

  Armechefen uttrycke:

  ”Det omvärldsläge som vi upplever OCH
  som också framgår av inriktningsbeslutet
  leder till slutsatsen att:
  -->
  vi KAN vara i krig inom några år.

  "För oss inom armén gäller att
  med all kraft vi kan uppbringa
  genomföra det som framgår
  av de politiska besluten.”

  Detta går att formulera om:

  UPPDRAG
  ”Armenes uppgift
  framgår av
  de politiska besluten.”

  GENOMFÖRA/VERKSTÄLLA
  " För armén gäller att:
  (med all den kraft
  vi kan uppbringa)
  genomföra det (= arméns uppgift)

  SITUATION (nulägesanalys)
  "Det omvärldsläge som ÄR rådande
  (och som vi* nu upplever)
  OCH (konjunktion)
  som ÄVEN framgår av
  inriktningsbeslutet
  (från regering och riksdag)
  leder till följande slutsats:

  -->

  att vi* kan vara i krig inom några år.

  Vi 1
  Det första ”vi” refererar till endera i allmänhet till försvarsmakten oh i synnerhet till armén eftersom det är till arméofficerarare han talar.

  Vi 2
  Det andra ”vi” är klurigare, eftersom det har en dubbel betydelse, dvs om någon av våra allierade inom EU och definitivt Finland, skulle anfallas,
  så leder våra fördrag till att Sverige befinner sig i krig,
  vare sig vi vill det eller inte, vare sig vi är invaderade eller inte.
  Sverige är med i en militärallians som heter EU som kan vara ”vi” men
  även våra grannar kan vara ”vi” dvs vårt närområde. Vad som är Sveriges närområde finns terminologiskt definierat inom försvarsmakten, i vart fall
  sedan senast 2001 innan postmodernismen in på regeringskansliet och på myndigheterna, och man slutade med definitioner.

  Detta skapar vaghet och godtyckte och vem som helst att tolka in vad som helst,
  inklusive elaka troll illasinnade megafoner som kan utnyttja tvetydigheter inom en profession till att trissa upp ngt. (eller ännu värre, att "vi" faller på eget grepp, och ägnar oss åt metafrågor och inte rådande verklighet.

  Om utomstående inte längre har möjlighet att kontrollera eller förstå terminpolgin, förträdesvis detta med närområde, så uppstår missförstånd.

  Det är därför vi får ålhala politiker och sliriga generaldirektörer,
  (utom de som håller kommunikation ”old school”, dessa är oftast de mest
  populära cheferna och ministrarna, och det verkar som om medietränarna
  och pressfolket ligger minst 10 år efter "folkfronten"

  S.W

  SvaraRadera
 12. Att jämföra med:

  2015 års försvarsbeslut (inriktningsbeslut)

  "Det går inte att se militära konflikter
  i vårt närområde som skulle påverka
  endast ett land."

  "Ett enskilt militärt väpnat angrepp
  direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt."

  "Kriser eller incidenter som
  även inbegriper militära maktmedel
  kan dock uppstå och militära angreppshot
  kan likväl aldrig uteslutas."

  "Rysslands aggression mot Ukraina
  innebär att risken för dessa
  har ökat, även i vårt närområde."

  I omvänd ordning, ändrar delvis tolkningen:

  "Kriser eller incidenter som
  även inbegriper militära maktmedel
  kan dock uppstå
  OCH
  militära angreppshot kan
  likväl aldrig uteslutas."

  Tolkning:
  Kriser och incidenter, liksom hot om angrepp är inte krig.
  Notera att statsmakten skriver i klartext att
  ”militära angreppshot kan likväl aldrig uteslutas”

  militära angreppshot = på randen till krig,
  i vart fall högsta beredskap.

  Inriktningsbeslutet fortsätter:

  "Det går inte att se militära konflikter
  i vårt (Sveriges) närområde (Östersjön)
  som skulle påverka endast ett land"

  ”Rysslands aggression mot Ukraina
  innebär att risken för dessa# har ökat,
  ÄVEN i vårt närområde."

  # = Kriser eller incidenter som inbegriper militära maktmedel.

  I klartext:
  Om det uppstår militära konflikter
  i Sveriges närområde, dvs Östersjön

  dvs att om ett våra alliansländer hamnar i en kofnlikt,
  --> SÅ påverkar detta alla övriga länder

  ”Rysslands aggression mot Ukraina innebär att
  Ukraina och Ryssland befinner sig i krig
  (även om det är ett gröna gubbe-krig)

  Ryssland har därtill annekterat Krim.
  Pågående konflikt, jämte Rysslands
  övriga upprustning och uttalade mål,
  innebär Att risken för Kriser eller
  incidenter som inbegriper militära
  maktmedel har ökat i vårt närområde.

  Eftersom Baltstaterna och Finland
  gränsar mot Ryssland och Finska viken
  jämte exklaven Kaliningrad är en vital
  strategisk stödpunkt för Ryssland som
  innebär att hela Östersjön är Rysslands
  intresseområde. Sverige liksom Polen,
  Baltstaterna och Finland är med i EU,
  Baltsterna, Norge och Danmark dessutom
  medlemmar i Nato, innebär att det är (HELT)
  uteslutet att Sverige INTE skulle be-
  finna sig i krig, om någon av våra
  allierade hamnar i konflikt med...
  någon granne.

  Utöver detta är det demilitariserade Åland,
  och det nära nog av Sverige demilitariserade
  Gotland av vitalt intresse för endera det stora
  inlandet i öst eller Baltstaterna med allierade,
  (om dessa stater skulle hamna i konflikt).

  Detta formulerar CB som:

  = Om Sverige befinner sig i krig
  --> så är våra grannländer i krig

  Eller omvänt

  = Om våra grannländer befinner sig i krig (eller gröna-gubbarkonflikt)
  --> SÅ befinner sig ÄVEN Sverige i krig (eller gröna-gubbarkonflikt))

  SLUTSATS
  "Ett enskilt militärt väpnat angrepp
  direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt"

  KORREKT, avseende fastlandet, men…..

  S.W

  SvaraRadera
 13. som experticen förefaller vara överens om,
  om det skulle skala upp en konflikt,
  så är det först på plan till Gotland som gäller,
  och därmed kan det inte uteslutas att Sverige
  skulle komma i direkt konflikt med något stor
  granne, i detta fall kan vi säga som det är
  stor granne i väst eller Öst :-)

  Bytet är lätt om Sverige inte är med i Nato,
  och har magert försvar, så varför inte säga som de är,
  vad som är orsaken till att Sverige åter militariserar Gotland,
  är för att skapa en tröskeleffekt, så att ön i vart fall inte
  enkelt kan annekteras av gröna gubbar, som talar ett tungomål
  som fiskargubben i "att angöra en brygga"

  Av detta följer att arméchefen på sätt och vis
  har uttryckt sig mindre alarmerande än regering och Riksdag,
  det är bara det att arméchefen förenklat språkbruket,
  så att menighet och journalister kan förstå vad det är
  för yrke och uppgift han har.

  Det är en som sagt en storm i ett vattenglas
  eller snarare att göra en höna av en fjäder

  eller sensationsjournalistik, eller
  medveten agendasättning, det vet ingen,
  utom att det är en förbaskad tur att Sverige
  har sansad militär ledning, som gör det bästa
  av den soppa som våra tidigare politiker kokat samman,
  utan att tala om det för uppdragsgivaren, folket.

  Det var tacksamt med Wisemans framing-artikel, även
  om det nästa är att skjuta med för finkalibrigt vapen
  (pärlor för svin) det krävs bara lite sunt förnuft
  och grundläggande kunskap i Svenska språket, och viktigast av allt
  som Wiseman egentligen kunde göra en större poäng av, källkontroll,
  vad har arméchefen egentliga sakt, och vad är hans källa, för armé-
  chefen är ju klok nog att ange vad han stöder sin analys på.

  så nu kan vem som helst förstå att arméchefens uttalande
  är okontroversiellt, så klarar man av att förstå en ganska
  enkel sak, att arméchefen säger samma sak, som redan är
  uttalat av mer diplomatiska förståsigpåare, och att källan
  är skriven på "diplomatiska" och därmed starkare än det före-
  faller att vara.

  Det pågår krig i vår närhet, och
  det är stökigt i omvärlden, och
  att Sverige har utlovat ensidiga
  förpliktelser i en försvarsallians,
  som nog inte alla Svenskar varit
  medvetna om, att vi är med i,
  och som i praktiken inbegriper Nato.

  Hönan (arméchefen var ju fjädern) torde sannolikt
  vara en omedveten vantolkning, som skapar en pseudodebatt,
  bort från sakfrågan, den kan man väl diskutera istället
  för att sysselsätta sig med metafrågor om språk,
  betydelse och intention.

  Slutsatsen är mer, vad är Sverige
  för ett ängsligt folk, (hm journalister)
  när tom detta skapar KRIGSRUBRIKER
  det är väl ändå alarmerande :-)
  alltså inte vad arméchefen sagt,
  utan vad som somliga tolkat vad
  de trodde att han sagt, utan att
  sätta sig in bakgrunden, eller fråga
  arméchefen, vad det var han menade
  eftersom man uppenbarligen har lite
  svårt att förstå korrekt rak Svenska.
  Bevare oss om vi fick in kommunikations-
  experter om det blev allvar, i sambandet.
  S.W

  SvaraRadera
 14. Detta är spännande - hur mycket trams som sägs om ingenting,
  och vad som inte sägs, i frågan om vad som defacto är frågan
  att regeringen och alliansen måste skriva om RF...
  Det tänkte man visst inte på, förrän efter en viss utredning
  som presenterades direkt efter valet, som i sin tur var en liten
  funktion av att det inte gick som man tänkt sig med EU och den
  fortsatta expansionen. Finns det ett samband med vad jägarchefen
  skriver, och vad som nu är är en metadiskussion om tolkningar
  av något som inte är uttalat, men högst realt, följden av Sveriges
  strategiska time-out.

  CB på ADD 05 februari 2016

  (en av få källor till säkerhetspolitisk rapportering
  som erbjuds i kortfattade rapporterad form som innehåller ngn form av substans)

  nedan i koncentrerad form:

  Hem från Washington.

  BEKYMMER
  ”En del av de problem vi haft (har?)
  har fått rätt stort genomslag här.”
  ”de amerikaner som var i Davos i år
  återvände bekymrade över Europa,
  inte minst som förberedelse för den
  stora säkerhetskonferensen i München
  kommande helg.”

  FLYKTINGAR
  ”Detta ledde till att senatens
  utrikesutskott i veckan ville
  lyssna på experter om Europa (den förestående utvecklingen)

  ”Oron gäller inte minst hur vi
  ska klara flyktingutmaningen,
  den oron gäller också Sverige.”

  (S.W det är ingen utmaning – det är vår
  tids ödesfråga, sannolikt en risk för
  ett enastående sargat, splittrat,
  politiskt vilset och ekonomiskt utarmat
  Europa,som varit CB:s hjärtefråga.

  Genom Brexis, även vid ett beslut att stanna
  kvar i EU, så är ju federationen för alltid
  dödsdömd, och man måste enas genom nationell
  parlamentariska beslut, dvs säkerhetspolitiken
  går inte att föra med en slägga, i vart fall inte
  utrikespolitik och utländska missioner.

  Problemet är bara att det inte finns
  svar, och finns de svar, så går de
  inte att tala om, förrän det är real kris)

  C:B fortsätter:

  LIBYEN - DAESH
  "Omfattande ”diskussioner om hur
  utvecklingen i Libyen skall hanteras."

  "Det finns en starkt växande oro för att
  Daesh växer sig allt starkare längs
  den nordafrikanska kusten."

  "Obama har bett om olika optioner."

  SYRIEN
  ”Frågan om Syrien oroar tydligt
  bland alla dem som här sysslar
  med utrikespolitik.”

  RYSSLAND - SYRIEN
  ”Meningarna om Ryssland roll går också isär,
  även om det nu är tydligt att regimstyrkornas
  Rysslands-stödda offensiv kring Aleppo spelade
  sin roll för att fredssamtalen i Genève inte ens
  hann komma igång innan de suspenderades.”

  RYSSLAND - UKRAINA
  ”Videolänkarna har gått varma mellan
  Washington och Berlin om hur det samlade
  agerandet skall koordineras” (avseende)

  ”de diplomaterna ansträngningarna med Ryssland när det gäller Ukraina”

  VEM VET VAD SOM SKA GÖRAS?
  ”Det är populärt att kritisera Obama
  för att inte ha gjort mer, men påtagligt
  sällsynt med genomtänkta förslag om
  VAD som egentligen KUNDE (borde) ha gjorts.”

  BRYSSEL
  ”Bryssel förefaller, dessvärre,
  ha kopplat bort sig själv från
  dessa för Europas framtida utveckling
  inte alldeles oviktiga frågor.
  Så borde det inte ha varit.”

  S.W Ett understatement, och så påstår
  CB att han inte kan vara diplomatisk :-),

  EU bedriver ingen som helst säkerhets-
  och försvarspolitik (i fråga om Ryssland),
  vilket naturligtvis är ett bekymmer,
  i synnerhet för Sverige som investerat så mycket
  i EU och är största finansiär (per capita)
  vilket lie implicerar att EU har egna inre problem,
  samt att EU är en försvarspolitisk papperstiger.

  Vi som är gemena, och inte har insyn, sitter ju på andra kort, och vi är ju glada för att federationen gåt åt h-e, eftersom vi inte tror på överstatlighet, och inte tror på att politker och deras PR-trixare, vill oss väl, men det betyder ju inte att vi inte tror på EU ocn framför allt respekterar väldigt många CB, om det bara inte hade varit så att man lagt sig platt, under åtta år, och gjorde sig av med Odenberg och sålde iväg allt handlingsfrihet, det är bara att hoppas på CB memoarer, att de ska bli något mer historiskt intressanta, än Reinfeldts, så att vi får facit, vad var det för bedömningar som gick fel. S.W

  SvaraRadera
 15. Varför går nu Björeman i taket?

  Carl Björeman pensionerad generallöjtnant,
  Det är nog många som gillar Björeman,
  han har ett kall, kunskap och stor respekt,
  men han kan ju inte komma undan hur enkelt
  som helst själv, utan saklig argumentation.

  Man får ju bara respektera att han
  växt upp i en helt annan tid, och har
  sitt viktiga perspektiv, och
  att som nu är försvarsledande ställning,
  har ett arv från 1998 – 2014 och bara kan
  gilla läget, hur mycket Björeman än önskar
  Att det vore ogjort, så är försvaret slaktat
  och nedlagt. Kassan är tom, under överskådlig tid.

  Kontext:
  Sverige har sedan år 2000
  ett lättrörligt litet kontraktsanställt insatsförsvar *
  som varit anpassat för Longtbortistan-doktrinen, och
  som nu ska ställas om ingen, till hemmaplan.

  * krigsmakt är en mer adekvat term,
  även om ingen skulle vilja erkänna det)
  i stället för invasionsförsvar baserat
  på värnplikt och fast anställda officerare,

  Invasionsförsvaret syftade till att möta
  militära angrepp mot Sverige till skillnad
  Från det mindre insatsförsvaret som är
  anpassat för att hjälpa allierade.
  (så är det, även om ingen vågar uttalad
  det öppet från politiskt håll)

  I grund och botten ska en krigsmakt för utrikes mission alltid vara
  stamanställd, och i grunden ska alltid en försvarsmakt var plitig,
  eftersom det ger spin-of åt bägge håll, försvaret har nytta av
  att soldater kan mer i sin yrkesroll är att strida, och dessutom
  behövs inte soldarer så länge det är fred, dvs i frd har man inte
  så stor nytta av fast anställda soldater (tänkt mängd) och i krig
  har man nytta av soldaterna är fler och kan fler saker än att enbart
  strida.

  Peter Hultqvist (S).
  ”Nu ställer vi om och går ifrån

  ett fokus på internationella operationer till
  ett fokus på nationellt försvar.

  Det utesluter inte internationella operationer,
  huvuduppgiften är nationellt försvar”

  Anders Brännströms uppfattning finns nedskriven i
  ett internt dokument som fanns tillhanda under
  Markstridsdagarna i Boden.

  "Kravet på förmåga till väpnad strid mot en
  kvalificerad motståndare blev tydligt..."

  "den strategiska timeouten, afghanistandoktrinen
  och insatsförsvaret" är förpassat till historieböckerna

  "Det omvärldsläge som vi upplever och som också
  framgår av inriktningsbeslutet leder till slutsatsen
  att vi kan vara i krig inom några år.”

  Allan Widman ordförande i försvarsutskottet
  ser Ryssland som det största hotet mot Sverige.
  (eller någon av våra allierade i EU, dvs Sverige)

  Widman:
  ”Jag menar precis som arméchefen
  att det finns anledning till oro”

  ”uttalandet kommer att leda till
  en förnyad diskussion om hur
  Sveriges försvar ska se ut i framtiden.”

  Så långt upptakten, det centrala är:

  "Kravet på förmåga till väpnad strid
  mot en kvalificerad motståndare
  blev tydligt..."

  Åhå, vem har ställt det kravet på arméchefen?
  Är det kanske politiken, uppdragsgivaren och
  dess företrädare? NÅgon i Sveriges regering,
  dvs försvarsdepartementet, har kravsatt vad
  FÖrsvaret ska klara av, och detta är väl på
  tiden, och då är det väl mer eller mindre
  självklart att arméchefen talar om för sin
  personal, vad det är för krav som kommer
  at ställas. Det handlar om strid i vårt
  närområde, och då går det inte att använda
  pliktiga, ska det vara så svårt att berätta
  S.W

  SvaraRadera
 16. ”Arméchefen saboterar försvarsförmågan, Carl Björeman”

  http://www.alliansfriheten.se/armechefen-saboterar-forsvarsformagan-carl-bjoreman/

  Björeman:
  ”Arméchefens (säkerhetspolitiska) utspel*
  görs under markstridsdagarna, där stora
  delar av Sveriges arméförband samlas i syfte
  att stimulera armén till ansträngningar,
  främst utbildningsmässiga, så att de inom
  några år är redo för:

  ”stridande uppgifter"

  vilket Björeman formulerar som:

  ”att gå i det krig arméchefen håller för möjligt”,

  Omformulerat med dubbelnegation;

  Armén måste förberedas för de
  stridsuppgifter i vårt närområde
  som inte kan förväntas vara osannolika
  ens inom de närmaste åren.

  * S.W eller var det ett utspel?
  det kan också vara en självklarhet
  en adekvat beskrivning och en situationsanalys
  av det uppdrag och den uppgift som väntar (förväntas
  av armén från statsmakten.

  Frågan är mer om det (inte) ingår
  att förmedla uppdraget och att göra
  bedömningar vad som ingår i arméns
  uppdrag från departementschefen som sedan
  ska verkställas av bland annat högste chefen
  för armén, vilket vore naturligt att förmedla
  under utbildningsdagarna?

  Problemet är snarast lojalitet, arméchefen kan ju inte gärna
  tala om hur det är, att det i princip är en order från
  uppdragstivaren, dvs Politiken sätter ramar, som ska verkställas
  av myndighet, och arméchefen kan ju inte göra tala om vad som
  egentligen gäller, för det är trots allt hemligt. S.W

  SvaraRadera
 17. Björeman formulerar ett antal
  spetsformuleringar, dvs
  vad det är för mer uttalad fråga/tes
  som Björeman argumenterar för.
  (alltså saken, inte arméchefens retoriska förmågor)

  I. Björeman första spetsformulering (tes):

  Arméchefen har: (genom sitt uttalande)

  "saboterat möjligheterna (kan bristande resurser saboteras med retorik?)
  att inom rimlig tid skapa (rimlig tid, tjoflöjt 2022 - 2026, om gud vill)
  de starkt förbättrade mark-
  stridskrafter som erfordras

  för att det nationella
  försvaret skall få substans
  av betydelse."

  Björeman spetsformulering nr 1. kan koncentreras till:

  Det erfordras starkt förbättrade markstridskrafter
  för att det nationella försvaret skall få den substans
  som ger armén den betydelse uppgiften för totalförsvaret
  kräver, (och det är dessutom bråttom)


  II. Björemans andra spetsformulering (tes):

  "I försvar mot hybridangrepp
  spelar egna militära arméförband
  stor roll. Dessa behövs för:

  - att övervaka territoriet och för
  - att engagera egen befolkning i försvaret.

  ”Brännströms markstridskrafter saknar:
  – hur mycket han än övar dem under ett par år
  – erforderlig territoriell försvarsförmåga.”

  Korrekt – det är en funktion av att Sverige
  la ner totalförsvaret och drog in på försvarsbudgeten,
  det är knappast arméchefens ansvar, han var inte direkt
  ansvarig för att lägga ner det försvar, som Björeman
  med flera nu saknar.

  Det var politiska beslut åren
  1998, 2000, 2002, 2006 och 2010
  som föranledde detta.

  Så sent som 2009, då Sverige avrundade
  EU-ordförandeskapet trodde fortfarande
  Sverige att man kunde vara med i Nato
  indirekt via EU, men det kunde man visst inte.

  Detta är en funktion av tidigare politiska beslut,
  som medvetet satt Sverige i den soppa Sverige sitter,
  man kan kalla det säkerhetspolitisk monumental felbedömning
  (eller inkompetens och inte time out)

  En funktion av att politiken bedömd sig kunna vinna val
  på andra frågor, (företrädesvis mjuka humanitära frågor)

  De direktiv (order) som armén får från försvarsdepartementet,
  kan inte ens PH lastas för, han är lika snärjd av tidigare beslut
  som alla andra, och ännu mer snärjd är han av statsbudgeten.


  III. Björemans tredje spetsformulering (tes):

  Armécehefens utspel
  kan vilseleda både:

  - försvarsministern och
  - personalen i förbanden och
  - få dem att falskeligen tro
  att detta är möjligt.

  S.W :-) Detta var omtänksamt, att varna för risken för vilseledning,
  arméchefen hänvisar till de krav och direktiv som gäller avseende
  Sveriges ensidiga säkerhetsgarantier, som det visat sig att vi
  ställt ut, och vilselett, jag den enda som inte vilseleder i sak,
  är väl arméchefen, som sgäer som det är, genom EU och genom våra säkerhetsgarantier till andra, så kan vi hamna i krig, om ett
  allierat land bli inblandad i konflikt/krig, det kan ett barn lista ut.


  IV. Björemans fjärde spetsformulering (tes):

  I grund och botten argumenterar Björneman för en annan sak,
  nämligen; Återgång till invasions- och totalförsvar och
  kraftigt höja försvarsanslag.

  Man förstår ju indirekt vad det är Björeman (inte)
  framför mellan raderna.

  Höj försvarsanslagen till tidigare nivåer de flesta håller med utom mp
  återinför värnplikten, alla håller med, om det finns
  pengar, men nu finns inte det.

  återta så många som möjligt av
  våra tidigare regementen och förband
  sprid ut i vart fall armén i Sverige.

  Inget märkligt, det är ungefärligen
  vad som behövs om inte Sverige ska
  vara med i Nato.

  Eftersom Sverige inte har ett försvar som räknas, är vi beroende av allians,
  och i en allians måste man kunne leverera, dvs insatsförband, och då har man
  inte råd (längre) med plikt, även om det bästa vore att ha plikt för hemmafronten och en liten krigsmakt med stamanställda att rycka ut med, dvs om vi hade råd.
  S.W

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna