18 november 2016

Vem bestämde egentligen att statsflyget skulle vara billigt för regeringen?Det är nu länge sedan det producerades några blogginlägg. Motivationen har tyvärr varit allt för låg under en tid, men plötsligt händer det. Dagens inlägg kommer kortfattat att avhandla kostnaderna för statsflyget, en fråga som avhandlat op den här bloggen flera gånger tidigare, men som plötsligt blivit aktuellt igen med anledning av SvD "granskning" av försvarsminister Peter Hultqvist.

Tidningen publicerade härom dagen en artikel i ämnet, "Regeringsflyg går back 227 miljoner – drabbar Försvaret".

Artikeln är ett sidospår på den i mina ögon något märkliga "granskning" eller kanske rättare sagt jakt på försvarsminister Hultqvist. Senast handlade det om granskningen som fick rubriken "safariresa med regeringsplanet". Tidigare har det handlat om lägenheter, värnplikt, nobbad av Nato osv. Tyvärr verkar det i huvudsak handla om att leta fel hos försvarsministern än att granska försvarspolitiken.

I artikeln om statsflyget konstaterar dock SvD mycket riktigt att Försvarsmakten inte närmelsevis erhåller en faktisk kostnadstäckning när man flyger statsråd ur regeringen runt i världen. I artikeln skriver man att:

Försvarsmakten har fortfarande inte fått in alla underlag för kostnader i samband med den veckolånga tjänsteresan, men uppskattar att det rörde sig om det dubbla i förhållande till den ersättning man har rätt att ta ut av försvarsdepartementet: 10 800 kronor per flygtimme, vilket innebär ett totalt minus på 275 000 kronor just för den resan.


Det här är en betydligt större fråga en en enstaka resa till Afrika. Moderaternas försvarspolitiska talesperson Hans Wallmark som är intervjuad av SvD i artikeln konstaterar helt riktigt att ovanstående faktum är orimligt och har utöver det ställt en skriftlig fråga till försvarsministern huruvida regeringen avser se över kostnaderna för statsflyget.

Min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist är följande:
Har försvarsministern för avsikt att se över vilka kostnader dagens organisation av statsflyget innebär för Försvarsmakten och om prissättningen är rimlig utifrån de utgifter som statsflyget innebär för Försvarsmakten?


Det är glädjande att frågan lyfts fram och granskas, men i sammanhanget bör man gå lite djupare och ställa sig frågan varför Försvarsmakten enbart får debitera 10 800:- per flygtimme, och vem som har fattat beslutet?

Bakgrunden till den låga avgiften som får debiteras kan nämligen härledas till den tidigare moderatregeringen. Beslutet fattades och undertecknades personligen av statsminister Fredrik Reinfeldt! 

Underlaget går att finna i statsflygförordningen (SFS 1999:1354). I denna förordning kan vi bland annat utläsa att en ändring skett som träder i kraft 2013-01-01 
I de fall statschefen eller den högsta civila ledningen är beställare ska Försvarsmakten ta ut avgifter för flygning med statsflyget med högst 10 800 kr per flygtimme.


Ändringen har sitt ursprung i SFS 2012:894 daterat 2012-12-06 undertecknat av statsminister Fredrik Reinfeldt som således var den som fastställde den orimligt låga ersättningsnivån 10.800:-/timme.

I det sammanhanget är det även värt att notera följande. Fram till 2010 fick Försvarsmakten debitera 14.500:- per timme, d.v.s. en högre avgift! Även om inte den summan täckte kostnaderna fullt ut så var den trots allt ca 25% högre än idag. Moderatregeringen beslutade att statsflyget skulle bli billigare för regeringen trots att drivmedel och övriga faktiska kostnader ökade. Finns det något annat statligt utgiftsområde som hanteras på samma sätt? 

Som av en ren händelse så sammanfaller den drastiska reduceringen av kostnaderna med det besparingskrav inom regeringskansliet som regeringen stod inför samma år. En konsekvens av besparingspaketet skulle enligt dåvarande finansminister Anders Borg innebära att 300 tjänster inom regeringskansliet måste tas bort, något man givetvis var stark motståndare till. 

Här kan man bara spekulera, men baserat på erfarenheter från det förhållningssätt som Nya Moderaterna vid den tiden hade till försvaret, ett lågvattenmärke inom moderat försvarspolitik, så var det förmodligen ett mycket enkelt beslut för firma Reinfeldt/Borg att spara in en del av dessa pengar på att betala mindre för statsflyget, och flytta den kostnaden till att belasta särintresset Försvarsmakten. Huruvida det verkligen förhåller sig så låter jag dock vara osagt.

Med fakta på bordet är det således inte rätt att skylla frågan på nuvarande regering, man har ärvt ett riktigt dåligt beslut. Det hade nu varit lätt att peka finger åt Hans Wallmark (m) som har synpunkter på något som hans eget parti ligger bakom. Men istället bör vi se det hela som ett led i att Moderaterna, nu under en ny och mer försvarsfokuserad ledning och talesperson, börjar ta försvarsfrågan på allvar igen. Den som tvekar på Wallmarks uppriktiga engagemang bör läsa hans artikel "tid för klarspråk om försvaret" publicerad i SvD januari 2015 där Wallmark tar ett tydligt avstånd från partiets tidigare hantering och skönmålning av försvarsfrågan.

Sammanfattningsvis kan man då konstatera följande:


- Det är regeringen Reinfeldt som ligger bakom den orimligt låga kostnadsersättningen för statsflyget som Försvarsmakten tillåts debitera, som inte alls täcker de faktiska kostnaderna.

- Det är nuvarande regering under ledning av Stefan Löfven som kan göra något åt problemet och tillse att Försvarsmakten erhåller full kostnadstäckning i syfte att inte låta dessa kostnader urholka försvarsanslaget.


Kuriosa:

Wiseman gjorde 2012 en beräkning på statsflygets drivmedelskostnad och kom då fram till följande:

Normal räckvidd för en Gulfstream IV är i tid 8 timmar + 1 timmes reserv vilket ger ett timpris endast för drivmedlet på drygt 17 200 kr, det vill säga 6400 kr eller 60 % över det pris Regeringen fastställt att Försvarsmakten får fakturera beställaren. Därefter ska tillägg göras för landningsavgifter, personalkostnader, underhåll med mycket mera. Det borde ge en fingervisning om med vilken enorm rabatt regering och kungahus flyger med statsflyget.6 kommentarer:

 1. Att kungahuset har en bra rabatt är bara rätt, deras resor borde rakt av debiteras regeringskansliet egentligen.
  Men regeringskansliet borde betala faktisk kostnad plus 10% för att man håller en beredskap åt dem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Flygtimpris plus 10% är på tok för lite för att täcka regeringsflygets kostnader. Man har även kostnader för underhåll och kostnaden för att nyinskaffa flygplan, utbildning av personal, löner m.m. m.m.
   Räknar man på det sätter (vilket man t.ex. gör i USAF) så blir timkostnaden ~32'000...dollar.
   Och då har man antagligen rejäla skalfördelar,
   jämfört med vårat arma flygvapen.

   Den enklaste lösningen vore att vid behov hyra flygplan på den öppna marknaden och låta regeringskansliet stå för hela kostnaden.
   Fördelen då är att man inte behöver betala för flygplanen när de inte används och att man kan välja flygplan efter hur många som ska flyga hur långt. Så om Löfven ska till Kina med ett dussin medarbetare, så kan man hyra en Bombardier Global 7000 och ska Ann Linde till Bryssel med två medarbetare, så kan man hyra en Pilatus PC-12.

   Radera
  2. om du läser om och läser rätt så ser du att jag skrev "Faktisk kostnad plus 10%), i faktisk kostnad torde självklart allt det du skriver ingå.

   Att chartra plan på den öppna marknaden kan utan tvekan vara en bra sak för regeringen, men för kungahuset är det inte en bra idé i alla lägen, de skall ha tillgång till ett statsflygfartyg, har de inte det så bor vi inte i ett land men i ett skämt. Allt kan inte räknas i pengar.

   För övrigt anser jag att Sverige behöver en kungajakt (90+ meter, 60+ knop, klassad för nordatlantisk vinter, estetiskt civil och tilltalande, men med åtminstone tre 40 mm AKan under luckor, gärna 2*40mm + 1*57mm samt sjömålsrobot och robotluftvärn, också under luckor).

   Radera
 2. Det enda rimliga vore att förordningen anger att den faktiska kostnaden ska debiteras.

  SvaraRadera
 3. Förstår inte hur de har räknat ut de siffrorna sannolikt är rejält missvisande. Kostnaden för statsflyget ligger på cirka 450 miljoner per år och intäkterna på cirka 120 miljoner. Nu är det ju inte bara regeringskansliet och kungahuset som nyttjar planen men FM egna resor är troligen endast en mindre del av den totala flygtiden.

  SvaraRadera
 4. @Skipper

  Vems intressen gagnas av att försvarsministern offentligen smutskastas och misskrediteras?
  Kan det måhända förhålla sig så att vissa grupperingar inom det socialdemokratiska partiet - falanger med en uppsättning av helt andra värderingar än de Hultqvist så tappert förfäktar - idogt tipsar okritiska och naiva journalister i bidragsmedia om än det ena och än det andra...

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna