8 mars 2011

Återuppliva den gamla www.mil.se


På Försvarsmaktens hemsida (som man tack och lov fortfarande kommer till genom http://www.mil.se/) så vet vi alla vid det här laget att det endast presenteras tillrättalagda och politiskt korrekta nyheter. Enda gången det presenteras nyheter av icke positiv karaktär, är när skador och dödsfall inträffat.

Allt detta tog ännu större propotioner av s.k. "pravdadisering" då FM lämnade den tidigare hemsideplattformen där de olika försvarsgrenarna och framförallt förbanden hade en betydligt mer tongivande roll, och istället gick mot centralisering. Man ville styra informationsflödet från HKV infoavdelning. Allt detta har tyvärr inneburit en mer och mer intetsägande hemsida som jag vet att framförallt många FM anställda allt mer sällan besöker.

Tidigare skrev många förbandschefer veckobrev som lades ut på respektive förbands sida. En mycket duktig veckobrevsskrivare var tidigare chefen för 4.Sjöstridsflottiljen och nuvarande marininspektören Jan Thörnqvist. Hans veckobrev skrevs sent på fredagar, och kunde således läsas av all hans personal och andra intresserade under helgen från valfri plats. Ett mycket uppskattat och bra inslag som fyllde en viktig funktion. Denna möjlighet togs tyvärr bort av HKV INFO, då man troligtvis måste tyckt att det inte var bra av någon anledning.

De marina förbandens olika enheter och fartyg skrev ofta veckobrev både från övningar  och den dagliga verksamheten. Ibland från officerare, och ibland fick även vpl skriva från sitt sätt att se vardagen i FM. Även detta mycket uppskattade inslag. Även denna möjlighet är borta, då alla fina artiklar på http://www.forsvarsmakten.se/ numera enligt uppgift skall skrivas i repotageform.

När man nu läser informationsdirektörens syn på vikten av kommunikationen från FM och utåt så slås man ganska snart att den tidigare pravdadiseringen helt går stick i stäv mot vad man nu säger. Det hänger inte ihop riktigt när man läser vad infodir skriver.

Ju fler som deltar i samtalet eller som vill beskriva sin vardag med glädjeämnen och brister desto bättre. Våra nya medarbetare törstar efter information och den bästa företrädaren för yrket är de som arbetar eller är frivilliga inom Försvarsmakten och deras berättelser.
För mig är det självklart att följa debatten där den förs och att uppmuntra till denna. Det är också i mitt intresse att den är så bred som möjligt och inte ensidigt berättar en ståndpunkt. För detta behövs fler som deltar, såväl officiella företrädare som enskilda.
   
Det infodirektören skriver är helt rätt i tiden, och jag instämmer i varje stavelse. Men precis allt detta fanns att finna på gamla mil.se i olika format. Kanske är det dags att återuppliva den gamla portalen och återigen tillåta förbandscheferna och personalen att berätta om vardagen och i stället stänga ner den nu så välpolerade forsvarsmakten.se ?

För den som vill se sanningar så kan ni se hur mycket matnyttig info det finns hos några av de marina förbandens respektive hemsida på nuvarande portal:

1.Ubflj
3.Sjöstridsflj
4.Sjöstridsflj (Här hittades dock ett veckobrev, väl dolt länkat till en pdf fil i en annan artikel)
SSS

11 kommentarer:

 1. Rätt på spiken.

  Jag erkänner, mil.se tillhör en av de minst lästa sidorna av mig, tyvärr.

  /op

  SvaraRadera
 2. I den framtida "Firman" där en allt större andel av både soldater och officerare kommer bestå av personal som bara "emellanåt" tjänstgör aktivt, skulle man kunna tänka sig att kontakten med "det egna förbandet" kunde kännas mer levande med chefens veckobrev och mer förbandsspecifika hemsidor. Men det är ju bara min tanke.... ;-)

  SvaraRadera
 3. Men det blir fler och fler förbandsanknutna F B-sidor...och dessa har FM inte helt koll på, tack och lov!

  SvaraRadera
 4. Erfar själv under några års civila studier hur total värdelös redan den gamla mil.se var för att hålla sig ajour med händelser och snacket inom FM. Internet har sedan mycket långt tid bestämts vara en kanal för rekrytering, inte en plats för redan anställda. För det ska intranät vara en kanal. Problemet är bara vi (då få) som levde vår vardag som FM-anställda utan tillgång till intranätet. Som Chris B pekar på så kan morgondagen hålla att betydligt fler lojala FM-medarbetare tillbringar stora delar av sin vardag utanför staket. Det är viktigt att känna att man "hänger med" och är delaktig, vilket före bloggarna var helt omöjligt. FM har varit en sluten värld. Saker och ting kanske till sist kommer att gå i en relevant riktning?

  SvaraRadera
 5. Anonym 06:56

  Var glad att du slipper se intranätet för det är om möjligt än sämre än hemsidan.

  SvaraRadera
 6. Gällande informationstjänsten i FM kan jag meddela att MI, FVI samt AI driver på hårt om att återinföra Marinnytt, Flygvapennytt och Arménytt. Detta då de inte tycker att Försvarets forum räcker till för att belysa den verksamhet som bedrivs inom respektive försvarsgren. Det finns även en vilja att nyttja Arménytt som en spridare av "lessons learned" från t.ex Afghanistan för att det snabbt skall tränga ut i förbandsverksamheten.
  Mycket bra initiativ av försvarsgrenscheferna(jaja inspektörerna..)

  Om de får sin vilja igenom eller ej vet jag inte, men man kan ju alltid hoppas på det bästa.

  Källa: AI, som även stödjer förbandens åsikter att de bör ha egna tryckta "förbandstidningar". Vill även ge beröm till Genmaj Grundevik för att han verkar driva de frågor han tror på hårt, oavsett vad andra(med fler eller färre stjärnor) tycker.

  Berör ju inte inläggets ämne till 100%, men rör ju iaf infotjänst.

  /H

  SvaraRadera
 7. @H
  Papperstidningar är alltså lösningen för framtidens informationsbehov? Kom igen nu... Vi lever i ett informationssamhälle där en papperstidning är oaktuell långt innan den går till tryck. Min åsikt är att istället öppna up intranätet så att det går att komma åt även när man inte sitter på plats dvs hemifrån och genom mobilen. Sen kan de artiklar som är tänkta att publiceras i de tidningar du tar upp istället publiceras via intranätet.
  Givetvis krävs det i sådana fall en annan lösning än emil som är ett riktigt uselt system. Att inte kunna kolla sin mejl för att man är på annan plats än på kontoret är så långt under godkänt man kan komma.

  / jo

  SvaraRadera
 8. Som före detta anställd i FM är jag naturligtvis intresserad att följa vad som händer i "firman". Tyvärr kan jag dock inte göra detta på den hemsida som nu används, eller är det kanske så att ingenting händer..
  Om intranet-information är lika usel, så är det ju inte så konstigt att personalen inligt infodir "törstar efter information"

  SvaraRadera
 9. Snömos som det mesta i informationsväg i FM idag. Vi saknar idag fullständigt förmåga att uttrycka oss klart och redigt på god svenska. Detta verkar t o m uppmuntras idag; uttryck dig så svepande och allmänt som möjligt - då blir det svårare att bemöta dina (dolda) avsikter.

  Roligt att Arménytt m fl nämns ovan. Vill minnas att A-nytt hade ingående artiklar om ny materiel, nya metoder, utveckling i närområdet. Överfört till modern skulle man kunna tänka sig att få läsa om AK5C, ledningssystem NBG11, utvecklingen av bataljonsartilleriet etc. I stället får vi följa med på patrull i Mazar, patrull i Pristina, på patrull i Sar e Pol, på patrull i Adenviken, på patrull.... SNÖMOS!

  Patrik

  SvaraRadera
 10. Just detta med försvarsgrenstidningarna skrev jag om för mer än ett år sedan....

  http://tnsexton.wordpress.com/2009/11/25/till-flydda-tider-atergar-min-tanke-an-sa-garna/

  SvaraRadera
 11. Jag var på plats när förre INFODIR blev utskälld efter noter av ett antal regementschefer, efter det att Försvarsmakten hade "bytt plattform" och hemsidans budskap hade "förstärkts". det innebar bland annat att dåvarande C LG inte längre hade någon kanal att kommunicera med sina reservofficerare eller sina hemvärnsbataljoner. Man kan undra vad som egentligen blev bättre?

  Enligt min mening borde Försvarsmakten ha två hemsidor: en för vanlig myndighetskommunikation och en annan för rekrytering. Jag retar mig varje dag jag ser den rappakalja som Försvarsmakten idag visar på sin myndighetssida.

  För att inte tala om platsannonserna. Finns det ingen som helst kvalitetskontroll på INFOS?

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna