1 mars 2012

FM Omstrukturering - Diskussionsforum

För de som vill ventilera åsikter, tankar och känslor runt omstruktureringen i Försvarsmakten så kan detta göras under ovanstående flik FM OMSTRUKTURERING - DISKUSSIONSFORUM.