29 februari 2012

FM räknar med uppsägningar och omplaceringar under 2012.


Officersförbundet meddelar nu att Försvarsmakten med stor sannolikhet kommer att säga upp anställda i samband med den så kallade omstruktureringen.Senast den 31 oktober ska de anställda som ska sägas upp erhållit en skriftlig uppsägning.

Andra viktiga datum är 19 april då samtliga förbandschefer skall redovisa till OL (omstruktureringsledaren) vilka som inte får plats på sitt nuvarande förband och kort därefter den 21 maj beslutar OL om en ny tills vidare placering för dessa. Här är oklart vad som egentligen menas med just detta eftersom samtliga arbetstagare ska redovisa sina kompetenser senast de 25 maj? Känns något bakvänt!

I mitten av augusti kommer ÖBs sommarhälsning anno 2012 till vissa anställda då omplacering (enl LAS) kommer att genomföras. Anställda som då anses överflödiga på nuvarande plats kan komma att erbjudas omplacering till annan ort. Då kan man erbjudas som längst sex månaders resor enl rörlighetsavtalet. Frågan är hur många familjer som kan hitta nytt jobb till respektive, sälja och hitta nytt hus, riva upp barn från skola med så kort varsel? Tackar man nej till detta sägs man upp pga arbetsbrist och kan dessutom riskera att ej omfattas av trygghetsavtalet om avståndet till nya arbetsorten "är för kort".

Indivder som ej erbjuds fortsatt anställning i FM kommer att sägas upp och hanteras enligt LAS och Turordningsavtalet (TurA-s). En relevant fråga infinner sig i samband med detta.
Hur kan FM besluta att nya officerare (OP 09-12) kommer att anställas samtidigt som uppsägningar inom Försvarsmakten ska genomföras samtidigt?

Det enda bra i denna soppa är att de som 2012-12-31 har mindre än fyra år kvar till sin ordinarie pension kan komma att erbjudas pensionsersättning enligt en särskild riktad åtgärd.

År 2012 i Försvarsmakten kommer sannolikt bli ett år som många kommer att minnas!

SR , BLT

23 kommentarer:

 1. 21 vs 25 maj känns mycket, mycket märkligt...

  Anställning av OP vs uppsägningar är inget konstigt. Det handlar helt och hållet om hur man bygger turordningskretsarna och det är upp till arbetsgivaren att fastställa.

  SvaraRadera
 2. @Wiseman

  Arbetsrätt är inte min kopp thé direkt.
  Men om man ena sekunden talar om att bemanning och omplacering ska ske centralt i hela Försvarsmakten samtidigt som uppsägningar sker lokalt i en en turordningskrets enligt LAS och turordningsavtalet. Då bör rimligtvis konsekvensen bli att orter som kommer att drabbas av uppsägningar inte samtidigt kan nyanställa. Eller har jag fel?

  SvaraRadera
 3. ja det har du då kretsen kan göras så snäv så att den i realiteten bara berör ett kontor på garnisonen med kanske 3 personer där 1-2 kan undantas från turordningen på ag önskemål , vilket innebär att man kan anställa och sparka samtidigt dessutom kan man bestämma vilka som får gå redan på förhand.

  /grp ch

  SvaraRadera
 4. Skipper, om det på orten saknas en vissa kompetenser och dessa inte kan uppfyllas inom en sex månaders upplärningsperiod av övrig personal som står utan plats så bör det inte finnas någon begränsning att anställa.

  För att ta ett fiktivt exempel; det saknas lednings- och sambandsofficerare i nivå OF-1 vid mitt förband. Utbildningen är för lång för de som blir uppsagda på orten. Därav kan en nyutexaminerad fänrik som gått inriktning ledning- och samband erbjudas anställning.

  Jag tvivlar dock lite på att man kommer lyckas anställa alla nya om det som nu är aktuellt är omfattande uppsägningar. Det kan knappast finnas brist inom alla inriktningar - det motsäger ju konceptet.

  SvaraRadera
 5. Grp ch: Det låter mycket märkligt, kan det verkligen gå hand i hand med LAS?

  CS: Tack för förtydligandet. Men jag kan inte riktigt se vad skillnaden är nu jämfört med vad som hände vid FB04 då man inte kunde anställa nya officerare ur den officerskurs som då tog examen?

  SvaraRadera
 6. Ang OP

  Det kan inte finnas många kompetenser som en alldeles nyanställd OP besitter som inte kan erhållas på 6 månader av en redan anställd officer. Huvuddelen av kadetternas utbildning, 2 år på Karlberg, är generell och endast under den 1 år långa VFU-delen får de förbandsinriktad utbildning. Denna förbandsinriktade utbildning är ofta av grundläggande art och består av flera mindre (kortare än 6 mån) delkurser. Nu har jag inte detaljstuderat alla funktionsskolor men rätta mig gärna om jag har fel.


  /D

  SvaraRadera
 7. Som jag berättade för något år sedan var det just den här modellen man använde vid FMLOGs senaste omorganisation.
  Då fanns det skapade turordningskretsar som bestod av ända ner till en individ.

  Alla blev uppsagda och fick söka om sina befattningar.
  Detta innebar att arbetsgivaren hade den totala kontrollen över vem som skulle vara kvar och vilka som inte längre platsade. Tjänstgöringstid och annat spelade ingen roll.
  Saknades kompetenser, togs de in via bemanningsföretag.

  Jag undrar dock hur man tänker behandla de militärer som har kvar sin fullmakt? Dessa har man, vid varje omorganisation, hotat med att tvångsförflytta så länge jag minns. Jag vet dock ingen som flyttat utan samtycke!

  Att detta skulle komma 2012 har varit känt sedan flera år tillbaka av alla parter. Det hör nog bara till spelets regler att det skall visas lite förvåning från vissa håll?
  SEKO skrev t.e.x. om detta så sent som för några veckor sedan.

  Allt eftersom de civila aktörer som nu är på väg in i FM ( amhanteringen tas över av NAMMO som exempel)börjar verka så kommer en hel del av de anställda inom FMLOG att sägas upp p.g.a. arbetsbrist.

  Det ska också bli lite spännande att se hur man tacklar frågan om de brister på "stabsarbetare" som finns på vissa förband.
  Förutom sjvpersonal är det också den största bristen vid utlandsmissioner? Hur rättar man till den bristen?
  Saknas verkligen den kompetensen i alla våra stabsförband??

  Som avslutning kan jag just nu inte se att man denna gång kan göra som efter FMLOGs omorg. Då ersätte man flertalet uppsagda med profficeanställda på längre eller kortare tid! Vem vet osvuret är bäst?!?

  Jag tror tyvärr inte att det är slut i och med detta!

  Vi har kommer att tvingas höja biljettpriserna på teatern långt över komsumentprisindex i år. Vi får även hoppas att de av oss som just nu spelar på internationella scener hinner hem innan 31 oktober.

  Teaterdirektören.

  PS! När spelet för galleriet blir lite väl komplicerat är det lätt hänt att någon eller några blandar ihop datumen. Det är heller inte säkert att det ena har med det andra att göra?!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det verkar som sagt bli enmanskretsar ...alle man ut på kaserngården där bemanning enligt "skol-gympe-laguttagning-metoden" sker. De opopulära som inte blir valda till något lag blir uppsagda.

   Lt Koskela

   Radera
  2. Man kan undra varför "Bemannia kontor" annonserade ut en stor del av FMLOG:s civila befattningar på arbetsförmdelingens hemsida igår.... Nu står det inte öppet att det är FMLOG, men Boden är inte så stort och Bemannia visar sig söka motsvarande personal på andra orter där FMLOG är representerat. Den nyfikne får nog veta snart.

   Radera
 8. Skipper,

  De som skall meddelas 21 maj är de som har "bristande anknytning" till sitt förband, d.v.s. att de som varit på t.ex bemanningsuppdrag skall straffas för att de "offrat" sig och varit borta från i familjen i veckorna för att deras kompetens behövts på annan ort än hemmaförbandets.

  Snyggt upplägg.

  Ö-rådet

  SvaraRadera
 9. Arbetsgivaren kan blanda och ge lite som han vill bara man kan stegen tillräckligt bra, den korta tiden från beslut till uppsägning medger då inte för den drabbade att kontra på ett effektivt sätt.

  I FB o4 sades jag upp på en MD grupp, jag tillhörde ett förband som inte skulle läggas ned men var tjänstgöringsplacerad på annan ort vid MDgruppen där, jag kallades heller inte hem till moderförbandet vid uppsägningen utan hamnade i turordningskretsen på orten, min plats ersattes sedan av 2 Kaptener.

  Smaka på den ni!!
  Arbetsgivaren gör som han vill...

  SvaraRadera
 10. Jag är oändligt glad att jag lämnade den här soppan för 2 år sedan!
  Obegripligt att någon med sunt förnuft vill jobba kvar för "firman" längre.

  SvaraRadera
 11. En intressant fråga blir fackets framtida roll, nu när FM funnit en väg att runda facket och LAS och funnit ett sätt att anställa och avskeda samtidigt. Tricket är att benämna nästa org med Org + årtal och simsalabim hamnar alla på någon form av "rikslista" och får prövas in mot ett krympande antal befattningar. Grattis HKV Jur till väl förrättat värv.

  En annan fråga som inställer sig är hur de som kommer att "matchas" in på befattningar uppfattar sin framtida, fortsatta anställning hos en - måhända som lite illslug uppfattad - arbetsgivare, som närhelst andan faller på inte drar sig för att till det yttersta nyttja alla möjligheter som en svag lagstiftning och en svag fackförening gör möjligt.

  Själv minns jag FB 04 som en händelse som gjorde att något gick sönder i min syn på min anställning och min känsla för uppgiften, även om jobbet och uppgifterna fanns kvar. Även om uppgifterna löstes som tidigare, så saknades en känsla för "kallet" som jag fortfarande saknar. Utåt märktes nog ingen skillnad, men invärtes var skillnaden stor.

  Undrar om "Ankare i Mössan" kommer att räknas som en kompetens? Själv räknar jag det som min främsta personliga tillgång, kombinerat med erfarenhet och rutin. De två sistnämnda kommer sannolikt inte heller att räknas som kompetenser. Att lösa nya uppgifter har jag aldrig betraktat som en belastning. Snarare har det varit min "livsluft" och en starkt bidragande faktor för mig när det gällt att inför mig själv motivera varför jag skulle bli kvar i Försvarsmakten, en Försvarsmakt där det blir allt svårare att känna igen sig även om uppgifterna vi löser - nu och framgent - blir de samma som fordom. Vilka nya uppgifter kommer i Org 13 som inte fanns i Org 12, kan man ju undra. Inget kommer ju därvidlag att ändras vad jag förstår, utöver att kaoset ökar för varje år.

  SvaraRadera
 12. Angående mitt sista stycke ovan så reviderar jag uppfattning något efter informationen som kommit under dagen. Man verkar ha löst det så att alla från Officersprogrammet kan anställas trots allt.

  Vissa av dem borde dock, i alla fall teoretiskt, kunna bli föremål för uppsägningar ganska kort därpå igen.

  Det är många nya frågor som väckts idag och jag hoppas att man hinner omhänderta en hel del av synpunkterna från lägre nivåer i det pågående arbetet. Bloggarna kommer säkerligen vara den absolut effektivaste kanalen för omstruktureringsledaren att få grepp om många frågeställningar som inte kommer fram linjevägen.

  Skipper, som svar på din fråga så är jag övertygad att FM i samband med FB04 hade kunnat anställa YOP03-05. Jag tror dock inte man hade tillräckligt med energi och kanske inte heller den juriska kompetensen för att lösa ut det.

  SvaraRadera
 13. Det mest sjuka är att denna cirkus till stor del startats upp för att FM har ett överskott om ca 300 personer. För att lösa den frågan hade det troligtvis varit enklare att köpa ut några väl valda personer.

  Om man sedan som ett exempel, tror att en artilleritekniker i Boden kan tänka sig att arbetsledas till Berga för att bemanna ett fartyg där vakans råder på vapentekniker så tror man sannolikt fel. För en familje-far/-kvinna så kostar nog detta mer än det smakar och då förlorar FM den kompetensen helt och hållet istället.

  SvaraRadera
 14. Ja, överskottet var inte särskilt stort. Jag uppfattar inte att övertaligheten är problemet. Det är fel kompetenser bara. Sammantaget tror jag på det som ska genomföras. Det behövs en rejäl omorganisation för att få bättre ordning.

  Juridiska skulle det visst vara ovan. Själv saknar jag tydligen kompetens att skriva...

  SvaraRadera
 15. @CS

  Jag delar din uppfattning om att de som tar examen i år kommer att anställas. Men de är med i samma bemanningssnurra som alla vi andra, så hur länge de kommer att vara anställda återstår nog att se...

  SvaraRadera
 16. @CS & uppgiven
  FML kommer nog att hålla sitt löfte att anställa alla ur OP 09-12 men som uppgiven skriver så hamnar även de i snurran. eftersom de inte hunnit skaffa sig några särskilda kompetenser utöver isn skolagång så blir det naturligtvis sist in, först ut gör deras del. Anställda i juni, uppsagda i augusti, Slutar före jul. Bra tänkt ÖB!

  Om det nu är så att de inte blir uppsagda så kommer de med stor sannolikhet i likhet med ca 60% av övriga officerare att bli omvandlade till specialistofficerare. Samma befattning som en sg ur SOU men med 2 år längre utbildning. Bra tänkt ÖB,

  SvaraRadera
 17. Läste precis omstruktureringsdirektivet (finns på EMIL). Den ger utförlig information om hur processen kommer gå till.

  Anonym 04:31, det finns inga som kommer omvandlas till specialistofficerare och om det blir tal om uppsägningar så kommer det knappast att drabba i närheten av alla nyligen anställda.

  SvaraRadera
 18. Sett ur ett koncernperspektiv är det inget konstigt med att man vill ha kompetensen där den behövs (saknas). Det är ju heller inget nytt eller revolutionerande eftersom exempelvis fullmaktsofficerare levt under tvångsförflyttningshotet från start. FM har ju dessutom varit EN myndighet ganska länge så möjlighet att flytta personalen har nog även funnits tidigare - och det har ju alltid gått att tvångskommendera folk till bemanningsuppdrag.

  Personligen så tycker jag att det är ett enda stort "jaså" - men så är jag ju "nedlagd" tre gånger...

  Det enda som jag kan vända mig mot är hastigheten i processen och det faktum att ALLT ska ske samtidigt - nytt personalförsörjningssystem, Pg bok, IO 14 o.s.v.

  Precisionen i underlaget från pg Bok kan nog ifrågasättas när man vet under vilka tidsförhållanden som det pressats fram, hela IO 14 är en power point-lösning där antalet rader i excelarket från PERSS varit styrande, inte förbandens uppgifter.

  Dessutom har många säkert färskt i minnet hur det gick till sist vi skulle fylla i den egna kompetensen inför FB 04 - och efterföljande tomboladragning. Förhoppningsvis har FM lärt sig något från den processen - för den var allt annat än bra...

  Jag tror inte heller att det kommer att ske så stora personalrockader eftersom allt ska ske centralt - dock kan det nog bli en hel del konsekvenser för de som tillhör bristkategorier som exempelvis flygtekniker, men ser man det ur både skattebetalar- och koncernperspektiv så är det hål i huvudet att ha en flygtekniker som tar 8000h att utbilda att köra skrivbord eller vara kurschef när det finns vakanser i insatsorganisationen. Trots allt motsvarar 8000h utbildning en ganska stor summa. Det finns säkert andra kategorier som har motsvarande situation.

  Sedan har ju de facto ALLA som är kvar inom FM skrivit på ett papper som innebär att man kan beordras till utlandstjänstgöring. Visst tumskruvarna snäpps åt några varv och en flytt får konsekvenser för individen - men då är det som med alla andra jobb - passar det inte får man byta. Det går inte att bedriva skyddad verkstad hur länge som helst och i vissa stycken har FM varit lite för mycket av skyddad verkstad.

  Jag tillhör själv en bristkompetens och bristerna finns i Mälardalsområdet - och där bor jag inte nu. Men jag ser det inte som speciellt dramatiskt - skulle jag få en semesterhälsning av Sverker så får jag väl förhålla mig till denna och antingen följa den eller sluta.

  Tills dess att Sverkers hälsning dimper ned i brevlådan är det väl bara att spänna fast säkerhetsbältet och åka med karusellen....

  SvaraRadera
 19. Är det någon av kollegorna som tror på detta längre? Är själv f.d. haubitskompanichef, rekryterad för den stora hären på 80-talet, med 25 år i tjänst. Passade på att dra från kaoset i samband med utlandsobligatoriet. En sådan osannolik röra det är i FM; inte roligt att läsa om eller följa. Är tyvärr av uppfattningen att det, nu för tiden, handlar om 40 miljarder kronor i diket varje år. Begriper inte att riksdagen kan tillåta denna lek med anställda och skattemedel varje år. Riv ner eländet och bygg upp. Som det är nu så är det kaos!

  SvaraRadera
 20. Jag är bara ledsen, ledsen att vi själva släppt fram dessa chefer i befordringssystemet. Försvarsmakten skapar just nu sina värsta fiender. Officerare som dedikerat sig till uppgifter men nu bara känner bitterhet

  SvaraRadera
 21. Vapenvägraren Tolgfors avgår äntligen.
  Leve Försvarsmakten.
  Hurra, hurra, hurra!

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna