31 december 2012

Årskrönika 2012


Då var det dags att sammanfatta vad som skrivits på denna blogg under 2012 ur ett försvars- och säkerhetspolitiskt perspektiv i likhet med vad jag har gjort i tidigare årskrönikor.

Inledninsvis kan vi konstatera att 2013 var året då försvarsbloggarnas huvudsakliga fokus flyttades från Försvarsmakten till försvarspolitiken. Vilken den huvudsakliga anledningen till detta är står för de flesta läsare helt klart. Försvarspolitikernas (läs moderaternas) ständiga skönmålning av försvars- och säkerhetspolitiken har under det gångna året blivit så utbredd och så uppenbar att det nu har övergått till att vara en ren säkerhetsrisk.

Sten Tolgfors fick i slutet av sin ministertid av bloggar och media det inte smickrande öknamnet "Bagdad Bob" på grund av den ständiga skönmålningen av läget inom Försvarsmakten (minns 10 sökande till varje plats osv). Många trodde att ett byte av försvarsminister skulle råda bot på den problematiken. När kaptenen från kustartilleriet Karin Enström, gift med en officer och syster till en f.d. försvarshögskolerektor tillträdde som ny försvarsminister så trodde många att det skulle bli ordning på försvarspolitiken.

Hur det blev med den saken vet vi alla. Sten Tolgfors fick en efterträdare som tyvärr fortsatte på den inslagna vägen - den skönmålande vägen. Detta har i till mycket stor del tyvärr lett till ett mycket olyckligt lavinartat försvarspolitikerförakt i Sverige. De ledande moderata försvarspolitikerna har tyvärr spätt på detta elände ytterligare genom ständiga skönmålningar i otaliga upprepade debattartiklar under det gångna året.

Om vi gör en kortare tillbakablick över året som gått, och tittar på ett axplock av vad som tagits upp till debatt på den här bloggen så kan vi dra oss till minnes följande händelser och debatter.


Året första månad, januari, började med att media fick upp ögonen för att rekryteringen av GSS till Försvarsmkaten inte alls gick som planerat och att Försvarsministern förskönade läget kraftfullt. En debatt som återkommit med jämna mellanrum under året.

Som ren kuriosa skrev jag i januari ett långt inlägg som avhandlade den mycket saknade sjöoperativa helikoptern Hkp 4 i Försvarsmakten. Detta inlägg är ett av de mest läsa på bloggen sedan starten. Så mycket tid som jag la ner på research inför detta inlägg har jag inte gjort med något annat sedan dess.

För marinens del så klev den nytillträdde marininspektören Jan Thörnqvist fram och deklarerade att det nu var närområdesperspektivet som gällde för marinen i enlighet med den försvarspolitiska propositionen. "Inom vissa områden är en återtagning mycket viktig och vägen dit går via träning och kvalificerade övningar, som möter kraven mot en högteknologisk motståndare." Jag vill nog påstå att marinen verkligen behövde höra detta från just MI för att flytta fokus från piraten och terroristen enligt "långtbortistandoktrinen". Under 2012 har detta så smått börjat få genomslag även i övningsverksamheten vilket är mycket glädjande!

MI startade även upp arbete med marinen utvecklingsplan (MUP), något som jag tyvärr upplever har runnit ut i sanden. Detta är något som måste hållas levande inom hela marinen. Jag hoppas att MI lyfter ämnet ånyo vid kommande marinstridsdagar då detta är mycket viktigt för att inrikta all verksamhet på ett för alla inblandade parter överskådligt sätt.


I februari följde AI upp det nationella temat och drog på allvara igång debatten för ett ökat nationellt perspektiv för armén och försvaret av Gotland som i dag är helt obefintligt. För marinens del blev spiken i kistan när den enda marinbasen på Gotland, Fårösundsbasen totalavvecklades.


Mars inleddes med ett av de stora skådespelen detta år, nämligen genom att Försvarsmaktens omstruktureringsorder släpptes. Stor oro bröt ut bland Försvarsmaktens anställda. Ungefär som örådet i Robinson undrade alla - vem får sitta kvar, vem åker ut och vem får flytta? Rykten och spekulationer präglade i stort sett hela mars. Månaden avslutades genom att försvarsminister Sten Tolgfors fick avgå efter affären med den s.k. vapenfabriken i Saudiarabien.


I april fick vi som nämnt tidigare en ny nya försvarsminister i kustartilleri-kaptenen Karin Enström. Jag skrev då en 10-punkts att-göra-lista till henne. Tyvärr blev enbart första punkten i listan aktiverad.

Under samma månad tog kritiken mot "stödsystemet" PRIO ny fart genom att riksmedia fått upp ögonen för miljardrullningarna samtidigt som Försvarsmakten mer eller mindre stannade på grund av just stödsystemet.


Maj månad präglades av en god nyhet, att helikopterflottiljen på allvar börjat flyga med stora sorgebarnet Hkp 14 på Malmslätt. Självklart fortsatte debatten om PRIO under hela månaden.

Maj var också månaden där den s.k. madrassdebatten tog fart. Livgardet och en viss arméöverste vid namn Martell trampade inledningsvis rejält i klaveret. Debattklimatet i frågan blev bättre och bättre där allt från kadetter till generaler deltog med ett gott utfall.

Månaden avslutades med att Visbyprojektet (för vilken gång i ordningen är oklart) kritiserades mycket hårt av ledande försvarsanalytiker och av Allan Widman (fp) som ville lägga ner hela rasket. Även riksmedia snappade upp detta och gjorde stor sak av spektaklet.


Juni inleddes med ett i raden av katastrofala framträdanden av vår försvarsminister. Den första gången i SVT Agenda.  Denna månad så publicerade jag en mycket uppskattad intervju med C PRIO, Flottiljamiral Thomas Engevall där han mycket öppenhjärtigt svarade på många tuffa frågor. Ett av årets mest lästa inlägg.

Månaden avslutades med ett stort ÄNTLIGEN då man från FMV:s sida lyckades åstadkomma det första robotskottet från en Visbykorvett efter 12 års provturer.


Juli månad var inte bara en het (nåja) sommarmånad, den var oerhörd glödhet även rent försvarspolitisk med anledning av Almedalenveckan där ÖB inledde med att deklarera att pengarna inte räcker till, och att en hel försvarsgren eventuellt måste avvecklas om inte ytterligare pengar tillförs FM. Det var också den här veckan då en av de moderata försvarspolitikerna bestämt hävdade att Sverige visst kan stå emot ett väpnat angrepp, och att försvarsbloggarna bara var negativa. Läs alla inlägg från Almedalenveckan här.

Även andra saker hände under Almedalenveckan. Beslutet om ny insats i Adenviken togs och utredningen maritim samverkan släpptes.

Samma månad skrev jag även mitt mest lästa inlägg någonsin "Moderaternas tolkning av hur man ökar antalet tillgängliga förband". Jag skrev i slutet av juli även mitt första inlägg på Newsmill som fick hela 133 kommentarer.


Augusti blev månaden då sista spiken i kistan där förtroendet för den nymoderata försvarspolitiken sjönk under nollnivån och gick till ett minus. Jag skrev då om förtroendekris mht alla de moderata försvarspolitiker hänvisning till den s.k. NATO-värderingen som påstod att
"Sveriges nyutvecklade operativa stridskrafter besitta en operativ förmåga och stridsduglighet som i första hand avskräcker från anfall och om det misslyckas kan försvara landet mot alla utom ytterst ihärdiga och utdragna angrepp."
 "När det gäller nationellt försvar vidmakthåller Sveriges mark- (inbegripet hemvärnet), marin- och flygstridskrafter, med understöd av Försvarsmaktens organisation för logistik, en betydande kapacitet för ett självständigt och samordnat agerande, utan understöd från andra."
I mitten av månaden publicerade 12 ledande försvarsbloggar samtidigt en ingress till ett försvarspolitiskt upprop. Tyvärr fick det inget genomslag i riksmedia vilket får ses som en besvikelse och en tydlig signal på att försvarsfrågan har marginaliserats kraftfullt de senaste åren..

Under sista delen av augusti presenterade regeringen beskedet att en anskaffning av JAS 39E skulle ske. Den i särklass hetaste och mest omdebatterade frågan under 2012, vilket jag även avhandlade i ett inlägg på Newsmill.


September präglades av omstruktureringens resultat. Mycket rök och ingen eld blev väl resultatet av detta och endast ett fåtal individer blev egentligen drabbade. Moderatpolitikerna fortsatte att lägga dimridåer. Under en kort, men intensiv stund så fick Försvarsmakten ånyo stå i skottgluggen då det gick upp föra alla plutonchefer att de skulle bli petade till förmån för yngre fänrikar utan erfarenhet, vilket slutade med att såväl ÖB som Officersförbudet kommunicerade till de anställda via Wiseman, ett stort steg i att på rikigt legitimera försvarsbloggarna som en viktig kanal.

Det var även i september som officersförbundet gick ut och höjde strejkberedskapen för sina anställda!
Månaden avslutades med att man presenterade den slutgiltiga sammansättningen av ledamöter i försvarsberedningen.


Oktober inleddes med att Försvarsmakten äntligen offentliggjorde materielplanen, något som debatteras friskt på denna blogg under hösten.

Två andra saker värt att notera under månaden var Karin Enströms katastrofala framträdande i P1 lördagsintervju och mitt mycket lästa inlägg om den moderata islamisten i försvarspolitiken, Abdirizak Waberi.


I november var försvarsberedningen på studieresa till Ryssland, en öppen utfrågning om anskaffningen av JAS 39E. Jag skrev denna månad ett välbesökt inlägg om marinens sjösäkerhetsarbete.

Det var även i november som socialdemokraterna sträckte ut en hand till moderaterna i frågan om att finansiera JAS, något som avfärdades av hela alliansen....

I slutet av månaden kom det nya stålbadet , regeringsbeslut 7, något som de flesta ännu inte har förstått kommer att påverka Försvarsmakten i stor omfattning. Försvarsmakten skall tidigt under 2013 lämna sitt svar vilket kommer att bli en mycket het potatis. Samtidigt släppte riksrevisionens sin rapport som avhandlade Flygvapnet och Marinen.

Månaden avslutades med ett seminarium arrangerat av Folk & Försvar med marint fokus där självaste insatschefen var den största besvikelsen, där han tyvärr visade upp stor okunskap rörande Visby.


Årets sista månad december inleddes med att KÖMS släppte ett mycket intressant nummer av TiS där flera bloggare och yngre officerare i marinen deltog som skribenter.

I mitten av månaden levererades två Visbykorvetter ÄNTLIGEN till Försvarsmakten för att påbörja riktig förbandsverksamhet efter drygt 12 år som provturskommando.

Jag skrev ett inlägg om Kustbevakningen och gjorde en intervju med chefen för ubåtsflottiljen.

När man trodde att allt var över för 2012 så kom den kanske största bomben av alla. Intet nytt under solen för oss som är aktiva i försvarsfrågor, men för allmänheten så kommer det sannolikt som en smärre chock att ÖB öppet går ut och deklarerar att Sveriges försvar egentligen inte fungerar.

Den här frågan öppnar således upp för ett mycket intressant 2013, något som Wiseman, Fredrik AntonssonGripen NewsCornucopia? och Allan Widman (fp) redan skrivit föredömligt om, så därför väntar jag till nästa år med att avhandla detta heta ämne.


För att sammanfatta bloggåret för egen del så blev det:
Totalt 114 nya inlägg och en markant ökning av läsare där snittet hamnat på ca 1000 läsare/dag. Användandet av Twitter har tillfört försvarsdebatten en ny dimension och bara under året har jag kommit upp till ca 500 följare som man kan diskutera intressanta försvarsfrågor med dagligen på ett enkelt och direkt sätt. Har du som läsare ännu ej skaffat twitter, så gör det!

Jag vill även passa på att rikta ett stort tack till dig som läsare för att du följt bloggen under 2012. Utan läsare, och utan kommentarer till inläggen finns det inte stor mening med att driva en blogg som denna. Tro det eller ej, men det läggs ner åtskilliga timmar per år för research och skrivande och återbetalningen kommer som sagt i form av läsare och kommentarer.

Kampen går vidare under 2013, var så säkra på detta!

Med dessa rader vill jag önska er alla ett riktigt

GOTT NYTT ÅR


12 kommentarer:

 1. Svar
  1. Kul att se ditt namn i kommentarerna igen. Det var alldeles för länge sedan nu. God fortsättning!

   Radera
 2. Tack, Skipper, du gör ett bra jobb!

  Carl

  SvaraRadera
 3. Tack för en mycket välskriven, intressant och viktig blogg! För en enkel försvarsintresserad civilist som jag själv så utgör försvarsbloggar som denna den viktigaste källan till kunskap om försvarsområdet. Ni lyckas bättre än etablerad "gammelmedia" belysa ett så stort politikområde som försvaret och övrig säkerhetspolitik. Vi civila utan anknytning till försvaret som läser försvarsbloggar är betydligt bättre informerade än de som endast konsumerar DN/SvD/SVT/SR och liknande. Detta innebär att försvarsbloggare utför ett viktigt arbete för den svenska demokratin. Tack för detta , och god fortsättning på det nya året!

  SvaraRadera
 4. God fortsättning på det nya året och ett jättestort tack för Din utmärkta försvarsblogg.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 5. Tack för året som gick. Din och andra försvarsbloggar är viktiga! Fortsätt ditt goda arbete.
  GMY
  Anders

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna