1 maj 2014

Jag demonstrerar - mot RB5

Personen på bilden har egentligen inget med saken att göra....

I dag är det den 1 maj och demonstrationstågen har sannolikt dominerat Sverige under dagen. Personligen är jag väldigt "anti" till detta svenska fenomen och brukar detta datum normalt sett se till att sysselsätta mig med hårt kroppsarbete och avsluta dagen med att gödsla trädgården. Men eftersom riksdagsledamot Schulte härom dagen stämplade mig som kommunist så kan jag ju löpa linan ut och sälla mig till skaran som demonstrerar denna dag. Men jag gör det inte med röda fanor utan med ett plakat med texten "UPPHÄV REGERINGSBESLUT 5 TILL FÖRSVARSMAKTEN"

Vad det kryptiska RB5 står för och bakgrunden till detta tänker jag inte upprepa ännu en gång, det har jag skrivit om här, och Officersförbundets Lars Fresker har så sent som för någon vecka sedan skrivit om det här.

Men generellt sett skrivs alldeles för lite, eller rättare sagt ingenting om konsekvenserna av regeringens direktiv RB5 eller den nya organisationen FM Org 18 som Försvarsmakten håller på att ta fram ett förslag till och som ska redovisas under maj månad. Jag anser att Försvarsmakten i alldeles för dålig utsträckning kommunicerat denna process med sin personal och även utåt sett för att möjliggöra att skapa förståelse för innebörden och konsekvenserna av detta katastrofala direktiv.

Jag tänker inte gå in på några detaljer men kommer här nedan nämna några av konsekvenserna för Marinen i syfte att ge en bild av omfattningen. Observera att inga beslut är fattade, och nedanstående ska ses som en arbetsinriktning. Jag har kontrollerat uppgifterna mot ett antal chefer på olika platser i Marinen för att kvalitetssäkra mot senast kända arbetsläge.

 • Samtliga förband i Marinen är drabbade, men man har i arbetet försökt undvika att belasta de sjögående insatsförbanden så långt det är möjligt.
 • Amfiberegementet (Amf 1) drabbas enligt uppgift mycket hårt då ett helt kompani planeras att i praktiken reduceras (Bemanning med GSS/K ändras till GSS/T) .
 • Sjöstridsskolan (SSS) drabbas i stor omfattning då arbetshypotesen är att i stort sett hela funktionsenheten ska avvecklas. Detta skulle innebära att Marinen inte har någon som kommer att kunna hantera funktionsutveckling, studier, reglementen eller deltaga i försvarsmaktsgemensam utveckling. Det sistnämnda skulle vara katastrofalt för Marinen. 
 • Även de fasta lärartjänsterna på SSS minskar vilket innebär att antalet bemanningsuppdrag på förbanden ÖKAR för att täcka glappet.
 • Antalet civila rader minskar vilket innebär att officerare i högre utsträckning tvingas göra saker som man inte behöver officerskompetens för. Resursslöseri!
 • Väsentligt fler GSS/T samt Reservofficersbefattningar vid sjöstridsförbanden.

Mina slutsatser av detta är att Amf 1 kommer att reduceras till en nivå som är helt oacceptabel! GSS/T ger inte gripbara förband "här och nu". Fartygensförbanden som redan i dag har vakanser kommer framöver att få ännu större vakanser ombord då personal med unika kompetenser (i vissa fall singelkompetenser) kommer att tvingas att bemanna skolor under vissa perioder i ännu större utsträckning än i dag. Detta går stick i stäv mot riksrevisionens rapport om Marinens bemanning. Där konstaterar man redan i dag ett underutnyttjande av fartygens kapacitet/möjlig tid till sjöss p.g.a. underbemanning. Riksrevisionen rekommenderar dubbla besättningar på vissa fartyg. Istället blir det tvärtom.

Att öka andelen tidvis tjänstgörande vid sjöstridsförband, i synnerhet om man har tänkt nyttja personal i sjötjänst är kontraproduktivt när vi i dag inte har fartyg i depå (förbandsreserv).

Ett av de mest anmärkningsvärda förslagen hur att reducera återfanns inom förbandet Marinbasen och i synnerhet Sjöinformationsbataljonen. Ett förslag som kraftfullt kommer att påverka möjligheterna för sjöbevakningen m.m. att verka H24 med bibehållen nivå. Ett förslag som direkt skulle påverka Försvarsmaktens möjlighet till att lösa en huvuduppgift - övervakning av territoriet. Nu kommer man enligt uppgift tack och lov aldrig acceptera en sådan konsekvens. Men för att lösa det problemet måste rader istället strykas på annat håll, vilket direkt påverkar andra områden.

Jag vill ånyo påpeka att ovanstående är arbetshypoteser som figurerat och inget är i dag beslutat! Vad avser konsekvenser för övriga delar av Försvarsmakten överlåter jag till någon annan att diskutera.

Jag tycker det är oerhört olyckligt att inte Försvarsmakten centralt eller för den delen lokalt är mer öppna runt detta arbete. Att "inte oroa personalen" är ett tunt argument. Personalen i Försvarsmakten är inte korkade. Mer öppenhet runt RB5/FM Org 18 hade framför allt kunnat bidra till ökad förståelse för konsekvenserna av beslutet hos våra politiker. Inte ens media har förstått innebörden, och därmed inte heller allmänheten.

Jag har även noterat att försvarspolitiker ur regeringen konsekvent vägrar att en kommentera RB5 något jag anser är ytterst oansvarigt. Ett beslut som detta måste man som företrädare för regeringen i försvarsfrågor kunna stå för och debattera.

Det rimmar väldigt dåligt att regeringen i ena andetaget säger att man vill ÖKA försvarsförmågan med anledning av omvärldsutvecklingen genom att köpa ny materiel och tillföra mer pengar (regeringen löfte om 5,5 miljarder) - men samtidigt låta RB5 ligga kvar.  Det är oseriöst, sänker försvarsförmågan och reducerar kraftigt möjligheterna för Försvarsmakten att växa!

Sprid budskapet om RB5 och dess konsekvenser i alla forum du kan och ställ frågor om detta beslut till våra politiker. Det är det enda sättet att fä våra politiker att förstå - innan det är för sent!

21 kommentarer:

 1. Vänta lite nu. Regeringen satsar ju på försvaret. Det har framgått av ett flertal uttalanden därifrån
  Så antingen har du missförstått något eller så är jag svårt ironisk och djupt desillusionerad.

  SvaraRadera
 2. "De ekonomiska förutsättningarna för Försvarsmakten på både kort och lång sikt har vi arbetat intensivt med. Jag kommer i mitt nästa inlägg att berätta vad Regeringsbeslut 5 egentligen innebär. Det är inte en besparing."

  Ur anförande 32 av fru Enström, som svar på herr Janssons fråga angående RB5.

  Här kommer förklaringen om vad RB5 innebär!

  anf.34 Försvarsminister Karin Enström (M):

  "Herr talman! Mikael Jansson vet lika väl som jag att regeringen med riksdagens hjälp har höjt försvarsanslagen två år i rad. Vi har höjt materielanslaget, och vi har höjt anslaget för personal i det så kallade förbandsanslaget. Vi har som sagt arbetat intensivt tillsammans med myndigheten Försvarsmakten för att hitta lösningar på ekonomin på kort och på lång sikt. På lång sikt har vi sett att Försvarsmakten i sina bedömningar har hamnat högt när det gäller ökade personalkostnader, det vill säga fördyringar. Det är därför vi lade uppdraget att på sikt, fram emot 2019, redan nu se till att man inte hamnar alldeles för högt. Nu är vi mitt inne i förberedelser för nästa inriktningsbeslut. Här gäller det verkligen att dra slutsatser både av vad som har hänt precis nyligen i Ukraina och av hur det ser ut i övrig säkerhetspolitisk utveckling. Det vi kan konstatera är att det inte är en besparing. Man kan inte banta bort en befarad övervikt."

  Glasklart och som fru Enström brukar säga när hon är ute på den tunnaste isen, "hon är tydlig" i denna fråga!

  Här måste försvarsmakten drabbats av sedvanligt dålig kommunikation. Ett amfkompani kan väl inte vara "en befarad övervikt"?

  FM får nog se till att justera sina förväntningar och sänka sina ambitioner till en lägre nivå.

  Av ovanstående förklaring "framgår" ju faktiskt att RB5 är ytterligare en "satsning" på vår försvarsförmåga!

  Är det så att dessa konsekvenser inte passar vet vi ju alla vad ÖB tycker vi skall göra.
  ÖB och FML tycker dock att detta är helt förenligt med vad vi kunnat förvänta oss och anser att vi inte förstår och uppmanar oss att sänka våra ambitioner!
  Öb är redan rökt så nu kan vi väl se fram emot att träffas som civila medborgare och äta ett julbord tillsammans;-)
  Vi lär behöva en rätt stor lokal? Finns kanske sådana lediga i Karlskrona? Möjlighet till musikunderhållning i samband med avskedskonsert??

  Man kan undra vad herr Schulte säger om allt detta:--)
  Antagligen har vi helt fel, fel båda två!

  Teaterdirektören.

  P.S. Små spår av allvarligt menad ironi kan återfinnas i texten.
  P.S. Suck utgår denna gång på grund av ironi.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Teaterdirektören:

   Ja, ÖB:s uttalande var olyckligt. Men som någon skrev (kontentan av det) på en försvarsblogg, jag tror att det var denna; Om man försöker strippa regeringen på makt så blir resultatet olyckligt. Makt korrumperar! ÖB insåg det. Det finns dock ingenting som säger definitivt att ÖB inte är likadan som fårskocken i regeringen. Men det finns indicier! Han släppte faktiskt bomben och därmed maktdelade till folket när han yttrade sig offentligt om att Sverige skulle tvingas att skära bort en försvarsgren om inte medel tillfördes. Likadant när han yttrade sig om enveckasförsvaret. Jag tror faktiskt att han gillar sådana som agerar som dig, därför att om alla hade satt sig framför TV:n med en chipspåse på sin lediga tid istället för att försöka göra någonting åt försvarets bedrövliga situation så hade han inte haft någonting att föra befäl över.

   Roger Klang

   Radera
  2. Vi får väl se vem som får rätt. Alla de, militärer och politiker, som skyndade till och dementerade hans påstående om att ta bort en försvarsgren eller han som stod för påståendet? Om ett år har vi svaret!

   Att han inte drar rätt konsekvenser av sin egen syn på anställning inom FM är lite underligt. Han kan väl ändå inte påstå att vi någonsin får se något som liknar IO14? Att ingen i hans närhet vågar upplysa honom om detta faktum är märkligt!
   Där verkar han inte riktigt förstå det politiska budskapet!
   Det är också märkligt då flera skrivelser och rapporter från FM, FOI, RR m.fl. talar ett tydligt klarspråk.
   Jag tycker i och för sig att IO14 är överspelad sedan flera år tillbaka så mina förväntningar är redan på en hälsosam låg nivå!

   "Just nu springer alla så fort de orkar ute på förbanden, men det hjälper inte för tåget har redan lämnat", Citat ÖB ur artikeln i Offtidningen.

   Vi gör alltså, i vårt oförstånd, en massa saker helt i onödan som inte leder någon vart.
   De flesta av oss tycker det ska bli roligt att få höra vilka de är! Vi kommer genast att avbryta all sådan verksamhet så fort vi blir varse!

   Vidare är det endast 15 procent som anser att organisationen leds på ett tydligt sätt!
   Där anser ÖB att "osäkerheten snarare ligger hos enskilda förband och individer" än på ledningen.
   Ett uns av klarsyn kan skymtas då det är individer som svarat på enkäten!
   Självinsikt är inget man sysslar med på kontoret helt utan trovärdighet!

   Kontentan av artikeln är väl att alla andra gör fel saker och har väldigt bristande förståelse för den stora kunskap och ypperliga ledning som strålar ut från högkvarteret.
   Resultatet av VIND-undersökningen och de flesta rapporter som producerats angående FM har på något sätt ingen betydelse och säger ÖB i sin visdom ingenting!
   Vi kommer att åka omkring och berätta hur fel ni har och gör, är en av lösningarna på problemen som aviseras från ledningen!

   Är detta Öbs bidrag till att göra försvaret mindre bedrövligt skulle jag faktiskt föredra att han satt lite mer framför TV:n. Vi här på teatern kan sponsra med chips och jordnötter!

   Trippel DUNDERSUCK!

   Teaterdirektören.

   Radera
  3. @Teaterdirektören:

   Jag har inte insyn i FM.

   Men låt mig komma med en hypotes. Den nuvarande ÖB skiljer sig inte nämnvärt från förra ÖB, skiljer sig inte nämnvärt från förrförra ÖB när det kommer till vad de har lyckats åstadkomma för positivt för försvaret. Håller du med om det?

   Det är väl ingen som tror att ÖB Owe Wiktorin vaknade upp på morgonen och tänkte; "nu har jag en snilleblixt för hur jag ska montera ned försvaret av Sverige". Likadant med Håkan Syrén, likadant med Sverker Göransson antagligen. Tror du på det?

   Så till min hypotes; Vissa människor förvärvar statsmannaegenskaper under uppväxten, och har de även mod så kan det bli statsmän av dem. Det behöver inte bli det, men det kan. Jag är övertygad om att jag har statsmannaegenskaper och mod och jag tror att du har båda egenskaperna också. Jag tror att för att vara ÖB så måste man ha bägge egenskaperna. Men vi har dem i olika grad (fast en del saknar dem helt). Hitler insåg att ett fyrfrontskrig var nödvändigt både under de goda åren och under de svåra åren. Vad man än anser om Hitler så hade han karisma, statsmannaegenskaper och mod som en annan Olof Palme. Många av hans generaler ansåg under de svåra åren att Tyskland borde skippa en front! Totalt huvudlöst. Men jag antar att när man håller på att förlora ett krig med omöjliga odds så blir alla ens beslut ologiska, i synnerhet när man har mindre utav statsmannaegenskaper.

   Anta nu att detta är fallet även i fredstid, en ovänligt sinnad omvärld skulle kunna utsätta en statsman för sådant tryck att han fattar ologiska beslut och säger dumma saker. Kanske finns det färre statsmannaämnen i det här landet som får chansen? (Jag vet att jag inte har fått det.) Jag tänker så eftersom det militära i Israel fungerar alldeles utmärkt. Det fungerar också utmärkt i USA. Men i Sverige så finns det så få människor med karisma. Kanske måste man ha karisma för att kunna ha statsmannaegenskaper och vice versa? ÖB är väl inte helt utan karisma, men han är långt ifrån en Palme eller en Kennedy. Har man extremt mycket karisma så kan man lättare stå emot en ond omvärld och ens beslut blir mer logiska även vid svåra odds. Regeringen och nästan hela riksdagen saknar helt karisma.

   Vad tror du om den hypotesen?

   För övrigt så anser jag att en viss Herr A. Hitler blev ond under sin karriär. Det är väl ingen som vill hävda att en bebis föds ond bland kommentatorerna, inte ens om den bebisen heter Adolf Hitler?

   Roger Klang

   Radera
  4. Vi har väl inte haft en ÖB som vågat stå upp för Försvarsmakten och dess personal sedan farbror Bengts dagar.

   Radera
  5. Herr Klang.

   Jag ser inte ÖB som en person utan som en rad i PRIO. Jag tror heller inte att vår nuvarande innehavare av tjänsten skriver och producerar de artiklar m.m. som sprids i hans befattnings namn.
   Därför är talet om karisma i mina ögon inte aktuellt i detta fallet. Ingen kan väl anklaga vår ÖB för att hålla några brandtal på barrikaderna precis?
   Därför är det viktigare att förstå att det förhållningssätt och attityd till medarbetarna som meddelas i artikeln i Officerstidningen är en samlad syn från inte bara en person.

   Läs gärna artikeln en gång till och fortsätt sedan direkt med artikeln av Krister Andren på sidan 22.
   Herr Andren var rådgivare till ÖB fram till 2009 m.m.
   Den artikeln skulle ha undertecknats av ÖB. Då hade lite av den saknade trovärdigheten återkommit.

   Vi får heller inte glömma att tjänsten som ÖB är en politiskt tillsatt tjänst och har egentligen ganska lite med verksamheten ute på förbanden att skaffa.

   Jag anser att man bör känna ett visst tryck på tjänsten som ÖB. Jag har också förståelse att man, av olika orsaker, kanske inte kan hålla emot och börjar bete sig ologiskt.
   Men jag har ingen förståelse för att man då inte tar konsekvenserna av sitt eget handlande utan uttalar vad andra skall göra i samma situation!

   Tar man sig en lite närmare titt på de hyllade herrarna under andra världskriget så kan man väl konstatera att de var rätt man på rätt plats i rätt tid. En Monty, Rommel eller Patton hade varit helt fel ute idag! Krafsar man lite mer kan man kanske tycka att de var fel ute redan då det begav sig med eller utan karisma.
   Hur många pluspoäng, på karismaskalan, tror du de hyllade Ryska fältherrarna hade fått i dagens genderförsvar?

   Teaterdirektören.

   P.S. Jag har insyn i FM och jag undrar hur länge det dröjer innan någon från INFOS påpekar att du stavat herr Göransons namn fel. Detta verkar vara en viktig fråga inom FML;-)
   P.S.2. Likheten, som du påpekar, med att sitta och föra befäl över förband som inte finns får någon annan kommentera. Jag anser att jag saknar den psykologiska kompetens som behövs:--)

   Radera
  6. @Teaterdirektören:

   INFOS skiter i hur jag stavar till Göransson. Jag skickar brev till hkv hela tiden med tips och idéer. De skiter antagligen i mina brev om det är som du säger att det är en viktig fråga i FML hur man stavar till Göransson. Det är nog bara inom FM som de anser det vara viktigt. Jag har också, om jag nu ändå ska klaga lite, skickat en utvecklingsplan för försvaret på uppdrag av det nyformade Kristna Värdepartiet, men inte fått något svar. Det är för dåligt, men det är inte ÖB:s fel! Det är Erik Lagersten, Försvarsmaktens informationsdirektörs fel.

   Roger Klang, civis Lundensis

   Radera
 3. Varför tror ni att man tog bort tjänstemannaansvaret?

  SvaraRadera
 4. Jag protesterar också mot RB5. Kanske dags att göra ett nytt klistermärke och brosch?
  Kan man ha den på sin uniform i smyg, lite busigt? Det finns inget bus längre.... Är nog rädd för de bokstavstrogna talibanerna i PAN. Allt har blivit så allvarligt. Försvårsmakten, tråkmakten?
  Undertecknar anonymt igen.

  SvaraRadera
 5. Håkan Lindberg2 maj 2014 kl. 06:23

  Jag vill påstå att för SSS del bör klockan vridas tillbaka ytterligare ett steg nämligen innan FM ORG 13. Då kompetens är en färskvara är det av största vikt att utbildningorganisationen är bemannad med personal som innehar färsk kompetens. Sålunda anser jag att ett stort antal bemanningsuppdrag är av största vikt men att förbandens personalramar skall vara så stora att de både medger ordinarie verksamhet och stöd till SSS. Kommer huvuddelen av lärartjänsterna på SSS att vara fasta tjänster kommer en stor del av eleverna som sedan skall till förbanden att utbildas av personal som i värsta fall inte tjänstgjort i insatsorganisationen på 20-25 år.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur man löser det i detalj är nästa steg, men jag håller med.
   I dagsläget kommer sjöförbandens rader att minska samtidigt som bemanningsuppdragen ser ut att öka.
   En ohållbar ekvation som kommer att göra att nästa rapport från riksrevisionen lär vara ännu mer svidande.

   Det mest tragikomiska i sammanhanget är att regeringen i sin storsatsning på en punkt vill satsa på att öka Marinens bemanning..... Tala om att ta med ena handen och ge med den andra...

   Radera
  2. @Håkan Lindberg och Skipper
   Vad är det som säger att fast anställda civila lärare på SSS skulle försämra kvaliteten? Jag tror personligen att kvaliteten skulle öka och utbildningarna skulle göras både mer pedagogiska och effektiva. Alla officerare som tvingas till att bemanna lärarposter på SSS är inte intresserade av detta->gissa vad kvaliteten i utbildningen blir...

   Personalramarna är som de är i FM organisation och då är inte UTÖKNING av bemanningsuppdrag ett genialt sätt att bemanna tex SSS.

   Nej, anställ lärare på heltid på SSS som håller sig ajour med verkligheten och låt sjöofficerare verka på sjön och fartyg som de är ämnade för.

   Radera
 6. Jag protesterar mot RB5. Jag protesterar också mot att något ur Marinen eller Flygvapnet berörs. Den neddragning som RB5 innebär är mindre än övertrasseringen av GSS K som föreligger inom armén samt logistik- och ledningsförbanden om man ska följa försvarsreformen anno 2009. Uppfyllnadsgraden är 40 % men ska vara 25 % enligt beslut.

  Nu är det inte så att jag anser att vi ska ha en mindre armé men om resurser tryter är det klädsamt att följa fattade riksdagsbeslut. I synnerhet om man vill ha någon tyngd och trovärdighet i argumentationen.

  SvaraRadera
 7. Om löner och tillägg var mer i linje med armén torde de vara billigare och möjliggöra mer personal och övning? Tex vanlig arbetstid och ob på helger och efter 1930?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilka är det som inte har "vanlig arbetstid"??

   Radera
  2. Marinen övningsdygn efter 1930 och om de jobbar helg?

   Radera
 8. Blev min kommentar refuserad eller försvann den bara i cyberspace?
  Om refuserad, varför?

  Tack för en bra blogg!

  M v h
  Sjöbuse

  SvaraRadera
  Svar
  1. Japp det är riktigt, den blev refuserad eftersom den tyvärr innehöll för mycket pajkastning och var ej konstruktiv. Du får gärna försöka igen. Att splittra Marinen gynnar ingen.

   Radera
  2. Ok, gör ett nytt försök i morgon. Skall vara mindre raljant då. Fakta kommer dock att vara densamma.

   Med vänlig hälsning
   Sjöbuse

   Radera
 9. "Om det i FM svar på RB5 kommer in förslag som går stick i stäv med "regeringens ambition att stärka försvarsförmågan" så kommer man inte att gå vidare med dessa."

  Dessa rader av bevingade ord avlämnar vår Fömin samma dag som förslaget kommit in till regeringen? Underförstått skall hon vara helt ovetande om omfattningen av neddragningarna?

  Detta finns, samma dag, att läsa på officersförbundets hemsida.

  "Försvarsmakten kompletterade idag sitt budgetunderlag till regeringen med anledning av RB5 – att redovisa en planering som minskar myndighetens bedömda lönekostnader med 500 miljoner kronor från 2019.
  Försvarsmakten menar att resultatet leder till så omfattande konsekvenser att den planeringen inte bör genomföras.
  Officersförbundet menar också att de redovisade personalvolymerna såväl i perioden fram till som bortom 2019 kommer att få svåra konsekvenser för såväl produktion som vidmakthållande av krigsförband och dess tillgänglighet samt upprätthållande av beredskap.
  De redovisade reduceringarna av kontinuerligt tjänstgörande personal innebär att Försvarsmakten måste planera om och anpassa verksamheten för att inte arbetsmiljön ska bli ohållbar, säger Peter Löfvendahl, förbundsdirektör."

  Det känns som att det kommer en rutten stank från försvarsdepartementet. Det är dock inte helt säkert att ursprunget till odören kommer därifrån.

  Frågan kvarstår dock. Om FM inte får göra de indragningar och reduceringar som man föreslagit, var skall då de 500 miljonerna sparas in?

  På FM hemsida finns bland annat följande rader.

  "I förslaget redovisas Försvarsmaktens planering för att lösa den av regeringen ställda uppgiften (RB 5) om lönekostnadsminskningar med 500 miljoner kronor 2019."

  "De negativa konsekvenserna är i redovisningen så omfattande att Försvarsmakten menar att dessa i praktiken motverkar den påbörjade försvarsreformen."

  "Efter noggrann analys förordar Försvarsmakten ändå att den rörliga operativa ledningen (ROL) i Enköping avvecklas. Dessutom läggs Marinens musikkår ned för att på så sätt undvika att ett ännu större ingrepp i insatsorganisationen görs. Försvarsmakten föreslår även att lönekontoret i Boden läggs ner..."

  Jag antar att den stora striden inom "de nya Moderaterna" kommer att stå om musikkåren! Nu är det dags att visa på motiveringar som betyder att en musikkår stärker/ökar den moderata militära satsningen. Man bör vara speciellt "tydlig med" argument som rör Marinens orkester och dess betydelse för krigsförbanden:-))!

  Någon kanske har insett detta och därav det "ovetande" utspelet av vår Fömin!

  Hur skall jag kunna förhålla mig allvarlig till denna process?
  Rena rama Pytonupplägget!

  Dundersuck flera gånger om;-)

  Jag känner faktiskt till några kollegor som i princip inte gjort annat än stött och blött, räknat , analyserat och försummat sitt riktiga arbete under lång tid för detta resultat. Nu får de reda på att allt slit var helt förgäves och förutsättningarna ändras efter fullgjort uppdrag.
  TROVÄRDIGHET, fru Enström, är något man bara kan få genom att förtjäna den!!!
  Skall bli intressant att höra vad hon får säga när de som bestämmer "läst och förstått" förslaget?

  Svaret på Rb7 var fel och jag är rädd för att detta svar är ännu mer fel. Dock är det levererat efter ett val med känd utgång och strax före ett annat. Någon kanske inte vill ha upp försvarsfrågan på bordet just nu?

  Teaterdirektören.

  P.S. Jag kan väl också tycka att ÖB har lite väl stora förväntningar när han skriver.
  "Inriktningen av Försvarsmaktens eget förslag till en ny organisation, FM Org 18, har varit att fullfölja det gällande försvarsbeslutet och så långt som möjligt bygga en insatsorganisation ..."

  Kan tyckas lite väl ambitiöst ;-))

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna