7 juli 2016

HOTETSedan hösten 2015 har en mindre arbetsgrupp, där även undertecknad har ingått, arbetat med att ta fram publikationen "Hotet - Mål och medel vid ett eventuellt framtida angrepp mot Sverige" som nu finns att ta del av i två olika versioner på KKrVA webbsida. Här finns den fullständiga utgåvan om ca 120 sidor och en kortare så kallad populärutgåva omfattande ca 35 sidor.

För en kortare sammanfattning av arbetet så rekommenderas att ta del av Patrik Oksanens ledare hos Helahälsingland.se

I går genomfördes även två seminarium i Almedalen där arbetet presenterades. Tyvärr hade jag själv ej möjlighet att närvara vid presentationen. 
Förord ur skriften Hotet (av Frank Rosenius)

Denna publikation är en sammanfattning av ett avsevärt mer omfattande dokument där de militära hot som Sverige kan stå inför i ett tio- till femtonårsperspektiv beskrivs. Detta mer utförligare underlag, som finns tillgängligt på Kungl Krigsvetenskapsakademiens hemsida, ingår som en delstudie i Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt Krigföring i det 21:a århundradet – KV 21. Denna studie, tillsammans med studier om bl a teknikutveckling och civilt försvar, ska utgöra underlag för analyser avseende vad som kan och bör göras för att möta framtida hot som kan riktas mot Sverige. Skälet till att analysera hotet på lägre sikt är att det tar lång tid att förändra Försvarsmakten och åter bygga upp olika civila beredskapsåtgärder. Tio till femton år är i många fall en kort tid för att skaffa nya vapensystem eller ändra en organisations utformning och inriktning. Det är därför nödvändigt att redan nu försöka se tämligen långt in i framtiden.

Det centrala kapitlet i boken är det sista. Där ges i scenarioform en beskrivning av hur de ryska förmågor som redovisats i de tidigare kapitlen skulle kunna utnyttjas för att hota eller angripa Sverige. Endast när en angripares olika system och åtgärder sätts in i ett sammanhang är det möjligt för oss att få en uppfattning av hur de kan och bör mötas. Händelser som enskilt kan te sig han- terbara med någon viss typ av motåtgärd från vår sida kan bli extremt farliga om de kombineras med andra angreppsmetoder.

Scenarierna utgör inte någon prognos av vad som skulle kunna vara sannolikast utan tjänar som ett instrument för att illustrera olika kom- ponenter som kan ingå i, och hur de skulle kunna samverka vid, ett angrepp mot Sverige. 

Frank Rosenius
Projektledare
Krigföring i det 21:a århundradet


KV21

Skriften "Hotet" utgör enbart en av delarna (delprojekt 5) i projekt KV21 som omfattar hela sju olika delprojekt:

1. Stormakternas militära tänkande, militärtekniska utveckling som grund för Sveriges försvarsstrategi.

2. Icke-militära hot, exempelvis cyber, kemiska, biologiska, terror som grund för Sveriges försvarsstrategi.

3. Svensk teknisk doktrin med avseende på förmågor och internationell utveckling.

4. Samhällets sårbarhet.

5. Angreppsmetoder. 

6. Framtidens stridsteknik, taktik och operationer inom arenorna mark, sjö och luft.

7. Det framtida svenska förhållningssättet.

Mer om projekt KV21 finns att läsa här

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
För kortare kommentarer och nyheter om försvar och säkerhet följ Skipper på Twitter och FaceBook

3 kommentarer:

 1. Ett genomarbetat hot.
  Min undran är vad Sverige har för ambition när det gäller AI-artificell intelligens, som beslutsstöd.
  IBM har med Watson systemet gjort stora framsteg för medicinsk forskning. Nu börjar man även inom Finans titta på AI support, tidigare var det ett 'speed game', med front running av köp/sälj. Nu kommer smart game, där omfattande analys görs av företag och brancher.
  Försvaret kunde som ett delprojekt använda shipping och spedition för att hitta avvikelser av RoRo fartyg och kontainer transporter/hyra. Kanske kan förvarning om överskeppning vinna tid för en motreaktion innan ryssen landstiger i Sverige. Bara ett exempel.
  Förväntar mig inte att något från FRAs inre trädgård om sina AI-plantor skall avslöjas men inom underrättelse borde det finnas en kritisk potential. Tror att doktriner på rysk sida kommer att förändras när AI lyfter fram nya kunskaper i Moskva.

  SvaraRadera
 2. Det verkar även finnas andra hot under uppsegling!

  1.EKO-redaktionen fastställer, troligen efter en egen expertanalys, att det är en Tysk ubåt.

  2. Av detta drar man slutsatsen, troligen också efter en egen expertanalys, att den i så fall tillhör NATO. Detta skall då enligt EKOT vara någon form av nyhet som kräver en publicering just idag?

  3. Till yttermera visso drar man den kloka slutsatsen, antagligen också efter en egen expertanalys, att ubåten sannolikt inte kan vara Rysk?

  Om man nu fastställer att båten är Tysk så kan jag bidra med flera sensationella nyheter beträffande länder som ubåten sannolikt inte tillhör:-)

  Inkompetens på olika nivåer utgör ett hot mot trovärdigheten på flera olika sätt. Att ha ett statligt nyhetsorgan som handskas med sanning och verklighet på detta sätt är verkligen oroväckande.

  Jag får innerligt hoppas att det bara beror på okunskap och inkompetens och inte tjänar något annat syfte.

  Suck!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Ett tips till SR,SVT m.fl. Kör lite farmen, bonde söker, let´s dance, schlagertävlingar eller liknande i repris på sommaren så att nyhetsredaktionerna kan använda den kompetens de besitter på en passande nivå.

  P.S.2. För de läsare som eventuellt inte känner till det har Tyskland inga ubåtar som inte tillhör NATO.

  SvaraRadera
 3. Framtida angrepp mot Sverige blir simultan anfall Mot Umeå, Göteborg, Malmö, Stockholm och Västervik. Börjar i Veda som överrumplar Härnösand i ryggen. Binder i Falsterbo för landstigning i öppet mål Trelleborg-Ystad.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna