18 februari 2011

Grundstött fartyg läcker olja - Svenska kusten hotad

Det islänska containerfartyget Goudafoss gick under natten hårt på grund vid Norska kusten. Anledningen är än så länge oklar. Fartygets egna brännoljetankar läcker olja, och bältet har redan spridit sig flera kilometer. Det finns storrisk att oljan når svensk kust i höjd med Strömstad.

 Fartygets tankar innehåller ca 500ton olja, något som i dessa sammanhang kan tyckas lite jämfört med andra oljekatastrofer. Men i ett känsligt område som detta kan det få katastrofala följder. Kosterhavets nationalpark är även den hotad.

Kustbevakningens flygplan KBV 502 har dokumenterat haveristen och KBV 050 är på plats och tar upp olja i området.

Att inte fler olyckor som dessa händer är bara ren tur. Väldigt många rederier ställer ofta orimliga krav på besättningarna att hålla tider till och från hamnar för lastning och lossning. Allt handlar om pengar och besättningarnas numerär blir allt färre.

Detta leder till att man rent ut sagt kör skiten ur besättningarna med trötthet och förhöjd olycksrisk till följd. Allt för ofta möter man handelsfartyg på havet som trots väjningsskyldighet inte vidtar åtgärder förrän efter ett antal VHF-anrop. För en tid sedan gjorde försvarsmaktens sjöbevakning på Muskö en gärning då  man på sin radarövervakning observerade ett handelsfartyg som hade kurs och fart rakt mot land. Man anropade fartyget flera gånger och lyckades då väcka styrmannen innan det var för sent.

Jag misstänker att det var ungefär detta som är orsaken till att fartyget i natt också grundstötte. Ett modernt fartyg med alla tekniska hjälpmedel som finns i dag går inte på grund under de gynsamma väderförhållanden som rådde på platsen om inte den mänskliga faktorn i form av någon variabel som ex. alkohol, trötthet eller oaktsamhet finns med i bilden.

Här anser jag att rederierna måste ta sitt ansvar och IMO bör defenitivt ge ut direktiv med krav på dubbel bemanning på fartygsbryggorna i form av pilot/co-pilot. Att sätta en individ ensam på en brygga mitt i natten är oansvarigt när följderna av ett misstag kan bli katastrofala.
SvD
Aftonbladet

4 kommentarer:

 1. Jag har for mig att dom har speciella arbetstidsregler i sjofarten?
  Ifall det stammer, vilka tider skall dom folja?

  SvaraRadera
 2. Jag vet inte exakt vad som gäller civil sjöfart, men för militär del gäller följande som jag tror överrensstämmer med civila krav:

  Chef ska planera arbetspassen så att säkerhetsbesättningen under en rullande
  24-timmars period erhåller minst 6 timmars sammanhängande vila alternativt, om det kan säkerställas att säkerhetsbesättningen erhåller minst 6 timmars sömn får dessa 6 timmar vara uppdelade på flera perioder om minst
  1 timma, alternativt 8 timmars vila som får uppdelas i två perioder om 4
  timmar sammanhängande vila.
  Chef skall planera arbetspassen så att de ej överstiger 10 timmar utan rast.

  Läs denna artikel om fusk med vilotidsregler:
  http://svt.se/2.22620/1.1066209/fusk_med_arbetstider_inom_sjofarten?lid=is_search549588&lpos=143&queryArt549588=Kalmar&sortOrder549588=0&doneSearch=true&sd=22634&from=siteSearch&pageArt549588=14

  Läs även denna forumtråd:
  http://www.landgangen.se/forumsmf10/index.php?topic=4476.0

  SvaraRadera
 3. @ Anonym 11:39

  En vaktstyrman som går vakt om vakt (vanligt förekommande) har en ordinarie veckoarbetstid om 84 timmar. Till detta kan han göra 13 timmar ÖT/kalendervecka. Den ÖT som görs härutöver hamnar i "svarta boken" och sätts upp en vecka, när läget blivit lugnare. Denna senare metod är inte enligt regelboken men görs ändå för att undvika gratisarbete och för att ändå hålla fartyget igång.

  Härutöver åläggs styrmannen att delta i säkerhetsövningar (livbåtsövningar och brandövningar) på ÖT som särredovisas och som inte ingår i de 13 ÖT-timmarna ovan.

  Beskrivningen ovan har några få år på nacken, så något kan ha ändrats. Bl.a. har reglerna för utkikstjänsten ändrats tror jag, så att det är möjligt för styrmanen att gå ensam på bryggan. Förr var utkiken tvungen att hålla sig i bryggans omedelbara närhet.

  Obemannade maskinrum har årtionden på nacken. Lastfartyg som går mellan Nordeuropa och Medelhavet kan ha en maskinchef som ende tekniker ombord. Ständig jour på nätterna. Ett sätt att härda ut är att fästa larmknappen med nedstuckna tandpetare, så att man får några timmars sömn. Kontrollpanelen ser ut som en igelkott ;-)

  SvaraRadera
 4. Oh du olja, som skänker frid åt upprört hav. Tankar vars utsläpp blott natten ser.

  Kom att tänka på detta citat ur Blandaren när jag läste ditt inlägg.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna