2 augusti 2011

Svenskt fartyg attackerat av pirater och en märklig Christer Themnér


Enligt helagotland och övriga media så attackerades det svenska handelsfartyget Gotland Sofia samt ett annat fartyg av pirater utanför västafrikas kust av pirater då man genomförde ship to ship operations sju mil utanför hamnstaden Cotonou i Benin. Besättningen låste in sig i fartygets "skyddsrum" och efter ett antal timmar kom Benins flotta till undsättning och piraterna flydde.


Observera att piratproblematiken nu även börjar eskalera på västra sidan av Afrika! Än har dock ej dessa nybörjarpirater blivit lika aggressiva och offensiva som utanför Somalias kust, men det är nog enbart en tidsfråga efter några lyckade kapningar.


Diskussionen om beväpnade vakter på svenskflaggade fartygen blir än mer aktuell, något som det idag ej finns juridiskt stöd för.


Christer Themnér ???


I dagens BLT kan man läsa följande märkliga utlåtande kopplat till denna incident av Christer Themnér vid sjöbefälsförbundet:
Det är sällan svenska fartyg befinner sig i högriskområdena.- Det handlar om ett fåtal svenskflaggade fartyg. Det kanske inte ens är ett per vecka som passerar genom högriskområdena. - Då skulle svenska marinen kunna hjälpa till och lotsa de fartyg det gäller säger han.
Sveriges redarförening ställer sig positiva till beväpnade vakter men men tycker också att svenska marinen kan hjälpa till, något de föreslog för näringsdepartementet redan för ett år sedan.
Nu undrar jag vilken planet Christer Themnér befinner sig på?


Vet Themnnér överhuvudtaget vad svenska marinen är, vilka fartyg man disponerar och framförallt hur många?


Det vore intressant att höra exakt hur han hade tänkt sig att detta skulle gå till. Har han tänkt sig svenska örlogsfartyg i någon sorts eskortberedskap fördelade på både Afrikas väst- och östkust i väntan på att ett eventuellt svenskt handelsfartyg ska dyka upp? Detta dessutom över tiden - d.v.s. en operation utan slut.


Om Christer Themnér läser detta så kan jag ju upplysa dig om att svenska marinen i dag disponerar totalt sex operativa ytstridsenheter med den beväpning och med de fartresurser en sådan "operation" skulle kräva.


Den största är 70 meter och den minsta av dessa är 50 meter, byggda för Östersjön och därmed väldigt begränsade av sämre väder (våghöjd). Dessutom kräver dessa små plattformar regelbundet logistikstöd antingen genom att gå till kaj med jämna mellanrum eller genom att ha med ett stödfartyg för att lämna brännolja samt mat och andra förnödenheter.


Just det ja, sedan har vi ju den nationella beredskapen att tänka på hemma också....... Med samma fartyg.....


Avslutningsvis så kan det också vara värt att ånyo poängtera att våra politiker har gett inriktningen till FM att svenska marinen (och flygvapnet) i huvudsak skall inriktas mot nationell verksamhet!


Christer Themnér - ditt önskemål faller helt och hållet på sin egen orimlighet!


Expressen, SvD, Aftonbladet

8 kommentarer:

 1. Men skipper!

  Marinen har ju faktiskt en Amfibiekår av guds nåde också.
  Dom kan man stationera på handelsfartygen innan passage i de farliga områden. Två grupper om åtta man beväpnade med fyra st 12,7 or och granatgevär borde få de flesta pirater att välja ett lättare byte.

  Och med Bagdad Bob Tolgfors skenheliga lön om 16140 kr blir det ju inte dyrt att ha gossarna där tillsammans med en underbetald fänrik.

  /Trupparen

  SvaraRadera
 2. Du har ett sakfel...piratverksamheten utanför västra Afrika är inte en ny företeelse...inte heller våldet det skapat..."Im Westen nichts Neues"...

  Johan

  SvaraRadera
 3. @Trupparen

  Ursäkta jag glömde bort Amf. De kan ju eskortera med Strb 90H på Indiska oceanen och på Atlanten också!

  @Johan

  Läs igen. Jag skriver att "piratproblematiken nu även börjar eskalera på västra sidan av Afrika!"

  Jag skrev inte att det är en ny företeelse. Problemet är inte närmelsevis lika stort på västra sidan som på den östra sidan av Afrikas kontinent.

  SvaraRadera
 4. Vi kanske kan låna en av Danmarks överskottsfregatter? Sen kan man undra om Norge kommer ha råd använda sina fem nya fregatter, kanske blir en över där också.
  Sen var det bara den lilla lilla frågan om besättning..=)
  (ja jag är ironisk)

  SvaraRadera
 5. Jag har följt piratverksamhet sedan mitten av 90-talet...helt kategoriskt...nej! På vilket sätt har det eskalerat från hur piratverksamheten skett på denna plats av Afrika tidigare...det har sett ut så under mycket lång tid...annat ljud i skällan blir det när fokus skiftas från försäkringsbolag, rederier och när media rapporterar om det...piratverksamheten är densamma och inget nytt.

  Ex. enligt IMB är farvattnet utanför Nigeria den tredje största regionen där attacker sker. Under en lång tid var även gisslantagning som vanligast kring denna del av världen, vilket även fördubblades under 2007. Piratverksamheten i Sydost-Asien och Västra Afrika har fått oproportionerligt lite ljus. Inte så konstigt kanske eftersom vattnet utanför Somalia är av större strategisk betydelse än västra Afrika...

  Räknar man ut hur stor del av piratverksamheten kostar, ekonomiskt och ur ett bredare perspektiv än piratverksamheten utanför Somalia, så ser man en absolut snedfördelning av den sekundära kostnaden av den totala. Somalia har i stort varit i fokus sedan början av 2000-talet och jag vågar påstå att den fokusen härstammar från farhågan att piratverksamheten skulle ha haft kopplingar till internationella terroristceller i nordöstra Afrika efter den stora "terrorism-rädslan". Allteftersom har fokus "fastnat" på den sidan av kontinenten. Sydostasien har under överskådlig tid varit det enskilt största fästet för piratverksamhet och har inte varit mindre farligt än något annat infekterat område...historiskt. Jag hävdar att allt för många har missat att ha ett "helikopterperspektiv" på piratverksamheten och försöka se helheten, inte bara vad som "populistiskt" rapporterats från Somalia...

  Johan

  SvaraRadera
 6. Tycker hela FM kan roter på att skydda svenska båtar kan flygvapnet och marinen kriga i Afghanistan kan väl flygvapnet och armén åka ribb båt och skjuta pirater hur svårt kan de vara.

  SvaraRadera
 7. Johan:

  Jag ska inte hävda motsatsen till det du skriver. Visst kan det vara så att media också bidrar till hur man uppfattar omfattningen av incidenter på olika platser.

  Men att ett Svenskt fartyg blivit angripet tidigare på västra sidan av Afrika måste väl ändå vara unikt.

  SvaraRadera
 8. Absolut...men en tidsfråga...

  J

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna