16 december 2011

Kraftfulla reduceringar för marinen


Det börjar nu utkristallisera sig vilka summor det så kallade "reduceringspaketet" Försvarsmakten kommer tvingas att planera för under 2012. Summan 1,2 miljarder kronor har figurerat för hela Försvarsmakten. Huruvida denna siffra är den slutgiltiga summan är fortfarande något oklart.

Mer klart är nu att marinens totala budget för reduceras med ca 70 miljoner kronor ut verksamhetsmedel. För den oinvigde innebär verksamhetsmedel de rörliga kostnaderna hos förbanden. Detta omfattar bland annat drivmedel, ammunition och rörliga lönetillägg som sjödygn och övningsdygn. Med andra ord är verksamhetsmedel likställt med, i första hand, alla kostnader kopplat till den planerade övningsverksamheten.

Summan 70 miljoner innebär i praktiken att en relativt stor del av marinens planerade övningar för 2012 måste ställas in, alternativt reduceras avseende ambition. Sannolikt kommer även insatsverksamheten (planerad och uppkommen) också att reduceras. Planerade utbildningar i form av fristående kurser med syfte att kompetenshöja personal kommer i vissa fall sannolikt också att strykas.

Detta är förstås väldigt olyckligt för Försvarsmakten och marinen. Att denna kraftiga reducering skulle komma under 2012, då man inom marinen äntligen kommit fram till slutsatsen att övningar för att återta den nationella försvarsförmågan skulle genomföras, inte alls är bra. Detta innebär att man skjuter förmågeåtertagandet på framtiden med den sannolika konsekvensen att kompetenshålet blir bredare och djupare, vilket kommer att kräva ytterligare tid, resurser och ekonomiska medel under 2013 och framåt.

En stor oönskad utmaning för alla förband under 2012 blir nu att hålla motivationen uppe hos alla anställda sjömän nu när fartygen kommer att nöta kaj, och soldaterna får sparka sten på kaserngården. Frågan är hur många vakanser som kommer att uppstå när högskolorna startar i augusti 2012?

Vår försvarsminister kommer sannolikt snart med ett nytt uttalande om att försvarsmaktens ekonomi är i balans.

8 kommentarer:

 1. Skipper, svaret på din avslutande fråga har försvarsministern redan givit: "S medger att deras försvarsbudget är underfinansierad" ;-)

  Goa Gubbar!

  Det är nog inte bara sjömännen som får kalla fötter. Officerare i anställningsbar ålder kommer nog att ta sig en extra funderare också. Viss urgallring kommer nog Basorg 2013 att bidra med och resten får en svårlöst uppgift att lösa: sjömän utan övningar men som skall sysselsättas utan kostnad. Det finns ett begränsat antal kottar i närområdet som behöver sparkas.

  Nu tror jag inte att övriga vapengrenar kommer lindrigare undan, så äntligen har begreppet "Försvarsgemensamt" fått en konkret innebörd.

  SvaraRadera
 2. Sumatra.

  Du har så rätt. Missade att ta upp det i inlägget, men jag är precis som du även orolig för yngre officerare. I synnerhet de som ännu inte etablerat sig med villor och familjer på sin tjänstgöringsort. Dessa är lättflyttade och utan stimulans i yrket så kanske även dom söker sig till annan anställning eller utbildning. Kvar blir då de äldre som Försvarsmakten egentligen ville bli av med.

  SvaraRadera
 3. Fast vi får ju lite extra pengar att använda till något vettigt nu när Lagersten Angels inte får ut fulla löner.

  Ekeby 5.1

  SvaraRadera
 4. @ Ekeby 5.1

  Rätt tänkt - men det blir tyvärr inte så mycket "till något vettigt".

  Lagerstens induviduela lön förra året var 941.388.- enligt FM årsredovisning (HKV 2011-02-18, 23 386:52687, huvuddokument sid. 64).

  http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Årsredovisningar/Årsredovisning%202010/Huvuddokument%20ÅR%2010.pdf

  Enligt beslut i FPAN skall han straffas med 25% avdrag på dagslönen i 15 dagar då han - "visat en uppenbar nonchalans mot gällande bestämmelser i samband med upphandlingar" (likväl har GD obrutet förtroende för honom...)

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/centralanyheter/Loneavdrag-for-informationsdirektoren/

  941.388.- / 365 = 2.579.-/dag

  2.579.- * 25 % = 645.-

  645.- * 15 = 9.672.-

  Straffet för att begå ett brott mot LOU och uppvisa "en uppenbar nonchalans mot gällande bestämmelser i samband med upphandlingar" genom att på eget bevåg beställa utrustning för 1.3 miljoner av skattebetalarnas pengar "straffas" med den ringa summan 9.672.- och obrutet förtroende från myndighetens ledning.

  För den summan lägger inga fartyg ut och inga övningar genomförs. Däremot skall jag se vad jag kan beställa på liknande sätt för en miljon till min verksamhet som står inför kraftiga reduceringar, då det i praktiken är så här billigt...

  SvaraRadera
 5. Intressant att läsa om troliga konsekvenser för marinen. Har en ej ännu sett motsvarande för oss arm'eknektar. Ser fram emot den läsningen...
  Basorg 13 är väl enligt hörsägen spikad men delges ej före jul för att inte "förstöra" vår julhelg(!). Som skrivs ovan är det vi med hus och barn som stannar kvar för att få det månatliga bidraget oavsett stimulansgrad. En 20-åring köper inte det, att sitta i vakten och öva på dagtid i " närområdet" duger inte i längden.
  Så vad göra? Hur länge dröjer det tills vi får läsa om förändringar i GRO?
  Någon som vill slå vad?
  /En som trots allt funderar över julledigheten...

  SvaraRadera
 6. @ Anonym

  Går du in på Officersförbundets hemsida, i ämnet basorg 13, så tror jag att din oro kan vänta till nästa julledighet.
  Jag hyser dock farhågor om att vissa kommer att ha ledigt från FM även efter julledigheten nästa år.

  2012 beskrevs häromdagen som ett "inspirerande och kraftfullt utvecklingsår för hela FM. FM skulle ta stora kliv framåt.

  Ska bli verkligt spännande att se hur ett sådant år ser ut. Ingen av de jag hann tala med hade upplevt något sådant år tidigare.

  Brist på stimulans?
  Nu börjar omgaloneringen, omutbildningarna, karriärväxlingen och slaget om befattningarna i de olika organisationerna.

  2012 verkar bli året då den stora elefanten tar en svängom i glasbutiken med jättesteg.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 7. Resignerad sjöman20 december 2011 17:40

  Var det inte detta PRIO var avsett att lösa för all framtid på ett för alla klart och tydligt sätt? Eller det är dit vår rörliga ekonomi går för att finansiera steg 3 o 4, hmm. Skeptisk..
  Eftersom vår lilla flotta ska fortsätta öva så blir det troligen utan sjödygn på dagtid, billigast så nämligen. Det ger väldigt lite övningsutbyte men passar bra i både excelarken och i förbandens budgetredovisning.
  Rekryteringen av sjömän samt bibehållande av officerare lär också spara ytterligare medel.
  Arma fostervatten, vart är vi på väg..

  SvaraRadera
 8. Det ska bli intressant att se konsekvenserna av detta när denna budget appliceras på det redan lagda lakanet med utbildningar under nästa år. Våra fartyg skriker efter ny personal och nya förmågor och skolorna skall leverera...

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna