5 juli 2012

ME03 initierad - HMS Carlskrona till Adenviken

I dag kom beskedet som många trodde skulle kommit tidigare. Regeringen gav Försvarsmakten en anvisning att planera för en förnyad insats i Adenviken med HMS Carlskrona. Det har spekulerats mycket huruvida korvetter av Visbyklass skulle tilldelas uppdraget, men då planen för ombyggnad till version 5 samt provturer skulle rubbas för mycket så var HMS Carlskrona det självklara alternativet. Min bestämda uppfattning är att fartyg av mindre storlek än HMS Carlskrona ändå inte lämpar sig för en insats i detta område. Dessutom är tillgång till helikopter (s.k. organsik helikopter d.v.s fartygets egen helikopter) fullständigt avgörande

I anvisningen så skall HMS Carlskrona med "sjöoperativ" helikopter (Hkp 15) samt bordningsstyrka (Amf Göteborg) ingå i insatsen. Man skall även förbereda för att eventuellt leda hela insatsen (FHQ ombord) från fartyget. En repris på ME02 med andra ord. Se även EUNAVFOR internetsida.

Insatsen skall pågå från april till augusti 2013 och Försvarsmakten ska senast 14 december redovisa sina förberedelser för regeringen. Därefter ska ett formellt riksdagsbeslut fattas i frågan.

Insatsperioden är i stort sett densamma som under ME02. Problemet är att (vilket regeringen förhoppningsvis känner till) förlagd till den så kallade sydvästliga monsunperioden. Under den perioden är generellt sett piratverksamheten mycket begränsad i det aktuella området. Detta beroende på att det rent statistiskt sett är kraftiga vindar och grov sjöhävning i området. Det förekommer även dimma under perioden. Till och med så långt ut till havs som 200M. P.g.a detta så är det högst olämpligt att bege sig ut på havet i mindre båtar. Detta har till och med merparten av piraterna förstått (lessons learned). Men trots detta finns det pirater som ändå ger sig ut. Men numerären av antalet piratattacker är märkbart lägre under den aktuella perioden.

Vad ska man tycka om en ny insats i Adenviken?
Detta har jag skrivit om i ett tidigare inlägg, och detta gäller fortfarande i de avgörande delarna.
MI höll tidigare inte med mig i min argumentation, att en insats likt denna inte gynnar utvecklingen av de marina förmågorna avseende återtagande av den väpnade striden. Han hävdade att marinen inte har något val utan måste göra båda delarna om regeringen nu önskar detta. I sak har självklart MI helt rätt, men faktum kvarstår att då HMS Carlskrona är på insats så kommer det med stor sannolikt att påverka produktionen på hemmaplan.

Det skulle inte förvåna särskilt mycket om 3.Sjöstridsflottiljen (som normalt sett bemannar HMS Carlskrona) tvingas att lägga en av korveterna Stockholm/Malmö till kaj för att kunna bemanna upp fartyget med rätt, och framförallt mer personal. För att kunna köra ett fartyg som HMS Carlskrona under så lång tid med bibehållet stridsvärde på besättningen så behöver man kör henne med ett 3-vaktssystem. Normalt sett är flottans fartyg bemannade med ett 2-vaktssystem, och knappt detta mht vakansläge m.m.

Skall man dessutom sätta upp ett FHQ ombord går det åt ytterligare personal. Så mitt stalltips är att minst ett fartyg ur den ordninarie förbandsverksamheten får stryka på foten för att bemanna upp HMS Carlskrona för en s.k. "långtbortistaninsats". Därutöver kommer man sannolikt att behöva låna in personal från andra förband och skolor. Hur det verkliga utfallet blir lär vi få tillfälle att återkomma till.

Oavsett detta så är ett svenskt bidrag till att förhindra piratverksamhet i ett hårt drabbat område som Adenviken en bra sak att deltaga i, som i allra högsta grad gynnar världssjöfarten och den fria handeln över haven samt det svältdrabbade folket i Somalia genom World  Food Program.

Till HMS Carlskronas besättning som i skrivande stund är till sjöss efter att ha lämnat Visby och Almedalen bakom sig är det bara att önska en behaglig resa hem till Karlskrona över en stilla Östersjö, en skön semester och därefter nya tag med planering och övning inför en kommande insats.

Se även: Marinbloggen, Commander

2 kommentarer:

  1. Hoppas att Helikoptrarna blir bättre korrosionsskyddade...

    J.K Nilsson

    SvaraRadera
  2. Det var inget fel på det korrosionsskyddet.

    SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna