2 november 2012

Försvarsberedningens arbete i Ryssland


Försvarsberedningen under ledning av Cecilia Widegren (m) är uppdelad på två olika delar. Initialt ska beredningen redovisa sin bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen och konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik, d.v.s. en omvärldsanalys. Uppdraget i den första delen ska avrapporteras 1 juni 2013, mitt under Almedalenveckan, vilket sannolikt kommer att debatteras flitigt där och då.

Den andra delen skall redovisas under 2014 för att ligga till grund för ett nytt försvarspolitiskt inriktningsbeslut som ska tas under 2015.

Beredningen hade sitt första möte i mitten av september och ordföranden Cecilia Widegren beskriver processen på sitt eget sätt i en egen artikel i SvD"Först lyssna, analys sedan som avslutas med uppgift och utgift."

Beredningen har nyligen genomfört ett antal resor till Ryssland(!) för "samtal och fördjupning av utrikes- och säkerhetspolitiken." Widegren skrev för någon dag sedan en ny debattartikel där det egentliga syftet med resan till Ryssland inte framgår särskilt tydligt. Det som däremot framgår är att Widegren "borde skaffa klippkort på flyget till Moskva", ett uttalande som skulle behöva en närmare förklaring.

Någon som också bloggat om försvarsberedningens resa till Ryssland är Åsa Lindestam (s) även hon ingående i försvarsberedningen. Lindestam verkar mest förfäras över att hon inte får några konkreta besked från "herrarna" i duman angående hotbilden? Den formuleringen och dess innebörd hade Lindestam gärna fått förtydliga.

Kritiska röster över försvarsberedningen kommer från Rolf K Nilsson, tidigare moderat riksdagsman under förra mandatperioden och då även ledamot i försvarsutskottet. Nilsson är inte alls imponerad och har kraftiga synpunkter på såväl processen i arbetet men även av tillsättningen av Widegren som ordförande. Han skrev följande på sin egen blogg för en tid sedan.
I direktiven står att försvarsberedningen ska göra en omvärldsanalys och med den som bakgrund komma fram till vilka förändringar som ska ske och vad som försvaret behöver. Detta sätt att arbeta gör att rapporterna alltid är gamla när de presenteras. Och när väl besluten kommer som bygger på dem har verkligheten förändrats ytterligare.
"Att göra Cecilia Widegren till ordförande i försvarsberedningen visar att man från regeringens sida satsar på en lojal och med regeringen samstämmig ordförande. Widegrens klart begränsade erfarenhet av försvarsfrågor gör henne också mer beroende av regeringen än sina båda moderata företrädare på posten (Karin Enström och Göran Lennmarker). Cecilia Widegren uttalar sig i försvarsfrågor på samma sätt som Sten Tolgfors. Vilket säkert gör att statsminister Reinfeldt är nöjd med hennes insatser."

Min egen reflektion över försvarsberedningen och dess arbete är att det till synes verkar något ostrukturerat och det sker en mängd resor utan att det egentliga syftet med dessa framgår förutom att "lyssna". Vad alla dessa politiker som inte på något sätt är experter inom området ska göra med den information som exempelvis de ryska "herrarna" levererar är också oklar. Det kan nästintill likställas med att läsa om Ryssland på wikipedia. Informationen kan variera högst betänkligt beroende på vem som talar eller skriver. Vi får hoppas att Widegrens politiska del av  delegationen är väl insatta i vad begreppet "källkritik" innebär.

Jag är ställer mig därför frågande till arbetssättet och försvarsberedningen i sin helhet. När det gäller att ta fram en så rättvisande omvärldsanalys som möjligt så finns den sakkunskapen inom Sverige vid de statliga instanserna som exempelvis FRA, FHS, MUST, FOI, UD, UI m.fl. Där finns personal som inte gör annat än sysslar med analyser av omvärldsläget på en professionell nivå. Jag har svårt att tro att Widegren/Lindestam & co själva kan skapa sig en bättre bild genom att resa runt och fråga "herrarna" i Ryssland om hur hotbilden ser ut.

Min högst personliga uppfattning är därför att dessa resor för de politiska deltagarnas del är att betrakta som onödiga, detta av två anledningar förutom att resorna kostar en stor summa skattepengar.

För det första så är jag osäker på om informationen som levereras är relevant och om man som folkvald politiker har kompetensen att tolka den på rätt sätt. Den andra anledningen är att information rörande omvärldsläget är färskvara och kan i vissa fall bli inaktuell väldigt fort!

Försvarsberedningens första del rörande omvärldsläget anser jag därför att man i sin helhet hade kunnat lämna över till ovan nämnda instanser och expertis att redovisa särskilt.

"Skomakare bliv vid din läst"

9 kommentarer:

 1. Jag har redan på ett tidigt stadium haft synpunkter på både upplägget och bemanningen av beredningen.
  Att de åker till Ryssland för att fråga om hur deras hotbild ser ut gentemot vårt land verkar inte riktigt friskt. Hur naiv och ovetande får man vara utan att bli föremål för åtgärder?
  När man sedan klagar på att "herrarna" inte lämnar en för deltagarna begriplig hotbild dumförklarar man sig själv med råge.

  Vad fru Widegren skall ha sitt klippkort till begriper jag inte. "Herrarna" har nog redan fattat vad för slags svar hon vill ha och anpassat sig. Detta är de väldigt duktiga på!

  Än så länge är beredningen bara en politisk process och har ännu inte mött verkligheten. Det är nog där problemen kommer att uppstå?

  Jag har fått några roliga finska kommentarer om beredningens besök i Moskva. Tyvärr är de inte av den "genderriktiga" sorten så jag väntar lite och ser om de inte kommer fram någon annan väg.

  Skulle inte bli förvånad om vi här på teatern inte sätter upp en sommarbuskis på Gärdet om några år med titeln "En berednings betraktelser eller det susade i säven".
  Allt finns liksom redan där. Slöseri med pengar, kärlek, tokstollar, mystik, oförklarliga händelser, underliga motiv och ett förutsägbart slut.
  Repliker och manus kan man väl sno från finansdepartementet?
  Publiken får kanske ta med egna skämskuddar?

  Är det verkligen inte någon i beredningen som tar uppgiften på allvar??


  Teaterdirektören.  SvaraRadera
 2. Teaterdirektören,

  Ser fram emot den dag du startar ett Twitterkonto…

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan bara instämma med föregående skribent. Inlägg från teatern på twitter hade förgyllt tillvaron.

   Radera
 3. Med risk för att framstå som en gammal invasionsförsvarsromantiker och med risk att bara upprepa det redan sagda och allt uppenbara - Men visst verkar hela upplägget med försvarsberedningen avigt.

  Om våra folkvalda ska skaffa sig en uppfattning om hur vi ska upprätta vårt försvar bör vi rimligen utgå ifrån vår egen kunskap om världen runt omkring oss för att utifrån denna skapa vår försvarspolitik.

  I avsaknad av säkert statistiskt underlag kan jag bara göra uppskattningen att 100% av befolkningen utanför riksdagen inser att det inte går att utgå från Rysslands, eller för den delen något annan nations, syn på världsläget för att skapa ett svenskt försvar. Åsikten att detta ens skulle vara i närheten av en rimligt arbetsmetodik strider mot all vett och sans.

  Det vill nu bara till att vi kan få ryssarna att komma till Sverige för att lyssna på vår ödmjuka uppfattning om läget i världen för att få dem att omforma sin krigsmakt efter vår världsbild om pusslet ska gå ihop.

  Jag råkade också läsa Åsa Lindenstams blogginlägg från beredningens senaste resa till Ryssland och reagerade på att hennes viktigaste lärdom var att det bara sitter män i den ryska försvarsledningen. Om det är den typen av insikter som kommer ut från alla de flygmil som görs över Östersjön blir nog det sammanlagda utfallet av beredningens arbete torftigt.

  SvaraRadera
 4. Varför hålla på och ödsla tid och energi på att bry sig om vad beredningen gör

  Det är ju ett beställningsjobb

  Jonas Hedlund beskrev ju rätt bra vad det är meningen att beredningen ska komma fram till:
  http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2012/09/forsvars-jeopardy.html#comment-3268860075137860593

  Ett annat resultat än detta godtas nog inte av beställaren

  ;)

  SvaraRadera
 5. En välvillig och förhoppningsfull (och möjligen en aning naiv) tolkning kunde vara att försvarsberedningen som ett komplement till det grundliga arbete som utförts av fackmyndigheterna i Sverige (MUST, FOI o.s.v.) rest till Ryssland för att få ett personligt intryck av det land alla ändå måste inse är den enda statliga aktören i Sveriges närhet som kan ge skäl till en för Sverige försämrad säkerhetspolitisk situation. Att försvarsberedningen inte kungör att man läser MUST:s analyser ska då ses i sammanhanget av den allmänna tystlåtenheten i dessa frågor (jämför med t.ex. rapporteringen kring incidentberedskapen m.m. som har bebloggats en hel del det senaste året).

  F.ö. verkar det av rapportering i dagspressen (DN i dag) som om inte det svenska analysarbetet på myndighetsnivå fungerar fullständigt smärtfritt i alla delar det heller. Här var det en specifik analysgren av underrättelsearbetet som dras med friktioner, men det området borde rimligtvis vägas in i försvarsberedningens arbete också.

  SvaraRadera
 6. Jo man kan ju börja undra om de styrande anser att deras roll är att skydda allmänheten från att få reda på vilka hotbilder som finns...

  Från (DN i dag)
  "– Det är alltid intressant att diskutera vem som behöver få lägesbilden. Är det viktigt att allmänheten är informerad? I den frågan landade vi inte i samsyn, säger Malena Rembe."

  Det vore ju hemskt om allmänheten är informerad...

  Då kan de ju börja kräva att någon gör något...

  SvaraRadera
 7. @ Alla delegater i försvarsberedningen

  Polisens arbete skulle underlättas ifall mördare, våldtäktsmän, rånare och inbrottstjuvar i god tid före respektive förbrytelse upplyste vakthavande om planerad position och tidpunkt.

  På motsvarande vis skulle Försvarsmaktens arbete underlättas om Sveriges nuvarande och blivande fiender i god tid före eventuella anfall upplyste försvarsberedningen om planerade positioner och tidpunkter.

  Inte nog med detta! Den genomsnittliga intelligenskvoten hos försvarsberedningens ledamöter skulle stiga högst väsentligt ifall testformulärets försättsblad vore kompletterat med facit.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 8. Politiker framträder ständigt som en amatörmässig gangsterliga som enbart sitter på sin post för att tjäna så mycket pengar det går att tjäna men tror att de vet allra bäst och litar inte på de (MUST, FOI m.fl) som just är satta för specialuppgiften analysera fram rapporter som politiker inte ens läser alls utan istället låser in i ett hemligskåp. Vilket skamligt beteende! Försvarsberedningens klippkort på resor till Ryssland är en skandal och så naivt så man tror inte det är sant.
  Varför sätter man ihop en massa amatörer i försvarsberedningen?
  Var finns experterna? Är det Peter Rådberg (MP) som har antagit ledarskapet?
  Är det kanske så att de som vet bäst om hotbilden finns hos folket som öppet kan detaljstudera krigsplaneringarna i Ryssland på Internet och Wikipeda?

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna