25 februari 2013

FM saknar 4 miljarder/år!

Delar av svaret till regeringen enl RB7 som skall besvaras i sin helhet i samband med budgetunderlaget för 2014 (BU 14) enl SvD mikael Holmström.

I artikeln skriver Holmström att Försvarsmakten kommer att svara att det saknas 40 miljarder. ÖB har tidigare avsiserat att det saknas 2 miljarder/år, men efter beräkningar har den siffran alltså fördubblats.

Om Försvarsmakten inte erhåller ökat anslag om 4 miljarder så kan det krävas att organisationen kapas med 1/3. Mest intressant är att regeringen egna personalförsörjningsstrategi med avskaffande av vpl nu beräknas till att kosta 1,2 mdr extra utöver vad man räknat med. Att sedan det är regeringen som beställt IO14 gör ju inte situationen mindre märklig.

Holmström spekulerar i förbandsnedläggningar där P7 och delar av Marinen pekas ut att ligga i riskzonen.

Ett längre inlägg kommer under kvällen.

4 kommentarer:

 1. Dt ska bli intressant att se hur de räknat. Försvarsmaktens personalkostnader har varit ca 11-12 miljarder kronor. En ökning med 1,2 miljarder motsvarar ca 10 procent på tio år. Alarmerande?

  SvaraRadera
 2. Ja du Skipper. Nu är de "goda" åren slut.

  Låt mig gissa att vi landar på två miljarder, den summa som ÖB angav. Politiskt(m)vore det smart; ÖB fick det han ville ha, tyst på (fp), tyst på SvD och pengarna går till det i nuläget underfinasierade JAS-projektet. Där fick man upp den Gordiska knuten och bort med försvarsfrågan från agendan inför valet 2014 och dessutom ny ammunition till retoriken. Vem kan klaga på +2 miljarder även om underskottet i materielplanerna kvarstår.

  Frågan är sedan vad som skall bort, men där överlåter man som man alltid gör, lämnar över till FM att förslå. IO 2014 skall väl fortfarande finasieras...

  Låt mig försiktigtvis gissa på att korvetten Gävle aldrig kommer att rustas igen, samtidigt som korvetten Sundsvall avrustas. På minröjningssidan blir nog bara de stora fartgen kvar.

  Lite mer vilda gissningar blir att man nöjer sig med en flottiljledning på ytsidan, men behåller tre verksamhetsställen; Berga, Karlskrona och Skredsvik, fast säkrast kanske att helgardera Skredsvik.

  Ännu vildare gissning är att marinbasorganisationen utgår. Sjöinfobat går till Ledningsregementet och Basbat går in i respektive flottilj/regemente: ub till ubflj, amfavd till amf1 och övriga till sjöstridsflottiljen.

  SvaraRadera
 3. Om jag får vara med och göra deprimerande gissningar så tror jag att det är en lågoddsare att ytstridsförbanden reduceras till 4+1 Visbyklass och eftersom dessa även har viss förmåga mot minor är det i farans riktning att minröjningen krymper till att i sin helhet utgöras av 4+1 Kosterklass.

  Det blir ju inte bara symmetriskt utan kräver även mindre av logistiken så Carlskrona räcker som ensamt stödfartyg. I alla fall till nästa omgång avvecklingar.

  Reduktionerna av Flygvapnet som är implicita i beslutet om Gripen E tidigareläggs; en flottilj och en Gripendivision läggs ner (kanske i samband med att det blir dags att leasea plan till Schweiz).

  Luftvärnet får nöja sig med IRIST-T SLS, P 7 läggs ner och två manöverbataljoner (en tung och en lätt mek) stryks från IO 14. Även detta åstadkommer bättre balans; om vi inte har ingenjörs- och trängförband nog för att ge ett vettigt stöd till de stridande förbanden är ju naturligtvis den billigaste, och därmed bästa, lösningen att minska antalet stridande förband.

  Se hur bra regeringen lyssnar på kritiken!

  Allt detta kommer att, i nya nymoderata höjder av nyspråk, säljas som viktiga förstärkningar av den nationella försvarsförmågan efter att en lydig försvarsberedning levererat surrealistisk samtidsfantasy i form av en omvärldsanalys med hot som kan hanteras av en försvarsmakt som är exakt en tredjedel mindre än IO14.

  Vilken tur!

  Och tänkt så lättrekryterat det kommer att bli! För det finns ju ingenting kidsen triggar på som att få tillhöra en organisation vars huvuduppgift är att avveckla sig själv.

  Jag tror att jag behöver en whisky.

  SvaraRadera
 4. Jag kom just på att naturligtvis så kommer inga manöverbataljoner att läggas ner; de kommer att föras över till förbandsreserven och deras utrustning ställas i garage på Gotland.

  "Vadå? Gotland har ju två bataljoner, tre med Hemvärnet, vad gnäller ni för?"

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna