17 december 2013

Aldrig tidigare har skillnaden varit så stor mellan verklighet och dikt inom försvarspolitiken!

Rubriken syftar givetvis på skillnaden, eller rättare sagt den avgrundsdjupa klyfta som finns mellan hur försvarspolitikens regeringsföreträdare beskriver läget inom försvaret - jämfört med hur Försvarsmaktens personal upplever sin vardag. Det upplevs som ett hån, eller möjligen en idiotförklaring av tusentals försvarsanställda när ansvarig minister ständigt påstår att regeringen satsar på försvaret samtidigt som personalen vid förbanden i sin egen vardag upplever den raka motsatsen. Den bistra sanningen är att det helt enkelt inte finns pengar att bedriva den övningsverksamhet som krävs och än mindre att anskaffa nödvändig materiel. 

Jag har sagt det förut och säger det igen. Försvarsmakten är mitt uppe i en systemkollaps. Om detta råder inga tvivel längre. För att ta ett konkret exempel så framgår detta med all önskvärd tydlighet för alla som just nu ute på förbanden sitter och följer upp årets budget och samtidigt genomför beordrade reduceringar i budgeten för nästa års verksamhet, Allt från stora övningar till den lilla juktallriken (utan dryck) får ställas in. Det ser mörkt ut - riktigt mörkt - inför verksamhetsåret 2014.

Allt som går att skära ned på har också plockats bort. Resekostnader, deltagande i utbildningar och projektgrupper, övertidsarbete, inköp av kontormateriel m.m. Anställningsstopp för civila råder trots att förbanden har vakanser. Nu tittar man även på att skära bort delar av underhållskostnader för vissa förband och system, något som vi vet kommer att straffa sig i längden, men som måste göras då det helt enkelt saknas pengar. Allt i syfte att kunna frigöra pengar till kärnverksamheten, d.v.s att öva och utbilda våra krigsförband. Men inte ens detta går längre att genomföra i den omfattning som är nödvändig p.g.a. att försvarsanslaget inte räcker till!

Detta är på inget sätt något okänt fenomen inom Försvarsmakten. Reduceringar och utebliven materielanskaffning har tyvärr blivit vardag för alla försvarsanställda. Uppgivenheten och frustrationen gör sig påmind överallt.

Under lång tid har detta enbart behandlats som en intern fråga mellan Försvarsmakten och Försvarsdepartementet då övriga delar av samhället inte brytt sig nämnvärt om försvarsfrågor och således har inte heller media brytt sig om att bevaka frågorna.

Av den anledningen har regeringen (läs Moderaterna) och ansvarig minister Karin Enström med sina anhängare Cecilia Widegren, Johan Forssell och Hans Wallmark kunnat fortsätta sin skönmålning av läget  där alla halveringar blir till satsningar och nödvändigt underhåll och livstidsförlängande åtgärder stärker försvarsförmågan. Här har försvarsutskottsledamoten Annicka Engblom(m) åtminstone haft insikten att i stället helt tystna och att ej fortsätta skönmåla försvarsfrågorna i den allmänna debatten. Jag hoppas att Annicka tar mod till sig och blir visselblåsaren inom partiet och den som slår näven i bordet och säger STOPP. Jag hoppas på en försvarspolitikens "Lex Annicka".

Skillnaden mellan den upplevda verkligheten inom Försvarsmakten och hur försvarsminister och moderaternas försvarspolitiska förerädare beskriver läget är nu enorm. Förtroendet är enligt min bedömning helt förbrukat och omöjligt att reparera.

Så sent som i slutet av förra veckan debatterades betänkandet 2013/14:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, d.v.s. försvarets budget för 2014. Jag följde hela debatten fram till sen kväll och min bild av skillnaderna bekräftades ånyo.

Moderaterna hävdar å det bestämdaste att den mikroskopiska ökningen av förbandsanslaget ska åstadkomma underverk i förbandsverksamheten. Cecilia Widegren (m) sa följande (min fetstil).
Försvarsmaktens förmåga att attrahera kompetent personal är central för det framtida försvaret. Genom höjningen av förbandsanslaget får Försvarsmakten bättre möjligheter att rekrytera, utbilda och behålla personal, även den tidvis tjänstgörande. Försvarsmakten får även bättre och fler möjligheter att öva. Försvarets medarbetare är i dag det viktigaste som myndigheten har.
Här får vi svart på vitt att Cecilia Widegrens uppdiktade verklighet kontra den verkliga verkligheten är två vitt skilda saker. När Widegren talar om att Moderaternas höjning av förbandsanslaget om 200 miljoner under kommande år ska ge bättre möjligheter att öva så sitter Försvarsmakten och stryker bort verksamhet. För Marinens del har den ena av två nationella övningar (SWENEX 14-2) redan nu fått stryka på foten p.g.a. att det inte finns några pengar. Sedan tidigare har övningar som Cold Response (Nordnorge) och FOST (England) strukits bort efter de första reduceringarna. Flygvapnet och Armén brottas med samma problem. Vem felinformerar Cecilia Widegren? Eller väljer Cecilia Widegren att skapa sin egen sanning?

Försvarsminister Karin Enström står möjligen ännu längre från sanningen när hon helt iskallt hävdar att den minimala budgetökningen ska kunna "stärka Sveriges försvarsförmåga".
I budgetpropositionen för 2014 fortsätter alliansregeringen att satsa på det mer användbara och tillgängliga försvaret... Vi föreslår att anslaget redan nästa år ska öka med 200 miljoner och därefter gradvis öka till 500 miljoner 2017. Syftet med höjningen är att stärka Sveriges försvarsförmåga. Förstärkningen syftar till att rekrytera, utbilda och också att öka den sammanlagda övningsverksamheten avseende både kvantitet och kvalitet. Med årets ökning fortsätter regeringen att bygga ett modernt och starkt och användbart försvar
Men värst av allt blir det när försvarsminister Enström ska försvara och/eller förklara regeringsbeslut 5 (RB5) något som sedermera mynnade ut i FM Org 18 vilket i praktiken innebär att 500 miljoner ska sparas in på personalkostnader genom att man reducerar personal i hela Försvarsmakten. Man ska ännu en gång reducera antalet officerare, civilanställda och även minska antalet GSS/K. När ministern ska förklara RB5 så är det följande ord som ansvarig minister uttalar i riksdagens plenisal.
RB5 har beskrivits som en bantning, men det stämmer inte.
Två följdfunderingar runt detta. Får man verkligen deviera så kraftfullt från sanningen i riksdagen, och hur var det med alla uttalanden om att personalen är Försvarsmaktens viktigaste resurs.....

Åter igen. Regeringens bild av läget kontra verkligheten är minst sagt "out of sync".

Lägger man på externa faktorer som omfattande militär upprustning i Ryssland tillsammans med politiska förskjutningar till ett mer auktoritärt och kontrollerande styre så förefaller regeringens förhållningssätt än mer märkligt. 

Utöver den ryska förmågeuppbyggnaden och anskaffning av ny materiel så rapporteras det nu även om att man placerar ut den ballistiska roboten Iskander (SS-26) i Kaliningrad. En robot med räckvidd på upp till 500km och som kan nå Gotland och södra Sverige vilket inkluderar flera militära basområden och anläggningar. Wiseman rapporterade i går även om att man ånyo stärker greppet om rysk media genom att lägga ner Rysslands röst och RIA m.fl. i syfte att "återupprätta en rättvis bild av Ryssland i alla länder".

Här hemma har debatten i den snäva kretsen om vårt försvar kontra Ryssland glädjande nog utvidgats något till att omfatta några fler än de närmast sörjande. I går skrev Per-Egon Johansson, strategikonsult, fd partisekreterare och statssekreterare och Dag Sundström, strategikonsult, vd i Poolia AB en mycket läsvärd debattartikel i DN om varför vi måste stärka försvaret av Gotland. Ett välbehövligt inlägg i debatten.

Till råga på allt så hade i dag även riksrevisionen mage att kritisera regeringens luftslott om det insatta insatsförsvaret som skulle vara så tillgängligt, användbart och flexibelt. Något man ständigt fört fram i debatten. I sin granskningsrapport som släpptes i dag tar riksrevisionen fram - kanske inte motorsågen så åtminstone bandsågen - och sågar det mesta vilket innebär att man helt enkelt lägger korten på bordet. Sannolikt till försvarsminister Karin Enströms stora förtret. I rapporten skriver riksrevisionen följande.
Försvarsmakten kommer varken idag eller de närmaste åren att kunna nå upp till de krav på insatsverksamheten som riksdagen och regeringen har beslutat. Det saknas både tillräckligt med personal och materiel.
Riksrevisionens beräkningar visar att det generellt finns brist på viktig materiel i insatsorganisationen, vilket begränsar möjligheterna att kunna genomföra flera och uthålliga insatser samtidigt som den nationella beredskapen upprätthålls.
 Regeringen har inte gett Försvarsmakten alla de förutsättningar som behövs för en effektiv insatsverksamhet. En ordentlig studie över vilka krav som ska gälla framöver måste göras, särskilt när det gäller insatsorganisationens utformning, bemanning och materielförsörjning,

Nu ska det bli mycket intressant att höra försvarsministerns kommentar till riksrevisionens rapport. Förmodligen instämmer man från jakobsgatan inte alls i det resultat som i dag presenterats. Wisemans analys av vad vår tidigare försvarsminister sannolikt skulle ha gjort är slående.

Hoppet står nu inte längre till att det moderatledda försvarsdepartementet ska ta sitt förnuft till fånga. Det tåget har gått, och det kommer med största sannolikhet att bli ett regeringsskifte, som tyvärr inte kommer att bidra till en klokare försvarspolitik med anledning av stödhjulen Vänsterpartiet och partiet som vill ha ett "icke-våldsförvar" - Miljöpartiet.

Det enda hoppet står nu till den pågående försvarsberedningen. Tar man från försvarsberedningens sida inte in alla parametrar som nu är kända så är det en ren skandal. Min bedömning är att arbetet kommer att rendera i att anslaget utökas med runt en miljard. Ett belopp som på papperet ser bra ut, men som tyvärr inte löser några problem då det skulle krävas avsevärt större summor för att få allt på rätt köl igen.

I morgon kommer jag att publicera ett mycket läsvärt gästinlägg med anledning av ovanstående problem. Ett inlägg med fokus på vad man kan förvänta sig av Försvarsmaktens högre chefer i tider som dessa när framtiden tyvärr enbart kan liknas vid ett stort svart hål.Se hela budgetdebatten i ovanstående upptagning från riksdagen

Media: DN, DNSVT, SvD, SvDAB, AB Ledarkrönika, Exp
Riksrevisionen: Rapport

32 kommentarer:

 1. En lögn är en lögn oavsett pm den kommer ur en försvarsministermun, en generalsmun eller ur munnen på en f.d. turistvärdinna från Skaraborg!

  Jag undrar hur de förljugna individerna står ut med sig själva, eller har det gått så långt att det blivit ett sjukligt tillstånd där de tror på vad de själva säger.....

  SvaraRadera
  Svar
  1. De NyaModeraterna har tagit efter många av de företeelser Partiet i Orwells 1984 introducerade som t ex Nyspråk

   De har även lyckats ganska bra med Dubbeltänk
   "Dubbeltänk innebär att kunna hålla två motsägande trossatser i huvudet samtidigt och att dessutom acceptera båda som sanna, att kunna ljuga medvetet och ändå vara fullständigt övertygad om att man talar sanning."

   Dubbeltänk är nog en förutsättning för att kunna vara försvarspolitiker i Partiet, förlåt de NyaMpderaterna

   Radera
 2. Jag har väntat i 5 år på att ni försvarsanställda åker upp till Stockholm och genomför en kollektiv demonstration utanför Försvarsdepartementet. Varför gör ni det inte?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den totala avsaknaden av sjukdominsikt hos merparten av våra folkvalda och vår ledning.

   Verkligheten börjar te sig skrämmande lik filmen Der Untergang" - förnekelsen är total och den framfabulerade verklighetsbeskrivningen är nästan sjuklig.

   Salestrands kommentar till riksrevisionens rapport är ett tydligt bevis på sjukdomstillståndet - han såg inga som helst problem....

   Med en sån ledning behövs inga fiender....

   Radera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 4. Våra politiker är tyvärr alldeles extremt förljugna. Det finns inget som är oviktigare för en svensk politiker än sanningen. Ett land skall byggas på lögn, verkar vara den devis som våra politiker hyllar. Våra politiker är sanningshatare och ärkelögnare. Att ljuga och bedras verkar vara det enda de mäktar.

  SvaraRadera
 5. Det är tyvärr inte bara våra poliker vi ska skylla vår begränsade försvarsförmåga på. Försvarsmakten med sina högsta företrädare bär tyvärr en stor del av ansvaret för de totala kollapsen. Här är några axplock ur verkligheten: det nya personalförsörjningssystemet har inneburit att antalet personer som sysslar med personaltjänst aldrig varit fler än nu och ändå är det första linjens chefer som har hela personalansvaret, lednings- och kommandostrukturen har urartat så det numera oklart vem som leder vem och ingen har ansvaret för någonting förutom i RALS-tider då alla har enormt mycket ansvar, förnödenhetsförsörjningen har ingen som helst funktionalitet trots att alla sitter och beställer till höger och vänster i PRIO, de kommissarier som fanns i den gamla sovjetunionen har dykt upp i ny skepnad i Försvarsmakten och benämns värdegrund och personalansvarsnämnd, någon robusthet kan inte återfinnas i den dagliga verksamheten kan inte utan den alltför personalstinna organisationen bollar alla ärenden med varandra utan att någonting åstadkomms och avslutningsvis har vi aldrig haft så många högkvarter som nu där det ständigt pågår en kamp om vem som är viktigast inte minst mellan de delar som benämns produktion och insats.
  Återinförande av ledarskap, ansvar och föregångsmannaskap skulle säkert göra gott för Försvarsmaktens utveckling

  SvaraRadera
 6. Riksdagen är de som enligt RF 9:14 är de enda som har laglig rätt att trycka pengar. Idag har detta privilegium tagits över av affärsbankerna som "ex nihilo", ur tomma luften, producerar krediter som lånas ut till privatpersoner och regeringar.

  Till kostnad av ränta. Detta är grundorsaken till att alla näringar, företag, kommuner, landsting och övriga institutioner går på knäna.

  Medverka till att rätta till detta. Lyssna på Bill Still, Carl Norberg, Per Lundgren.
  För folk och fosterland.

  SvaraRadera
 7. När Karin Enström var i Afghanistan i slutet av oktober vad det officiellt för att besöka de svenska soldaterna i ISAF. Vad som inte framkommit är att hon gick en ANA ledd kurs med Nato beteckningen MAC, Mujahideen Advanced Course.
  Den kommer finnas att beställa i originalet BIG i Prio vilket innebär kurs med ak47 och stinger manpads men även i ett svenskt utförande, dvs extra SMALL. I den ges utbildning på den nylanserade och återtagna kpist M/45. Allt efter ett Skaraborgs förslag.

  Tyvärr kommer det inte bli bättre oavsett parti vid makten. Sossarna är lika dåliga som moderaterna, SD är inte bättre än Fp.
  Det enda som kan ändra det sjunkande skeppet är en mycket stor incident a la U137 eller att befolkningen vaknar ur sin törnrosasömn.
  Önskar att Wiseman eller Skipper kunde författa ett fyndigt medborgaruppror som kunde skickas runt för påskrift.
  Landet och dess befolkning är värd att försvaras även om de styrande och den grå massan inte bryr sig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. För rättvisas skull har SD politik aldrig prövats i regeringsställning, förstår inte hur den skulle vara icke fungerande? Delar tanken om en demonstration, problemet skall belysas ständigt och i alla lägen.

   Radera
  2. SD politik har aldrig prövats i en regering, förstår inte vad som skulle vara fel där? Samtycker att debatten skall belysas ständigt och en demonstration vore högst intressant

   Radera
 8. Ni som kommenterar, vänligen var sakliga och undvik rena personangrepp. Ska vi tillsammans nå fram i dessa frågor så måste vi avhålla oss från att kasta ur oss osakligheter i ren ilska.

  Jag är den förste att förstå ilskan, jag känner själv likadant, men då är det till slut ingen som lyssnar på en. På samma sätt gräver våra politiker sin egen grav genom att skönmåla och i vissa fall ljuga om läget.

  Fortsatta personangrepp kommer att refuseras.
  Hård och saklig argumentation, men rättvis gäller!

  SvaraRadera
 9. Det är t.o.m så illa att Hv - som relativt sett står för en bråkdel av FM kostnader - ska göra besparingar. Två tredjedelar av Hv GMU stryks nästa år - i besparingssyfte. Absurt!
  /Magnus

  SvaraRadera
 10. Jag gjorde mitt sista rekryteringstillfälle under sensommaren, till Hv/FM. Men sen fick jag bara nog och känner inte längre att jag kan sälja FM till utomstående.
  Den som är intresserad kommer (förhoppningsvis) av sig själv, men jag kan inte längre stå och sälja den här produkten.
  Om jag träffar någon när jag är civil som frågar om FM eller mitt engagemang i Hv så mörkar jag inte att det är "mög ibland, men jag har en bra pluton iallafall!"

  Det finns helt enkelt för många andra saker som kan distrahera media och Svensson, FM försvinner lätt i bruset nu när värnplikten är borta.

  SvaraRadera
 11. Du talar naturligtvis om 1mrd NETTO.
  Jag säger som John Wayne: "that'll be the day!".

  Att FM budget inte ens är indexreglerad är bortom min förståelse, men vad vet jag..

  SvaraRadera
 12. Jag har sagt det förut och säger det igen. Riksdagen har sedan 90-talet skadat Försvaret mer än både Bergling och Wennerström. En bedrift som torde klassas i häradet kring landsförräderi.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utveckla gärna. Det låter som att du har en annorlunda syn på vad demokrati är och på relationen mellan riksdagen och försvaret.

   Radera
  2. Om man ser Försvarsmakten som en myndighet med uppgift att upprätthålla en försvarsförmåga i nivå med regleringsbreven, så kan man utan att använda sig av särskilt mycket fantasi hävda att man genom att ge en uppgift med ena handen och med andra handen detaljstyra och undanhålla nödvändiga anslag med den andra skadat förmågan att långsiktigt överhuvudtaget nå målen. Det har inget med en sned demokratisyn eller militärdiktaturfasoner att göra, de folkvalda måste bestämma sig, ska vi ha ett försvar så måste man göra det ordentligt och inte använda det som en budgetregulator. Kan man inte stå upp för det så ska man öppet och aktivt arbeta för en nedläggning, så att de som röstar vet vad som händer med den lagda rösten i praktiken. Democracy in action!

   Radera
 13. Snart, mycket snart är vi framme! "6 februari 1914 tågade drygt 30 000 bönder genom Stockholms gator. Konkret gällde saken böndernas protest mot den liberala regeringen Staaffs hållning i försvarspolitiken. Planerna på att bygga svenska pansarbåtar hade slopats, och bönderna menade nu, uppbackade av Sven Hedins ryssfientliga debattbok "Ett varningsord", att Sverige hotades av en rysk invasion. Bakom konflikten låg också den tilltagande spänningen mellan landets konservativa och radikala krafter i den pågående striden om demokrati och parlamentarism."

  SvaraRadera
 14. Stor förväntan inför morgondagens inlägg!

  SvaraRadera
 15. Riksrevisionen påtalar även problemen med långa ledtider avseende ny militär materiel. Enligt regeringen är detta inget problem då det går att skaffa snabbt.
  Hkp14 någon?
  Korvetten Visby hört om den?
  Artilleri system Archer?
  Sen vad ett snabbt inköp skulle betyda vid en större kris avseende tillgång, pris och utbildning är tydligen en annan femma...

  SvaraRadera
 16. Det är en rätt skrämmande tanke att vissa i vår koncernledningen inte vill/kan/får/förmår ha en nykter insikt om hur det står till i vårt s.k. försvarsmakt.

  De flesta av oss som jobbar i en verklighet som går att ta på har insett det som RR kommit fram till för länge sedan.
  Hur kan detta ha undgått FML?
  Vad är det de inte förstår?
  Om nu allt går enligt plan så vill jag verkligen se och syna denna plan.
  Den verkar inte vara relaterad till de medel eller ordrar som vi här på teatern fått inför nästa år!

  Att ställa in GMU innebär att vi stänger den enda linjen in i firman som ska fungera i framtiden. När ska vi ta igen detta? Är det någon som tror att vi får dubbla anslag nästa år?
  Om nu allt är så bra som vår ledning påstår, varför sitter vi nu på övertid, och tar bort sådant som vi var överens om att det var nödvändigt bara för några månader sedan.
  Enligt uppgift, vid kontakter i eftermiddag, gäller detta även förbanden i Skaraborg. Där har ju regeringen ändå gjort speciella "satsningar".
  Har hotbilden förändrats?
  Är det något som har hänt i vår omvärld som alla i FML känner till och inte vi andra?

  Var är den där transparanta, lyssnade, personalinriktade, förklarande o.s.v. ledningen med det stora ÖRAT någonstans?

  Att våra folkvalda politiker svävar omkring bland de blå molnen kan jag ha en viss förståelse för. De har ju oftast ingenting med det militära försvaret att göra och kunskaperna är oftast på en mycket låg nivå.
  Jag undrar dock varför våra militärer i ledningen bekänner sig till samma underliga okunskap och svävar med upp i det blå?

  Är det månne resultatet av ett totalt misslyckat militärt rekryteringssystem vi ser?
  Vi kanske skall se över "bäste broder-systemet" med falluckor och ättestupor i taket?

  En sak vi dra in med omedelbar verkan och till stor besparing är alla dessa resor för FML och politiker runt om i landet och världen.
  Antingen är informationen de får helt felaktig eller så har de inte förmågan att ta till sig budskapet. Informationsresorna är med hänsyn taget till resultatet helt meningslösa!
  Året är 2013 och det finns en massa billiga alternativ till att få rätt information.

  Tips till politiker och faktatörstande militärer!
  Ställ frågorna här eller på någon liknande blogg!
  Jag kan inte lova att ni får de svar ni önskar, men svar blir det garanterat.

  Teaterdirektören.

  Lite P.S.
  Teatermästare i skjutning med Almina-apparat och stolt innehavare av Bosses ironipris 2013 ;--)
  Teaterns heraldiska samverkansgrupp kommer att ta fram lämplig "ribbdekoration" för dessa meriter inom kort.

  SvaraRadera
 17. Tja Japans kommande försvarssatsning kan man verkligen kalla en satsning - 1850000000000 dollar det höjer förmågan!

  SvaraRadera
 18. Har en tid följt med denna och andra öppna källor gällande säkerheten kring östersjön, och kan tydligen dra den slutsatsen att det nuförtiden är Sverige som med sitt tynande försvar gör regionen instabil. Den analysen har redan framförts på öppna forum, minns dock inte var. För ett år sedan trodde jag att man inom Sverige skulle kunna återta vissa förmågor, men i dagsläget verkar allt kollapsa.

  Som Finsk medborgare är man kanske lite mer intresserad av försvarsfågorna, eftersom man själv kan bli inblandad. Man är benägen att vara mer intresserad av vad man eventuellt ska kämpa för. Finland är dock totalt beroende av ett starkt Sverige, främst för införsel av förnödenheter via olika handelsvägar. Förutsättningarna för detta verkar raseras i en våldsam fart, främst handelsflottan kommer att vara instängd. Förbindelserna över kvarken och tårnedalen kan fungera en försvinnande kort tid. Primärmål hos oss torde vara Uleåborg, Sydkusten och Åland, samt hos er åtminstone Gotland och Skåne, så därmed skärs förnödenhetsflödet bort och man kan "svälta" ut resten.

  Man verkar inom det svenska försvaret vara obekant med en tanke på ett Ryssland som ockuperar delar av sitt närområde. Åtminstone ledningen i öst verkar inte vara främmande för tanken att via militär styka "korrigera gamla misstag gjorda av bolshevikerna" (källa: http://windowoneurasia2.blogspot.fi/2013/03/window-on-eurasia-putin-says-winter-war.html). I detta läser jag åtminstone att baltstaterna ligger risigt till. Även kartan med Skandinavien i den Ryska intressesfären kommer för ögonen igen.

  I Ljuset av detta tycker man ju att Östersjöstaterna ska verka för stbilitet i regionen. Detta inkluderar även Sverige och dess försvarsmakt, men det verkar det bli mindre och mindre av.

  Johan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finland har en nationell medvetenhet som vi (svenskar) ej kan referera till, finnarna kan sin egen och vår gemensamma svensk/finska historia på ett sätt som vi ej heller här kan referera till. Finnarna följer och har mer koll på Sverige än vice versa. Den, enligt min uppfattning, skeva världsbild svenskarna har beror på 1970/1980-talets indoktrinering om det svenska samhällssystemets förträfflighet. När Sverige idag inte längre toppar rankinglistorna utan ser landet falla, t ex jämfört med Finland avseende skolan, uppstår förvirring. Hur andra ser på Sverige och hur vi själva ser på Sverige är en intressant diskrepans. Sverige kan inte längre leva på gamla meriter, resurser måste avsättas för att statsbärande funktioner skall fungera. Försvarsfrågan drunknar tyvärr i kampen om skattemedel; skolan, sjukvården, polisen mm.
   PS. Att höja skatten hjälper inte alltid som en "quick fix". Sverige har fortfarande andra högst skattetryck i EU och hur är det ställt med ovan nämnda områden trots den höga skatten?
   /Försvarsvän och fortfarande alliansvän

   Radera
 19. Ta bort vågskvalpet så det går att läsa......

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://navyskipper.blogspot.se/2013/09/angaende-bloggens-lasbarhet.html

   Radera
 20. Om vi ska förstärka den svenska försvarsförmågan så behöver svenska försvaret genomgå en större upprustning med fokus då följande:

  * Den allmänna värnplikten ska återinföras så att alla svenskar kan få en grundlig militär utbildning
  * Utbyggnad av militära forskningsanläggningar för teknikutveckling
  * Återupprätta den svenska försvarsindustrin som kan producera fordon och vapensystem


  SvaraRadera
 21. Som tidigare försvarsanställd under 14 år så måste jag fråga:
  Varför är det oftast vi "underhuggare" som för en officiell debatt angående krisen i FM?
  Hade jag som VD (läs ÖB) inte haft styrelsens förtroende (regeringens förtroende) hade jag avsagt mig mitt uppdrag! Chefer måste ta sitt ansvar till det yttersta men det kräver ju handlingskraft, självrespekt, empati och styrka och det visar ju bara att FM chefer inte har dessa chefsegenskaper som FM kräver, behövt och behöver! Denna ledarskapsfråga är en del i debatten. Var finns LEDAREN och CHEFEN?
  Måste ju vara felrekryteringar från regeringens sida! Är nu lite ironisk men jag vill höja debatten å se om det kan finnas någon självkritik som kan hjälpa och inte stjälpa.
  Lycka till ni som kämpar för ett försvar behöver vi men inte till vilket pris som helst.
  //miche

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den chefen lämnade väl samtidigt som Owe Wiktorin?
   Sista ÖB:n som på allvar stod upp mot okunniga, dumma och arroganta politiker.
   Det vi debatterar nu började märkas tydligt redan innan mitten av 80-talet och påbörjades 1972. Av detta har jag lärt mig en sak. Statsbärande partier vill alltid skära ned försvaret och oppositionspartier vill satsa på detsamma.
   Detta gäller bevisligen numera oavsett partifärg.
   Jag är fortfarande av åsikten att ett land först måste identifiera och bekämpa inre fiender, innan man kan ta i tu med den yttre. Kanske inte med vapenmakt men med alla andra till buds stående demokratiska medel. Röda Armen - Sovjetunionen och särskilt Wehrmacht- Nazityskland är bra exempel på vad som blir resultatet när militären går inkompetenta ledares ledband.
   Som Vpl sent 70-tal fick jag en rejäl utskåpning när jag och min grupp lade målkoordinater på både riksdagshuset och Rosenbad under en övning.
   Men min uppfattning om var det verkliga hotet mot vårt lands säkerhet finns har i sak inte förändrats, även om den i ungdomligt oförstånd fick ett mindre lämpligt uttryck den gången...

   Radera
  2. Bra skrivet.

   Läs regeringsformen 9:14. Läs Per Lundgren, Bill Still och Carl Norberg.
   Oath keepers har en poäng i sin verksamhet. Anpassa denna till svensk verklighet. Gör det som krävs.

   Radera
 22. Ett land har de ledare som befolkningen förtjänar.
  Ledarna väljer i sin tur vem som tillförordnas som VD för FM och därefter strukturen nedströms...
  Devisen lyder skit uppströms förgiftar nedströms...
  Läget har varit förtvivlat nedströms långt tidigare, ty redan under 80-talet kunde repgubbar på KFÖ tvingas kvittera ut rena antikviteterna från skjulen i skogen... ex. vapen som var så gamla att ingen utbildats på dem. Ja, det hade inte skjutits en kula av de gossarna, om det blev skarpt läge, de hade kapitulerat direkt i ren förtvivlan över vår då "goda försvarsförmåga"...
  Även jägarförband hade, och har fortfarande, utrustning som brädas av amatörernas på öppna marknaden, eller vår omvärld, oavsett om det gällde slutna dyksystem eller beväpning...
  Senfärdighet att leva i nutid gäller inte bara politiker (som idag inte kan betraktas som annat än landsförrädare) utan i hög grad de med glittrande axelpynt...
  Ta ett exempel när det gäller Strb90 som i svensk tappning är både oskyddad för besättningen och pacifistiskt underbeväpnad, jämfört med US Navy's versioner, som gör skäl för namnet STRIDsbåt... snacka om eldkraft!
  Ett annat exempel är att man för utlandsstyrkorna fick dammsuga förbanden för att få fram beväpning ex. GRG m/86, istället för den tunga m/48 som kvarvarande förband i "en veckas försvaret" fick hämta ut när deras m/86 samlades in...
  Jo, den fungerar den med, men det gör också en Volvo 142... Ni förstår poängen!

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna