14 december 2013

Försvarsmakten kommenterar situationen för MarinenFörsvarsmakten går i dag ut och kommenterar situationen för Marinen genom C LEDS Jan Salestrand, något jag tog upp i senaste blogginlägget. Detta ger en liten strimma ljus i det som annars är att betrakta som ett "svart hål" för Marinens framtid, i synnerhet när det kommer till fartygsbeståndet.

Jan Salestrand kommenterar situationen så här.

På senare tid har det ställts frågor i såväl riksdagens interpellationsdebatter som på nätet (bland annat på bloggen Skipper) om marina utveckling- och finansieringsfrågor. Det finns därför anledning för Försvarsmakten att kommentera arbetsläget i myndigheten. 
Frågan om den marina materielplaneringen är komplex, och innehåller många olika dimensioner. Den är extra komplicerad då flera aspekter i dagsläget faller under såväl försvarssekretess som kommersiell sekretess. Arbetet sker i nära dialog mellan Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Regeringskansliet. Inom Försvarsmakten hanteras frågan på högsta nivå och vi följer också den debatt som förs och är medvetna om den oro flera debattörer ger uttryck för. 
Av de sekretesskäl som anges ovan har vi inte möjlighet att i dagsläget kommentera den pågående beredningen men inriktningen är att finna en helhetslösning som är genomförbar och optimerad utifrån tid, kostnad och operativ förmåga på kort och på lång sikt. 
Jan Salestrand
Chef för ledningsstaben

Att Försvarsmakten inte kan kommentera situationen djupare med hänvisning till sekretess har jag och sannolikt de flesta stor respekt för. Utan att ha tillgång till någon mer information kan man dock lägga ihop 1+1 när det kommer till marina materielfrågor och dra vissa slutsatser vad det hela rör sig om.

Med anledning av detta svar ter sig försvarsminister Karin Enströms "icke-svar" och rena lögner när det kommer till beslutad numerär ännu märkligare. Varför ger inte Karin Ensröm samma svar i frågan som Försvarsmakten i stället för att ge svar som leder i en helt annan riktning?

Därför är det naturligt att antalet korvetter i insatsorganisationen inte har beslutats av vare sig regeringen eller riksdagen. Antalet kan variera över tiden beroende på Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar....

Jag ställer mig därför fortsatt frågan huruvida regeringen och Försvarsmakten har samma bild av läget med anledning av ovanstående svar från ansvarig minister. Försvarsmakten antyder en orsak medan försvarsministern en annan. Jag tror dessvärre att båda orsakerna är brickor i spelet vilket gör situationen än mer bekymmersam!

Jag hoppas att Försvarsmakten fortsätter att informera när läget börjar klarna och när sakfrågorna som i dag omfattas av sekretess så småningom kan förklaras. Det finns nämligen oerhört många inom Marinen som börjar tappa tron på systemet och enbart ser en Marin som nu kommer att reduceras kraftfullt samtidigt som inga ny fartyg ser ut att bli verklighet.

För personalens skull måste både regeringen och Försvarsmakten lägga korten på bordet så snart det är möjligt!

22 kommentarer:

 1. "För personalens skull måste både regeringen och Försvarsmakten lägga korten på bordet så snart det är möjligt!"

  Men nu har ju en general sagt att allt kommer att lösa sig. Räcker inte det?

  SvaraRadera
 2. Varje uttalande och försök till klarläggande från Försvarsmakten ska nog ses som positivt, och i den bemärkelsen bra att Salestrand gör ett uttalande. Däremot är jag inte övertygad om att omständigheterna är särskilt positiva för vårt korvettbestånd och förmåga till hävdande av TI och sjöövervakning mht såväl försvarsministerns som Salestrands uttalanden.
  Jag hade velat se ett tydligare ställningstagande från försvarsmaktsledningen där konsekvenserna av beslut/ickebeslut framgår. All respekt för sekretess, men jag är övertygad om att våra grannländer, med oss eller mot oss, drar mer skarpsynta slutsatser än våra försvarspolitiker i detta avseende, varför vi i generella termer inte behöver hymla om hur vi i FM ser kring beslutet om vårt korvettbestånd.
  Jag respekterar att det är politiken som dikterar villkoren för vad vi ska ha ett försvar till och vilken ambition vi skall ha. Men detta får i ett demokratiskt samhälle inte frånta FM företrädare att framföra sin syn och tala om hur "verkligheten" förhåller sig. Det är tydligt att något är fel, men vad?
  - Är det så att politikerna inte alls lyssnar på FM
  - Är det så att FM chefer är så dåligt insatta i våra egna förmågor att de levererar fel information till politikerna.
  - Eller är det så illa att FM chefer bara ser till sin egen karriär och sätter denna framför sin egen tro och helt enkelt skönmålar/ljuger och levererar just precis vad politikerna vill höra för att putsa sitt eget anseende.
  Oavsett vilket är det oroväckande! Min uppmaning till chefer i FM är att ni ska kliva ur er karriärsbubbla, säga vad ni tycker PÅ RIKTIGT!!! En militär chef är noll och ingenting utan förtroende i de egna leden, så visa nu att ni är värda att vara våra chefer!


  //SeaBear

  SvaraRadera
 3. Hoppet är det sista som överger människan....

  Men....

  Salestrands snömos löser inte problemet - det finns helt enkelt inte anslag att finansiera allt som intecknats i materielplanen!

  Om jag inte fått helt fel information så gick väl merparten av marinens pengar till luftvärnet - förutom den allmänna åderlåtningen för att finansiera 60 flygmaskiner....

  Lägg sedan till nästa "svarte Petter" - 24 Archerpjäser som just nu saknar både finansiär och ägare. Man behöver nog inte vara raketforskare för att komma fram till var den notan (och pjäserna ) med största sannolikhet kommer att hamna, och med sedvanligt "löses inom ram".
  Naturligtvis blir det stora konsekvenser, men det är inte första eller sista gången som försvarsanslaget används till industristöd...

  Som sagt - Salestrands snömos är just snömos.

  SvaraRadera
 4. Försvarsstabschefen Jan Salestrand meddelar att Skippers blogg blir läst, och synpunkter når fram.
  Tack för ett bra besked.
  Vidare så tolkar jag att planerings-läget inom försvarsstaben har ändrats och minister har ännu inte beslutat om vägvalet. Min tolkning är att Archer stoppet kommer att ge krav på nya lösningar.
  Gissningsvis kommer Ubåtsbeställning att bli avgörande för Marinens fortsatta utveckling, min tolkning när jag läser ’ såväl försvarssekretess som kommersiell sekretess.’

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur var det med ubåtarna...?

   Visst var Kockums ägare mer intresserade av att köra Kockums i kk än att bygga ubåtar - eller har jag fel?

   Scanias överklagande av lastbilsupphandlingen drogs tillbaka efter en dag och påtryckningar från VW (som av en händelse äger MAN)

   Vad händer om tyskarna inte är intresserade av att bygga ubåtar i Kockums regi utan vill kränga sina egna?

   Salestrands snömos är och förblir snömos!

   Radera
 5. Kockums Tyska ägare hade egna planer, men jag läste att SAB har förhandlingar med Tyskarna.Vad resultatet blir återstår att se.
  Scania Södertälje hann väcka en viss domstol som nu har stoppat hela upphandlingen tills vidare.
  Vad Tyskarna/Thyssen Krupp- har för planer kanske Försvarsstaben behöver politisk hjälp för att klara ut?

  SvaraRadera
 6. Scania väckte domstolen som sedan upphävde sitt beslut när Scania drog tillbaka sitt överklagande - d.v.s. affären löper åter på som vanligt....
  Det är tyvärr inte brottsligt att göra dåliga affärer med skattebetalarnas pengar....

  Politiker från ankdammen Sverige har föga makt över tyska företag, så vill tyskarna inte bygga ubåt blir det ingen ubåt.

  Die dumme schweden....

  SvaraRadera
 7. @Trident
  Archer i relation till detta? Du har ingen insikt. Vänligen gå över till armebloggen och rör inte till diskussionen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Någon insikt lär du inte heller ha, men att tro att industrin skulle betala gör de 24 pjäser som saknar både ägare och finansiär lär nog ingen tro på.

   Återstår en köpare som redan har 24 pjäser...
   Löses inom ram...

   Salestrands snömos är just snömos för materielplanen ändras stup i kvarten. Gud vet hur många räkneövningae och redovisningar prod har genomfört de senaste åren...
   Visst är det enklast att blunda för verkligheten och tolka Salestrands snömos positivt,en det är att blunda för verkligheten. Vi har de pengar vi har, sannolikheten för att se ska bli fler är näst intill obefintlig!
   Alltså - materielplanen är ett rörligt mål vars fart i hög grad påverkas av politiska nycker.
   Som gubben i lådan dök det upp 60st flygmaskiner dom skulle finansieras inom ram. Är det sedan någon som verkligen tror på att dessa skulle avbeställas om Schweiz inte köper....?
   Merkostnaden läses inom ram!
   Jag kan ha fel om de 24 archerpjäserna, men jag skulle som sagt inte bli förvånad om de 24 norgepjäserna hamnade i FM ägo och "inom ram". Eldrören lär väl FM redan äga för de kommer från de skrotade 77B pjäserna.
   Allt hänger ihop - ska något klämmas in åker något annat ut. Mem visst är det enklare att blunda för verkligheten och sätta hoppet till snömos levererat ur en generalsmun...

   Radera
  2. Fast nu är ju mängden pengar (mycket) begränsad, så nog kommer Archer-debaclet att få inverkan på detta.

   Radera
  3. @ Trident.

   De skrotade 77B är i sin tur det som blev kvar av de 51 pjäser som Indien plötsligt inte ville ha efter den s.k. "Boforsaffären".
   Då slängde regeringen dessa pjäser i knät på FM.
   Det som gått bra en gång har en tendens att upprepa sig.
   Vi har tyvärr ingen i FML som skulle våga opponera sig om vi får betala för något vi inte vill ha en gång till!
   Moderaterna skulle nog på sedvanligt sätt framställa det som ytterligare en fantastisk satsning på försvaret.
   Speciellt bra skulle det nog vara för alla Skaraborgare :)

   Det känns lite som om någon inom FML känt sig tvingad att säga något om materielfrågan.
   Tyvärr är budskapet att man inte kan säga något och det lilla man säger är inte det samma som FÖmin.
   Herr Salestrands inlägg är väl inte lugnande på någon punkt.
   Där är nog fru Enströms uppfattning om fem rikskorvetter ett betydligt rakare besked.
   Det känns lite som att sekretessen är av typen PM (pinsamt hemlig). Det enda man hade behövt säga är att ärendet går enligt plan (eller inte) och att båtarna kommer att byggas om (eller inte) inom stipulerad tid. (Materielplanen). " Detta underlag utgår från den materielplan som fastställdes 2013-03-08."
   " Stridsfartygssystem Korvett typ Visby slutlevereras. Två av de fyra korvetterna typ Göteborg modifieras till korvett typ Gävle och två byggs om till Vedettbåt typ Kalmar. Korvettsystemet typ Stockholm avvecklas från 2015."
   Att man följer den öppna materielplanen kan väl inte vara föremål för sekretess?

   Pust!

   Teaterdirektören.

   P.S. Uttalande som har som utgångspunkt att man inte har något att säga inger inget större förtroende. Tyvärr sitter Mi en våning ner och verkar inte få ha något inflytande över processen!
   P.S.2 Jag hittar tyvärr inget om HMS Jägarens halvtidsmodifiering i planerna. Detta kan mycket väl vara föremål för någon form av sekretess ;)

   Radera
  4. Tidigare i höst skrev samma general ett inlägg här på bloggen Lom hur planen ser ut för Marinens fartyg. Det var efter ryktet i Aftonbladet om att Marinen håller på att läggas ned.

   Då slog jag fast att Salestrand hade sanningen, och att Aftonbladet for med osanning. I dag får man nog omvärdera det hela. Hade Aftonbladet mer rätt än vad vi trodde, och hade Salestrand fel?

   Man kan åtminstone börja fundera över detta nu när allt plötsligt blivit hemligt... Eller så är det bara Jägarens akuta livstidsförlängning, där hon ska gå 40 år till som omfattas av strikt sekretess.

   För övrigt tror jag Marinen redan nu har fler Kommendörer än vad vi har kvalificerade fartyg.

   Radera
 8. Ett H i PH (pinsamt hemlig) har av någon anledning bytts ut till ett M i min text!
  Är nog ett enkelt knapptryckarfel, men en moderat satsning på infiltrationsangrepp i cyberrymden kan inte uteslutas ;)

  Teaterdirektören.

  P.S. Efter gårdagens julfirande här på teatern kan jag lägga ytterligare en titel till min samling. Efter en spännande omskjutning är jag regerande teatermästare i skjutning med Almina-apparat. Skjutningen genomfördes utan speciell kostnad för statsverket!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ni verkar ha kul med små medel på teatern. Det är bra. Med tanke på att det ryktas om att ni på teatern blir fler och fler samtidigt som övriga reducerar så får man gratulera till segern över stort motstånd.

   Radera
  2. Tyvärr är de stora medlen slut sedan en tid tillbaka så vi får hålla en låg profil på firandet ett par veckor till ;)
   Sedan kommer nya pengar till "ved och halm".

   Dessvärre åderlåts teatern rejält efter årsskiftet då flera av medarbetarna lämnar FM för civil verksamhet. (riktad mot FM)

   Jag har dock lovat att vara kvar ett år till så de har någon att handla med.
   Dessutom sysslar vi inte längre så mycket med sådant som kan kallas militär verksamhet.

   Teaterdirektören.

   Radera
 9. Alla fokuserar på de tekniska attributen. Det är inte där problemet ligger. Det vi ser är bara symptom på de underliggande problemen:
  http://www.whatonearthishappening.com/podcasts/WOEIH-133.mp3

  SvaraRadera
 10. Min uppfattning är att Allianregeringen vill NATO anpassa Sverige. Därför låter man Norge diktera upphandligen av lastbilar. Kanske de andra samarbets projekten har samma dolda agenda?
  ”Avtalet skapar även en möjlighet för Sverige att registrera sig som brukare på redan Nato-kodifierad materiel och därmed automatiskt erhålla deskriptiva data på förnödenheter som sedan kan tjäna som underlag för nationell kodifiering i Sverige.”
  Analysen blir inte om Svenskar är dumma utan det sker en politisk styrning.
  Att då kasta nedsättande epitet på andra bloggare blir inte så intelligent.

  SvaraRadera
 11. Sverige är ju inte alliansfritt, vi har ju en Allians-regering...;-)

  SvaraRadera
 12. Herregud. Svaret finns ju framför er. Vad var det ÖB sa i Visby? Om det inte tillförs mera medel så kommer med stor sannolikhet ett vapenslag ryka. Tror ni själva att det blir armen? Knappast. Flygvapnet? Verkligen inte. Vad återstår då? Precis. Kungliga flottan.

  Vän av ordning frågar sig då varför? Vem skulle ta över flottans uppgifter? Finns det någon annan myndighet som har liknande uppgifter, sjö-övervakning, upprätthålla ordningen till sjöss, hävda TVG mm. Kanske låter konspiratoriskt?

  Men svara då på följande: Varför är inte MI med och utvecklar marinen? Varför är alla Amiraler/Generaler i FML mm individer utan anknytning till flottan? Varför allt hemlighetsmakeri? Varför bara 5 Korvetter?

  För att flytta 5 korvetter till Kustbevakningen är enklare än att behålla hela marinen.

  Det blir inga nya ubåtar. Flottan kommer att läggas ner. Resterande plattformar med relevans dvs Visby, Spårö och Koster systemen samt Orion överförs till KBV.

  Det finns helt enkelt inte pengar till något annat.

  Som sagt...ÖB var så tydlig han förmådde redan i Visby.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, inte ens riksdagspolitikerna från Blekinge har reagerat...
   Bortsett från proteststormen över nedläggningsförslaget för marinens musikkår.
   Man kan ju tolka det som att samtliga riksdagspolitiker från Blekinge är fullt nöjda med en marin som enkom består av en musikkår...

   Radera
  2. @Kalle Anka
   Kvack kvack. Med nedan inkliptt info från FöDs hemsida så känns det som om det är bra att leta annat jobb ASAP:

   Regeringen vill ha bättre samverkan av vår maritima infrastruktur
   Idag beslutade regeringen att de myndigheter som verkar i maritim miljö ska se över hur de bättre kan samverka kring infrastrukturen. De berörda myndigheterna, som är Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Trafikverket, har idag en väl utbyggd infrastruktur, men den är utformad främst efter de egna myndighetens behov.

   Därför vill regeringen nu se förslag på hur exempelvis hamnar, kajer och andra relevanta anlägganingar kan samlokaliseras och samutnyttjas. Den maritimutredning som 2012 kom med sitt betänkande föreslog åtgärder i just infrastrukturen, då man ansåg att det skulle öka säkerheten i våra farleder och samtidigt medföra en kostnadsbesparing.

   Radera
  3. Blekingepolitkerna med Engblom i spetsen har högaktningsfullt visat att de inte bryr sig om den militära förmågan. Det handlar som vanligt om arbetstillfällen i Blekinge.

   Försvarsmakten har som organisation glömt bort varför den finns till. Så har även politikerna.

   Att huvudfokus ligger på att se till att PRIO, Musikkårer och diverse helt bisarra FMV-processer får vara styrande för verksamheten och vad som anses vara viktigt är ett bevis på att Försvarsmakten är utom räddning.

   För att komma tillbaka till ämnet. Det verkar osannolikt att Regeringen beställer två ubåtar ifrån ett svenskt varv. Det är för dyrt. Och blir framförallt svårt när ägarna av varvet inte vill att det ska bygga ubåtar.

   Marinen är så pass liten och oduglig (på riktigt) att det som är relevant lika gärna kan föras över till KBV. Amfibiekåren tillförs armen, vilket redan är planerat med tanke på att samtliga mekbat ska vara ensade i IO14(23).
   Båtförmågan blir väl kvar under stab/tross komp.

   Vips, så har FM skapat utrymmer för materielanskaffning till armen och alla JAS som måste köpas för att hålla SAAB flytande, eftersom Schweiz inte kommer köpa några.

   Radera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna