14 januari 2015

Analys: Lidingö-ubåten

Media fortsätter med viss uppföljning rörande DN:s uppgifter om "Lidingö-ubåten" den 31 oktober 2014. SR P1 publicerar en intressant intervju med uppgiftslämnaren övtl Sven-Olof Kviman med kommentarer från ställföreträdande insatschefen konteramiral Anders Grenstad som är väl värd att lyssna på.

Det jag noterar när jag lyssnar på intervjun med Sven-Olof Kviman i SR Studio 1 är den absoluta övertygelse som han uttrycker. Att gå ut i riksmedia och lämna uppgifter likt dessa är givetvis ett stort steg att ta för vem som helst. Kviman skulle riskera sitt anseende om det senare skulle kunna ledas i bevis att uppgifterna är felaktiga. Jag är tveksam till att man tar den risken om man inte är helt övertygad om vad man har sett.

Konteramiral Anders Grenstad kommenterar uppgifterna för Försvarsmaktens räkning, och jag kan inte göra annat än att dela hans bedömning att fler individer borde ha sett ubåten, eftersom det hela sker under dagtid i en mycket trafikerad led där andra båtar och fartyg finns i området. Det är något som Kviman själv anser är mycket märkligt, och så även undertecknad.

Jag håller det dock inte för osannolikt att det efter medias rapportering kommer att komma in ytterligare uppgifter från individer som både har sett och kanske även fotograferat föremålet, men som där och då gjorde bedömningen att "ingen främmande ubåt går i ytläge mitt inne i Stockholm en vecka efter den största svenska ubåtsjakten (korrekt benämning - underrättelseoperation) sedan kalla kriget, och att den därför måste vara svensk". Om detta vet vi inget i dag, men kanske blir vi klokare med tiden.

När jag läser kommentarerna (som i vissa fall inkluderar grundlösa spekulationer) från mitt föregående inlägg i ämnet så kan jag konstaterar att det råder viss okunskap rörande bildkvalitén från en mobilkamera. Kviman har givetvis sett föremålet bättre och skarpare än vad bilderna förmedlar.

Ett foto som i detta fallet är taget med en mobiltelefon blir sämre än vad det mänskliga ögat kan uppfatta. Grenstad tar upp det faktum att bilden är för dålig för att kunna fastställa att det är en ubåt, därav bedömningen möjlig ubåt. Runt den bedömning råder därför inga oklarheter.

Men har man som Kviman hade, en bra kikare, så hamnar saken i ett helt annat läge. Ögat är bättre än mobilkameran, och kikaren gör dessutom ögat ännu bättre. Just detta tror jag är anledningen till att Kviman är så övertygad. Kviman säger "Jag ser en ubåt, punkt slut."

På samma sätt är det den bristfälliga bilden, och bristen på andra källor som gör att Försvarsmakten inte kan klassificera observationen som annat än MÖJLIG.

Slutsatserna vi måste dra av detta, i dag precis som förr, är att vikten av tydliga bilder eller film är en avgörande faktor för att Försvarsmakten ska kunna göra rätt bedömningar baserade på oemotsägliga fakta. Hade Kviman tagit en bild med mobiltelefonen genom sin kikarlins (prova själva, det fungerar), så hade saken förmodligen hamnat i annan dager och man hade med betydligt större säkerhet kunnat bekräfta alternativt förkasta Kvimans uppgifter.

Det som talar för Kvimans uppgifter är hans fullkomliga övertygelse (glöm ej att han såg den i kikare) över att det var en ubåt, samt att det är just han som är rapportör. 

Det som talar mot uppgifterna är tidpunkten, platsen, uppträdande och därmed nivån av risktagning. Lägg där till det som Anders Grenstad trycker på, att det inte finns någon annan som har sett något. 

Risken är nog tyvärr överhängande att vi aldrig får veta de exakta förhållandena, under förutsättning att det inte kommer in andra vittnesuppgifter och/eller fotobevis.

Media: SvD, SvD, Expressen, SR, Aftonbladet,

20 kommentarer:

 1. Man måste också ta hänsyn till /möjligheten/ att Kviman medvetet kommer med falska uppgifter, antingen på eget initiativ eller efter någon annans uppmaning. Det är en grundlös spekulation som jag /inte/ påstår är troligare än att det är sanning, men motiv och konsekvenser måste övervägas.

  SvaraRadera
 2. NEJ analysen håller inte... Skipper.
  Vad talar för att det var en ubåt? Det enda som framkommit (i media) är en person som säger sig vara säker på att han sett en ubåt. Fotot han tagit... har visat sig ej kunna styrka hans utsaga. Att han är pensionerad övlt med förflutet inom "branschen" behöver nödvändigtvis INTE göra honom till ett mer trovärdigt ögonvittne. Om vittnespsykologi skulle jag kunna skriva en hel del, men avstår.
  Vad talar mot att det var en ubåt? Här kan ett så stort antal orimligheter, som redan belysts i olika inlägg, läggas fram som gör att "möjlig ubåt" måste anses vara för hög bedömning. Bedömningen "Möjlig ubåt" bör istället sparas till iakttagelser med högre substans för att trovärdighet ska uppnås/bibehållas. Det är en sak att man i realtid, t.ex. i ett taktiskt skede, bedömer händelsen som möjlig ubåt, men nu månader efter händelsen... efter djupanalyser... fortfarande använder "möjlig ubåt" gör mig tveksam till analysförmågor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att komma dragandes med vittnespsykologi i det här sammanhanget är inte direkt relevant. Kviman är tränad observatör i det här sammanhanget och inte moster Greta ute med hunden, därför väger hans observation väldigt tungt. Att det inte har inkommit andra observationer är kanske inte så konstigt i sig, eftersom ingen förväntar sig en ubåt där och då - konstigare saker har hänt utan att allmänheten har reagerat (tänk t.ex. U 137). Dessutom visar det sig ofta, att ju fräckare man är desto mera kan man komma undan med.

   Radera
  2. Jo, det är mycket relevant att "komma dragandes" med vittnespsykologi även i detta fall precis som det är i alla fall då någon vill förmedla en iakttagelse och sina synintryck... i synnerhet på stort avstånd, med eller utan kikare. Ordet vittnespsykologi kanske förleder din tanke, men den är applicerbar på såväl tränade som otränade observatörer, vuxna såväl som barn. Vittnespsykologin omfattar att professionellt skala bort felkällor som även den tvärsäkre observatören omger sig med. Det är inte utan anledning som oftast ett barn visar sig vara det bästa vittnet... då sådan individ inte lika lätt påverkas av felkällor såsom t.ex. att låta sin iakttagelse påverkas av "sitt arv". Historien är fylld av "tvärsäkra iakttagare". Med detta vill jag ha sagt att oavsett "hedersman", trovärdig yrkesbakgrund etc så måste även en iakttagelse gjord av sådan person utsättas för samma granskning... ur ett vittnespsykologiskt perspektiv... även om någon måste komma, som du uttrycker det, "dragandes" med sådan utfrågningsteknik.
   Min ursprungliga poäng handlade dock inte om det... utan RESULTATET av flera månaders djupanalyser... om nu resultatet är "möjlig ubåt"... såsom media och intervjuer visat.

   Radera
  3. Är det din ryska uppdragsgivare som satt dig på att komma dragandes med "plausible" tvivel? Klassisk metod för att så tvivel utan att allt för uppenbart röja sitt kamouflage. Luktar psy-ops lång väg...
   Alla som har en minsta kunskap om svenskt försvar vet också att ryska kränkningar sker på ren rutin oavsett om ubåtarna fångas på kamera eller inte. Minsta lilla observation, hur tvivelaktig den än må vara, är därför tillräckligt bevis i mina ögon... Glad påsk!

   Radera
  4. "Är det dina ryska uppdragsgivare..."
   Synd att bloggen tillåts smutsas ner av inlägg likt ditt. Det finns andra platser där din intellektuella förmåga gör sig bättre rättvisa. Men du lyckades i alla fall... med att få en kritisk ifrågasättande skribent att lämna denna blogg.

   Radera
  5. Jag kommer också sluta kommentera här. Är man det minsta kritisk/frågande till de uppgifter som presenterats så blir det ett herrans liv. Rätt konstigt med tanke på att incidenten klassas som "möjlig ubåt" vilket betyder att ingenting är skrivet i sten (rätta mig gärna).

   Radera
 3. Hursomhelst så finns det ingen ursäkt för Försvaret att INTE kolla upp de tips som man får in från allmänheten. Det borde ligga i enlighet med RIKETS BÄSTA att åtminstone agera som om det vore en äkta ubåt även om tipset är mindre trovärdigt. Anledningen till att man inte åker ut på alla tips och ligger kvar i hamn är för att man har för lite resurser. Det vill säga, man tillåter Ryssen att leka fritt i skärgården såvida man inte har flera trovärdiga observationer.

  Beklagligt är ordet ni söker.

  Många tycks helt ha glömt att Ryssen lyckades med bedriften att köra upp en ubåt på grund utanför Kalskrona. Det tog åtminstone ett helt dygn innan någon hörde ljudet från motorerna som förgäves försökte dra loss den...

  SvaraRadera
 4. Ubåts komihåg app för mobilen!
  Jag tycker att Kviman gjort vad han kunnat göra. Det ät Marinens uppgift att bevaka och att bearbeta/analysera ubåts rapporter. Vad det leder till är Marinens ansvar. Privatpersoner kan bara berätta eventuellt fota/filma, men hela ansvaret ligger hos Marinen att upptäcka och bekämpa. Sedan hur mycket allmänheten får veta verkar bero på omständigheter. Att det finns stora brister att reagera på tips och iakttagelser skall inte belasta inkomna rapporter. Marinens förmåga prövas naturligtvis av främmande makt på olika sätt. Marinen kunde delat ut en guide till skärgårdsbefolkningen i Stockholm hur man skall agera vid en ubåtsobservation, vart man ringer, syns detaljer på ubåt osv. Tidpunkt, plats, riktning, tror att det skulle vara en hjälp när det plötsligt händer, kanske en komihåg app. för mobilen med GPS info. En checklista, knappa in och sänd som SMS/MMS till ? Enkelt och snabbt för alla inblandade.

  SvaraRadera
 5. Kviman är Kviman. Kviman är i mina ögon 100% trovärdig.
  Möjligen får staten utdela systemkameror med feta objektiv till samtliga boende i/i anslutning till skärgårdslådan.

  SvaraRadera
 6. Kan det varit en Båtsmanhättan han såg?: http://imgur.com/a/BuCvr

  SvaraRadera
 7. Om Kviman nu har sett den så tydligt som han säger : "det kändes som att den var i mitt vardagsrum" eller hur han nu uttryckte det , så borde han kunna sitta ner med bilder och/eller ritningar på kända ubåtar i den storleken och kanske kunna säga vilken ubåt det sannolikt är. Visa Kviman ALLA ! kända ubåtar , även från land tillhörande NATO.

  SvaraRadera
 8. Att rätt uppfatta ett hot är avgörande för framgång vid beslutsfattande. Man blir därför orolig när försvarspolitiker uttalar sig som att det var en säker ubåt. Tydligen var de inte informerade förrän DN publicerade vilket innebär att FM bedömde informationens trovärdighet som låg. Uppenbarligen hade man tidigt klarat ut sanningen och kunnat arkivera i tysthet om inte vittnet eller någon annan tipsat Mikael Holmström på DN. Allmänheten vill nu veta om ryssar och knarksmugglare kunnat avfärdas. Jag avvaktar med spänning kommande politikeruttalanden. Varför inte kräva en vittnespsykologisk granskning i just detta extrema fall.

  SvaraRadera
 9. Om nu Kviman har sett ubåten så tydligt i en kikare : "det kändes som att ubåten var i mitt vardagsrum"
  eller hur han nu uttryckte det , då borde Kviman kunna förevisas ALLA kända ubåtar i den uppskattade storleken
  och kanske ringa in vilken ubåt det kan röra sig om. ( Visa honom även ubåtar från länder tillhörande NATO )

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller nog med. Om han nu har sån erfarenhet och kunnande av ubåtsjakt så borde han, med hjälp av försvarets experter, kunna visa åtminstone några tänkbara ubåtsklasser. Om det var en 30-45 meters ubåt så är det förmodligen fråga en någorlunda känd typ. Det verkar ju inte vara fråga om en liten miniubåt i varje fall.

   Radera
 10. Med all respekt, utan kikare, enbart med utgångspunkt från fotot kan jag bara se en trolig vattenskoter med aktersvall i motljus.
  Tittar man noga ser man att "skrovet" inte linjerar med "tornet", vilket talar för vågor och också stämmer med ljusförhållanden vi tidpunkten. Vilket kunde förklara avsaknad av övriga vittnen vare sig på land eller sjö. Men vad vet jag, har bara 40 års amatörsegling som erfarenhet, har bara sett en rysk ubåt i finska viken för många år sen. Intressant att man kan vara erfaren expert på ämnet ubåtsobservationer.

  SvaraRadera
 11. Vittnet uppskattar fartyget?/miniubåten till ungefär 20 meter långt , uppfattar/läser jag rätt ?
  Så försvaret har förhört detta vittne , detta vittne om någon borde kunna ringa in vilken ubåt det handlar om , det hade varit intressant att veta vad de har kommit fram till ! kan vi få veta det ? , snälla försvarsmakt.
  Mitt liv är för kort för detta skit.
  Det känns som ännu en undanstädad ubåt tillhörande NATO eller en privatägd ubåt , annars hade de väl gått ut med denna observation innan.

  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article20180811.ab

  SvaraRadera
 12. Malakhit i St Petersburg som konstruerade project 865 Piranha uppges här i Mars 2013 att de håller på att utveckla nya miniubåtar , scrollar man ner till bilderna finns det en modell 865E jag ej har sett innan , kanske de också har vidareutvecklat den gamla 865.

  http://defenceforumindia.com/forum/naval-warfare/49559-russian-navy-develops-new-mini-submarines.html

  SvaraRadera
 13. Sveriges hållning gentemot Ryssland präglas nu av ökande samarbete med Nato, utökad incidentverksamhet i luften och under vattenytan och deltagande i EU ekonomiska sanktioner. Riskerna handlar om nedskjutning av civilt flyg eller svenska enheter insatta i rutinmässiga underrättelseoperationer, jämför DC 3:an. Det handlar om flyg- och fartygsburen signalspaning och framskjuten ubåtsspaning. Samordning måste ske med Nato för att separera insatser i tid och rum och för att utlösa räddningsoperationer. Ur rysk synpunkt skapar detta misstänksamhet.
  Östersjön har blivit ett spänningsområde där försiktighet är av nöden. Därför var det klokt av regeringen att tidigt avfärda frågan om Natomedlemskap.

  Riskerna med ekonomiska sanktioner kanske begränsas till minskad försäljning av finskt smör och svenska köttbullar på IKEA. Värre blir det med att behöva ställa om raffinaderiet för annan än rysk råolja.

  ÖB har valt att inrikta resurser mot underrättelseoperationer på svenskt territorium, synkat med civila observationer. En alltför försiktig hållning enligt Allan Widman, aktivt agerande och en och annan torped skulle göra susen, tycks han mena. Men vad kommer att ske framöver när ingen ubåt kan bevisas? Jo,media kommer att tröttna och krav på utredningar blir aktuellt. Marinens egen personal får fullt upp under båtsäsongen och ingen semester. Good will effekten sjunker.
  Det kommer gradvis likna en fars. Inte bara i Ryssland utan även i övriga Östersjöländer.

  Vad är alternativet? En Lundinsk utredning som, beträffande 80-talet, kom fram till att sovjetiska ubåtar var troligare än Natoubåtar, om de nu överhuvudtaget existerade. Eller en Ekeusk som ansåg marina analysgruppen som hökaktig och senfärdig när det gäller minkar och sillar. Eller en ny expertutredning men med ryskt deltagande, lite som Bildts tekniska samtal i Moskva i början av 90-talet?
  Oj, här tog visst hjärncellerna paus.
  Men en ny ÖB med anknytning till Rysslands arvfiende Turkiet och som, i likhet med Angela Merkel, kan tala med Putin? Då skulle grejer hända!

  Här har Peter Hultqvist chansen att överraska och samtidigt undvika 80-talets ubåtshysteri. Som redan tycks ha börjat med ytgående ubåtar på uppdrag att krigsplanera i Stockholms hamn. GMY

  SvaraRadera
 14. En positiv påverkans operation ?
  Försvarsmaktens skriande behov av forskning.
  Mikael ”Duke” Grev är tidigare Gripenpilot i Flygvapnet (1995-2012) och driver bloggen http://30001ft.com

  Lyfter ur kärnan i artikeln:
  Försvarsmakten ger pengar till FOI/FLSC (Flygvapnets luftsimuleringscentrum i Kista) för att utvärdera ett antal olika system till framtida Gripen E så är det pengar som kommer tillbaka tiofaldigt för att man kan beställa system som passar in i helheten.

  Industrin har inte - och ska inte ha - ansvar för Försvarsmaktens operativa effekt.

  Min kommentar till Försvarsministern:
  Varför inte ett simuleringscentrum för Armen och Marinen?
  Kunde inte Finland ta ansvar för ett Arme-center och Sverige Flyg-centret.
  Sedan delade vi på Marin Yt/under ytan -teknik.
  Gäst-forskare blandas efter kompetenser.
  Det skulle ge Operativ effekt för alla försvarsgrenar!

  Hoppas på ett förslag från Försvarsministern.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna