13 januari 2015

Anmärkningsvärda uppgifter!Fördelen med att befinna sig på plats under Folk & Försvar kan inte nog understrykas. Förutom alla intressanta föreläsningar finns möjlighet att träffa politiker, media, representanter från försvarsmaktsledning och andra myndigheter. Nackdelen är att det inte finns tid att hålla bloggen uppdaterat med allt intressant som sägs här i Sälen.

Det här inlägget prioriteras dock före några timmar i skidbacken, och det berör givetvis de mycket anmärkningsvärda uppgifter som publiceras i DN i dag. Att det var något mer på gång utöver den första artikeln som publicerades redan i söndags stod klart under gårdagen då Mikael Holmström i förbifarten hintade om att jag skulle se till att läsa DN i morgon. Nu förstår jag varför.

Att uppgifterna i mina ögon blir mycket anmärkningsvärda grundar sig på fyra saker.


1. Bilderna 

Det är svårt att avfärda bilderna som något annat än en mindre ubåt i ytläge med hela tornet uppe. Förvisso är avståndet relativt stort och bilderna är inte helt skarpa. Men jag har svårt att se att det skulle vara något annat än en ubåt. Lägg där till att den enligt uppgiftslämnaren gjort fart genom vattnet vilket lägger ytterligare en dimension till det hela.


2. Uppträdandet

Det kanske allra mest anmärkningsvärda är det påstådda uppträdandet, om uppgifterna är korrekta.
Den misstänkta ubåten har enligt uppgiftslämnaren uppträtt i ytläge under dagsljus (kl 15.30). Föremålet har dessutom girat runt en udde och går i övervattensläge åt vänster i bild, men vänder senare in mot Stockholm.

Om vi leker med tanken att det faktiskt är en undervattensfarkost från främmande makt så är detta ett både ett mycket riskfyllt och ett extremt anmärkningsvärt uppträdande. En ubåt är konstruerad för att inte synas, det ligger i hela ubåtsverksamhetens natur att uppträda dolt - om man inte vill bli upptäckt förstås. Runt tidigare kända och officiella observationer så har dessa tidigare skett genom att en mast eller periskop har höjts över vattenytan. Anledningen till detta kan vara att man vill fastställa sin position genom en optisk observation (persikop) alternativt att sända/mottaga meddelanden (radiomast) alternativt att erhålla en mer noggrann position (GPS/GLONASS-mottagare).

I detta fallet, om uppgifterna stämmer, så har farkosten gått i ytläge och dessutom vänt


3. Platsen

Platsen för observationen är Karlsudd som ligger söder om Vaxholm vid Långholmsfjärden. Bottendjupet i området, och i den stora farleden in mot Stockholm ligger på mellan 25-55 meter och i huvuddelen av området är djupet runt 40 meter. Det är oklart i vilken riktning bilderna är tagna, men sannolikt står skorstenen vi ser i bild på Lidingö (Gåshaga) och då bör fyren i bild vara Bogesund.
Tittar vi på en karta i en större skala så ser vi att observationsplatsen är mycket anmärkningsvärd då platsen är längst inne i Stockholms skärgård, och i direkt anslutning till en mycket trafikerad farled där bland annat alla finlandsfärjor går till och från Stockholm. Men detta är inte det enda.

För att ta sig till platsen innebär att man måste passera en av tre täta förträngningar, och med tanke på bedömning av storlek på farkosten (30-45 meter) så bedömer jag andra inträngningsvägar som osannolika. Av samma anledning så kan vi avfärda en av tre möjliga, d.v.s. Baggenstäket som är både för grunt och för trångt.

Då återstår två leder och det är Kodjupet där man först måste passera Vaxholm, sannolikt i ytläge, då bottendjupet enbart är 5,1 meter och därefter den trånga passagen vid Kodjupet där bottendjupet enbart är 4,8 meter. Hög risktagning, men inte omöjligt, givetvis beroende på farkostens storlek (se bild nedan).Den sista och mest rimliga platsen för in- och utträngning blir då Oxdjupet, och den farled där alla stora fartyg går till och från Stockholm, inklusive Finlandsfärjor och kryssningsfartyg. Som vi kan se på sjökortet här nedan är bottendjupet före och efter själva förträngningen stort med 34 respektive 38 meter. Man måste dock passera en tröskel på 17 meter, men det är bedömt inga problem för en liten farkost.
Det anmärkningsvärda är vilken hög risktagning man har tagit om detta nu stämmer. Risken att bli instängd i Stockholms inre skärgård är uppenbar om Marinen hade haft resurser på rätt plats, och det är något en inkräktare aldrig kan räkna bort. Av den anledningen kan man kraftfullt ifrågasätta logiken i uppträdandet.


4. Uppgiftslämnaren

Den fjärde och sista delen som gör detta anmärkningsvärt är uppgiftslämnaren, som är ingen annan än Sven-Olof Kviman, överstelöjtnant i Kustartilleriet med mångårig erfarenhet från ubåtsjakt. Han var bl.a. befälhavare för minstationen på Mälsten under ubåtsjakten i Hårsfjärden 1982. Att det är en officer som under hela sitt yrkesliv verkat i skärgårdsmiljö och sysslat med ubåtsskyddsverksamhet gör honom givetvis till en mycket trovärdig uppgiftslämnare.


Sammanfattning


Det här är extremt anmärkningsvärt. Skälen har jag redogjort för här ovan. Personligen så har jag mycket svårt att se logiken i detta. Men bilderna är svåra att förklara på annat sätt baserat på det som presenterats i DN. 

ÖB förklarade i går att det kom in 300-400 observationsrapporter i samband med "underrättelseoperationen" i oktober. Därmed borde det finnas fler rapporter om samma objekt med tanke på allmänhetens villighet att rapportera efter det som hände då. Det borde dessutom varit flera fartyg och båtar ute vid det aktuella tillfället, och möjligen har farkosten fotograferats från flera andra, kanske i tron om att det var en svensk ubåt med hänsyn till uppträdandet.

Den privata miniubåten kan troligtvis uteslutas då den framför allt kör i området runt Djurö, och dessutom är tornet mer runt och centralt placerad. Dessutom är den betydligt mindre.

Om jag tolkat Försvarsmaktens svar rätt är observationen klassad som en tre på den sexgradiga skalan, d.v.s. MÖJLIG UBÅT. ÖB har dessutom uttryckt att "det går inte att komma längre i analysen"

Med tanke på att (det vi vet) det enbart finns bilder från en rapportör så är det givetvis svårt att gå vidare efter bildanalysen. Bilden från operationen i oktober klassades dock högre, och enligt min personliga bedömning är den här bilden tydligare än den tidigare.

Utan att vara konspiratorisk så kan det dock finnas tvivel mot Kviman. Detta på grund av att han tidigare ifrågasatt huruvida Sverige medvetet släppte ut en ubåt under Hårsfjärden 1982. Sådana uttalanden är givetvis inte populära. Han tidigare chef Lars Hansson har gått ännu längre och hävdat att "sjöofficerare" döljer sanningen. Detta har olyckligtvis lett till ett misstroende mellan officerare från Kustartilleriet och Flottan. Ander Jallai har tidigare intervjuat Kviman i ämnet.

Huruvida detta är en faktor i nuvarande bedömning av observationsrapporten håller jag dock för osannolikt. I mina öron, när jag lyssnar på Kviman, bedömer åtminstone jag honom och hans bilder som mycket trovärdiga.

Reaktioner

DN publicerar i en annan artikel politikernas reationer.

Försvarsminister Peter Hultqvist:
Den här observationen indikerar både fräckhet och provokation. Jag ser allvarligt på alla typer av kränkningar i luften, på vattnet och under vattnet. Jag har begärt en redogörelse från Försvarsmakten när det gäller våra styrkor och svagheter när det gäller undervattenskränkningar. Den redovisningen kommer att ingå i arbetet med försvarspropositionen

Försvarsberedningens ordförande Allan Widman:
Det är ingen hemlighet att vi har förlorat förmågor som är helt avgörande. Det är framför allt luftburen bekämpning som ger mycket större möjlighet att snabbt komma på plats och kunna söka av stora områden utan att ge sig till känna för en ubåt

Försvarsutskottets Mikael Oskarsson:
Man blir alldeles kall när man läser DN:s artikel och ser bilderna. Det är tydligare bilder än de vi sett tidigare. Det är en häpnadsväckande fräckhet som den här ubåten visar, säger Mikael Oscarsson.


Läs även Ewa Stenbergs analys på DN. Hon ställer den retoriska frågan huruvida Försvarsmakten har råd att "fånga in den" läs kunna förhindra främmande undervattensverksamhet på svenskt inre vatten, när det redan saknas många miljarder kronor för att förverkliga försvarsplanerna.

En högst relevant fråga som ska ställas till politikerna!


Övrigt

Bedömning av indikationer enligt femgradig skala (efter 1993):
1. Ubåt
2. Sannolik ubåt
3. Möjlig ubåt
4. Tänkbar ubåt
5. Icke ubåt

Bedömning av indikationer enligt tidigare sexgradig skala:
1. Undervattensverksamhet
2. Sannolik undervattensverksamhet
3. Möjlig undervattensverksamhet
4. Undervattensverksamhet kan ej uteslutas
5. Undervattensverksamhet bedöms ej ha förekommit
6. Underlaget kan ej ligga till grund för bedömning


Se även ubåtsjägaren Göran Frisks tidigare uttalande (från i söndags, innan bilderna publicerades) om denna observation.

Lyssna även på SR Ekot 16.45 där Sven-Olof Kviman och Anders Grenstad intervjuas angående observationen.

För formens skulle ska tilläggas att alla bedömningar är mina egna och baseras uteslutande på vad som framkommit i media.

41 kommentarer:

 1. Är det ogörligt att passera Vaxholm motsols, dvs under Vaxholmsbron och Pålsundsbron? Känner inte till djupen i detalj men trafikeringen lär vara avsevärt mindre.

  /Fredrik

  SvaraRadera
 2. Är bara 6 meter djupt under Pålsundsbron enligt eniros sjökort.

  SvaraRadera
 3. Pålsundet verkar vara alldeles för grunt och ännu mer riskfyllt än de andra alternativen som Skipper redogjort för.
  Mitt under bron är djupet mellan 3-6 m i en trång passage. Dessutom ligger bron 1,7 m över vattenytan, så det blir nog tight för ubåt som vill "smyga"...

  SvaraRadera
 4. Jag får en känsla att såväl Skipper som politiker i allmänhet och försvarsministern i synnerhet... har alltför nära till förhastade slutsatser och viljan att uttala sig. Jag får en känsla att inblandade aktörer, media, delar av försvarsmakten, politiker mfl... uppträder precis på samma sätt som skedde tidigt åttiotal... innan skickligheten kom att öka.
  Allt som inte kan förklaras som naturligt förekommande fenomen... behöver inte nödvändigtvis vara främmande ubåt. Det ögat ser på bilden beskriver flera naturliga förklaringsmodeller.På bilden syns dessutom ytterligare ytenheter. Det finns t.ex. anledning att fundera kring på vilket sätt dessa andra ytenheter i omedelbara närheten... rapporterat eller inte rapporterat till försvarsmakten avseende den "Kvimanska säkra ubåten". De borde väl ha sett samma sak... men på ett betydligt kortare avstånd. Jag tror att gåtan skulle få en lösning om Försvarsmakten t.ex. sökte kontakt med dessa ytenheter som befann sig i området. Tro mig det går... med lite vilja och uppfinningsrikedom.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast Försvarsmakten har väl varit tydliga? Vad media och andra påstår eller tror kan väl inte Fm ta ansvar för. Och Fm pekade just på frånvaro av andra observationer m.m.

   Radera
  2. Nja....inte tillräckligt tydliga... enligt mitt sätt att se det. Enligt media har FM bedömt fotografiet/observationen som en möjlig främmande ubåt... dvs FM ger därmed intrycket att det är möjligt att det var en främmande ubåt Kviman såg och fotade. Tydlighet i detta fall... om FM nu överhuvudtaget ska kommentera enskilda observationer... hade varit att peka på orimligheterna och valt en lägre bedömning. Detta är vad jag tycker utifrån vad jag läser i media... bäst att tillägga. Men framförallt tycker jag att ledande politiker och andra högt "uppsatta" aktörer ska besinna sig och välja att uttala sig då de har mer torrt på fötterna... än ett foto på 1100 meters avstånd visande "något" mitt bland andra båtar. Därmed har jag sagt vad jag tycker om den "Kvimanska ubåten" och olika aktörers förhållande visavi denna.

   Radera
 5. Med tanke på obefintlig svensk förmåga, upptagen på annat håll, så är ju risktagningen minimal.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I motståndarens kalkyl är detta hög risk för bevakningsbåtar och sjunkbomber vid Oxdjupet. Dit hinner vi säkert före ubåten med gällande grundberedskap. Och skulle ubåten ha en operationsorder som medger utlösande av krigshandlingar, vår Natoansökan utan folkomröstning och en förlorad exportinkomst för råolja? Nej, tänk vittne/perception/förväntan och tänk slå mynt av ubåtsdramatik.

   Radera
 6. 1. Man besitter förmågan att navigera i dessa vatten.
  2. Man bedömer det som tämligen riskfritt, för upptäckt, även i övervattensläge.
  3. Vid upptäckt är det ändå ganska riskfritt! Någon kommer att i värsta fall titta på dej;-)
  4. Man har gjort detta många gånger förut.
  5. Man vill kanske till och med bli upptäckt, för övnings skull?
  O.S.V.

  Att sanningen inte kommit fram är väl ganska uppenbart för alla som deltagit i "ubåtsjakter" men vem som döljer den är nog inte förbehållet någon speciell vapengren. Revirskvättandet har stundtals överskuggat kränkningarnas värde och betydelse!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Det hänger väl ytterligare ett fotografi på inloppet till Stockholm på någon mäss någonstans. Ubåtskaptenen har blivit medlem i "Stockholmsklubben" eller något liknande;--)

  SvaraRadera
 7. Bara 6 meter vid pålsundet, bron är dessutom riktigt låg, knappat att man kommer under med en optimist, och det rör sig mycket fritidsbåtar i området. Och hur ska den komma förbi lillskär och storskär vid bullerholmen? På lillskär ser men för övrigt fortfarande intressanta försvarsrester från Vaxholmslinjen. Stenkistan mellan lillskär och bullerholmen är mycket effektiv, inte minst på att förstöra propellrar på fritidsbåtar.

  SvaraRadera
 8. Segelfria höjden är knappa två meter vid Pålsundsbron och ekolodet brukar säga mellan 4 och 5 meter, lite beroende på exakt var man passerar under. Håller med Pompe om att det inte är rimligt.

  SvaraRadera
 9. Ok. Då är det för grunt. Jag vet att Pålsundsbron är låg men funderade på om den, givet storleken på farkosten, var passerbar i ytläge med tanke på hur odolt den uppträdde senare. Min tanke i denna hypotes var inte att den skulle passera via Bullerholmen utan längsmed Vaxholms nordsida, under Vaxholmsbron och vidare i kanalen Vaxholm/Kullö. Anledningen att jag började fundera på det var att jag hört talas om ubåtsnät under pålsundsbron på 80-talet. Stämmer det var det förmodligen betydligt mindre farkoster man hade i åtanke. Tack för era svar!

  /Fredrik

  SvaraRadera
 10. Känslan är att DN tonar ner nyheten, inga nya artiklar sedan i morse. Expressen gömmer nyheten ganska långt ner på sidan och varken Aftonbladet eller SvD rapporterar ens. Tillsammans med ÖB:s ljumma reaktion och det fullständigt absurda att en främmande ubåt går upp i ytläge minst fem minuter, mitt på dagen en vecka efter ubåtshysterin, talar för att det här är någonting annat. Samtidigt finns ju vittnesmålet som känns så trovärdigt det kan vara. Skumt.

  Kommer den här artikeln i ett nytt ljus eller är det fortfarande en fyr? http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20105888.ab

  /Daniel

  SvaraRadera
 11. Man ska också komma ihåg att befälhavaren på den tänkta ubåten måste göra en _bedömning_ huruvida det är möjligt. Vore en ubåtsman så långt inne på "fientligt" territorium, skulle man kunna tänka sig att man riskminimerar, i vart fall kring "geografin".

  SvaraRadera
 12. Finns sensorteknik ?
  Cornucopia redovisar i sin blogg att det kan vara en Rysk ubåt: Projekt 1083.1 Paltus har en kärnreaktor på 10 - 15 MW.
  http://cornucopia.cornubot.se/
  Om så vore borde det var enkelt för Marinen att med sensorer kunna detektera vid alla tänkbara infartsleder. Frågan blir har man den sensortekniken?
  Att avlyssna med Hyrdofoner kan vara svårt om Marinen inte har ett avanserat system för bearbetning av rådata. En kärnreaktor borde vara så pass unik för rätt sensorer att det skulle åtminstonde ge anledning till att titta på en videobild och lyssna på sonar. Mot den bakgrunden kan jag undra om det finns tekniska sensor-system för kärnreaktorer?
  Verkar som allt kretsar kring sannolikhet, trovärdighet, bra/dålig bild osv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det som signaturmässigt skiljer en atomubåt från en konventionell är värmesignaturen. Konstruktionen med en kärnreaktor skapar ett stort behov av kylning och följaktligen spolar ubåten ut mängder med varmvatten. Sen är det nog vettigare att satsa på ett system som kan detektera alla former av undervattensfarkoster och inte bara atomdrivna modeller. 4,2 meter vatten motsvarar förövrigt ca 40 cm bly vad gäller avskärmning av gammastrålning och minskar strålningsintensiteten med en faktor om ca 10^9 så om du hoppades på att detektera radioaktivitet blir det nog tight.

   Radera
  2. Dags för att dra igång en "Ubåtsjaktsinsamling"? Jag tänker mig en modern version av pansarbåtsinsamlingen som det imorgon är 103 år sedan folkhögskolerektorn Manfred Björkquist drog igång. I det aktuella fallet skulle det specifika syftet vara att stärka den svenska ubåtsjaktsförmågan då statsmakten bevisligen inte löser ut uppgiften.

   Pansarbåtsinsamlingen drog år 1912 in drygt 15 miljoner kronor på några månader vilket motsvarar ca 700 miljoner kronor i dagens penningvärde enligt ekonomifakta. Då folkmänden 1912 endast var 5,6 miljoner mot dagens 9,7 miljoner (scb) och om vi förutsätter samma givmildhet per capita borde hela 9,7/5,6*700 = 1200 miljoner kr kunna samlas in tämligen omgående förutsatt samma engagemang i försvarsfrågan. Men det är väl kanske där det brister?

   Radera
  3. Kanske ett uppslag att spana på vid ubåtsjakt !
   Det är kanske en lösning att undersöka, om värmesignaturen är något som går att larma på. Tanken jag hade var att ge en unik signatur för kärndrivna ubåtar. Behovet finns även när ubåten ligger still, då borde en mängd vatten kring ubåten skilja sig i temperatur. Marinen kanske kan lokalisera med värmekamera.

   Nattvandrarstat -en -er. Samhälle där statens uppgifter maximeras i allt utom att garantera medborgarnas grundläggande trygg- och säkerhet. Försvar, rättsväsende och katastrofberedskap sköts ist av frivilliga. Se Sverige.

   Radera
 13. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och vad har det med någonting rörande ämnet att göra överhuvudtaget? Skräpa inte ner bloggen med ovidkommande dravel.

   Radera
 14. Om USA kunde erbjuda oss samma trevliga leveranstid på 5 stycken Seahawks helikoptrar som vi fick på Black Hawk helikoptrarna så bör dessa anskaffas i min mening.

  Det vore väl investerade pengar som skulle medföra att vi vid dessa situationer kan jaga ubåtar seriöst från 2016 och ej från 2020.

  Åsikter?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hade det inte varit bättre om 5 av de 15 Blackhawk helikoptrarna som levererats hade varit i Seahawk version? Det hade kostat ännu mindre men gett ännu snabbare effekt på ubåtsjaktförmågan.

   Radera
 15. Om jag hade kikare, men inte kamera, skulle jag rita av vad jag såg.
  Bilderna ser ut som ubåt om man får reda på att de föreställer en ubåt. Skulle man fråga mig vad det föreställer skulle jag svara "sopbåt" om den gick rakt åt vänster i bild. Men det tror jag inte den gör: Titta på fartyget längre bort och vad man ser på sidorna av det... svallvågor, eller hur? Nästan samma proportioner på babords och styrbords sidor.

  SvaraRadera
 16. Har Försvarsmakten helt kunnat avfärda den privata ubåten?
  Jag har inte sett några uppgifter om att så har skett.

  SvaraRadera
 17. Det ligger en miniubåt på kummelnäsvarv sedan flera år. Antar att man har pratat med varvet........

  SvaraRadera
 18. Det är en sak som förvånar mig med den här historien och det är bristen på observationer. Vittnet SOK påstår sig ha sett en ubåt i övervattensläge under ca 5 min. Bör då inte fler personer gjort liknande observationer om nu allt utspelade sig mitt på ljusa dagen? En annan sak som man undrar över är varför varken DN, f-bloggar eller försvarsmakten efterlyser fler iakttagelser i det här specifika fallet? Det bör väl gå att rekonstruera händelseförloppet som vittnet beskriver och på så vis undersöka hur pass sannolikt det är att ingen märker någonting? Det här känns förvirrande och konstigt. Fast det är väl kanske så det ska vara? :|

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som privatperson med mycket litet kunskaper om försvarsfrågor (men stort intresse) är jag inte förvånad över bristen på rapporterade iakttagelser. Jag tror att de flesta resonerar som jag själv skulle göra: ser jag mitt på ljusa dagen en ubåt i övervattensläge (och dessutom alldeles utanför Stockholm) så utgår jag antagligen från att den är svensk, och då finns det ju ingen anledning att rapportera iakttagelsen. Och även om man sedan läser om saken i tidningar, så förstår man kanske inte att man bör rapportera vad man sett.

   Radera
  2. Har man sett en ubåt så kommer man väl ihåg det? Därför kan man tycka att försvarsmakten/DN bör vara intresserade av folks eventuella iakttagelser i området. Man ska inte krångla till det i onödan. Stämmer vittnets uppgifter så har vi nog inte fått reda på hela sanningen.

   Sen har jag lite svårt att se vad det är för motiv som uppväger ett så stort risktagande? Oavsett hur det såg ut med flottans resurser vid det givna tillfället så kan väl inte en främmande ubåt veta vad som döljer sig under ytan?

   Radera
  3. Ja, allt är egendomligt. Förklaringen är tidigare motsättningar mellan vittnet och sjöofficerare vilket framgår av Jallais intervju (ovan). Saken har utretts av en amiral under 8 veckor utan att kunna bevisa ubåt. Under tiden har vittnet avvaktat. Det negativa beskedet blev för mycket. DN och andra går i fällan. Begreppet "trovärdigt vittne" har fått en ny betydelse för svenska folket. Jag tror till och med att "ubåten" är identifierad som mindre bogserbåt. Hoppas Försvarsutskottet har vett att ställa rätt frågor.

   Radera
 19. Ang känd och icke känd fakta (och vår pågående försvarsdebatt)

  Nu sitter FM och marinens personal på den korrekta informationen (som inte offentliggjorts, varför det just på denna blogg blir extra "intressant" att föra spekulationer. Antingen är den en U-båt som observerats - eller så är det inte en Ubåt, det finns inga mellanlägen på en skala, tex trolig U-båt, i verkligheten, där kan det endera ha befunnit sig eller inte befunnit sig en U-båt kl 15:30 som tog en svängom i våra inre farvatten. Teoretiskt kan det ha varit ett statsfartyg, dvs en militär farkost, eller så var det ett civilt fartyg med turister från Öst, med ett stort intresse och förmåga att färdas på och under ytan.

  Detta ger sig väl vad tiden lider, med anledning av den nya försvarsinformationspolicy som den nya regeringen givet, och är det något som är viktigt för en demokrati, om den nu ska vara värd att försvara, så är det att väljarna/medborgarna ges information vart 4 år inför valen (och statsbudgen) och det är ju symptomatiskt att debatten kommer upp efter valet, så detta ska bli intressant, termen budgetubåt kommer i ny dager, eftersom budgeten till syvern och sist ska spegla samlad samhällsnytta parallellt med partinytta, dvs maximera valresultatet för en hypotetisk regering. Kanske har analytikerna glömt vad som bland annat fick S att förlora valet 1991 och att det var fastighetsskatten, försvarsbesluten med den "populäre Leni) och taktikdansen kring mp som avgjorde valet 2006. Mest intressant är att det är tyst på DN, och det betyder sannolikt att frågan är känslig, men inte nödvändigtvis att rapporterad fakta skulle vara trolleri. S.W

  SvaraRadera
 20. Jahapp, då har det ofrånkomliga inträffat.

  Den observation av främmande undervattensverksamhet i farleden in mot Stockholm, utanför den gamla oljelagringsanläggningen på Stora Höggarn, som den pensionerade överstelöjtnanten och hedersmannen Sven-Olof Kviman den 31 oktober dokumenterat och rapporterat har klassificerats som möjlig ubåt. MÖJLIG UBÅT - helt intetsägande.

  I media har vi kunnat ta del av hur diverse talespersoner uttryckt sig i insinuant förklenande och närmast misskrediterande ordalag i syfte att undergräva såväl det substantiella i observationen som rapportörens trovärdighet. Detta bedrägliga och förutsägbara förfaringssätt benämns internt myndigheten ”DAMAGE CONTROL” och uppfyller själen hos alla de informatörer som svärmar i försvarshögkvarterets oändliga korridorer.

  Möjlig ubåt, är i detta fall en politisk klassificering. Det är helt enkelt inte politiskt gångbart att försvaret vidkänner en sådan oförmåga, avseende den av internationell rätt statuerade skyldigheten för suveräna stater att hävda den territoriella integriteten, att ryska ubåts- och sabotageförband helt obehindrat medges i högervarv segla Lidingön runt.

  I egenskap av primus motor för Försvarsmaktens ominriktning i enlighet med den famösa ”långtbortistandoktrinen” med den dysfunktionella ”Insatsorganisation 2014” som målsättning samt ytterst ansvarig för de illa beredda inriktnings- och avvägningsbeslut vars konsekvenser nu står klara för alla, är den geostrategiska verklighen som den nu ter sig självfallet svår för överbefälhavaren att bära.
  Sannolikt förhåller det sig likaledes beträffande ställföreträdande insatschefen, som i sin tidigare befattning som marinchef stillatigande åsett hur sjöstridskrafterna i allmänhet och ubåtsjaktförmågan i synnerhet målmedvetet och metodiskt nedmonterats till förmån för anskaffning av diverse IT-system samt ökenkamouflerade pansarterrängbilar och fältuniformer. Det utgör dock ingen ursäkt.

  Hade det inte varit för kompetenta, grävande och ickekorrupta journalister som Ewa Stenberg och Mikael Holmström - som med oförvitlig integritet fortsätter publicera pinsamt hemliga uppgifter - hade allmänheten inte fått veta något alls om den fortsatta främmande undervattensverksamheten på svenskt territorium.

  Och våra omnipotenta parlamentariker, de står lika handfallna som någonsin…

  SvaraRadera
 21. Fakta som går att läsa i tidningarna med DN som huvudkälla och en informatör, som fkan heta "djupgapet" som indirekt källa, och som snurrat ut historien sanktionerat eller sanktionerat, det vet vi inte än. I vart fall har ju observatören hållit tyst, vilket talar ett språk om att historien är känslig, i synnerhet för en regering som har med mp i båten. Jösses, bara att glädja sig åt budgetsamordningen mellan det röda och det gröna laget. Alrig har väl utrikespolitikens och inrikespolitikens primat varit mer tydliga, och frågan är, vem styr vem, i tider där vår handlingsfrihet är avlövad, just pga mp, som lär få nya problem.

  Fakta
  0. Observatören behöver ingen ytterligare presentation som faktisk ubåtsdemolisatör
  1. Den misstänkta ubåten observeratades i dagsljus kl 15.30 31 oktober
  2. Platsen för observationen var Karlsudd vid Långholmsfjärden nordöstra hörnet Askrikefjärden

  3. U-båten observerades omkring Stora Höggarn mellan Lidingö och Nacka
  4. Ubåten avlägsnade sig från observatiosplatsen under observationsperioden.
  5. Farkosten girar runt en udde och går i övervattensläge åt öster
  6. Avståndet till ubåten vid observation var 800–900 meter vid observation
  7. Avståndet till farkosten för bilden som publicerats (offentligt) är 1100 meter
  8. Farkosten observeras i ytläge med hela tornet uppe under ca 3 minuter
  (eller den tid det tar att färdas ca 400 meter i 5 knop)

  9. Farkosten gör fart genom vattnet vilket lägger ytterligare en dimension till det hela.
  10. U-båtens torn var svart och placerat rätt långt fram på skrovet.
  11. Svenska ubåtar är större och har högre torn
  12. den observerade farkosten saknade den märkning svenska ubåtar har på tornet
  13. Observatören beskriver det som en halvstor u-båt mellan 30 och 45 m

  14. Det är svårt att avfärda (de offentliga bilderna) som något annat än en ubåt i ytläge
  Den är ännu svårare att avfärda observatören och observationen (med kikare) som otillförlitlig.
  15. Bilden från operationen i oktober klassades högre, enligt NW bedömning är den aktuella bilden tydligare
  än den tidigare.
  16. En liknande observation gjordes samma morgon nära Stavsnäs vid Kanholmsfjärden
  17. Det är möjligt att förflytta sig från Stavsnäs i 5,5 kn för att 15.30 befinner sig vid observationsplatsen
  (det går därmed att räkna ut när observatationen vid Stavsnås gjordes, såvitt det var samma farkost)

  18. Platsen ligger i anslutning till en mycket trafikerad farled (där alla finlandsfärjor går)
  19. Bottendjupet i farleden är mellan 25-55 meter och i huvuddelen är djupet runt 40 meter.
  20. För att ta sig till och från platsen innebär att man måste passera en av fyra kritiska passager

  I) Baggenstäket (avfärdas som för grunt och för trångt)
  II) Kodjupet via Vaxholm där bottendjupet är 5,1 och 4,8 meter.
  III) Pålsundet under Pålsundsbron (2 m) med djup ca 5 m
  IV) Oxdjupet - farled där alla stora fartyg går till och från Stockholm med ett djup på 17 m.

  Endera är publicerad information sann eller inte, och eftersom observatören heter Kviman går det att räkna ut att FM och regeringen anser att det inte varit en sannolik U-båt, utan en riktig U-båt. Att det är för djälvligt kan man tycka, eller inte. Det går att uttrycka, som medborgare, att det är för djävligt att förutsättningar skapats för detta, av regeringen med Persson med mp i knät, och av regeringen Reinfledt, först utan och sedan med MP i knät, där den senare regeringen dessutom spelat säkerhetspolitisk hasard. Det går att tänka att främmande makt ser det som sitt absoluta ansvar och intresse att förhindra ett försämrat säkerhetspolitiskt situation ur deras synvinkel, och detta innebär sannolikt intresse av att Sverige har ett försvar och förblir alliansfria. Det fördjävliga är våra politikers inställning och lättsamhet, och några pengar blir det inte - de har man slängt i sjön och intecknat för "viktigare" ändamål, minst 10 år framåt. S.W

  SvaraRadera
 22. Jag har alltid inbillat mig att de problem som Sverige har i och med sin långa kuststräcka i alla fall kompenseras lite av att huvudstaden ligger så väl inbäddad. Som uppvuxen i aktuellt område (alltid sett saxarfjärden som den mest sannolika platsen att krocka med en ubåt) har jag sedan länge dragit slutsatsen att främmande makts ubåt omöjligen skulle kunna ta sig oupptäckt (av FM) in till centrala Stockholm. Detta med tanke på det som skipper nämner ovan om Oxdjupet som den enda mer el mindre realistiska infartsleden. Min slutsats byggde dock på premissen att FM hade möjlighet att med sensorer täcka ett så begränsat område som oxdjupet. Om det inte är möjligt börjar jag nästan ifrågasätta det meningsfulla i att ha en marin överhuvudtaget. Att leta efter en ubåt måste vara som att leta efter en nål i en höstack men när enda vägen in (realistiskt) är oxdjupet så torde i jämförelse ubåten snarare en kamel som ska igenom ett nålsöga.

  SvaraRadera
 23. Men jag måste få fråga eftersom det överallt förekommer uppgifter om bilder, vad är det för bild som ligger upplagd i inledningen av artikeln. Inte kan det väl vara den som det pratas om. Varför ligger den där och varför i så fall ingen förklarande bildtext. I vart fall tycker jag inte att det ser ut som en svensk!
  Förklaring tack!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför den ligger där och varför ingen förklarande bildtext... ja det vet inte jag (det får väl Skipper utveckla), men jag vet att bilden visar projekt 865 med Natobeteckningen "LOSOS". Det är bara att googla så finner du massor av bilder och textmaterial. Miniubåt tillverkad i Sovjet under 1980-talet.

   Radera
 24. Fördelen med Oxdjupet ur inträngningssynpunkt är just den stora trafikmängden som genererar bla buller och även möjligheten att "skugga" en Finlandsfärja just vid inträngning och på det sättet försvåra upptäckt via olika sensorer. Det finns även gott om plats att ligga och vänta på båda sidor av sundet och man kan även utnyttja strömförhållanden för att ta sig igenom utan påslagen motor.

  Angående Kviman ska man man tänka på att han har bott och jobbat i skärgården väldigt länge och från den synpunkten ska man värdera hans vittnesmål.

  SvaraRadera
 25. Observationer och sannolikhetslära

  - inkl inrikespolitisk träta om försvar, politisk hållning ska förväxlas med psyops
  - debatt om försvar, inkl kränkningar utgör säkerhetspolitik, och är därmed även föremål för
  påverkan/inverkan av andra staters intressen, och här får man väl inse att en underrättelseoperation från
  främmande makt inte direkt är psyop. Utan en operation, som kan han militär eller politiskt syfte, eller
  bäggedera.
  - Av detta följer att all offentlig debatt som sedan tutar igång, aldrig med säkerhet kan sägas vara det enda
  eller det andra.

  Så om en Ubåt är påhittad, och debatteras, är det en psy.op

  om det är en verklig ubåt som inte debatteras, dvs är hemlig, så är det en mörkläggning

  är det en verklig u-båt som debatteras så är konkret försvarspolitik

  Huruvida Sverige har eller inte har intresse/ansvar att hävda sitt territorium till en viss kostnad.
  Och om det är e trolig eller möjlig U-båt, offentligt/publikt, så är det så klart ett hopplöst fall,
  och får sägas, vara en akademisk diskussion för alla som inte sitter på korten, och det gör
  egentligen bara de som troligen framfört u-båten respepektive de som upptäckt u-båten och är försvarsanställda, vilka har sekretess, kvarstår gör de som inte arbetar med u-båtsspaning
  ch som observerat undervattensfarkoster, vilka kan delas in i en enkel matris:

  Sanningssägare Lögnare
  1 Säker obs OCH rapporterat

  2 Säker obs OCH icke rapporterat

  3 tveksam obs OCH rapporterat

  4 tveksam obs OCH icke rapporterat

  5 icke observerat OCH rapporterat

  6 icke observerat OCH icke rapporterat

  S.W

  SvaraRadera
 26. Under 1 kan vi tänka oss Kviman som sanningssägare, men inte som lögnare
  Däremot, en lögnare som defacto sett en U-båt på riktigt, och rapporterar,
  men ljuger om sina observationer, har mycket att förlora och lite att vinna. Inte så sannolikt.

  Under 2 kan vi tänka oss en underrättelseagent eller spion, eller en ambassadör
  eller möjligen någon som inte tycker om marinen eller utgiftsområde nr 6,
  detta är ingen lögnare, utan en person med annan lojalitet.

  En lögnare som faktiskt sett en U-båt på riktigt, och inte rapporterar, och ljuger om sina observationer, tex bland vänner, är inte så sannolikt

  3an är svårast. Få observatörer till fenomen man inte är säker på, och som är sanningssägare rapporterar detta till polis eller militär, det finns en grundläggande inställning av att inte besvära alternativt hamna i ett klister, alternativt ta upp sin tid.

  Sanningssägare som sett något som de är tveksamma till, drar sig för att rapportera, eftersom man inte vill besvära med saker man inte är säker på. Observerar man något på havet, som man inte vet vad det är, så gör man gärna om det till en synvilla. I vart fall om man är amatör. I vissa fall ser man verkligen en Ubåt, men kan sas inte tro att det är en U-båt, eftersom det är osannolikt, och varför saken trollas bort eller antas vara något annat, tex en Svensk U-båt eller en turistattraktion.

  3or som är lögnare, typ Munchhaussen, finns det några stycken, men deras observationer brukar inte vara så trovärdiga.

  4a se 3
  dvs här finns merparten av alla som alla efterlyser som kan ha sett något. 4or som är lögnare är ointressanta.

  5an är intressant, Om Kviman är en lögnare, har han bidat sin tid, och plötsligt hittat på att han sett en u-båt lurat i sin fru samma sak, och sedan lyckats fotografera något u-båtslikt. En sanningssägare som icke observerat något och rapporterat till Fm om detta, brukar klassas som en idiot- ja ha hr Kviman, då har du inte sett något idag heller, återkom gärna i morgon med nästa observation….

  Under 6 återfinns alla vanliga dödliga, lögnare som sanningssägare, som inte bor nära vatten med undervattensverksamhet eller inte har skarpa ögon och vana att blicka ut över vattnet för att spana.
  Det är få människor som faktiskt ser ubåtar och är så säkra att de rapporterar, de flesta av oss, som tom ser något på havet vid ett tillfälle, som sedan är borta, ser av rationella skäl till att bagatellisera det, och ödslar inte tid, hur många rapporterar fortkörare, eller snattare eller ställer upp och vittnar vid ett bankrån. Är man inte absolut säker, drar man sig för att prata om u-båtar, eftersom någon kan tro att man har tomtar på loftet eller fiskar i grumliga vatten, eller är vapenlobbyist eller vill sätta dit illojala flottiser. S.W

  SvaraRadera
 27. Det mest sannolika är (Ockhams rakkniv) att Kviman som bor vid vatten, och har möjlighet/tillfälle, förmåga/kunskap OCH faktiskt motiv att rapportera, faktiskt rapporterar, det är mest sannolikt att en exptert på dubbelfjädrad kvitterhök som ser en sådan, faktiskt rapporterar, medan en person som är ointresserad av fåglar, och ser en unik fågel, faktiskt inte bryr sig. Naturligtvis kan Fm avgöra om Kviman är trovärdig, sannolikheten att han skulle hitta på är noll, och sannolkheten att ha fantiserar/är gaggig är också nära noll. Frågan är alltså om Kviman sett något annat än vad han tror, och lyckats fotogafera detta, ocn sedan knipit käft och rapporterat, och frågan är varför ingen annan sett något, den frågan är hypotetisk, solen stod lågt, och från observationen kan bara göras från norra landsidan, med mycket få boende, och övriga fartyg har rimligtvis farkosten haft koll på?
  Den spännande spionfrågan är varför farkosten, om det var en verklig ubåt som är observerad, åkt i övervattensläge och inte försökt göra sig observerbar hos fler, och det kanske den har utan att ha lyckats, eller så finns det fler observationer, som inte offentliggjorts. De som behöver veta, vet så klart, och det är nog ingen slump att KA och våra helikoptrar är avvecklade, det kostar för mycket som Alliansfri och är för hög risk, så det är bättre att blunda, kan det vara så illa? S.W

  SvaraRadera
 28. En föredömlig bild på en ”förmodad” undervattensfarkost drygt 30 meter som stämmer in på officiella uppgifter om Kvimans observation av ett sannolikt statsfartyg i ytläge från främmande makter inkl ett lågt grundgående torn i farkostens framkant. Ska allmänheten kunna observera u-båtar och tro på sina observationer, är det inte illa om man vet hur en u-båt ser ut. De visas inte var dag på TV i sitt rätta element, utan förevisas mest vid kaj, så man skulle göra en ”statisk undersökning” – Hur många människor födda respektive decennium, har sett ubåtar under färd, med hela eller delar av tornet ovan vattenytan, det kanske inte är jättemånga, som inte är yrkesofficerare eller gjort värnplikten i marinen under 60, 70 och 80-talet? S.W

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna