1 mars 2015

Förmågeökningen som uteblev?

Senaste veckan har en hel del intressanta dokument i Försvarsmakten fastställts och distribuerats. Försvarsmaktens årsredovisning för 2014, verksamhetsstyrningen för 2015 och budgetunderlaget för 2016. I dessa dokument kan en hel del intressanta saker utläsas för den som orkar plöja igenom flera hundra sidor myndighetstext.


Årsredovisningen för 2014

Till att börja med så kan vi titta på årsredovisningen som innehåller en hel del intressant. Försvarsmakten konstaterar att uppbyggnad av insatsorganisationen, vilket inkluderar övningar, personalförsörjning lider av begränsningar. Framför allt när det kommer till materiel. ÖB har också fastställt att verksamheten lider av begränsningar ”särskilt vid högre konfliktnivåer”. Han säger också att försvaret haft uthållighetsproblem vid långvariga påfrestningar. Det här är givetvis extremt allvarligt, och det är ett mysterium att detta kan tillåtas fortgå när omvärldsutvecklingen blir mer och mer oroväckande för varje dag som går.

Jag har tidigare analyserat gångtidsuttag på fordon och fartyg från 2001 och framåt baserat på alla tidigare årsredovisnigar. Wiseman har tidigare gjort motsvarande för flygstridskrafterna. Nu kan vi lägga till ytterligare ett år till den grafen. Som vi kan se så har gångtidsuttaget för Marinens vapenbärande system (korvetter och ubåtar) ökat med totalt ca 1000 timmar sedan förra året. Vi når således återigen över 10.000 timmar. Det här är ett trendbrott som är mycket bra. Räknar man bort 2006 och 2009 som då drogs upp av insatserna ML i Libanon och ME i Adenviken, så har vi inte haft 10.000 gångtimmar sedan tiden runt FB-04.


Men om man fördjupar sig lite i den genomförda verksamheten under 2014 så kan man konstatera att ökningen beror på två faktorer. Det ena är den utökade verksamhet som genomfördes under sommaren och hösten. Den genomfördes med hjälp av ett tillskott från regeringen omfattande 100 miljoner kronor med anledning av det försämrade omvärldsläget. Inom ramen för detta så genomfördes även en eskort av förband till Gotland. Detta innebar ett utökat gångtidsuttag på fartygen.

En annan faktor som har påverkat ovanstående graf är givetvis Operation Örnen i oktober förra året då främmande undervattensverksamhet pågick långt inne i Stockholms skärgård. Genom ett enkelt överslag kan jag konstatera att dessa två uppkomna verksamheter under året är det som har inneburit att gångtidsuttaget har ökat. Utan det extra tillskottet om 100 miljoner och uppkommen ubåtsjakt så hade gångtidsuttaget (baserat på ursprunglig budget) med stor sannolikhet legat på samma nivå som under 2013.

Skogsbranden i Västmanland som jag skrev mycket om när den pågick kostade Försvarsmakten 30 miljoner kronor.

Det finns väldigt mycket mer att skriva om årsredovisningen, men jag stoppar där och hänvisar i stället till GP ledarblogg och Csaba Bene Perlenberg som gjort en riktigt läsvärd sammanställning. Läs den här!


Verksamhetsmedel 2015

I Försvarsmaktens styrning till de enskilda förbanden som nyligen fastställts så kan man också utläsa en hel del intressant när det kommer till ekonomin för innevarande år. 

Förra året skrev jag ett mycket uppmärksammat inlägg med titeln när sanningen kryper fram. Här sköt jag hål på dåvarande alliansregeringens ständiga påståenden om att regeringen stärkte försvarsförmågan trots att de anställda i Försvarsmakten upplevde en helt annan verklighet. Jag räknade då ut att rörliga disponibla medel för förbandsverksamheten till skillnad från Moderaternas prat om ökningar istället hade minskat med 144 miljoner.

I år har jag gjort motsvarande jämförelse, och jag har för enkelhetens skull använt 2013 som referensår. De summor som är redovisade är alltså förbandens rörliga andel av anslaget. D.v.s. pengar avsedda för övningar (övnings- och sjödygnsersätning, drivmedel och ammunition). Förbanden har ytterligare en pott med pengar som är bundna i fasta lönekostnader, lokal- och anläggningshyror. Den delen är lika stor oavsett om personalen sparkar kottar hela dagarna, d.v.s. ej förmågerelaterad, ej påverkbar och därför ointressant att jämföra.

Med anledning av det kraftfullt försämrade omvärldsäget, som accelererade i början av förra året när Ryssland tog Krim, så hade man kunnat förvänta sig att ökningen åtminstone till del speglade utvecklingen. Men icke.


OBS! Tabellen avhandlar endast insatsförband. Underlag för I 19 saknas och kommer att kompletteras senare.

Enligt ovanstående tabell så kan vi konstatera att det har skett en ökning jämfört med 2014, men ökningen jämfört med 2013 är enbart 58 miljoner kronor. Då kan man fråga sig hur försvarsförmågan vid insatsförbanden ska kunna öka i paritet med omvärldsutvecklingen om anslagsnivån ligger på i stort sett samma som under 2013? Det är för mig helt obegripligt!

Vi kan också konstatera att vissa förband har erhållit en lägre summa för verksamheten jämfört med 2013. P 4 i Skövde sticker ut mest då man erhåller hela 93 miljoner mindre än 2013. Men även F 17, Hkpflj och LSS uppvisar röda siffror, dvs en minskning jämfört med 2013. Det här speglar den politiska oförmågan att se på omvärldsutvecklingen med klarsynthet och gå från ord till handling.

Vad som ovanstående tabell också pekar på är hur förhållandevis liten del av det totala försvarsanslaget som går till verksamhet vid insatsförbanden, dvs det som ger ökning av försvarsförmåga. Det handlar endast ca 6 miljarder av det totala försvarsanslaget som omfattar ca 41 miljarder, vilket ger 15%. Det är också därför som reduceringar under innevarande år, något som tidigare var mer regel än undantag, ger så oerhört stora negativa effekter på verksamheten eftersom det enbart är dessa utgiftsposter som går att reducera. Allt annat är redan bundet i fasta löner, internationella insatser, lokalhyror, materielunderhåll och materielbeställningar.

När det kommer till budgetunderlaget för 2016 så återkommer jag till detta i ett kommande inlägg. Men till dess så rekommenderar jag att ni läser Wiseman som redan skrivit mycket klokt i ämnet. Åderlåtningen av operativ förmåga fortsätter med oförminskad kraft.

För övrigt så är 58 miljoners ökning på insatsförbandens verksamhet givet ett försvarsanslag som omfattar ca 41 miljarder en satsning som motsvarar 0,14%.... Men å andra sidan så saknas ett insatsförband 1 19 i redovisningen. Det är kanske där miljardsatsningen har hamnat?


  

9 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 2. Hm.. är detta ett mått på den "operativa förmågan"?

  "Kaptenerna på M/S Silverpilen hänvisade till ett muntligt avtal med Försvarsmakten och styrde i 40 års tid ofta sin passagerarfärja rakt igenom ett skyddsobjekt i Stockholms skärgård."

  "Men Försvarsmakten vill inte kännas vid någon överenskommelse och nu åtalas två av kaptenerna misstänkta för brott mot skyddslagen, skriver DN."

  Efter 40 år och mer än 25000 överträdelser reagerar FM:-)

  Hur länge dröjer det innan annan illegal verksamhet beivras?
  Vad skulle det kosta?

  SUCK!

  F.d. Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 3. Är siffrorna inflationsjusterade? I annat fall borde väl en ökning på 58 miljoner innebära att anslaget i praktiken minskat?

  SvaraRadera
 4. Teaterdirektören.

  Nu blir jag lite förvånad. Har åkt med Silverpilen själv åtskilliga gånger. Kan inte minnas att Vaxholmsbolaget som trafikerar samma tur (delar tidtabell 21 med Silverpilen) tar annorlunda väg. Så det bör ju betyda att kammaråklagaren i fallet bör kunna hitta ytterligare åtskilliga tusentals överträdelser!

  Men vad f-n vill FM vinna med det här? Att rätt ska vara rätt till varje pris (och priset här är enormt)? Bättre fånga en sjökapten än en ubåtskapten? (I varje fall enklare!)
  Man kommer ju bara att väcka avsky och löje bland de skärgårdsbor som man borde till varje pris vilja ha på sin sida? För att man möjligen felaktigt gått på fel sida om en boj till en avmagnetiseringsstation som inte används av någon annan än de tusentals skarvar som befolkar de två små skären (och möjligen används som ett bättre orienteringsmärke för skum undervattensverksamhet, fast dessa företag kanske respekterar bojarna, vad vet väl jag?)

  Som sagt: SUCK!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sjökaptenerna har fått flera varningar senaste året som dem struntat i. Helt rätt att dem nu blir åtalade efter att ha struntat i Försvarsmaktens anvisningar.

   Radera
  2. Möjligt FM/åklagare får rätt formellt. Vilken fjäder i hatten det då blir! Fångar man in vaxholmsbolaget också blir det en femetta som hörs ända till Kaliningrad

   Radera
  3. Puhst...
   De har kört där i 40 år... Det är inget problem när stationen inte används, vilket gäller för det mesta.

   Tyvärr är detta ytterligare ett tragiskt exempel på hur Amfibiekåren gör sig till ovänner med alla i sin omgivning efter flytten till Berga.
   Jag förstår att man helst ville vara kvar på Vaxholm men det är ändå ingen ursäkt för att göra sig omöjliga gentemot allt och alla.
   Tragiskt, lägg ned!

   Radera
 5. Bra skrivet men var är I19 i tabellen?

  SvaraRadera
 6. Varför redovisas inte FMTM? Förbandet är ett ständigt insatt insatsförband med ansvar för den nationella sensorkedjan tillsammans med samtlig teknisk infrastruktur (FTN m.m.). Efter årsskiftet slås dessutom förbandet ihop med nuvarande SFE och OpLedTekbat och detta renderar då i drygt 1400 PRIO-rader. Detta borde väl ge något utslag i myndighetsfinanserna?!? Bra blogg!

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna