15 mars 2015

Fortsatt underfinansiering, ubåtsjakt och Gotland

En av Försvarsmaktens BevB 80 som FM vill avveckla, men som regeringen nu vill rädda för att öka ubåtsjaktförmågan.


Sveriges försvar har aldrig tidigare varit så litet som det är idag. Försvarsförmåga är dessutom alltid relativ, och relativt vår dimensionerande motståndare så är vi nu nere på en absolut bottennivå avseende försvarsförmåga. Jag kan även konstatera att i stort sett samtliga politiska partier, efter Rysslands pågående härjningar i Europa, ställt stora krav på ökad försvarsförmåga.  Nuvarande regeringspartiet Socialdemokraterna likaså. När DN häromdagen kunde avslöja att tillskottet endast blir 6,2 miljarder under en femårsperiod varav 4,2 miljarder är nya friska disponibla medel så tar man sig för pannan. Det här är en smärre katastrof som tyvärr ånyo visar på den politisk oviljan att betala för ett trovärdigt försvar.

Jag konstaterar att regeringen och Försvarsmakten står mycket långt ifrån varandra när det kommer till finansieringen. Man har enbart löst ca 20% av det som Försvarsmakten har begärt. Det är ett  framställt behov som redan från början är lågt satt i förhållande till de verkliga behoven. Försvarsmakten har begärt 4 mdr/år eller 16 miljarder under perioden 2016-2019. Regeringens bud uppgår endast till 6,2 mdr varav 2 miljarder är en omfördelning från internationella insatser till nationell verksamhet samt täckning för ökade hyror och arbetsgivaravgifter. Således blir det endast +4,2 miljarder i nya friska pengar under de kommande fem åren.


Regeringens bud innebär i snitt ett årligt tillskott om 840 miljoner. Utfallet blir således endast 20% av den lägstanivå som Försvarsmakten begärt!


Vi har således här ett dubbelfel. För det första finns det ett enormt glapp mellan de verkliga försvarsbehoven och den försvarspolitiska ambitionen utifrån försvarsberedningens förslag. Dessutom så finns det även ett glapp mellan den försvarspolitisk ambitionen och politisk betalningsvilja när det väl kommer till kritan.


Andra prioriteringar


Regeringen har i två avseenden dessutom gjort helt andra prioriteringar än Försvarsmakten. Det rör primärt frågan om Gotland, men även ubåtsjaktförmågan. Man går helt enkelt mot ÖB:s bästa råd genom att prioritera annorlunda. Om man ska dra det hela till sin spets så har regeringen i praktiken underkänt delar av Försvarsmaktens underlag och rekommendationer.

En anledning till detta kan vara att den "basplatta" i fem steg som Försvarsmakten har begärt finansiering för INTE tillför någon ny eller utökad förmåga. Den fyller enbart (till del) de befintliga luckorna i det militära försvaret. Försvarsmakten har valt att prioritera finansieringen för det som allmänheten redan förutsätter fungerar, d.v.s. det som beställdes av riksdagen 2009.

Regeringens nya bud tillför till del utökad förmåga, primärt inom området ubåtsjakt vilket är glädjande. Men det sker på bekostnad av att andra problemområden förblir olösta och i det stora hela så innebär detta i praktiken att försvarsförmågan kommer att fortsätta att reduceras, inte ökas.


Ubåtsjaktförmåga


Att stärka ubåtsskydd- och ubåtsjaktförmågan är helt nödvändigt. Vi har haft en konstaterad kränkning av minst en, kanske flera ubåtar så sent som i oktober förra året. Ett sådant offensivt och provokativt uppträdande har vi inte sett sen kalla kriget. Jag är mycket förvånad över att Försvarsmakten inte redan tidigare har prioriterat om vissa resurser för att stärka ubåtsjaktförmågan. En förmåga som till stor del är helt nedmonterad efter de katastrofala försvarsbesluten 2000 och 2004, något som myndigheten själva konstaterat i ett antal tidigare rapporter till regeringen. Bland annat i de öppna budgetunderlagen.

Försvarsmakten har nyligen sagt att en högre prioritering av ubåtsjaktförmågan inom nuvarande ekonomisk ram, skulle leda till lägre operativ effekt och försämrad förmåga att möta ett väpnat angrepp. Här anser jag att man är från Försvarsmaktens sida har intagit ett mycket farligt förhållningssätt. Att skydda territoriet mot kränkningar - även under vattnet - är en del av förmågan till att kunna möta ett väpnat angrepp. Nu har man i praktiken skalat bort detta faktum.

men oavsett det, så måste grunden ändå vara att vi inte kan acceptera att annan makt kränker vårt territorium utan att vi gör något åt det. Vi bör dessutom överväga hur vi kommunicerar. Att använda begreppet "underättelseoperation"anser jag är fel. En kränkande ubåt måste jagas med alla till buds stående medel, även om det finns brister i förmågan. Således anser åtminstone jag att vi bör bedriva "ubåtsjaktoperationer" varje gång vi får indikationer på främmande undervattensverksamhet. Den skillnaden sänder nämligen viktiga signaler till den kränkande nationen.

Men för att återgå till det faktum att inga konkreta, åtminstone inga kända åtgärder, har vidtagits för att redan nu öka ubåtsjaktförmågan så kan man dra en intressant parallell här. Om vi leker med tanken att utländska stridsflygplan hade kränkt svenskt luftrum och flugit runt över centrala Stockholm så hade det direkt ställts oerhörda krav på snabba åtgärder för att med alla till buds stående medel förhindra detta. De flesta minns ”Ryska Påsken” när Ryssland enligt uppgift övade anfall mot Sverige, och vi inte kunde skicka upp våra egna flygplan. Då blev det en omfattande storm i media, och då handlade det inte ens om någon kränkning, utan övning i internationellt luftrum. Nu har vi konstaterat att vi har en främmande makt som opererar långt INNE på svenskt territorium. Ända inne i Stockholms stad enligt minst två oberoende observationer. Detta utan att några större åtgärder har skett. Jag vill dessutom hävda att främmande undervattensverksamhet är betydligt farligare än att Ryskt bombflyg övar mot oss. Detta eftersom det finns ett syfte med att befinna sig i våra vatten. Ett syfte som vi inte känner till, och med en målsättning som kan vara mycket farlig. 

Men regeringen gör nu alltså en annan bedömning och verkar ta detta på stort allvar. Under presskonferensen efter Operation Örnen i oktober så lovade statsministern att ubåtsjaktförmågan skulle stärkas. Nu uppfyller man detta löfte, även om vi ännu inte vet i vilken exakt detaljeringsgrad det kommer att ske. Det här är bra och helt nödvändigt.


Gotland


När det kommer till permanenta förband på Gotland så är det i grunden ett mycket bra förslag och helt i linje med vad många militära experter påtalat under en längre tid. Men problemet är att satsningen är alldeles för liten. Ett kompani är inte alls tillräckligt, och har inofficiellt redan fått det mindre smickrande namnet "kamikaze-kompaniet". Ett minimum hade givetvis varit att inledningsvis basera en bataljon på ön. men till det räcker inte pengarna på långa vägar.

Men vill man se positivt på det hela så kan åtgärden betraktas som ett första steg på vägen mot att - på riktigt – återmilitarisera Gotland. Det som verkligen hade behövs på Gotland för att åstadkomma nödvändig försvarsförmåga är luftvärn och kustrobotar. Redan 2012 skrev jag ett förslag på vad jag då ansåg skulle behövas i en Gotlandsbrigad, och förra året skrev jag om vilken tröskeleffekt ett kustrobotbatteri på Gotland skulle kunna åstadkomma med relativt små medel. Jag kan dessutom ånyo konstatera hur fullkomligt idiotiskt det var att avveckla det toppmoderna tunga kustrobotbatteriet i samband med att KA 2 lades ned. I skrivande stund ligger de gamla robotbilarna till försäljning på blocket med tillägget - NYSKICK - i rubriken. Mätarställningen är 1474 mil.... Man tar sig för pannan över vad som tillåtits ske! 

När det kommer till Gotland så har regeringen även här gjort en helt annan bedömning än vad Försvarsmakten flera gånger tidigare har redovisat. ÖB menar att han inte vill binda upp resurser på Gotland och att investeringarna i infrastruktur skulle bli för dyra. Moderaterna har tidigare varit av samma uppfattning. Man har hävdat att förband ska transporteras till Gotland vid behov.
Men enligt många experter så kommer det bli svårt att hinna transportera förband till ön i tid samtidigt som det i ett krisläge skulle binda upp näst intill hela Marinen och även delar av Flygvapnet för att säkert eskortera en transport över havet.

Anledningen till att regeringen kan ha gjort en annan bedömning är den omfattande kritik som förts fram av andra grannländer. Sverige är tidigare utpekat som ett säkerhetshål i Östersjön av Estlands president, som uttryckt att ett oförsvarat Gotland oroar de baltiska staterna. Förutom att Gotland är en del av Sverige som vi givetvis måste kunna försvara så är Gotlands läge i Östersjön av stor militärstrategisk betydelse. Den som sitter på Gotland kan kontrollera Östersjön, och om Ryssland skulle "låna" Gotland så omöjliggör man för NATO att förstärka ex. Baltikum


Sammanfattning


Vad som i sammanhanget är anmärkningsvärt är att regeringen nu går in och detaljstyr prioriterade områden och materielanskaffningar. Min uppfattning är att ju mindre försvaret blivit, destå mer har detaljstyrning från våra politiker ökat. Möjligen är det möjligheten till överblick som har möjliggjort det. Antalet förband och materiel är helt enkelt mycket begränsade.

Det positiva i sammanhanget är att regeringen nu är mycket tydlig med att det nationella försvaret nu måste stå i fokus. Efter FB04 var det uttalat att Försvaret primärt skulle verka utomlands, nu vänder man på den steken igen. Regeringen ökar i samband med det även överföringen av medel från anslaget för internationella insatser till nationell verksamhet. Medel som tidigare varit helt låsta, och som under Alliansregeringen gick tillbaka till statskassan..

Ökning av ubåtsjaktförmåga och att återmilitarisera Gotland är helt nödvändigt. Dels med tanke på omvärldsläget i stort, men också på grund av det som har skett i vår skärgård. Vissa bedömare anser att det dessa åtgärder enbart vidtas för att samla politiska poäng hos väljarna. I den bedömningen håller jag inte alls med.

Det stora problemet är dock anslagsnivån. Att skjuta till 20% av de äskade 4 miljarderna är dock ytterst ansvarslöst. Att regeringen dessutom gör en annan prioritering än Försvarsmakten innebär att de tidigare stora hålen från försvarsbeslutet 2009 kommer att finnas kvar, och på sikt kommer de att växa ytterligare samtidigt som den totala försvarsförmågan urholkas allt mer.

Man undrar vad som ska krävas för att politiken ska förstå att det är allvar nu?


Kommentarer


I tordags intervjuades jag och Wiseman kort i SR ekot. 


I fredags deltog jag och Annika Nordgren Christensen i en längre intervju i SR Studio1 där vi fick kommentera regeringens bud. Inslagen finns här nedan. Inledningsvis intervjuas försvarsminister Peter Hultqvist, och från 09:30 in i klippet kommentarar jag och Annika.
Övriga bloggar i ämnet:
Annika NC
Wiseman 1, 2
Sjätte mannen
Brix
Oscar Jonsson


33 kommentarer:

 1. "Nu har vi konstaterat att vi har en främmande makt som opererar långt INNE på svenskt territorium. Ända inne i Stockholms stad enligt minst två oberoende observationer. Detta utan att några större åtgärder har skett."

  Fast visst har något gjorts. Man har väl nyligen beslutat att marinens musikkår bli kvar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi vet. Många har sett bilderna från riksdagen.

   Radera
 2. Nu får FM bara vänta på nästa "genomförandegrupp" som talar om vilka saker som skall nedprioriteras och/eller tas bort. Vän av ordning och lite mattelärd kan konstatera att nu behövs nya neddragningar för att komma i den lilla kostymen som levererades. Helt klart är att FML inte anses vara kapabla att hantera vårt försvar. Finansdepartementet verkar vara betydligt mer skickade i ärendet:-((

  Lite förklarande text till våra politiker;
  Om det krävs fyra miljarder per år för att bibehålla den lilla förmåga vi idag besitter så kan 840 miljoner aldrig ses som något annat än en neddragning. Förstärkning blir det först när summan av tillägget blir högre än fyra miljarder per år. Då talat vi fortfarande bara om förverkligandet av IO14. Inte några andra förstärkningar.
  Fartyg, renovering och rep av fordon, ubåt, jasplan, nytt lvsystem, kustrobot, nytt handeldvapen, underhållskostnader för gripbara förband "här och nu", andra delar av "materielberget" o.s.v
  Var det inte nuvarande FÖmin som tyckte att skönmålningens tidevarv skulle upphöra? Det kanske var före valet och gäller inte längre;-((
  .
  Vi har i dagsläget materiel till knappt hälften av våra bataljoner, är det månne dags att börja räkna ner dem till en verklighetsbaserad siffra. Kanske ta bort en av dessa aldrig genomförbara "brigaderna"?
  Vilka av alla dessa åtgärder som man i stort samförstånd var överens om i försvarsberedningen ska bort.

  Både den politiska och militära världen är överens om att man bör prioritera genderverksamhet och musik:-)
  Jag kan undra lite över hur deras omvärldsanalys ser ut och till vilken verklighet de vaknar upp varje morgon.

  Att dessutom påpeka att skatterna måste höjas för att kunna skjuta till 840 miljoner till försvaret är inte bara att dumförklara sig själv utan hela regeringen. Det var någon politiker som kallade en betydligt högre summa för felräkningspengar i ett annat sammanhang! YNKEDOM!!!

  Nu kan det väl inte gå enligt plan och alla vara nöjda och belåtna? Jag tror i och för sig inte att någon vågar protestera inom FML men ändå!

  Vår flotta blir väl ännu modernare nu när de skall återinföra båtar som är tillverkade så sent som på nittiotalet:-)

  Som det ser ut nu blir repkön av fordon bara längre i överskådlig tid, underhållet mindre, materielbristerna större, personalförsörjningen svårare (om inte förbandsmassan justeras till verkligheten) uthålligheten mindre, tröskeleffekten uteblir helt ca 2020 o.s.v. Är det så här planen ser ut?

  Kostnaden för det så kallade materielberget rullar vi några varv till och hoppas att ingen synar. Hur kan man sova gott och samtidigt ha ansvar för detta?

  Trippeldundersuck!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S.
  Till alla er som på sedvanligt vis slitit med budgetunderlaget till regeringen kan jag bara säga att ni kunde varit på golfbanan istället. Det verkar ändå inte vara någon som tar era analyser och förslag på allvar eller gör någon form av seriös bedömning. Ert arbete verkar göras med bättre kvalitet och precision på finansdepartementet på en kafferast.

  SvaraRadera
 3. Vill gratulera Jan Salestrand till ett jobb väl utfört!

  SvaraRadera
 4. "Man undrar vad som ska krävas för att politiken ska förstå att det är allvar nu?" Nu satsade landets tredje största parti (SD) 24 miljarder mer än regeringen på försvaret i höstbudgeten under budgetperioden. Av oklar anledning betecknas SD:s budgetar som oseriösa samtidigt som det tydligen är seriöst att att som Alliansen och regering varje halvår öka migrationsbudgeten med mellan ca 20 och 50miljarder (sic!).

  Självfallet finns det som SD påpekar stora summor att omfördela om man normaliserar migrationspolitiken.
  Hoppas nu bara att medborgarna är villiga till finansministerns skattehöjningar för ökade migrations... förlåt försvarsutgifter.

  Mvh

  SvaraRadera
  Svar
  1. SDs budgetar är ungefär lika trovärdiga som något skrivet av 12-åringar. Dom har alltid blivit totalsågade som rena fantasifoster och varför skulle dom ha bättre kvalité nu?

   Radera
  2. SDs budgetar är intressanta ur ett försvarspolitisk perspektiv då de innehåller markant högre försvarsanslag än övriga partier. Om då inte motargumenten är tyngre än invektiv som tolvåringar, fantasifoster, rasister och dylikt samtidigt som det är uppenbart en harmonisering med övriga nordiska länders migrationspolitik skulle frigöra stora summor till bl.a försvaret så tyder mycket på att det är övriga partier inte har en realistisk budgetpolitik. I det här läget måste varje sten vändas för att få till rejäla tillskott i försvarbudgeten snabbt. Att inte öka invandringen är ett förslag. Andra förslag är neddragningar i vård, skola omsorg. Ökade skatter, eller ökad statlig skuldsättning.
   Mvh

   Radera
 5. Jaha, och vad gör vi nu? Ett nytt Bondetåg, 100 år efter det förra? Vem/vilka tar initiativet? Försvarsbloggarna och FoF? Det räcker uppenbarligen inte hela vägen att skriva bloggar. Tiden är kort. Jag sätter mej gärna på en buss eller tåg för att åka till Stockholm i april.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med @LL här. Om det är ett Bondetåg, Landsortståg eller vad vet jag inte, men någon form av folkrörelse känns det som att det behövs. Det värsta är att många ur generationerna födda 1970 eller senare förstår tyvärr inte allvaret och detta är i sig ett mycket stort hot. Här skulle man önska sig samma typ av engagemang, som den s.k. fredsrörelsen lyckades skaka fram på 70-talet. En Hollywood film eller HBO serie baserad på "Operation Garbo" böckerna hade kanske varit något för att öppna ögonen, men frågan är hur den skulle finansieras.

   Ytterst handlar det om grundbulten i det svenska trygghetssystemet. Kan vi inte försvara Sverige, så är allt annat av sekundär betydelse. Om Ryssen får för sig att invadera Sverige, så faller allt annat, som ett korthus.

   Leif Trulsson

   Radera
 6. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity.

   - Hanlon's razor

   Radera
  2. Det enda vi vet är att de ger bort pengar till allt och alla utom till svenska intressen.
   Kiev , lån till utländska intressenter, Persson kastar ut miljarder av pensionspengar, NUON, etc.
   Det är nog inte så enkelt att det är väst mot öst. Det finns mer bakom ridån.

   Radera
 7. Du berör det numera tydliga politiska faktum som gör gällande att: "om det inte syns finns det inte och om det inte finns kan det inte kosta pengar.." Med den inställningen är det väldigt okomplicerat att lägga fram en försvarsbudget och något man kallar inriktning för försvaret. Lägg därtill en osviklig förmåga att bortse från Försvarsmaktens egna underlag och vanan att ringakta dess personal så blir det ännu enklare och rent av begriplgt hur försvarsbudgeten kommer till. Det är bara att bortse från fakta och de som vet nåt.
  Band

  SvaraRadera
 8. Löfven har ju precis gett närmare en miljard till Kiev. Hur passar detta i sammanhanget?
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20451316.ab

  SvaraRadera
 9. I grund och botten är det egalt hur mycket medel som anslås för försvaret. Det krävs en politisk klass med ledare som är beredda att ge ordern "Håll gränserna !" samt en befolkning som är beredd på de uppofringar som krävs i så fall. Existerar detta i dagens Sverige ? Jag tvivlar ...

  SvaraRadera
 10. Svenskar är fredsskadade. Vi tror att om vi bara håller låg profil vid en kris, så blir vi inte inblandade. Som det skedde under WW2. Vilket nog berodde på både tur och underlåtenhet (tyska transporter genom landet !). I själva verket är ju ett hyfsat försvar den enda vägen om vi vill hålla oss "utanför". Att stärka upp Gotland med ett kompani blir ju mer att vi tappar de resurserna direkt. De kommer ge upp utan strid, då ryssarna med lätthet kan smyga in det 10-dubbla på Gotland.

  Det vi kan hoppas på är att NATO (USA) råkar befinna sig i närheten och är först till Ön. Men eftersom Ryssland har resurser betydligt närmre, är risken stor att de är snabbast. Oavsett kommer vi inte bestämma över våra gränser.

  Väldigt anmärkningsvärt att regeringen och FM helt prioriterar olika. Fast FM inser klart att med så knappa resurser får man helt enkelt ge upp Gotland, och ubåtsjakt är resurskrävande.

  Varför talar inte FM klarspråk ? Med de medel vi har kan vi inte hålla Gotland!
  /Jesper

  SvaraRadera
  Svar
  1. På ett sätt är det bra att Ryssland har resurserna att ta Gotland snabbare än USA och Nato. värsta tänkbara scenarier är ett krig mellan Ryssland och USA/Nato. I det perspektivet är det bättre att offra Sveriges oberoende och en del av vårt territorium.

   Men bäst är att vi i Sverige ökade vår försvarsförmåga till den nivå att ett angrepp mot oss skulle kosta mer och vara fylld med osäkerhet till framgång att annan part avstår.

   Att tro att Nato och USA kan komma till undsättning är bara Naivt, visst diplomatiskt stöd skulle ges men inte militärt. Möjligen i underhåll om vi själva klarar av att föra striden. Vi är inte med i Nato.

   Radera
 11. Idag avslöjar SVT Trafikverkets prioriteringar när de fått mindre pengar än de behöver. 42 järnvägssträckor får kraftigt nedskuret underhåll, och 13 stängs sannolikt av redan under året pga alltför dålig standard. Vi pratar om trafikerade järnvägar.

  Det hade varit förlösande om FM kunde presentera motsvarande prioriteringar som följd av de ständigt minskande resurserna. "Bataljon X och Y sätts i malpåse, materiel och personal kraftsamlas till Z, 20 JAS39C avställs i bergrum i Uppsala." Istället är det en ständig kamp för att pressa fram ett klartecken till politiken: "Foten i kläm, jajjemän!"...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skillnaden är ju också att trafikverkets ledning får sparken då de fattar fel beslut.
   När fick en general sparken senast? Och då menar jag för något annat än att ha spöat sin hustru.

   Radera
  2. Är det symptomatiskt att Trafikverkets förra GD istället blev GD för FMV?

   Radera
 12. Och moderaternas tillförande av pengar till FM hade varit vad???

  Det har åtminstone skrivits på denna blogg att satsningar från dem har varit väldigt tomma tunnor. Kom ihåg att det aldrig någonsin kommer vara ett alternativ igen.... FP, C och KD kommer också alltid bli förknippade med "satsningar" av samma art. Att de skriker sig hesa nu beror enbart på fiske av röster. Glöm aldrig vilka som definitivt körde FM i botten. Men ni kanske redan efter några månader glömt, alternativt inte vill komma ihåg, hur illa det verkligen var?!

  SvaraRadera
 13. Det går fortfarande att förhandla fram ett vettigt förslag till försvaret genom att kombinera budgettillskott med ett stort försvarslån för att klara de tunga materielinköpen som Luftvärn, jakt- och sjömålsrobotar, ubåtar och JAS.
  Lånet skall naturligtvis ligga vid sidan av de 8 miljarder (50% av FM äskande) som är en sannolik målnivå i "kompromissandet" för FM budget.
  Alla vet och vill ta ett ordentligt tag i försvarsfrågan men politikerna famlar tv. Två stora lån ett för infrastruktur och ett för försvaret skulle göra stor verkan både avseende förmågor och arbetslöshet. Det har sällan varit så gynnsamt för Konungariket att låna som nu, många vill låna ut och räntan är nära 0.
  Per Tengblad

  SvaraRadera
 14. Bevakningsbåtar och bojbåtar från 90-talet skall svara för territorialförsvaret under ytan inomskärs om några år då materiel och personal har tillförts. De skall genom underrättelseoperationer undersöka relevansen i allmänhetens observationer och marinens bedömningar, är det politiska mjuktänket. Vi har redan haft över 300 observationer sedan 2012. Och fler kommer under sommaren. Men vi behövde inga bojbåtar under oktoberköret 2014 för att komma fram till en bekräftad kränkning. Så behövs dom verkligen? Bättre därför att, som en småstatslösning, redan till sommaren ge skärgårdsfolket bra kameror och 100 tkr för ett godkänt ubåtsfoto som alla får se. Som när USA visade flygfoto från Kuba i FN generalförsamling på sovjetiska kärnvapen. Prioritera stridsbåtar och boende i mellanskärgården och in mot Stockholm och samarbeta med tillverkare som kan leverera kameror med autoanalysfunktion. Vi snackar om några miljoner inom budget. Nästa steg, om nödvändigt, är vapendrönare som kan hyras av Israel (!), innan vi själva satsar på egentillverkning. De kommer ändå att behövas för tröskeleffekten. För markmålsbekämpning eller för att minera Gotländska hamnar i efterhandslägen.

  SvaraRadera
 15. Grön soldat17 mars 2015 00:47

  Förr i tiden fans det försvarsbudgetar som ingen militär chef med självakning höll sig inom. Då var det resultatet som räknades och inte förmågan att begränsa vårt försvar inom politiskt fattade budgetramar. Vi kommer alltid att ha en arme, vår egen eller någon annans, men kom ihåg att de som vi kallar våra politiker hör till den arme vi har.

  SvaraRadera
 16. Det jag tror skulle kunna få politikerna att förstå att det är allvar är att Försvarsmaktens ledning börjar agera som att det är allvar. Tänk dig att du är ÖB och vet att riket kommer att utsättas för ett väpnat angrepp om en månad (alternativt ett år) och att du och din personal skulle få uppgiften att möta ett sådant anfall. Hur skulle du då agera? Hur skulle personalramarna förändras? Vilka arbetsuppgifter skulle prioriteras? Vilka omprioriteringar skulle du göra inom budgeten? osv osv

  Att Försvarsmakten begär mer pengar är i sig inte alls ett tecken på att det är allvar.

  SvaraRadera
 17. Här propageras det för mer skattemedel till Försvarsmakten... mer eller mindre väl motiverat. Problemet är att alla statliga myndigheter tycks vilja ha större del av skatteintäkterna. I media kan vi läsa om hur skola, vård, omsorg med flera områden är underfinansierade.
  Ja... man kan blogga om vad som helst... och det görs friskt och oftast inom eget sakområde. Avvägningen står dock svenska folket för... genom riksdagen... och tur är väl det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Just Vård, Skola & Omsorg dyker ofta upp i debatten som motpol till Försvarsmakten. Men vad få verkar tänka på är att VS&O inte är statliga åtaganden utan ligger under kommunalt och regionalt ansvar och budget.

   Radera
  2. Tycker du att det är tur?

   Att politiker får bestämma?

   Lyssna på Reinfeldts sommartal 2014 och fundera över vad han egentligen säger.

   Radera
  3. Nej... inte politiker, utan svenska folket... genom riksdagen... precis som jag skrev

   Radera
  4. Hoppas du inser att det är politiker som sitter i riksdagen, och att valet är uppskjutet pga decemberöverenskommelsen.

   Radera
  5. Vi har de politiker vi valt. Vad är ditt alternativ till att valda politiker... som representerar svenska valmanskåren i riksdagen... ska fatta besluten. Är det månne ett annat styrelseskick du förordar.

   Radera
 18. Det mesta i försvarsdebatten blir om lite pengar och att köpa nya moderna vapen, förenklat. En fundering kring vem som garanterar vår välfärd,pensioner, sjukvård osv., är det NATO eller EU ? Min uppfattning är att Svenska staten är vår garant. Polisen bevakar det svenska samhället och militär tar itu med yttre hot. Vad är det som skall försvars, knappast sill och nubbe, en slags kultur utan ett mer övergripande ansvar är det som skall försvaras. Vem ställer upp idag, vem förklarar, tror att det finns ett pedagogiskt uppdrag för att informera alla ungdomar. Politikerna och regering verkar även behöva information om vilket ansvar de egentligen har mot svenska folket.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kommer i slutändan att stå obestridligt klart att ansvaret för den egna överlevnaden hamnar på var och en. Socialism har den egenheten att staten i slutändan får slut på andras, läs dina och mina, pengar.

   Radera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna