5 mars 2015

Miniubåten som skänktes till Kalix

Försvarsmaktens sorgligaste handbok?

Avveckling av försvarsmateriel och nedläggning av förband har varit en realitet för försvarsanställda i stor skala sedan försvarsbeslutet 2000. Detta ödesdigra beslut fullföljdes med noggrann precision i ytterligare ett efterföljande försvarsbeslutet 2004. Hur många förband och förbandsenheter som försvann, och omfattningen av försvarsmateriel som avvecklats är svår att överblicka.

Mycket av den materiel som har avvecklat för "att den inte behövdes" har senare visat sig varit mycket efterfrågad och nödvändig. Det fanns tidigare, under den tid där internationella insatser var helt dominerande, ett inofficiellt mantra som sa att den materiel som inte kunde användas i internationella insatser - den behövs inte och skall därför avvecklas.

Marinens f.d. miniubåt HMS Spiggen föll förmodligen väl in under den devisen. Om henne skriver jag i min kolumn i fredagens SvD.

Det fanns möjligen andra skäl än de jag känner till att hon avvecklades. Men de jag har pratat med som hade god kunskap om hennes status hävdar att hon hade kunna gjort stor nytta för Marinens ubåtsjägare under ytterligare många år till. Hon hade enligt uppgift dessutom genomgått en omfattande översyn. Men det finns säkert de som kommer att hävda att det både fanns det ena och det andra skälet till avveckling. Men om man med tillräckligt hög säkerhet kan köra omkring med civila passagerare i en civil miniubåt, som i kvalitet vida understiger HMS Spiggen så hade nog den sistnämnda klarat att vara i tjänst ytterligare ett antal år. Men så blev det alltså inte.

I internationaliseringens era så var givetvis ubåtsjakt i allmänhet, och inomskärs ubåtsjakt i synnerhet betraktat som något som hörde till kalla krigets dagar. Prioriteringarna hamnade på helt andra saker då varje förband i Försvarsmakten gjorde allt för att finna sin nya roll och därmed sitt existensberättigande i det nya försvaret.

När ubåtsjakt så sakteliga började komma tillbaka på agendan igen så har givetvis den internationella kontexten varit fortsatt dominant. Inom ramen för de internationella övningarna har ex eskort av HVU (High Value Unit) stått i fokus. D.v.s. att hålla undan eventuella fientliga ubåtar från det objekt som skall skyddas och eskorteras från punkt A till B. Detta är givetvis något helt annat än ubåtsjakt inomskärs i en extremt svår miljö där HMS Spiggen var Marinens unika målubåt.

När tiden nu har skruvats tillbaka 20 år så tror åtminstone jag att just HMS Spiggen hade varit en mycket värdefull resurs som hade bidragit med oerhört mycket effekt. Eftersom Kalix kommun inte ens kan bestämma sig för var Spiggen ska ligga så kanske det inte vore helt orimligt att ställa frågan om vi kan få tillbaka henne igen, eller åtminstone låna tillbaka henne?

Men problemet är givetvis pengar för underhåll och drift av en sådan farkost. Försvarsmakten har dessvärre inga ambitioner att omfördela ekonomiska medel för att stärka förmågan till att skydda territoriet mot undervattenskränkningar inom nuvarande ekonomisk ram.
Försvarsmakten bedömer att en högre prioritering av ubåtsjaktförmågan inom nuvarande ekonomisk ram, skulle, för såväl marinförbanden som för Försvarsmakten i sin helhet, leda till en sammantaget lägre operativ effekt och därmed en försämring av förmågan att möta väpnat angrepp. Försvarsmaktens svar är i sin helhet hemligt.

Att HMS Spiggen, eller en ny miniubåt skulle tas i bruk i Försvarsmakten blir därför att önska något som sannolikt inte kommer att kunna bli verklighet. Sådan är tyvärr den bistra verkligheten...

11 kommentarer:

 1. Märkliga prioriteringar pågår. I Flygvapnet övas det nu CAS som aldrig förr, till och med på F7. Jag som trodde jakt och spaning skulle varit på modet...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hm... är du säker på att någon har prioriterat? Kolla om du kan hitta någon ansvarig och ställ frågan;-)

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Antar att man byggt om planet rejält. Det flög ju för fort och för högt för att kunna lämna CAS i AFG, enligt ÖB m.fl.

   SUCK!

   Radera
 2. Hm.. Allt går ju enligt plan!
  Då får man väl anta att avvecklingen av Spiggen var enligt plan. Riktigt hur avvecklingen bidrog till att nivån höjdes till världens bästa flotta har jag inte riktigt fått grepp på.

  FML har säkert en alldeles utmärkt förklaring. De fattar ju inte beslut utan en rejäl grund och motivering att stå på;-)

  Har vi inte förmågan att hitta/upptäcka/bekämpa främmande undervattensfarkoster så finns ju inte problemet inom FM.
  Det blir ett fall för vårdapparaten att ta hand om de förvirrade som ser syner.

  Suck!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Kanske ni kan försöka att använda de prioriterade förmågorna istället.

  Övn.1. Från vilket håll kommer orkestermusiken?
  Övn.2. Rör sig orkestern från höger eller vänster sida?
  Övn.3. Hur ser ljudsignaturen ut för endast träblåsdelen av orkestern?
  Övn.4. Identifikation av signaturen för miniorkester (trio)?
  Övn.5. Bekämpning av enskilt uppträdande dragbasun enligt IKFN?
  O.S.V.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @ F.d. Teaterdirektören
   "FML fattar ju inte beslut utan en rejäl grund och motivering att stå på;-)"
   Såvitt jag kan förstå fattar de ingenting!

   Radera
 3. Det kan ju vara en noga planerad del av privatiseringen av staten.

  SAAB har ju sitt eget koncept där man kan hyra in målresurser som Försvarsmakten tidigare hade själv. I undervattenfallet kan SAAB ställa upp med Sapphires som faktiskt är en riktigt bra plattform att öva mot.

  / Amfibiesjömannen

  SvaraRadera
 4. Någon minnesgod försvarsvän som kommer ihåg statsminister Löfvens uttalande vid den med försvarsministern och överbefälhavaren gemensamma presskonferensen den 14 november?


  ”Sveriges säkerhetspolitik syftar till att värna vårt lands territoriella
  integritet och vårt nationella oberoende.
  Att säkra sitt lands gränser hör till en regerings absolut främsta
  uppgifter.
  Bakom vaktslåendet kring vår territoriella integritet finns
  naturligtvis en bred och självklar uppslutning i Sveriges riksdag.”


  ”Men låt mig säga så här, klart och tydligt, till dem som bär ansvaret:
  Detta är fullkomligt oacceptabelt.
  Vi ska inte ha någon främmande undervattensverksamhet i våra
  vatten.
  Vi kommer att stärka vår förmåga att upptäcka och identifiera dem
  som är ute i olagliga ärenden på svenskt territorium.
  Vi kräver att Sveriges gränser respekteras.”


  ”Men det vi kan göra det är att öka riskerna för upptäckt.
  Den som överväger att olagligen ta sig in på svenskt territorium ska
  dessutom ha klart för sig vilka enorma risker detta innebär för dem som kan vara direkt inblandade i sådana kränkningar.
  Vi kommer att försvara vår territoriella integritet med alla tillgängliga medel.
  Och jag vill påminna om att försvarsmakten har alla de befogenheter
  som behövs för att i ett kritiskt läge förhindra att en främmande
  farkost kommer undan, i sista hand med militära tvångsmedel.”


  Passa på att ladda ner statsministerns uttalande från regeringens hemsida medan det fortfarande är tillgängligt. Det förefaller inte helt otänkbart att det i den stundande postpropositionsdebattens svallvågor kommer att raderas av någon förment välvillig tjänsteman på regeringskansliet…

  SvaraRadera
 5. Ok, här läser vi återigen om FM dumheter. Men de har varit och så kommer inte att förändras. Här och nu ör mantrat som hamras in. Vi har det vi har och vi skall bli bäst med detta... Och visst kommer lösningar. Som den privatägda miniubåt somhyrs in som målarkonst på motsvarande sätt som målflyget från Nyge. Kanske är detta ändå en bättre lösning, för vilket förband vill avvara personalrader till en målubåt? Nä, sluta gråt över spilld mjölk säger jag och inrikta er på konstruktiva lösningar på att höja förmågan!

  /Marinofficeren

  SvaraRadera
 6. Det kanske kan ordnas en insamlingskampanj för Spiggen som bekostar underhållet och iståndsättande :)

  SvaraRadera
 7. Kan detta vara ett önskat resultat av nedskärningarna?
  https://www.youtube.com/watch?v=hI5_pMvLZd8

  SvaraRadera
 8. Även detta är en intressant artikel i ämnet försvar:
  http://newsvoice.se/2015/03/14/varldens-storsta-internationella-militara-flygovning-2015-utspelas-i-sverige-ryssland-ar-fienden/

  SvaraRadera
 9. Ibland blir man nog lite hemmablind och tycker allt suger vad gäller svenska försvaret ... men om man jämför internationellt så får man nog känslan att vi är lite mindre f..up än andra, på det stora hela.
  Jag läste nyss, och jag blev ganska häpen, att när britterna sänkte den argentinska kryssaren Belgrano under Falklandskriget användes klassisk Das Boot torped... britterna hade ingen funktionsduglig trådstyrd torped. Hur var läget i svenska flottan under motsvarande tidsperiod?
  http://pogoarchives.org/labyrinth/11/04.pdf

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna