28 januari 2011

Marinstridsdagarna 2011

Under veckan har marinstridsdagarna 2011 genomförts i Karlskrona.
En mycket uppskattad och välbesökt tillställning som arrangeras av Sjöstridsskolan. Ca 500 officerare främst ur marinen har varit på plats och deltagit vid föreläsningar och under olika seminarier.

Första dagen av gemensam karaktär innehöll flera mycket intressanta föreläsningar som jag anser att fler än bara marinens personal definitivt bör ta del av. Enligt uppgift skall dessa föreläsningar ha filmats och kommer att läggas ut på intranätet EMIL.

En mycket intressant föreläsare var reservofficeren i flottan Carl-Johan Hagman, numera VD för rederiet Höegh Autoliners och med ansvar för ett 30-tal RORO-fartyg modell större som dagligen trafikerar de piratfyllda vattnen utanför Somalias kust. Han gav sin syn på piratverksamheten och de konsekvenser det får för rederierna och de anställda som hålls som gisslan av pirater. Han ansåg att detta för världshandelns stora problem får alltför lite plats i media, och att inga nationer eller organisationer på allvar tar tag i problematiken. Han drog intressanta parallellen med luftfarten, och vilket herrans liv det blivit i media om ett enda flygplan hade blivit kapat.... Det tål att tänkas på. Han lyfte också fram dilemmat att som redare stå inför beslutet att tvingas anställa beväpnade legosoldater som skydd av fartyget och besättningen. Som redare tvingas han även att utfärda någon form av ROE för dessa legosoldater. Vilken VD har kompetens att göra detta?
I fallet med det aktuella rederiet har man sett det som tvunget att agera på detta sätt för att i första hand skydda sin egen personal.
Amiralerna var även dessa på plats. Tillträdande marininspektören Jan Thörnqvist pratade om Operation Atalanta där han var force commander, och avgående marininspektören Anders Grenstad pratade om marinens framtid.

Den mest intressante föreläsaren var utan tvekan Kk Christian Allerman från MTS som tidigare varit marinattache i Ryssland under sju år. Med sin djupa kunskap i ämnet Ryssland föreläste han om den militära utvecklingen och Ryssland ambitioner som direkt avspeglas i den nya marititma strategin och de militära målsättningarna för bl.a. Östersjömarinen. Han tog även upp den smått enorma materielutvecklingen och de materielsystem som nu köps in till försvarsmakten i allmänhet och marinen i synnerhet. Denna föresläsning rekommenderas verkligen att se på EMIL. För de som aktivt följer utvecklingen kom detta inte som någon överraskning, vilket det tyvärr verkar gjort för en hel del andra. Mycket synd att inte media och svenska folket i allmänhet får möjligheten att lyssna till dessa konkreta sanningar.

De resterande dagarna har ängnats åt diverse fackkonferanser och föreläsningar i ämnen som undervattensstrid, robot, artilleri, nautik, logistik och telekrig. Bara för att nämna några.

Ett mycket lyckat arrangemang. Det enda som jag anser saknades på den allmänna agendan var en personalförsörjningsdebatt och diskussion om de mycket snäva personalramar som C PROD beordrat i arbetet inför IO14 och Basorg 13. Detta något som till och med SVT uppmärksammar i dag.

12 kommentarer:

 1. Så du saknade inte Amfibiekåren på föreläsarlistan? Hur kan den Maringemensamma Sjöstridsskolan misslyckas med att ta med föreläsare ur hela Marinen? Skandal säger jag, även om de andra föreläsningarna var intressanta. Om ni flottister vill ha amfibiekåren i Marinen så måste ni ta ansvar för hela marinen och inte bara se till sjöstridskrafterna - annars riskerar amfibiebataljonen bara att bli arméns åttonde manöverbataljon.....

  Sune

  SvaraRadera
 2. @Sune

  Amf hade föreläsare representerade

  SvaraRadera
 3. Sune har en poäng. Jag, som flottist, saknade även jag amfibiekåren helt. Var fanns den amfibiska funktionsgenomgången? Diskussioner kring VPD/EMF? Vem som uraktlåtit sig att ta med amf lämnar jag därhän men en vädjan till nästa år - lyft fram amfibiekåren.

  /Cdr

  SvaraRadera
 4. Jag håller också med. Men precis som alla andra så är det funktionsföreträdarna för respektive gren som drivit igenom och arrangerat sin egen fackkonferans. Alla som saknade en renodlad amf-konferens så bör man nog vända sig till amfibiestridssektionen inom SSS. Lokaliserad till Berga och bemannad av personal från Amf. Ibland är det lätt att tycka synd om sig själv och alltid kritisera flottan för att inte Amf får plats. I det här fallet så kanske personalen inom de egna leden borde visa framfötterna och engagerat sig lite mer. Vem annan än personal från Amf skulle kunna leda och genomföra en fackkonferens för Amf? Vem annan än personal från Amf kan föreslå intressanta föreläsare inom sitt eget område?

  SvaraRadera
 5. Som utomstående (dvs ej tillhörande försvarsgrenen Marinen) så kan jag tycka att om man anordnar "Marinstridsdagar" så bör man nog som arrangör även jobba på att få dit bägge vapenslagen inom Marinen. Annars kanske man skulle anordna "Flottans dag" istället?

  SvaraRadera
 6. Innan man skriker allt för mycket bör man se tillbaka hur Marinstridsdagarna utvecklats....

  Tycker att iår så hade programmet blivit ännu lite bättre till föregående år... Att man har en gemensam dag 1, med olika föreläsare.

  Dag 2 och 3 var dedikerade till olika dimensioner. Inom dessa dimensioner fanns det många beröringspunkter för personal från amf. Exempel Nautisk seminarium, Sytemteknisk konferens, Logistik mm

  Själv klart saknades en del som tog upp FP eller VPD/EMF men det är bara att anmäla detta till SSS så kommer dessa säkert att lägga till detta till nästa års program....

  SvaraRadera
 7. @Skipper
  Visst är det så. Jag har efter dagarna hört flera som uppmärksammat avsaknaden av den amfibiska dimensionen. Kanske visar sig avsaknaden av flera utbildningsplatser för amf just så här... Amf inom SSS har en dialog med AmfBat och de utvecklas tillsammans, men för sin egen överlevnads skull bör diskussionen tas utanför den kretsen och flera bjudas in att lyssna och debattera. Kanske blir det bättre till nästa år. Eller inte? Den som lever...

  /Cdr

  SvaraRadera
 8. @ Cdr. Bra analys och slutsatser. Amfibieförmågan diskuteras ordentligt inom amfibieskrået, men sällan inom marinen. Jag tror att många amfibieofficerare saknar marinens och MTCH vilja och målbild med amfibiekåren som del i marinen. Jag tror också det finns en känsla hos sjöstridsofficerare att amfibieförbanden är lite "svåra" att hantera- man har dålig uppfattning om förmåga och vilka uppgifter som kan lösas med amfibieförband. Att bara diskutera VPD/EMF är att göra frågan alldeles för liten, även om det är det som har varit aktuellt på senare tid och även om det är intressant. Jag skulle vilja att ni som "storebröder" hjälper till att i alla fall när taktiserar försöker tänka på hur man skulle kunna använda amfibieförband (ner på uppgiftsnivå) - detta gäller även i PROD/basorg. Om jag får drista mig att generalisera så tror jag att amfibieofficerare är betydligt bättre på att hantera sjöstridsförband än sjöstridsofficerare på amfibieförband. I PROD uppfattar jag en konsekvensomedvetenhet om de beslut som fattas, i alla fall för amibieförbanden. Vidare så tror jag att man måste börja se marinen som ett sammanhållet krigsförband och tänka ut vad man vill göra med det och hur det skall vara organiserat. Utgångspunkten måste alltså vara marinen som krigsförband - därefter så kan man bygga en produktionsorg/stödorg/basorg kring detta krigsförband. Marinen och framför allt amfibiekåren har inte råd med annat.

  / Vagabond

  SvaraRadera
 9. @Vagabond

  Kloka ord! Visst är det precis så som du beskriver. Jag upplever i dag en stor vattendelare mellan flottan och amf där den enda gemensamma beröringspunkten i dag är just VPD/EMF. Anledningen (som jag ser det) är att vi inte har något nationellt försvarstänk och framför allt så övar vi detta i väldigt begränsad omfattning. Verrkligheten i dag är att flottan jagar internationella insatser för att samla politiska pluskulor, precis på samma sätt som amf försöker göra genom att hitta nya samarbetskanaler internationellt. Denna utvecklig gynnar INTE utvecklingen i en gemensam marin.

  Lösningen på många problemområden inkluderat detta, tror jag är att återta arbetet med en försvarsplan för Sverige. Då kommer förbanden det per automatik att tvingas in i nationella övningar i större omfattning där samverkan mellan förbanden i marinen är en nödvändighet och en självklarhet.

  På så sätt kanske det även kan undvikas att amfibiebataljonen blir en manöverbataljon inom armén.

  SvaraRadera
 10. Skipper.
  Utgångspunkten kan mycket riktigt vara det nationella krigsförbandet Marinen, men vi skall inte utesluta de internationella insatserna och en trovärdig gemensam (flottan/amf) styrka för internationella insatser. Man ska (och jag säger inte att du gör det) inte underskatta vikten av den erfarenhet som internationella insatser ger. Dessa erfarenheter kan amfibieförbanden just nu endast vinna genom insatser på markarenan (typ Tchad eller Afghanistan), genom VPD eller delvis genom samövning med NL eller UK med deras amfibietransportfartyg. Så länge vi inte är expeditionära (hela marinen) så kommer amfibieförbanden aldrig kunna tillgodogöra sig dessa erfarenheter i sin naturliga miljö inom ramen för den svenska marinen, utan endast i samövning med andra. Vi kommer aldrig heller att kunna åka på en gemensam marin insats. Just nu är de insatser som planeras för amfibiebataljonen just sådana insatser som arméns åttonde manöverbataljon förväntas lösa (OMLT 2011 och Huvudstyrka FS25 2013) - Detta vinner man inga amfibiepoäng på eller utvecklar marinens amfibiska förmåga. Snarare tappar man den. Därför förespråkar jag amfibietransportfartyg till svenska marinen. Självklart skall fartyget/en också kunna utgöra stöd-/ledningsfartyg för sjöstridskrafterna.

  / Vagabond

  SvaraRadera
 11. Hmm.....jag var lite otydlig där. Sista meningen skall vara: Självklart skall samma fartyg också vara det efterfrågade stöd-/ledningsfartyget/en åt sjöstridskrafterna med möjlighet att gruppera både TG- och CLF-stab ombord.

  / Vagabond

  SvaraRadera
 12. Ett tillägg kan ju vara att i år, precis som förra året, så deltog ÄVEN sjömän på marinstridsdagarna.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna