23 september 2012

Usel utbildningsståndpunkt?


Efter att läst kommentarerna till senaste inlägget på Wiseman´s Wisdoms fann jag en mycket intressant kommentar direkt från verkligheten signerat @specialistofficeren.

Eftersom det finns vissa som anser att det som kommer fram i debatten på försvarsbloggarna ibland är rent påhitt och uppdiktat gnäll så stjäl jag kommentaren och lyfter fram den. Detta då kommentaren förmodligen representerar åsikten och känslan från fler än en enstaka individ.

Finns det fler konkreta exempel från verkligheten? Skriv en kommentar.

Skipper
---------------------------------------------

Min verklighet som 1.serg

20.000sek i lön efter 5års tjänst (det är ~1000-2000sek mer än en or-5)

Mitt "kompani" består av 70man med USEL utbildningsståndpunkt. 

Vi bemannar vakt tar ut ledighet går högvakt tar ut ledighet åker på bull shit bat övningar när vi borde träna grp, plut & komp! 

Jag har varit med och utbildat Vpl plutoner GMU plut och nu stående förband och kan utan tvekan säga att mest effekt i målet levererade våra Vpl.

Jag blir bara tröttare på Fm för var dag som går och vetskapen av att jag snart ska valla en ny snuten fänrik som plut C gör mig inte så mycket gladare.

Gör en undersökning av hur många Spec off som har stannat i 5år! Jag kan inte presentera siffror men jag känner väldigt många som har slutat sin anställning i fm. Visst det kommer nya or-6 men är det dom som ska valla in våra nya plutonchefer? Det kommer att bli en blind som leder en blind.

Vi får se hur länge man orkar vara kvar! 

11 kommentarer:

 1. Anställd som OR6 sedan 3 år tillbaka, drygt 21000 i lön. Har även jag utbildat vpl, GMU och stående förband. Helt klart högst utbildningsståndpunkt på det värnpliktiga förband jag utbildat.
  Min pluton skulle nyss anställa 7 nya soldater. 5 blev erbjudna anställning, 3 tackade ja. Rekryteringen går utmärkt(obs,en smula ironi)! Soldater säger upp sig på grund av att de inte får syssla med kärnverksamhet, verksamheten hackas sönder pga IBSS, högvakt och tro det eller ej, övningar. Det är inte rätt att skicka iväg förbandet till Cold Response med så oerhört låg utbildningsståndpunkt som det då hade, och fortfarande har. Istället för att bedriva övningar på plutonsnivå vilket hade varit rätt skickas förbandet iväg på en internationell övning med 16000 deltagare. Total idioti. Förbandets enda målsättning var att ingen skulle skada sig allvarligt(ja, det är faktiskt helt sant).

  Verksamheten hackas även sönder av att det är så små volymer soldater som anställs i varje rekryteringsomgång vilket får till följd att utbildning måste bedrivas på flera olika täter samtidigt vilket är oerhört personalkrävande och kvalitetssänkande. Hela situationen är oerhört frustrerande, främst för officerare och soldater som gjort värnplikt och därmed har upplevt hur det är att tillhöra ett förband som kan leverera effekt. De soldater som har GMU-bakgrund upplever jag är mer nöjda, och förklaringen till det är väl att de inte "sett ljuset"(i form av dugliga förband).

  Mycket av dagens problem skulle lösas av en större volym GSS/K då detta resulterar i att det faktiskt går att genomföra relevant verksamhet samt att det minskar bördan av IBSS/Högvakt mm. Och nyckeln till att öka volymen GSS/K är enligt mig GMU då de uppvisar en större benägenhet att stanna än före detta vpl. Dessutom börjar värnpliktsmagasinet sina med kraft.. Mitt förband har lyckligtvis rejält utökade GSS/K ramar från 2013 och framåt. Skall bli intressant att se hur väl det faller ut.. Lite orolig för att de GMU-kullar som rycker in är för små med tanke på antalet GSS/K-rader som skall fyllas upp.

  /H

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dagens FM är precis som för övriga europeiska nationer omstöpt.
   Att genomföra gruppövning, sedan pluton, sedan kompani, sedan bataljon o sedan mucka är historia. Man måste se möjligheterna till att kunna öva inom ramen för större övningar. Svenska förband gjorde bra ifrån sig under Cold Responce 12 och att det fanns svenska förband som hade lite lägre erfarenhet var inget ovanligt bland de övriga 16000 deltagarna. Ett antal utländska förband hade aldrig vistats i minsgrader innan. Den norska övningsledningen hade som en av huvud målsättningarna att övningen skulle ske tillämpat samt att prio 1 var att icke skador skulle uppstå.Alltså ej bara svenskt perspektiv..

   Se möjligheterna istället till att deltaga i en större övning med internationellt delatagande i konventionella stridsuppgifter. Det har också alltid funnits exempel i Sverige mes större övningar där vissa vpl hade extremt låg utbståndpunkt...Bättre förr?...knappast....

   Att soldater skulle säga upp sig för att de måste deltaga i övningar låter anmärkningsvärt med anledning av att de största farhågorna har varit att det ej skulle finnas tillräckligt med övningstillfällen.
   Låter som att befälen har format soldaternas tankesätt....

   Att vpl skulle ha haft en högre utbidningsståndpunkt låter också märkligt mot de samstämmiga rapporter som förbanden delger. Det finns stora problem kvar att lösa men att säga att yrkessoldaterna idag inte skulle vara bättre än vpl låter lite verklighetsfrämmande. Yrkessoldaterna har efter 3-4 års erfarenhet samt ett flertal internationella insatser mycket hög kunskapsnivå.

   Att OR som OF slutar är inget märkligt men att ge sken av att huvuddelen har slutat låter också verklighetsfrämmande.

   Som referens så kan man se att från utexaminerade OHS kullar från 80-talet så finns det vissa försvarsgrenar som under 20 år har haft och nu har avgångar upp emot 70-80 %. Så att tro att det ej fanns några avgångar förr på årskullarna är inte sant det heller....Tvärtom så har det alltid funnits exempel med avgångar på tex 5% på examensdagen på vissa kurser och detta har sedan fortsatt genom åren.

   Radera
  2. Kompaniet jag tjänstgör på har haft en ganska stor personalomsättning sedan jag började för snart ett år sedan. Kompaniet har inte nått strid inom plutons ram, jag skulle kunna säga att grupps strid löser vi endast med handledning. Mestadels av personalen är från GMU.

   Övade för ett par veckor sedan med GSS/T, dvs fd VPL både med och utan utlandsbakgrund, de levererade bättre än vad GSS/K gör för tillfället.

   "Yrkessoldaterna har efter 3-4 års erfarenhet samt ett flertal internationella insatser mycket hög kunskapsnivå" var finns dessa soldater???, framförallt de som varit anställda i 3-4 år. Inte inom FM iaf. Ta K3:s luftburna bataljon som decimerades efter att de kommit hem från Afghanistan, en skavdron, blev knappt en pluton. De flesta gick till civila arbeten.

   "Att OR som OF slutar är inget märkligt men att ge sken av att huvuddelen har slutat låter också verklighetsfrämmande"
   Ur min avdelning från YOP har mer än 50% slutat.

   Någonting säget mig att ni arbetar på HKV, för den hjärntvättande bild du skriver här uppe håller inte jag med om.

   Som jag ser det finns bara en väg för att säkra rekryteringen och skapa dugliga förband. Återinför en modifierad form av värnplikten. För det var och kommer att vara FM´s bästa rekryteringsgrund. Inte flashiga reklamfilmer.

   Löjtnant i armén.

   Radera
 2. Ett bra tecken på att systemet inte levererar som det ska, är att man söker frivilligpersonal som ska bemanna en högvaktspool, som dels ska kunna låna ut soldater till förband som saknar rätt antal huvuden och dels ska kunna bestrida en högvakt helt självständigt.
  Ett annat exempel är att HKV letar efter frivpersonal som vill jobba som undassar 10-15 dagar per år.

  Var det inte sånt här som skulle bli så bra med det nya GSS-systemet?
  /JP

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att kalla in Undassar eller annan personal kategori är en del av GSST konceptet.
   Att FM har kallat in olika personal kategorier under 10-15 dagar under större övningar har gjorts frekvent under åren. Det har kallats för SÖ , frivillig anställning etc...Varför anställa någon på 365 dagar/årsbasis om behovet är 10-15 dagar.?

   Radera
 3. Att yngre befäl alltid genom åren har velat och önskat att öva sin pluton och grupp på egna övningar istället för att delta i kompani och bataljons övningar är ett tidlöst fenomen. Så har det alltid varit, kommer alltid att vara och kanske alltid skall var på detta viset.

  SvaraRadera
 4. @Anonym, 26 sept. kl 07.44:
  Att man gör det i samband med större övningar är jag också medveten om. Det jag avsåg synes dock vara något annat:
  http://www.forsvarsutbildarna.se/om_forsvarsutbildarna/nyhetsbrev_5/nyhetsbrev_2010_3_1/september_2012/underrattelseverksamhet
  På motsvarande sätt är det med "högvaktspoolen":
  http://www.frivilligutbildning.se/web/Rekrytering_till_Hogvakten.aspx

  Men hur menar du med att det är "en del av GSST konceptet"?

  Missförstå mig rätt; jag tycker det är jättebra att FM använder sig av frivilligpersonal. I fallet med undassar så innebär det en utmärkt möjlighet för hemvärnets stabspersonal (och andra också givetvis) att förkovra sig i sin befattning och att (förhoppningsvis) ta del av den allra senaste stabsmetodiken.
  Vad gäller högvaktspoolen så är den omedelbara förbandsnyttan för Hv del inte lika påtaglig men för den enskilde soldaten innebär det givetvis en extra gnuggning i skyddsvaktstjänst.
  För bägge delarna tillkommer dessutom en positiv effekt för enskilda soldater i det att de deltar i något som de förhoppningsvis uppfattar som roligt och stimulerande. Eftersom det handlar om tillfälliga konstellationer så kommer dessutom ett/flera kontaktnät att uppstå mellan deltagarna, vilket är ytterligare en positiv aspekt. Jämför med kontaktnäten som uppstår när man t ex går kurs på HvSS.

  Men det jag menar med att detta är tecken på att systemet inte levererar som tänkt, är just att detta stöd från frivpersonal öht behövs.

  Om det är tänkt att de ordinarie förbanden ska kunna bestrida högvakt och behöver en pool för att kunna lösa det, så har förbanden en personalbrist. Det framgår av specialistofficerens inlägg ovan att bl a högvakt uppfattas som en belastning som "hackar upp" verksamheten.

  Således behöver förbanden dels "anställa bort" behovet av en pool och dessutom ytterligare "anställa bort" uppfattningen att det hackar upp verksamheten.

  Har jag nu varit tillräckligt otydlig med vad jag menar?
  /JP

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi är alla medvetna om att soldatvolymen och hur den är tänkt att utvecklas måste öka. Solklart att en av de större problemen just nu är soldatvolymen. Att ha förband med 3-4 officerare per soldat väcker en löjets skimmer varför volymen måste öka och till viss del på officerarnas bekostnad. Därför så är ju transformeringen nu inom FM nödvändig när det gäller att skapa fler soldat rader.

   Att tolka att systemet ej fungerar enbart på faktorn att det behövs stöd av tex HV är kanske att dra det lite för långt eftersom detta har varit fallet under urminnes tider. HV och frivillig personal har nyttjats inom många olika områden vilket hat givit en synergi effekt för deras huvud uppgifter.

   Dock så ville jag bara bemöta uttrycket "hackar upp verksamheten"...Detta är ett uttryck och en beskrivning grundad på vpl tiden när det fanns en bortre gräns för när soldaterna skulle mucka. För att få in alla delar så var det en enorm press och jag kan bara påminna om att det alltid har funnits exempel på förband som har sagt att högvakten passar ej just nu därför att ,etc,,,,,
   Tillbaka till min punkt,,,,soldaterna kommer att vara kvar under en längre tid varför ett avbrott på 2-3 veckor inte har någon större påverkan i det stora hela oavsett verksamhet.
   Jag tror att alla yngre befäl kommer alltid att hävda att högvakt, beredksapsövningar, internationella övningar etc stör deras bild av hur de skulle vilja utbilda gruppen eller plutonen
   men återigen....vi måste ändra vårt tankesätt för soldaterna är kvar under en betydligt längre tid varför denna vpl stress ej behöver infinna sig.

   Det kan faktiskt vara nyttigt och välbehövligt för soldaterna att få ett avbrott i sin huvudtjänst under en kortare period ibland om du nu stannar kvar 4-8 år.

   Radera
  2. Med tanke på hur verkligheten ser ut iaf vid mitt förband, med uteblivna övningar, hög insatsfrekvens och ett löneläge som ser ut som det dt gör, är det ganska naivt att tro att soldaterna stannar i organisationen tillräckligt länge för att kunna nyttogöra sig rfarenheter över en 2-3 årsperiod. Samma sak kan tyväär också sägas för yngre befäl (särskilt OR som fortfarande inte har någon plan för yrkesutveckling snart sex år efter systemets införande) som jobbar truppnära. Helt ovetenskapligt från min egen bekanskapskrets kan jag konstatera att många duktiga, kunniga människor redan har slutat, och fler går i sådana tankar. Fler rader behövs, men kan man inte fylla tjänsterna med meningsfull verksamhet betyder volymen inte ett vitten. FML har som vanligt börjat i fel ände...

   //SpecOff som söker civila jobb...

   Radera
 5. Jag har efter tolv år i FM och tre utlandstjänstgöringar i chefsbefattning 22500 sek/mån. Trist verklighet. /Fd. OF1 numera OR7.

  SvaraRadera
 6. Jag arbetar på ett förband som verkar precis i skärningen mellan hav och land och som dessutom är ett blandat förband med soldater och sjömän. Min pluton är en fartygspluton som på sikt skall ha fyra K-besättningar och en T-besättning. Det rör som om ganska få personer, men också väldigt specialiserade befattningar med krav på att man är mycket självgående och tar mycket eget ansvar då man oftast är ensam om sin tjänst ombord.

  På mitt kompani tycks man ha någon form av rädsla för att skicka iväg nyanställda på fastställda och befintliga befattningsutbildningar och istället väljer att genomföra egna, mediokra utbildningar där man utbildar i sin egna lokala varianter och dialekter av olika tjänster, vilket naturligtvis resulterar i ganska intressanta meningskiljaktigheter när man samövar med andra.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna