5 november 2013

Replik: Thomas Engevall

Flottiljamiral Thomas Engevall skrev för några dagar sedan ett gästinlägg i egenskap av KÖMS ordförande med rubriken "Att önska sig en försvarsdebatt - och att ta den när den kommer". Tyvärr genererade inte inlägget någon större diskussion om försvarsdebatten som både undertecknad och gästskribenten hade hoppats på. I stället kom många frågor om system PRIO upp tillsammans med en hel del annat (av mindre vikt).

Thomas svar blev för långt för att publicera som kommentarer, och av den anledningen så publiceras hans svar istället i ett nytt inlägg. Börja gärna med att läsa ursprungsinlägget med kommentarer via länken här ovan.

/ Skipper
-----------------------------

Nu har det gått några dagar sedan mitt gästinlägg på Skipper publicerades och flera av kommentarerna har efterfrågat en respons, och att jag inte ”fegar ur” när det hettar till. 
Jag väljer att svara i någorlunda kronologisk ordning på de inlägg som kommit men kanske inte på det sätt som alla önskar.

Skattebetalaren 31/10 19:23;


Mitt inlägg handlade inte om PRIO:s förtjänster eller tillkortakommanden och jag skrev inte heller inlägget i rollen som PRIO-chef utan i rollen som ordförande i KÖMS. Jag tänker därför inte besvara alla PRIO-frågor här men däremot ha dem i minne till ett kommande inlägg på FM egna bloggar kring månadsskiftet november/december då jag kommer att beröra alla de frågor som kommit in hitintills i PRIO-hänseende. Men eftersom du var först ska du få ett svar i alla fall. Nej, jag kan hålla med om att det kanske inte var det smartaste vi gjort att gå ut med devisen ”det är inte PRIO som ska anpassas till FM - det är FM som ska anpassas till PRIO”. Det fyllde dock en funktion och det är att reta upp en massa folk i onödan. Det hade varit bättre och säga att vi ”inte i onödan ska göra egna anpassningar av PRIO utan så långt möjligt nyttja standardfunktionaliteten i systemet – vilket innebär att verksamheten i många fall kommer att få anpassa sig till systemet. När det verkligen behövs kommer vi dock att justera i systemet.” Att argumentet ändå använts beror på att alla specialjusteringar av systemet som vi gör vid varje uppdatering måste betalas igen och igen. Det blir därför väldigt dyrt att ha för många speciallösningar i systemet och de länder som slagit in på den vägen, bl.a. Danmark, har avrått oss å det kraftigaste för att göra samma misstag. De har därför en klart sämre lösning än vad vi har det i en rad aspekter, tro det eller ej.

Gustav 31/10 21:05

Du sätter fingret på något som jag faktiskt anser är centralt för frågeställningen kring varför man mycket sällan ser aktiva företrädare för FM ge sig in i debatten på bloggarna. Det handlar inte om att dra med svansen mellan benen, det känner jag väldigt få som faktiskt gör, men, det är faktiskt måttligt inspirerande att debattera på kommentarsfälten med anonyma individer, som ofta men inte alltid, i princip idiotförklarar den som ger sig in i debatten, beskyller en inkompetens, ryggradslöshet eller använder andra invektiv. Jag har lättare att ta att bli ”idiotförklarad” av någon som står för det öppet. Även om jag inte blivit förklarad mindre vetande (än i vart fall) av hemvärnskapteten Jan-Olov Holm så har han min fulla respekt för att han alltid står för sin åsikt, oaktat om jag håller med honom eller inte i den enskilda frågan.

När det gäller de seriösa bloggarna i sig som Skipper, Wiseman och några till har jag, som jag skrev en förståelse för att man håller sig anonym, mest för att det bibehåller interesset och låter argumenten tala snarare än att argumenten bedöms efter vem ”Skipper” egentligen är. Det spelar därför ingen roll om ”Skipper” är en fänrik, en kommendörkapten eller amiral.

Men, kommentatorerna hade i mitt tycke vunnit på att uppträda under eget namn. Det skulle säkert också rensa upp i den allmänna tonen och helt säkert underlättamöjligheterna att få in politiker, medarbetare på alla nivåer i FM, m.fl. i debatten.

Ibland far även ”Skipper” iväg. Inläggen kring Cecilia Widegren och Karin Enström vinner inga poäng hos någon av dem och de lär aldrig ens överväga att ge sig in debatten på just denna blogg. Ju högre skrik – desto lägre sannolikhet. Att ”bita märke” i någon är sällan konstruktivt och läsarna är tillräckligt kunniga ändå för att kunna dra sina egna slutsatser om vad som är riktat till den egna väljarkåren alternativt en del av den politiska verkligheten i övrigt och vad som är mer ”på riktigt”.

Commander

Tack och bra att du inte somnat in helt. Ska kolla i min STM (Signaltabeller Marinen) i morgon och återkommer.

Anonym 1/11 07:13 (m.fl.)

Oklart om det är mig du menar men det är ju ändå viss humor i att påstå att någon är feg när man inte vågar stå med eget namn…

Anonym 1/11 10:35

Inga kommentarer, går i linje med mitt inlägg. Hur att nå ut är frågan, där mottas tacksamt goda förslag. En annan att nyttja i info-sammanhang är ju Henrik Hjelt som också är RO, men han kanske är bränd mht den PRIO-film han gjorde för många år sedan…

Trident 1/11 16:48

Har missat ”Robotmålet i Arboga”, vad är det? När det gäller konstruktiv debatt så är såväl Kungl. Krigsvetenskapsakademien som Kungl. Örlogsmannasällskapet utmärkta forum för att säga sin mening även i känsliga frågor. Du är alltid välkommen att komma med raka debattinlägg till Tidskrift i Sjöväsendet, dock under eget namn. Det finns flera sådana där, bland annat det jag hänvisar till av Bo Rask i TiS nr 2/2013.

Tack också för positiv feedback i slutet av inlägg 2.

Bygdemajorens inlägg

Svar kommer på FM blogg i kommande månadsskifte enligt ovan.

Teaterdirektören 3/11 00:45

Först, jag ingår inte i Försvarsmaktsledningen (FML). Det finns för övrigt ingen som helst anledning för FML eller FM i övrigt att ge sig in i en debatt kring en fråga mellan en riksdagsledamot och Försvarministern. Är inte Peter Jeppsson nöjd med svaret kan han ju precisera frågan själv, det finns inget som hindrar honom i det.

Min egen erfarenhet från framläggningar för FML (de senare åren kring PRIO av naturliga skäl) är att det visst blir en bra och konstruktiv debatt men att den inte alla gånger förs öppet och publikt. Men, med viss insikt från mina jämnåriga kollegor i civila företag och på andra platser, så förs debatt inför och efter föredragningar oftare ute i FM än i de flesta större företag och andra myndigheter.

Kommentaren om vad jag anser om yngre kollegor begriper jag inte. Vad jag anser om anonyma kommentatorer har du uppfattat helt korrekt.

Har du en kopia på bilden på C-G Fant kan du ju skicka över den på lämpligt sätt.

Anonym 3/11 10:00 med kommentarer

Inga ytterligare kommentarer

Skipper
Väl i kommentarer för mig för denna gång. Forsatt lycka till med bloggandet!

GMY

Thomas Engevall

------------------------------------------

Föredelen med egen blogg är att man kan besvara saker direkt, och det avser jag att göra med anledning av den förvisso ringa men ändå sakliga kritik som riktas mot den här bloggen och det som berör försvarsminister Enström och försvarsberedare Widegren.

Bloggen skriver inte OM Enström och Widegren som privatpersoner eller ens generellt som politiker. Det som däremot ofta tas upp på denna plats är i stället vad de säger och vad de skriver i sina roller som främsta företrädare för nuvarande försvarspolitik. Karin Enström är försvarsminister och således rikets främsta företrädare för Sveriges försvarspolitik. Cecilia Widegren har tre centrala roller. Vice ordförande i försvarsutskottet, Moderaternas försvarspolitiska talesperson samt inte minst som ordförande i försvarsberedningen som ska lägga grunden och inriktningen för vårt framtida försvar.

Jag har precis som Engevall konstaterar riktat mycket skarp kritik mot dessa båda damer i sina roller inom försvarspolitiken vid ett flertal tillfällen. Det tänker jag fortsätta att göra så länge deras uppfattning samt framför allt deras uttalanden går stick i stäv med min egen uppfattning.  Jag anser att deras upprepande skönmålning av läget har gått alldeles för långt, så långt att det i bland kan tangera att betraktas som lögn. Detta kommer jag aldrig att acceptera!

Jag har inga föreställningar om att dessa två kommer att ta en debatt på någon försvarsblogg, inte heller tror jag att de läser några försvarsbloggar. Johan Wiktorin gjorde för KKrVA räkning ett tappert försök genom sin intervju med försvarsministern. Men när svaren på frågan om vad ministern tycker är det sämsta beslutet som tagits istället besvaras frågan med vad hon tycker man gjort bra.... Ja, då är det ridå!

Dessa båda damer (och även flera andra försvarspolitiker) skulle vinna respekt om de bara sa som det var, att regeringens prioriteringar (läs ekonomi) inte medger mer, och att det är ett medvetet val man gör att inte satsa på FM. Nu säger man en sak och gör en annan. Det kan jag som försvarsvän och försvarsbloggare aldrig sitta still och bara acceptera. Det är bland annat därför vi försvarsbloggar existerar. Glöm aldrig det!
/ Skipper 

17 kommentarer:

 1. Tack Thomas.

  Får man önska att du kan publicera ditt inlägg om PRIO även här (hoppas att detta är ok med bloggägaren). Detta når då en bredare massa som inte läser Försvarets Forum eller FMs egna bloggar (tex jag själv).

  SvaraRadera
 2. Thomas Engevall5 november 2013 21:32

  Hej,

  Jag har erbjudit Skipper att efter mitt inlägg på FM-bloggen ställa kompletterande frågor på samma sätt som för ett och ett halvt år sedan. Vid napp från hans/hennes sida går det säkert att länka in till FM-bloggen också.

  Med vänlig hälsning//Thomas Engevall

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kommer Skipper givetvis att göra!

   Radera
 3. Skipper, din egen personliga kommentar efter Engevalls inlägg är mycket rakryggad ock klok, det gläder mig att du kommer att fortsätta skriva i klartext, men ändå vara saklig och korrekt. Några fler PK-forum likt Försvarets Forum är vi varken betjänta eller intresserade av!

  SvaraRadera
 4. Engevall skrev:
  "men, det är faktiskt måttligt inspirerande att debattera på kommentarsfälten med anonyma individer, som ofta men inte alltid, i princip idiotförklarar den som ger sig in i debatten, beskyller en inkompetens, ryggradslöshet eller använder andra invektiv."
  Det är då förvånansvärt många som verkar anse att det är "inspirerande att debattera på kommentarsfälten med anonyma individer" - betydligt fler här än på FM:s bloggar. Och min erfarenhet är att det är ovanligt att någon "beskyller någon för inkompetens, ryggradslöshet eller använder andra invektiv." Min erfarenhet är att de flesta kommentarerna på dessa bloggar är såväl sakliga som insatta - vore de inte det så skulle dessa bloggar inte anses som läsvärda av så många försvarsintresserade.
  Mitt bestående intryck är fortfarande att det är förvånansvärt få företrädare för FM och försvarspolitiker som kan ta en saklig debatt på dessa bloggar. Och det bestående intrycket är att kompetensen vad avser sakfrågorna som debatteras oftast är högre hos de "anonyma". Återigen - bevisa gärna att jag har fel.
  GMY

  SvaraRadera
 5. Herr Engevall.
  För att travestera dig kommer här en kommentar som är på ett sätt som du inte önskar!
  "På insidan av en dörr på Kviberg (Lv 6) fanns en bild med den text som herr Fant återgivit till dig. En bild säger mer än tusen ord och förklarar oftast texten, så även i det här fallet."
  Jag citerar mig själv.
  Det var som synes ingen bild av herr Fant, utan en bild med text som nog förklarade vad de "visdomsord" herr Fant delgivit dig. Den lämpar sig inte i dagens debatt då den faller för genderrepet. Bilden ger orden en helt annan betydelse än den du tolkat.

  Du har tolkat det som att FML eller FM skall ge sig in i herr Jeppssons fråga! Så löd inte min text.
  Jag påpekade att skulle Fm fråga och vid de tillfällen FM fått svar av FÖmin så är svaren av samma karaktär. Dock följer ingen upp svaren, ställer inga följdfrågor eller beskriver konsekvenserna av svar och uttalande från det politiska hållet.

  Hur du fått för dig att jag tycker att det är för lite föredragningar ute på förbanden begriper jag inte. Bör minskas radikalt till förmån för kvalitet och ensat synsätt från firmaledningen.
  Dock har de resande klang- och jubelsällskapen minskat sina framträdanden på sista tiden.
  Aktieägarna hade inte låtit styrelsen fara runt och lovat en massa saker som fått börsen att åka jojo speciellt många dagar i en civil firma. Därav mer genomtänkta och färre genomgångar utanför staketet.
  Det som behövs är klartext och grundliga beskrivningar av konsekvenser av budgetändringar, beslut, brist på beslut o.s.v. från FM till media, politiker och skattebetalarna.
  Detta kräver en ensad, rakryggad linje från firmans ledning och alla processinnhavare.
  Allt detta saknas tyvärr idag.
  Jag provar att ställa frågan igen! Även om du inte formellt ingår i FML så har du väl en åsikt?
  Vad är din åsikt på herr Grundeviks utspel för en tid sedan?

  Jag kan också konstatera att vi har olika syn på vad en konstruktiv och bra debatt är!
  Hur nå ut frågar du?
  Jag gjorde ett pedagogiskt försök i bland kommentarerna för att visa att allt på något sätt hänger ihop.
  Där finns flera tips. Det viktigaste är dock att ledning och politiker ensar sina åsikter och talar i klartext, med verklighetsförankring, med argument som håller o.s.v.
  Information måste vara korrekt och sann.
  Trovärdigheten måste på detta vis sakta byggas upp igen.
  Skönmålning, fasad- och kulissbyggande måste få ett slut.

  Sakfrågor har alltid någon/några som sitter inne med fakta och risar/rosar snart ett förslag. Det finns alltid några yngre kollegor eller anonyma som arbetar med prylarna varje dag och vet precisa nackdelar/fördelar :--)

  Resonemanget om tyngd på åsikter beroende på om kommentaren är underskriven med namn eller signatur säger nog mer om herr Engevall än annat.
  Ett råd! Läs texten och glöm personen/personerna bakom. Hur kan en åsikt ha olika tyngd?

  Avslutningsvis blir jag lite orolig, då jag tycker mig läsa in att du sympatiserar med de beskrivningar av vårt försvar, med tillhörande "satsningar", som Fru Widegren och Fru Enström levererar?!
  Detta måste jag väl ha missuppfattat?

  Teaterdirektören.

  P.S. Vi är några som ser fram emot ett regeringsbeslut om ett ganska avgörande materielärende varje torsdag. Vad är din åsikt i denna specifika fråga och principiellt för alla de andra som mycket långsamt är på väg till ett beslut?

  P,S,2 Jag håller helt med dig att det krävs att någon har en åsikt (t.e.x. herr Holm) för att en debatt skall uppstå. De som inte har en egen åsikt och står för den är inte speciellt intressanta att lyssna på oavsett namn, anonym, grad eller ålder.

  P.S.3 Själv är jag nog mest intresserad av de frågor som inte besvaras, det som inte bemöts i en debatt och den text som man kan läsa mellan raderna. Där finns en del att läsa i ditt svar!

  SvaraRadera
 6. Jag missade Thomas Engevalls inledande inlägg, en tänkte göra ett påhak i den här tråden istället. Vi får se vilken respons det blir...

  Thomas efterlyser en bättre debatt om försvarsfrågor, till skillnad från den nuvarande som är tämligen polariserad. Jag kan bara hålla med.

  FM egna bloggsida domineras av "dagboksliknande" bloggar men innehåller också ett antal av typen "chefen förklarar redan fattade beslut". I den andra ringhörnan har vi frustrerade inlägg på de olika försvarsbloggarna som på ett mer eller mindre konstruktivt sätt i efterhand kritiserar de redan fattade besluten.

  Orsaken till sakernas tillstånd är ganska uppenbar. Stora (och små) frågor bereds i allmänhet inom en liten krets, och då är det väl uppenbart att det kommer kritik från de som på ett eller annat sätt drabbas, särskilt som de upplever att ingen frågat dem om råd.

  Kunde FM på ett tidigt stadium av en beredning, t ex FM Org 18, bjuda in till debatt och ge möjlighet för den enskilde att ställa frågor så skulle ni vinna massor. Bättre förankring, bättre faktaunderlag och bättre förståelse ute i organisationen.

  Kan vara värt att fundera på.

  MVH/Lars Rössle, LSS

  SvaraRadera
 7. Jag har fått ge avkallpå min personliga bekvämlighet under vpl.grundutbildning och 6 rep.månader i fält i norrlands inland, så nedsättande kommentarer om värnpliktsförsvaret ger inte kritiker trovärdighet. Nedsättande kommentarer om anonyma bloggare i försvarsdebatt, är lika fegt som personangrepp. Däremot borde sakinnehållet kommenteras. Vuxna människor kan själva välja bland alla bloggar och behöver ingen redaktör som friserar.
  Vad jag som skattebetalare undrar över, ett exempel: varför finns inget luftförsvar i mälardalen?
  Det bor 3 miljoner där, ingen flottilj inget luftvärn. Väldigt konkret, är det hemligt?

  SvaraRadera
 8. @Thomas Engevall

  Instämmer verkligen i att försvarsdebatten skulle vinna på om fler trädde fram med sina riktiga namn. Säkert är det så att fler inom försvarsmakten på ledande nivå skulle träda fram då vilket jag ofta efterlyst. Vi har en grundlagsfäst meddelande och yttrandefrihet vilket vi ytterst med vapenmakt skall försvara.
  Använd den.
  Jag delar också helt det danska rådet att låta bli att anpassa Prio.Det är mycket resurs och kostnadsdrivande vid varje uppgradering att ta hand om anpassningar.Jag vet eftersom jag jobbar i min civila gärning med affärssystem på leverantörsidan.
  Min kritik ang Prio har gällt avvägning vad vi använder vårt försvarsanslag till.
  Jag anser fortfarande att vi borde ha använt projektpengarna istället till att förbandsätta Lv bla.
  Kritiken har absolut inte gällt dig personligen.Verkligen inte.
  Slutligen tackar jag för din vänliga kommentar.

  Kn Jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eftersom signaturen J-O Holm har funnits ett tag och jag har kunnat forma mig en bild av vad herr Holm har för uppfattning i vissa frågor så står signaturen för något.
   Men att det skulle vara skillnad på innehållet i hans texter för att det kanske är hans namn har jag svårt att förstå.
   99 procent av de som läser dina texter har ingen aning vem du är så signaturen/namnet är oväsentligt.
   Att du sedan skulle få en annan tyngd för att du är kapten i hemvärnet är väl ändå att ta i!
   Att skriva under med Thomas Engevall är ännu mer osynligt därför att signaturen ej är känd för att torgföra sina åsikter på bloggar eller annanstans. Vi som känner till honom vet heller inte var han står i vissa frågor.
   För att göra en lång historia kort så värderas texterna här på teatern för sitt innehåll och inte för signaturen längst ned på kommentaren.
   Den är helt oväsentlig.

   Skulle Skipper läsas på annat sätt om hon hette Lena Svensson och var kadett? I så fall hur?

   Här finns lite värdegrundsarbete att ta tag i!

   Teaterdirektören.

   Radera
  2. @Teaterdirektören

   Jag menar att företrädare för FML och Försvarspolitiker precis som Tomas Engevall ger uttryck för genom att kommentatorer anger sitt riktiga namn skulle sänka tröskeln för insteg i försvarsdebatten.
   Men naturligtvis är det inte det enda steget utan viktigast är nog trots allt att vi hjälps åt att vara sakliga ,konstruktiva och hövliga mot varandra även om vi har olika åsikter oberoende signatur.
   Skälet att jag undertecknar med Kn och hemvärnsbefäl är att det ger mottagaren en bättre förståelse ur vilket militärt perspektiv och erfarenhet
   jag skriver.

   Slutligen jag uppskattar verkligen dina kommenterande insatser du gör och tycker nästan alltid som du.
   Så hjälps vi åt så tror jag ändå på sikt att våra gemensamma ansträngningar leder framåt till ett bättre försvar och att fler personer ur FML och Politiska företrädare ger sig till känna på bloggar.

   Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

   Radera
 9. Vill också tacka för Engevall's svar - det finns ju exempel där man inte ens försöker svara tillbaka. Sedan kanske jag inte håller med om allt.
  Dessutom många kudos till Skippers rakryggade svar kring inlägg kring Fruarna Enström och Wideström officiella uttalanden i sina roller.

  Det trista i kråksången är att dagens poiltiker inte har anpassat sig till de sociala mediernas uppkomst, vilket gör att det som tidigare aldrig dryftades utanför mindre kretser numera är i det publika rummet väldigt snabbt och sprids till många.
  Det innebär att realpolitiken och sken-demokratin visar sitt fula tryne med hela sin kropp. Tidigare så fick allmänheten aldrig reda på randinformationen utan endast se konsekvenserna och nöjde sig oftast med det. Nu när många via olika pusselbitar i form av bloggar, twitter och annat kan enkelt lägga ihop sitt eget pussel - så fungerar inte den traditionella kommunikationen kring politiken längre.

  Vi har under årtionenden blivit undanhållna information om tex samverkan med väst/NATO, trots den officiella hållningen att vi är neutrala. Svenska storföretag och maktsfärer har sedan begynnelsen deltagit i Bilderbergmötena. Svenska myndigheter driver vissa frågor under ytan i en riktning och meddelar officiellt en annan hållning - "skilj på realpolitik och pöbelpolitik" var det någon som sa till mig en gång...
  Vad är det som har ändrat sig på den punkten? Det är fullständigt självklart att det finns en icke-demokratisk ordning, vilket jag personligen inte tycker är helt fel. MEN, det jag inte gillar är hycklandet och den oprofessionalla hållningen som gör att det som kommer fram blir lögner och dikter.

  Jag har inget enkelt svar på hur man skall göra istället, men kan från egen erfarenhet ända påstå att vuxna människor klarar oftast av sanningen och kan förlika sig med annorlunda ordningar - bara man pratar om det och förklarar vad som är alternativen. "Demokrati är den minst dåliga lösningen" var det någon annan som sa kring valet av olika statsskick. Det är nog så, så kanske att mer lokala direktdemokratier för det som berör majoriteten av befolkningen med en statlig toppstyrning för anpassning i den globala världen är det som vi skulle må bättre av.

  Nu blev det lite off topic - ber om ursäkt för det. Men ville bara förklara vad jag tror är orsaken till mångas frustration.

  SvaraRadera
 10. I försvarsdebatten dyker PRIO systemet upp, oftast dess brister. Ett ex. från USA, alla NATO kramares store bror, NSA har mycket avancerade sytem med oerhörd datakraft som fungerar. ObamaCare kunde inte skapa en hemsida med koppling till databaser. Anlitar man kompetens och tilldelar pengar så finns lösningar tydligen. Uppenbarligen är det stor kompetensbrist och en sårbar systemlösning som ger missnöje med PRIO systemet.
  /rep.gubbe (rep.= repetions tjänstgöring i värnplikts försvaret, för all unga och nya(M))

  SvaraRadera
 11. Varför hänvisas till "fru Widegren", "fru Enström" och "herr Holm"? Det är en språkdräkt som inte känns igen i det dagliga livet. Rätt eller fel så uppfattar jag det som ett försök till att vara nedlåtande. Varför inte hänvisa till Widegren, Enström och Holm istället? Det är sådana små grepp som gör att inlägg och kommentarer känns mer seriösa.

  Hälsar Claes

  SvaraRadera
  Svar
  1. Claes.

   Du får ha förståelse för att för 99% av läsekretsen är det det som står före namnet som utgör hur "rätt" eller "fel" något är.

   Exempel:
   General Karlsson: jorden är platt.
   Kadett Persson: jorden är rund.

   Sanningen alltså: jorden är platt.

   Radera
  2. Känner mig givetvis träffad av din kommentar mht mitt inlägg häromdagen. Det är absolut inte med mening att vara nedlåtande eller förminskande. Jag skriver gärna med en ironisk underton där jag ex skriver "fru Enström" för att det i min mening ger en underhållande ton. Kritiken är fortfarande allvarlig men texten tycker jag må vara lättsam. Det är blogginlägg vi pratar om, känslor som uttrycks, väldigt informellt. Om Peter Jeppsson valt att skriva "fru Enström" i sina formella frågor till Fömin, hade det inte varit seriöst, men jag tänker fortsätta ta mig friheten att titulera som jag finner underhållande!

   Radera
  3. Varför hänvisas till "fru Widegren", "fru Enström" och "herr Holm"?

   Förmodligen för att riksdagsledamoten Widegren och statsrådet Enström är gifta kvinnor och bör tilltalas fru.
   Kapten J-O Holm är troligtvis en man och bör då tilltalas herr.
   Detta är betydligt enklare än att försöka titulera dem i olika roller.

   Herr och fru Talman.

   Radera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna