3 juli 2011

Nya danska fregatter vs. Visbykorvetter


Danska flottan tog häromdagen över det andra fartyget i serien om tre ur Iver Huitfeldt klassen från den danska motsvarigheten till FMV. Det är fregatten Peter Willemoes som nu påbörjat provturer i Sövaernets regi. Danskarna bygger smart. Som synes på bilden ovan där vi har nya fregatten i förgrunden och stridsstödfartyget Absalon bakom, så ser man tydligt att man byggt fregatten på samma skrov som Absalon-klassen.

Projektet startades på ritbordet 2006 och samtliga tre fregatter kommer enligt plan att vara helt klara och redo för insats 2012. Helt klart imponerande om man jämför med vår egen teknikdemonstrator Visby som i dagsläget har över 20 år bakom sig sedan förstudien med Smyge. Projektet i sig har 16 aktiva år bakom sig sedan projektstarten 1995, och det är nu 11 år sedan sjösättningen av första fartyget i serien. Vi har i dag långt ifrån ett fullt ut fungerande stridsfartyg som kan verka med vapen och sensorer i de tre dimensionerna, i luften, på ytan och under vattnet.

Visbykorvetternas starka sidor är fart och sjöegenskaper, det inre skyddet i form av brandskydd och släcksystem, ett bra ledningssystem, en bra spaningsradar samt korträckviddigt eldrörsluftvärn för egenskydd. Men dessa goda egenskaper räcker inte, systemet måste även kunna leverera effekt i målet ovasett vilket mål vi pratar om. Om den nu påbörjade uppgraderingen av fartyget till "version 5" kommer att vara den förlösande faktorn återstår att se, framförallt tidsplanen fram till fullt ut operativt fartyg utan begränsningar.

Att besättningarna ombord är mycket kompetenta och proffessionella att hantera den materiel man har ombord i dagsläget råder det ingen tvekan om. Men samtidigt måste man se helheten. Ett fartyg som kan leverera bly upp till 57mm i diameter är inte det vi behöver i det av riksdag och regering uttalade "nya" nationella försvaret. Då behöver vi även sjömålsrobotar, lv-robotar och kvalificerade undervattensvapen för att vara trovärdiga.

De danska fregatterna är byggd med beprövad teknik, med befintliga vapensystem som är standardiserade inom NATO, vilket innebär stor tillgång till robotar av olika typer samt ammunition även utanför de egna landgränserna. Vidare har man även sensorer som redan är beprövade av andra stora europeiska sjönationer som bl.a. Holland och Tyskland. Detta sammantaget minskar tiden för systemintegration och provtursverksamhet.

Att vi inte kan förändra något inom Visbyprojektet är ett faktum som står fast. Det vi däremot kan hoppas på, är att nästa projekt vad det nu må vara, kommer att bygga på beprövad teknik och byggas med standardiserade vapensystem och sensorer. Sverige har inte råd med ett till demonstratorprojekt, varken ekonomiskt eller säkerhetspolitiskt.

------------------------------------------

Vidare så kan ni här nedan se en bild på de "mindre" fartyg som Danska flottan nu avvecklar till förmån för de större fartygen. Det är korvetterna av Nils Juel-klass och Robotbåtar av Flyvefisken-klass som nu är under avveckling. Foto: Henrik von Klopp.

10 kommentarer:

 1. Du kan väl skriva om hur Storbritannien lyckas med sina nya Typ 45 jagare?
  Vidare så är det marinen och politikerna som lyckas sätta käppar i hjulet på Visby.
  Givetvis bör Karlskronavarvet avvecklas och stål användas. Nyheter och utveckling är ingenting för svensk marin, flaggspel, och utkik är det som gäller.

  SvaraRadera
 2. @1306 svart eller vitt

  Anser du verkligen att det spelar någon större roll om det är politikerna, FM, FMV, Kockums, besättningen, eller du själv som är orsaken till att det ser ut som det gör?

  Är det inte slutprodukten och användbarheten hos densamma som räknas?

  SvaraRadera
 3. 13.06 vet nog inte hur rätt han har.
  -Vi bör nog göra som alla andra bygga fartyg i stål
  - Att hålla utkik med både syn OCH hörsel är lagstadgat något som är svårt på en Visbykorvett.
  - Flaggspel, ja flaggsignallering används frekvent inom bland annat NATO.

  SvaraRadera
 4. Iver Huitfeldt är ett mycket imponerande fartyg och ligger helt i rätt linje med danskarnas ambition att kunna verka i farvatten ut mot Grönland. Jag har i ett tidigare inlägg pekat på våra grannars förmåga att bygga fartyg bättre anpassade mot dagens hotbild i Sverige.

  Danska Iver Huitfeldt, norska Fridtjof Nansen och finska Hamina är väl beväpnade och anpassade för sina användningsområden.

  http://chefsingenjoren.blogspot.com/2009/10/lagg-visby-i-malpase.html

  SvaraRadera
 5. @Chefsingenjören
  Håller med. Hamina går på ungefär halva priset av en Visby-korvett, men har i stort sätt likadana förmågor och bestyckning. Den omfattar en stealth-struktur som är anpassad för kustnära förhållanden, har en 57mm allmålskanon (samma som Visby), RBS 15 Mk.III, Umkhonto-IR och rälsar för minor. Dvs. beväpningen som Visby en dag hoppas få har redan Hamina färdigutrustad och testad sedan en viss tid tillbaka. Med Hamina-båtar hade vi fått minst dubbelt så många fartyg för samma penning som Visby-korvetterna kostar idag, vi hade säkert fått något motköp från Finland *host*Gripen*host* och knutit an våra militärer på ett långt mycket bättre sätt än NH90-affären. Fler fartyg innebär att vi kan ha fler fartyg ute i aktiv tjänst och mer utspridda över detta långa land.

  Det enda som skiljer Hamina från Visby på ett negativt sätt är den totala avsaknaden av ett helikopterdäck. Men å andra sidan visar det sig nu att endast en av de fem visby-korvetterna ska få certifiering för helikopterbasering, vilket gör att det kvittar vilketsom.

  Annars hade man kunnat hoppats på att FM kunde förhandla om Absalon-skepp istället för de två planerade nya stödfartygen för att behålla ytterligare defensiv förmåga.

  SvaraRadera
 6. Re CH och Skipper.

  Gällande onödiga projekt så ska nog flygvapnet och dess försörjda konsulter tala tyst, Gripen är en i det sammanhanget betydligt större skandal än Visby.
  Hade vi inte haft dyrgripen så hade vi antagligen både haft en armé och marin värd namnet.
  Nu har vi skiten och får göra det bästa av det, men kom inte från flygvapnet och gnäll ni har inte ett mer "krigsfäigt" system än marinen.
  Visby nuvarande förmågor kan diskuteras, dock är det stora problemet den fullständigt usla taktiska/strategiska målbild man lyckades kladda fram under 00 talet.
  Vidare får FM för lite pengar och är satt på svältkost.
  Med ett klart fokus och med tillräckliga medel hade Visby kunnat göra det den ska göra.
  Oavsett är Visby ett modernare fartyg än Hamina och stålfregatter.
  Exakt samma/lika diskussion förs i bla. Storbrittanninen om Typ 45 jagarnas oförmåga.
  Dags att lyfta trynet ur mathon och fokusera framåt.
  Att som armén gör köpa dagens/gårdagens utrustning vinner inga framtida krig.
  Ett litet försvar måste vara toppmodernt och knivskarpt fokuserat.
  Idag är det halvmodernt och ofokuserat.

  SvaraRadera
 7. @1232

  Instämmer till fullo i ditt sista stycke:
  "Ett litet försvar måste vara toppmodernt och knivskarpt fokuserat. Idag är det halvmodernt och ofokuserat."

  Ovanstående sammantaget med att FM är satt på svältkost är två orsaker till att just Visbykorvetterna inte kommit längre än de gjort idag, rent operativt. En tredje faktor är att man gav sig in i tekniklösningar som inte fanns men som man hade en övertro på att reda ut.

  Inför nästa projekt bör man nog vara något mer realistisk i målsättningar kontra befintlig teknik.

  SvaraRadera
 8. Att Visby fortfarande är en vacker och avancerad kanonbåt är eg ett mindre problem än FM´s monumentala brist på övning och samordning och att den nationella förmågan helt har tappats bort.
  Vi har en armé som funkar bäst i kompanistorlek och som i det närmaste går in i konvulsioner för att pressa fram två-tre fungerande bataljoner.
  Vapen och utrustning får letas både högt och lågt om den ens finns.
  Vi har liknande problem med redundans och krigsfäighet i både marin och flygvapen.
  Handen på hjärtat skulle en konflikt i närtid betyda att både flyget och marinens fartyg skulle slås ut på sina fredsbaser.
  Vårt personalförsörjningssystem är en återvändsgränd, vi kommer aldrig kunna sprida ut vare sig fartyg eller flygplan på ett realistiskt sätt med den lilla anorektiska organisation som nu byggs upp.
  Försvaret behöver återuppbyggas på nytt, att vi ens hamnat i den här situation borde få huvuden att rulla på HKV och i riksdagen.
  Istället har vi en tungomålstalande vapenvägrare som ansvarig.

  Ur led är tiden.

  SvaraRadera
 9. Släpp Haminaklassen. Det är en liten robotbåt. Dessutom en liten robotbåt med en hel del tillförlitlighetsproblem. Den är byggd i aluminium och kolfiber så jag kan inte se hur stålivrarna kan förespråka den. Med tveksam ubåtsjaktförmåga och mycket tveksamma stealthegenskaper är det helt enkelt inte rätt fartyg för oss.
  Ivar Huitfeldt är defintivt inte rätt fartyg för oss. Den, tillsammans med norska Fridtiof Nansen, har ingenting att hämta i ett modernt sjöslag. I våra vatten hade de bara varit två gigantiska långsamma måltavlor. Varför tror ni egentligen att vi lagt så mycket tid och pengar på Visbyprojektets stealthdimension?
  Hur mycket en del av er hemvävda strateger än fantiserar ihop era drömförsvar så är fortfarande den verklighet som var dimensionerande för Vbyprojektet för 20 år sen lika aktuell idag. Vi har inte vår flotta primärt till att åka runt och visa flagg eller jaga pirater. Den är till för att slå en numerärt överlägsen invasionsflotta innan den hunnit stranda vid våra kuster.
  Eld, rörelse och skydd är därför det viktiga. Inte helikopterhangarer, fjärrluftvärn eller möjlighet att lämna artilleriunderstöd till markarenan.
  På grund av den strategiska time-outen fick Elden, i form av en modern sjömålsrobot, vänta lite. Nu är det dags att ta itu med det också.

  Till sist: Med risk för att låta lite sur och tvär och kanske melodramatisk. Det är varje svensk sjöofficers förbannade skyldighet att ha det ovan sagda fullständigt klart för sig. Skulle det vara för mycket begärt om vi dessutom såg till att förmedla detta ut till de lite bredare lagren?

  SvaraRadera
 10. Tack skipper, förstal steget till att komma vidare är att erkänna våra egna problem och misstag. Visby är definitivt ett av de större. Tyvärr.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna