6 januari 2014

En gulgrön röra?När vi nu är inne i 2014 och ett nytt riksdagsval stundar inför hösten så kan det vara på sin plats att se vilken syn de olika partierna har på försvarspolitiken. Som opinionssiffrorna ser ut nu så kommer socialdemokraterna att bilda regering till hösten, men inte utan stödhjul.

Miljöpartiet, partiet som har propagerat för ett ickevåldsförsvar är ett av dessa stödhjul. Nu får vi verkligen hoppas att Socialdemokraterna gör upp försvarspolitiken med något annat parti än just Miljöpartiet. Så här skrev nämligen partiets försvarspolitiska talesperson Peter Rådberg i en motion till riksdagen i samband med att liggande inriktningsproposition från 2009 skulle klubbas.

Peter Rådberg m.fl. (mp) framhåller i kommittémotion 2008/09:Fö295 att i dag består armén av tio förband, vartill kommer amfibieregementet som organisatoriskt ingår i marinen. Dessa elva förband bör kunna krympas till sex förband med i genomsnitt 800 soldater i olika stadier av utbildning eller tjänst i Sverige samtidigt (yrkande 5). 
Vidare bör antalet JAS-plan i aktiv tjänst minskas från 100 till knappt 70 och antalet flygflottiljer från i dag tre till två (yrkande 7). 
Då det operativa behovet av ubåtsvapnet inte längre finns bör dessutom antalet ubåtar i aktiv tjänst som ett första delmål för 2009 reduceras från fyra till tre för att sedan på sikt helt avvecklas (yrkande 10), och de marina stridskrafterna bör koncentreras till en huvudbas (yrkande 11).

Om miljöpartiet fortfarande står fast vid detta får vi hoppas att man inte får något inflytande över försvarspolitiken efter kommande val. Det skulle ytterligare öka det pågående förfallet som startades av socialdemokraterna och sedan ytterligare har accelererat under Moderaternas styre.

Förhoppningsvis kan det under året komma en rad kortare intervjuer med respektive partis försvarspolitiska talespersoner här på bloggen.

17 kommentarer:

 1. 70 JAS i aktiv tjänst är väl ändå hyfsat.
  Den moderata prognosen är väl ca 30. (60 varav hälften lånas ut till andra länder över tiden).

  Och finns det 30 i Sverige, så står väl minst tio av dessa still pga PRIO.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Detta skrevs 2009, vad tror du de skulle skriva idag??

   Radera
 2. Sverige är ett avlångt land med långa gränser. Utifrån min tjänstgöring som STRIL-soldat under kalla kriget anser jag följande: För att hålla enbart östra gränsen behövs åtminstone 100 Gripen C, plus 60 Gripen E. Dessutom krävs långräckviddigt luftvärn för att stärka försvaret på vissa punkter.

  Om hela landet skall försvaras måste antalet stridsflygplan och luftvärnsrobotar dubbleras.

  SvaraRadera
 3. Stefan Löfven har uttryckt att han gärna samarbetar med FP och C men även naturlig partner MP.
  Jag är helt säker på att han inte kommer att ta beslut som försämrar vårt försvar -tvärtom.
  Framförallt han han flera ggr betonat att Försvaret är ett allmänintresse och inte ett särintresse i kontrast till befintlig statsminister som förhoppnings inom kort får sparken som statsminister.  SvaraRadera
  Svar
  1. Samarbeta med C om försvarspolitiken. Jag har svårt att se vad som skulle vara positivt med detta.

   Radera
  2. Jag har svårt att se att något blir bättre med ett maktskifte då Socialdemokraterna tar stöd av Miljöpartiet.
   Peter Hultqvist har gjort en del uttalanden men jag finner det tveksamt att detta är förankrat och något som en eventuell socialdemokratisk vill driva.
   Läs deras budgetmotion för 2014, det säger en del om ambitionen.
   Nej försvarspolitiken är ett särintresse och det krävs nog en ny U-137 eller motsvarande för att ändra den inställningen.

   //Hugin

   Radera
  3. Staffan Danielsson C talesperson försvar har flera ggr sagt att mycket talar för att försvaret kommer att behöva tillföras mera pengar.Han har också sagt att Sverige ligger lägst i Norden BNP per capita till försvar och att Sverige bör långsiktigt ta samma ansvar som de Nordiska länderna.
   Han har också sagt inför och efter JAS beslutet förmågelyftet att det krävs minst 60 JAS39E.

   Han är också en av de få som uttalat sig om Perpen och han är djupt oroad över konsekvensbeskrivningen vid konstant ekonomi.
   Detta sammantaget med lite anna info gör att jag bedömmer C som klart bättre än MP och M som samarbetspartner kring försvars/säkerhetspolitik.
   Dock måste han som alla andra partier KD,SD undantagna som redan gjort hemläxan lägga fram sna konkreta förslag hur de vill se att Sveriges försvar bör se ut. Ev kanske vi får se något mer parti lägga fram förslag under Folk och Försvar som börjar om en vecka.
   Not Staffan Danielsson du får gärna komplettera mig om jag missuppfattat dig på någon punkt kring Centerns försvarspolitik.

   Radera
  4. Jag har läst samtliga partimotioner så även S komittemotion.Den är väsentligt bättre än alliansen.
   Peter Hultqvist liksom de andra parti talespersonerna för försvar driver inte sin egen linje utan de förankrar först i sin partiledning verkställande utskott etc innan de uttalar sig.

   Radera
 4. Vi har det senaste 20 åren minskat antalet verkanssystemen i luftvärnet med 95%. Visst vore en fördubbling av nuvarande mängd önskvärd, men det är fortfarande mycket långt till nivån "hela landet skall försvaras".

  SvaraRadera
 5. Att ge miljöpartiet inflytande över säkerhetspolitik eller något annat område gagnar ingen. MP är helt oförmögna att driva någon form av realpolitik. Pragmatism finns inte på kartan, flertalet politiska ungdomsförbund framstår som pragmatiker i jämförelse med MP. Ekonomi handlar om att hushålla med begränsade resurser. Ordet begränsade är ett nyckelord. Politik måste byggas efter verkligheten. Politik skall inte byggas efter hur man vill att verkligheten ska se ut.

  För visst vill vi alla ha:

  - En bra och konkurrenskraftig skola för våra barn.
  - En god sjukvård när olyckan eller sjukdomen är framme.
  - Våra mor- och farföräldrar ska få tillgång till en värdig äldreomsorg.
  - Utsätts jag för brott vill jag att polisen och rättsväsendet finns där. Samt att rättsväsendet klarar av att lagföra de individer som bryter mot våra gemensamma lagar.

  Och så vidare,

  För att erhålla ovanstående är jag bredd (bland annat) att avstå en del av min lön. Dock skall det finnas en koppling mellan de pengar jag ger till staten och den service som staten lämnar. Grunden inom politik är att hitta den balansen.

  //Gustav

  SvaraRadera
 6. Som medborgare i konungariket Sverige ställer jag mig en annan fråga - vem kan man lita på?
  Försvara innebär enligt SAOB: avvärjande av våld med personlig kraft (med l. utan vapen); omintetgörande av anfall l. uppehållande av fienden till en viss tid medelst stridskrafter.
  ÖB har själv gått ut och sagt att vi kommer att kunna försvara oss ca en vecka mot ett begränsat anfall som har begränsad geografisk utbredning när IO14 är fullt operativt. Får FM inte utökad ekonomisk ram så blir det naturligtvis en kortare försvarstid tid, men ändå – vi kommer att ha ett försvar enligt definitionen och eftersom statsrådet är "nöjd" så föreligger det inga problem.
  För skall man vara ärlig så är frågan, ur ett demokratiskt perspektiv (makten utgår från folket som utövar ett större eller mindre inflytande), nästan död - mycket begränsad oro uttryckts för "enveckasförsvaret" från våra förtroendevalda. Jag kan tyvärr bara dra en slutsats utifrån detta - alla är "happy". Undantaget är kanske MP och SD, men ur olika perspektiv.
  Så därför återkommer jag till frågan – vem kan man lita på? Jag kan som den lilla medborgaren tycka att MP står för en "ärligare" försvarspolitik jämte övriga partier genom att de tydliggör vad de vill och vilken förmåga de förväntar sig, även om jag själv inte kommer att lägga min röst på detta parti under överskådlig tid.

  Då kommer jag till en annan fråga rörande förvaret av Sverige och försvarspolitiken - vem är nyttig idiot och är jag det själv?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men jag förstår inte hur det här med partiernas försvarspolitik kan vara ett problem. Vill man ha ett mindre försvar röstar man på mp. Vill man ha ungefär som nu röstar man på v, s, m, c, fp, eller kd och vill man ha väsentligt starkare röstar man på sd.

   Anders

   Radera
 7. Stefan Löfven bror är eller var yrkesmilitär i Sthlm har jag för mig, hoppas detta kan påverkar honom till bättre beslut, man kan ju hoppas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vet inte om det hjälpt alliansens f.d yrksofficerare att fatta bra beslut givet deras gröna bakgrund.

   Radera
  2. Nu har ju inte bror hans någon partipiska i ryggen, de är ju en fördel. Som sagt .man kan ju hoppas.

   Radera
 8. Kan väl fylla på med ytterligare ett yrkande i samma debatt, om inriktningsproppen, från herr Rådberg.
  " Försvaret ska vara kostnadseffektivt och kosta ca 10 miljarder kronor mindre än dagens och samtidigt uppfylla riksdagens ambition om internationella åtaganden (yrkande 14)."

  Någonting som liknar IO14 får man inte för de pengarna! Så jag vet inte riktigt vilken typ av försvar de förordar.

  Teaterdirektören.

  P.S. Med inriktningsproppen menas prop 2008/09:140. Den som antogs av riksdagen förutom, så här i efterhand, några rader om korvetterna på sidan 68 ;-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ta bort PRIO, FortV och några konsulter i Enköping och vips har vi både minskat kostnaderna med 10 miljarder och fått ett effektivare försvar.

   Radera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna