30 januari 2014

Folk & Försvar: Är försvarsförmågan tillräcklig?

Under dagen höll Folk & Försvar ännu ett intressant och viktigt seminarium som en direkt uppföljning på det tidigare med fokus på förmågan inom respektive försvarsgren, men hur tänkte man från Folk & Försvars sida när Magnus Christiansson valdes ut för att analysera den marina förmågan? Här kommer en kort sammanfattning med mina egna kommentarer.


Analys Flygvapnet
Efter att Lars Ekeman gick igenom samma typ av bilder som vi sett vid tidigare tillfällen fick de tre olika försvarsgrenarna en genomgång av tre olika utvalda herrar. Först ut var Stefan Ring som gick igenom Flygvapnet. Han tryckte på det uppdämda behovet av medel- och långräckvidigt luftvärn och lyfte fram det för mig hutlöst korkade exemplet från den förra försvarsberedningen där man föreslog att man skulle avveckla RB-97, ett system som trots antik status behölls. Annars hade Sverige i dag stått helt utan luftvärnsförmåga. RBS-70 i all ära.

Ring visade också på behovet av offensiva attackvapen likt vad Finland nu anskaffar. Stefan Ring påpekade även att det saknas ett "system av system tänk" något man inom Flygvapnet tidigare varit mycket duktiga på, och som varit en naturlig del. Ring menade att systemtänket mer eller mindre har försvunnit och att detta är något som måste åtgärdas, något jag helt instämmer i.


Analys Armén
Överste Jan Mörtberg från FHS presenterade därefter sin analys av arméns förmågor och brister och även han pekade på bristen av "system av system". Funktionsförbanden artilleri, ingenjörer och luftvärn har som bekant nått en kritisk massa som dessutom är skilda från de förband så att gemensamma övningar blir mer eller mindre omöjliga utan omfattande transporter.

Han pekade även på den bristande ekonomin, och avsaknad av övningar i högre förband. Kända men bekymmersamma fakta. Jan Mörtberg påpekade även på det faktum att inget av försvarsbesluten har blivit genomförda, vilket gör att man inte kan ta avstamp i något konkret vi nya förändringar.


Analys Marinen
Sen var det analysen av Marinens förmågor som skulle presenteras av Magnus Christiansson(?)
och nu undrar jag Folk & Försvar, hur tänkte ni här? Att Magnus har oerhört mycket att tillföra i en debatt om försvar och säkerhet råder det inga tvivel om. han har många gånger tidigare visat på att han briljerar i ämnet. Men att sätta Magnus på att analysera Marinen är ett feltänk av stora mått, och jag anser till och med att det för Marinens del var oerhört orättvist då de övriga två försvarsgrenarna p.g.a. att det var rätt personer som gjorde analysen erhöll mer sakliga och konkreta analyser med kopplingar till just försvarsförmågan och dess brister.

Marinen erhöll därför ingen djupare förmågeanalys då Christiansson ägnade mer än halva sin tid åt att ställa den retoriska frågan "Vad är försvar"? Intressant, men tyvärr fel fokus den här gången. Därefter visade han några av CM bilder från förra seminariet och pekade på några få men förvisso viktiga detaljer, men någon analys av marina förmågor blev det tyvärr inte mer än att det möjligen inte finns någon marin alls bortom 2025 om inte materiel tillförs snarast.


Johan Wiktorin
Därefter var det dags för alltid lika intressanta Johan Wiktorin. Han visade på vad omvärldsbedömningen måte utgå från. Nämligen kombinationen av kapacitet (långsam), vilja (snabb) och tillfälle. Något att ta med sig!

Han visade också på ett tydligt exempel där en avsaknad av ett systemtänkande kan få ödesdigra konsekvenser. Exemplet på att ta bort en komponent, i Wiktorins exempel- ubåtsjakthelikoptrar, så innebär det inte bara att vi kommer att sakna luftburen ubåtsjakt. Det innebär också att våra ubåtar  inte kommer att bli rätt övade. Då kan man fråga sig när en svensk ubåt senast hade en aktiv sonar från en svensk ubåtsjakthelikopter mot sig? Det korrekta svaret är 2006, d.v.s. hela åtta år sedan! Resterande analys får läsaren göra själv på egen hand.


Jan Salestrand
Salestrand höll ett mycket bra anförande. Frågan jag ställer mig är varför ÖB själv allt mer sällan framträder i sammanhang som dessa? Men man kanske vill spara på honom till större forum, och kanske också hålla honom från att tvingas kritisera politisk nivå mer än vad som är nyttigt för relationerna?

Jan Salestrand berömde Wiktorins anförande och analys, vilket är ett gott betyg till Johan. Mycket av detta framgår även i Försvarsmaktens egen perspektivplanering. Salestrand pekade även på att Försvarsmakten med nuvarande ekonomi inte kommer att kunna möta ett begränsat väpnat angrepp på längre sikt. Pengarna räcker helt enkelt inte till. Mellan raderna kunde det dock tydligt utläsas att Försvarsmakten anser att nuvarande läge är katastrofalt, men framförde det ändå på ett professionellt sätt.


Efterföljande debatt
I efterföljande debatt deltog i panelen Allan Widman, Anna-Lena Sörensson, Johan Forsell och Peter Rådberg. En hel del bra frågor från publiken ställdes till panelen.

Intressant var att höra Sörensson anklaga Moderaterna för skönmålning och att Johan Forssell i sin tur beskrev satsningarna. Att likt försvarsministern nu även Johan Forssell tar upp bestyckningen av Visbykorvetter med sjömålsrobotar som en satsning och en ökning av försvarsförmågan gör mig uppriktigt arg. Vi har gått från 30 robotbärare till fem under en 10-årsperiod. Det som Forssell glömmer att säga är att den robot som nu - ett tiotal år för sent - monteras på Visbykorvetter är exakt samma robot som vi förfogat över sedan slutet av 90-talet, samt att den inom några år faller för åldersttrecket nämns inte med ett ord.

Försvarshögskolans Eva Haldén, som alltid ställer knivskarpa frågor grillade politikerna med frågan vad de anser att de har för ansvar när det konstateras att IO14 inte kan genomföras? Några konkreta svar fick hon tyvärr inte.

Officersförbundets Daniel Skoglund ställde en annan viktig fråga, den som berör hur man avser förhålla sig till att försvarsreformen nu inte kan genomföras i en prolongerad ekonomi. Den som svarade mest ärligt på denna var Anna-Lena Sörensson, som konstaterade att en ökning av försvarsanslaget ska manglas i partiet och därefter vägas av mot vård, skola och omsorg m.m. Av just den anledningen är jag rädd för att vi i framtiden istället för att få se en ökning av anslaget, istället kommer att få se en reducerad ambitionsnivå.

I slutet tyckte jag mig se och höra Magnus Haglund? Han (om det nu var han) var nog i tanken inte med på samma seminarium som övriga deltagare utan valde att ha ett eget seminarium med helt andra frågeställningar än de rubricerade, något som Lars Ekeman tack och lov avstyrde snabbt.


Sammanfattning
Mer än detta avser jag inte skriva just nu. Seminariet rekommenderas att se via Folk & Försvars webbsida. Orkar man inte se allt så prioritera då följande punkter i programmet.
1. Jan Salestrand
2. Johan Wiktorin
3. Den efterföljande debatten

Seminariet var intressant, men det är egentligen helt otroligt att alla inblandade parter ändå lyckades undvika att svara ett konkret JA eller NEJ på seminariets huvudfråga huruvida vår försvarsförmåga är tillräcklig.

För övrigt skall tilläggas att Peter Hultqvist (s) i dag har KU-anmält regeringen för sitt sätt att hantera försvarsreformen.

17 kommentarer:

 1. Skulle det inte vara till gagn med en närvarande faktagranskare som har en mycket hög insikt/kunskap inom området?

  Vore intressant om denne person kort kunde påpeka direkt inne i ett tal eller i direkt anslutning därefter att diverse faktafel/förvanskningar/försköningar/halvsanningar/statistikanpassningar verkar ha kommit fram från talarens sida.
  Tex det du nämnde ovan i inlägget om de robotar som "ökar försvarsförmåfan framöver" alltså redan fanns i försvaret redan under slutet av 90-talet. osv...

  Risken är såklart att framtida tal inte innehåller minsta spår av varken fakta eller konkreta mål.

  MVH PP

  SvaraRadera
 2. Nu kan Forsell, Enström och Widegren lägga ytterligare en storsatsning till listan på hur de stärker Försvarsförmågan. Dessutom är det en kraftfull förstärkning av den marina förmågan det handlar om den här gången...

  http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/FMV-koper-bogserbatar/

  /FV-sergeanten

  SvaraRadera
  Svar
  1. En utmärkt och efterlängtad förstärkning av vår förmåga att verka med våra fartyg och båtar på året-runt-basis. Dessutom har ekipagens båtbestånd sedan länge fallit för åldersstrecket.

   Radera
 3. Verkligheten ute på förbanden är helt annan än det ni moderater målar upp, skönmålar eller ljuger om man så vill.

  Det spelar i dagsläget ingen roll om ni pyntar in 1 miljard till, eller 5 miljarder till. FM´s förmåga är så låg idag jämnfört med före -06, halveringarna som ni så helhjärtat kallar satsningar, innebär i verkligheten att för var dag som går, blir FM sämre och sämre. Med nuvarande takt kommer man inom några år inte ens att klara av Högvakt, ingå i någon form av internatioonell styrka, och förmodligen viktigast av allt ens låtsas kunna försvara någon ynkaste liten bit av vårt land.

  Tack Nya Moderaterna för era “satsningar”.

  Officer i rikets tjänst

  SvaraRadera
 4. Försvarsförmågan är otillräcklig! Den är inte längre tillräcklig om jag som icke-boende i Stockholm inte kan förvänta mig ett försvar i min och min familjs närhet.

  Avseende analysen av armén: Om nu Försvarsmakten och våra politiker anser att vi inte längre skall ha ett banddrivet artilleri i norra Sverige, trots de uppenbara fördelarna med ett sådant vintertid samt i myrarna, så borde väl armén uppföra olika mindre detachement runt om i Sverige? Detta har ju Flygvapnet och Helikopterflottiljen gjort så det borde vara möjligt även för armén.
  Eftersom vi numera har så få enheter så är ju tanken att dessa skall förflyttas i händelse av ofred. Detta torde, inom rimlig tid, vara omöjligt med t ex Archer-systemet. Ingen Hercules orkar eller får plats med denna pjäs. Möjligen C17 men skulle det vara vår tur att använda denna just då?
  Vore det inte bättre att fördela ut, de i framtiden 24 Archer-pjäserna på de fyra olika militärregionerna? Dessutom borde detta hjuldrivna system passa bättre söderut i Sverige. Vi kunde kanske tom införskaffa begagnade banddrivet raketartilleri typ MLRS270 som Finland redan gjort. USA drar ju nu ner på sitt försvar så de kanske får "över" några?

  Analys Marinen: Det är milt sagt SKANDAL att Johan Forsell och moderaterna fortsätter sin verklighetsförnekelse. Senast idag på Annika Engbloms sida http://annicka.nu/?p=1544
  Att tillförseln av RBS-15 till Visby skulle vara en ökning av försvarsförmågan är sanslöst. Vad skulle fartyget göra om det inte hade SSM-robot? Fungera som scen för Marinens musikkår? Alla moderna fartyg har minst denna typ av robot, helst även kryssnings- och luftvärnsrobot. Möjligen undantaget amerikanska LCS-klassen som inte verkar vara någon höjdare i US Navy.
  Luftvärnsrobot ja, lustigt att Forsell verkar glömma att (m)an avbokade Umkhonto något som Finland tydligen förstod värdet av att ha.

  Analys Flygvapnet: Frågan är om framtida Gripen E kommer att bli lika tandlösa som Marinens fartyg ifråga om beväpning? Har Sverige övergett planerna på kryssningsrobot?
  Detta vapensystem borde vara än mer angeläget med tanke på den lilla numerär av Gripen-plan Sverige kommer att förfoga över i framtiden.
  Med tanke på ständiga reduktioner av volymen hos våra slagkraftiga förband såsom pansartrupperna och artilleriet, kustkorvetter och stridsflygplan borde attackhelikoptrar anskaffas för att understödja den mekaniserade striden, men även amfibiebataljonen och jägarförband. Kanske finns några överskottsmaskiner i USA?

  Än en gång måste frågan med otillräckliga anslag lyftas fram även om det finns en mängd tokiga avtal i FM allt ifrån frakter, uppsydda märken och upplåsning av puk-kort.
  Är det verkligen rimligt att ha en så låg nivå av BNP som Sverige har? Nej.
  Är det verkligen rimligt att vi har en lägre nivå än övriga EU-länder? Nej.
  Är det verkligen rimligt att vi, som alliansfri, har en lägre nivå än Nato-genomsnittet? Nej.
  Är det rimligt att vi ingår samarbeten med andra länder men våra politiker hävdar fortfarande vår alliansfrihet? Vem lurar vi, ryssen? Nej, enbart den svenska allmänheten.

  Försvarets anslag skall inte ställas mot skola och vård som våra politiker säger. Försvaret av Sverige, dess invånare och intressen skall vara statens huvuduppgift nummer ett.

  SvaraRadera
 5. Javisst var jag där och jag försökte få den ganska sjöblinda församlingen att förstå Magnus Christanssons försök att bredda debatten i enlighet med rubriken, men det misslyckades skändligen, för försvarsdebatt ska ju handla om budgetfrågor och bristen på soldater i armén. Den breddningen behövs verkligen för annars glömmer man bort att det ju är vårt land och samhälle, som ska försvaras i den nya globala värld, som vi nu lever i och där - för att ta ett lite udda exempel - vi importerar nästan hälften av hela vårt råoljebehov från Ryssland. Vi kanske skulle behöva bättre sjödugliga fartyg för övervakningen av vår oljetrafik än dagens vedettbåtar!

  SvaraRadera
 6. Kan även tilläggas att Hultqvist skickat en interpellation till Enström:

  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Forsvaret-av-Gotland_H110258/

  SvaraRadera
 7. När man tror att det inte kan bli värre kommer nästa utbrott av vansinne. Jag skulle vilja kalla försvarets tillstånd för ett resultat av kriminell inkompetens, så allvarlig att dom ansvariga borde anklagas för landsförräderi. Just det ja, "ansvar" är ju något som inte finns i genuskorrekta PK-sverige. Full fart mot avgrunden. Jag skäms för att vara svensk!

  SvaraRadera
 8. Marinens Magnus Christiansson var den ende som berörde kärnfrågan, vad är försvar. Mycket bra och en djupare analys av detta måste göras.
  Den papegojaktiga budget-genomgången har i de flesta lägen bara den effekten att det som diskuteras hamnar på nivån, vad har vi råd med?

  Ingen utom Magnus ställer frågan, vad skall vi försvara, vem skall vi försvara?
  Varför skall vi göra detta? Hur gör vi detta?

  Det är tråkigt att se hur själva basen för verksamheten lämnas outredd.

  Bra av Magnus att lyfta frågan som faktiskt inte är retorisk. Den är i mina ögon inte besvarad.

  /Anders

  SvaraRadera
 9. Vi har inte gjort annat än att tänkt, pratat, debatterat, utrett, tyckt, analyserat, reducerat. Bara en massa saker som inte på något sätt mynnat ut i något konkret, förlåt, reduceringar är konkreta.

  Frågan handlade inte som du skriver om vad försvar är. Den handlade om huruvida vår förmåga är tillräcklig. Då behöver man inte ens ställa sig frågan , mot vad? För den som lyssnat på professor Wilhelm Agrell så har han förklarat att alla länder oavsett omvärldsläget behöver en basförmåga. Den är idag alldeles för låg.

  Dags att sluta fundera och gå från ord till handling. Att då börja ställa sig frågan "vad är försvar" passar utmärkt på FHS, men det duger inte att börja fundera på sånt när vi snart står med byxorna nere vid fotknölarna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det intressanta är ju att han har rätt.

   Försvaret kan ju ha vilken beredskap och förmåga som helst, men idag kan man ju inte ens svara på vad ett försvar är. Däri ligger problemet.

   Man rustar sig utan att veta motiveringen. Var finna totalförsvaret, civilförsvaret, MSB, hemvärnet etc.?
   Att man debatterat denna frågan utan att komma till konkreta slutsatser kan tyckas lite udda.

   Jag håller fortfarande på att Magnus gjorde rätt, och lyfte rätt fråga. Att bara börja springa utan att veta vart, leder inte till något gott.

   Din analys att försvaret inte räcker som det är idag håller jag med om, baserat på vad JAG vet. Det som skall skyddas berörs dock inte???

   Var kommer tex. övriga samhället in i bilden? Var finns informationen till gemene man? Hur löser man detta vid en kris.

   Magnus har helt rätt, och oavsett hur man vrider på det så kan man inte besvara frågan om försvaret är tillräckligt innan man vet vad och hur länge man skall försvara något eller någon. Byxorna må vara helt nere, men frågan måste ändå debatteras.

   /Anders

   Radera
  2. "Hela Sverige skall försvaras" allt enligt vår egen försvarsminister. Det är bara att spotta i nävarna och gå från ord till handling.

   Radera

 10. Citat ur tidigare artikel, kommentarsfält:

  "Skipper19 januari 2014 18:26

  Det är en högst relevant fråga som framgår i instruktionen till Försvarsmakten.

  Fram till 2009 var Försvarsmaktens uppgifter följande:

  1 § Grunden för Försvarsmaktens verksamhet skall vara förmågan till väp-
  nad strid.
  2 § Försvarsmakten skall kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp var det än kommer ifrån. Hela Sverige skall kunna försvaras.
  Försvarsmakten skall hävda Sveriges territoriella integritet.

  Från 2009 (senaste inriktningspropositionen) ser det istället ut så här:

  1 § Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar. Grunden för detta ska vara förmågan till väpnad strid.
  2 § Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och främja svensk säker- het genom insatser nationellt och internationellt. Försvarsmakten ska kunna upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet samt värna Sveri- ges suveräna rättigheter och nationella intressen utanför det svenska territo- riet.


  Noterbart är att inte längre hela Sverige ska försvaras, och att man plockat bort skrivningen om försvar mot väpnat angrepp var det än kommer ifrån.
  Av den anledningen blir set svårt för FM att motivera ett starkt försvar när inte politikerna har beställt det. Då blir resultatet attenbart Stockholm kan försvaras i en vecka, tidigast 2023 och om man skjuter till 5 miljarder årligen.

  Sådan är den bistra verkligheten."


  Är du förvånad över att man undrar var de underliggande prioriteringarna ligger?

  /Anders

  SvaraRadera
  Svar
  1. Just det, och det är här paradoxen ligger. Ministern säger en sak och från skrift kan man göra andra tolkningar. Oavsett vilket så är dagens grundförmåga för låg, oavsett vilket av alternativen man väljer att förhålla sig till.

   Radera
 11. Med andra ord så finns ingen klar prioritering.

  VSB.

  Magnus Christiansson har en klar poäng i sin fråga.
  Jag tycker att man gör det för enkelt för sig genom att utan förklarande utläggningar säga att förmågan är för låg, när man uppenbarligen inte är klar över vad som är uppgiften. Åtminstone inte utåt, och på ett trovärdigt sätt.

  Och det är här Magnus kärnpunkt EGENTLIGEN ligger.
  Varför skall man ha ett försvar som inte har folklig förankring, vare sig i utförande eller målsättning?

  Frågan är betydligt djupare än man vill erkänna.

  /Anders

  SvaraRadera
 12. Behövs regeringens bemyndigande för att handla beväpning till Gripen även om summan understiger den magiska 200 miljoners gränsen?

  Kanske lite tyngre JDAM (ev. -ER eller JSOW) kan inhandlas så länge? De kostar enligt olika uppgifter på nätet ca 1/10 eller ev ännu mindre än kryssningsrobotar typ JASSM (som Finland shoppat).

  Vet att regeringen sett till att avveckla BK90 och tycks vara delaktiga i att SDB anskaffats istället.

  /Civil

  SvaraRadera
 13. Vårt försvar kostar idag 5 000 000 kr i timmen dygnet om året runt. Var tar pengarna vägen vad är det som kostar. Med ett försvar som har nästan 900 överstelöjtnanter på en stab i Sthlm kan man bara där få sina aningar. Det kan ju inte vara våra 24 kanoner eller 43 stridsvagnar eller våra fåtaliga JAS som kostar. Inte heller våra förrådsställda drygt 250 AMRAAM missiler som kostar eller på avbetalning införskaffade korvetter. Listan kan göras lång men man undrar om inte löner och pensioner till personal som många gånger sliter kontorsstolar är boven i dramat. Mitt förslag är i stället att vi bör förbereda försvaret för en större volym. Materiel som tar år att utveckla som ex JAS och korvetter måste beställas och i köpas nu. Man förbereder sedan respektive pjäs, förråd, verkstäder och liknande för de vapen som kan bli aktuella att inköpa när det börjar mörkna i horisonten. Om vi idag ex köper luftvärnsrobotar för miljardbelopp hinner dom bli omoderna inom några årtionden och måste bytas ut. I stället kan vi nöja oss med att köpa in några tiotal så att vi har att öva på. Bassystemet inom flyget är ytterligare än sådan sak som vi måste bygga nu. Vad är det för mening att köpa kanske uppåt 100 plan när man inte har någonstans att ställa dessa. Samma sak gäller försvaret i stort, öppna upp lite gamla regementen så att det ånyo blir många arbetstillfällen på orten, ex Arvidsjaur. Men sedan har vi min käpphäst, civilförsvaret. Hur länge tror ni att ett land orkar hålla ut när det räcker med en storm i Sverige med påföljande strömavbrott för att framkalla kaos. Tänk er in i ett skarpt läge där strömmen går i hela landet, alla viktiga broar och kanske flygplatser är utslagna. Folk får varken mat eller vatten och saknar förmågan att kommunisera med omvärlden. Vi kan inte ens ringa efter ambulans där det behövs och ambulanserna kommer knappt fram till sjukhusen eftersom broarna är sprängda. Nej, här har vi ett mastodontjobb att utföra innan det är dags att tänka på det militära försvaret. Men, militärer är lite som barn på nyårsafton, man kan inte få nog av smällare och påtalar hela tiden att granngrabben har fler och bättre ;-)
  JB

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna