13 april 2015

Klarläggande från Försvarsmakten runt bildanalysen

Under helgen blev det många turer runt ubåtsfrågan, vilket jag redovisade i gårdagens blogginlägg. I dag redovisar Försvarsmakten sin analys av bilden. Man är helt säkra på sin slutsats.

Turerna under helgen var flera. Uttalande av Anders Grenstad i lördags, uppgifter i SvD under söndagen och fler uppgifter i DN sent under kvällen. Allt handlade om huruvida det var en ubåt eller inte på bilden som togs av Sven-Olof Kviman i oktober.

Försvarsmakten har efter sin egen analys kommit fram till att det inte var en ubåt som fotograferades av Sven-Olof Kviman, utan en arbetsbåt (ej namngiven av Försvarsmakten).
– Det gör vi för att bringa klarhet i vad det var som på ett fotografi uppfattades vara en ubåt, men som vi nu med visshet vet var en civil arbetsbåt. Det vi nu gör offentligt är en av flera delar i vårt analysmaterial kring observationen. Orsaken till att vi inte visar upp alla analysmetoder och förmågor är att vi inte vill röja dem, men den beskrivna analysmetoden är fullt tillräcklig. Vi är helt säkra på vår slutsats, säger Ola Truedsson.

Se gärna nedanstående film producerad av Försvarsmakten där Kommendör Bengt Lundgren förklarar arbetet och en av metoderna man har använt för att komma fram till slutsatsen. Se även fler bilder här.
Vad som är bra i sammanhanget är att Försvarsmakten är tydliga med att särskilja observationen den 31 oktober med den konstaterade kränkningen under Operation Örnen tidigare i oktober. Det har under dagen från olika håll dragits flera olyckliga likhetstecken mellan gårdagens olika bud om att det inte var en ubåt, men den konstaterade kränkningen tidigare. Det är uppenbart svårt för gemene man att skilja på de olika händelserna.

I Rysk media har man givetvis nyttjat tillfället att sprida desinformation om att Sverige har spridit felaktiga uppgifter. DN har idag publicerat en artikel med den ryska propagandan. De ryska slutsatserna är i flera avseenden fel, och rena påhitt. Bedömningen om konstaterad kränkning tidigare i oktober kvarstår! Varken regeringen eller Försvarsmakten har pekat ut något land.

Vad som fortfarande inte är redovisat är den samlade bedömningen om de ytterligare uppgifterna som finns från den 31 oktober och den 1 november. Sannolikt redovisar Försvarsmakten dessa i den kommande sammanställningen som man fortfarande arbetar med.

9 kommentarer:

 1. Försvarsmaktens förklaring implicerar dock att överstelöjtnant Kviman och hans hustru helt tappat fattningen på gamla dagar. Under de förutsättningar som rådde vid den påstådda observationen; klart väder, gott om tid, drygt 1000m avstånd, observatör utrustad med kikare, kan ingen individ vid sina sinnes fulla bruk missta en vanlig liten glasfiberbåt för en ubåt i ytläge. Lägg därtill att skepparen på Timebandit i DN säger "Marinen har inte talat med mig. Min båt syns på bilden – men inte där försvaret säger att den finns." och att övriga vittnen som är helt säkra på att ha observerat en ubåt vid det aktuella tillfället ska ha tagit fel på dag.

  Om man nu lagt ned månader på att utreda händelsen hur kan det komma sig att man inte bemödat sig att ens kontakta skepparen för Timebandit vid det aktuella tillfället? Personligen uppfattar jag att hela historien blivit ännu märkligare när vi nu fått den officiella förklaringen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej... jag ser inte att försvarsmaktens analysresultat samtidigt ska tolkas som att paret Kviman "tappat fattningen". "Ubåtsjakthistorien" är fylld av tvärsäkra vittnen såväl vana som ovana iakttagare... där det i efterhand visat sig att iakttagarna dragit fel slutsatser av sina synintryck. En eloge till försvarsmaktens analyspersonal och försvarsmakten som står emot mediatrycket och meddelar den obekväma sanningen.
   Nu vill vi istället veta mer om varför det fortfarande bedöms vara en säker kränkning under hösten.

   Radera
  2. Håller med anonym ovan. Dessutom är det enda officiella från FM att det är en Arbetsbåt. Finns ingenstans från FM att det är en vit glasfiberbåt ca 10m lång. Resterande kan ju lika gärna vara spekulationer startat från annan stat bara för att timebandit råkade vara i närheten...

   Radera
  3. Och om skepparen av den aktuella båten inte säger som det faktiskt är?

   Radera
 2. Stort plus för Försvarsmakten som dels klarat av att göra en kvalificerad analys kring observationen (det vore mycket märkligt om en främmande ubåt rörde sig i ett trafikerat område på det här sättet så slutsatsen förvånar inte) och dels informerar på ett tydligt sätt. Motsvarande minus för de överalarmistiska försvarsdebattörer som tvärsäkert pekat ut Ryssland som ansvarig för kränkningen (som var en civil arbetsbåt).

  Nu hoppas jag bara på att Försvarsmakten ger motsvarande bra och övertygande information om analysen av observationen som klassificerats som säker ubåt så att försvarsdebatten kring ubåtskränkningarna 2014 kan stå på en stadig, fast förankrad, grund.

  SvaraRadera
 3. Ja, alltså ingen skugga på FM, de har ju de spelkort de har, och naturligtvis vore det vansinne tom i en avrustad demokrati, på dekis avs politiskt ansvar, att begära att FM ska avslöja saker och ting som gör saken etter värre.
  Det är en avvägningsfråga, ifråga om "rikets säkerhet" i tider när säkerheten för riket inte prioriterats hos de som har ansvaret och befogenheterna.

  Genom avlövningen uppstår just alla dessa märkliga interna hårklyverier, om sanningen, just de frågor som är centrala, tilltro och tillit. Att så tvivel, internt, är en av de viktigare uppgifterna inför och under konflikter, och inget är lättare att så tvivel hos, än hos en part som tvivlar på sig själv. Tvivel avs FM är en sak, en annan politiken, och i dessa tider gäller inte minst, om nu tvivel finnes, att det landar rätt, hos regenten, som sig bör i en demokrati, och inte hos dem som är regentens budbärare eller utförare.

  Ska detta nu leda vidare, och DN nöjer sig med detta, så återstår frågan om den andra observationen, sockerbiten. Här passar ordet tidsbandit bra in, frågan är mest för att kunna lägga saken till handlingarna,
  vad det var för fantasiägg som den andra observatören, han som åkte och hämtade ett vittne, lyckades föreställa sig.

  Tidsbanditeriet är mer fördröjningen av observationen, att den var känd på FM och inom politiken sannolikt samma dag, men att det dröjde så förbannat länge, och att det rimligtvis (Spekulativt) borde ha varit ngt hyss
  som medförde att DN fik nys om den andra observationen. Det som är bra, är i vart fall att det inte blir så mycket snack om budgetubåtar, eftersom FM sagt sitt, nu kan vi övergå till att Kviman och Co (han som såg sockerbiten)
  i själva verket inte är gaggiga eller i behov av vittnespsykologstöd, utan att de helt självständigt agerar i budgetsyfte, liksom DN. Det är trots allt hedervärt, med tanke på att försvarsmaktens basplatta nu även kompletterats med brist på skaffning och att det utöver bristande resurser att verkställa 2009 års försvarsbeslut avs materiel, dessutom saknas soldater, även om det funnits pengar. Naturligtvis går RB5 ut på, med nymoderaterna som arkitekter, att kicka iväg så många officerare och kompetens det går, så att man har råd att anställa lojala soldater. Detta har ju Tolgfors personligen propagerar för som PR-konsult. Josef gjorde samma manöver, och fan trot om inte SD lider av samma misstänksamma sjuka. Säkerheten framförallt, den egna alltså. S.W

  SvaraRadera
 4. Jag är inte övertygad om analysen, eller så saknas det förklaringar.
  På bilderna finns det två ringar, en grön och en blå. Inom den blå skall det vara en ubåt enligt Sven-Olof Kviman, jag tolkar det som att arbetsbåten är vid grön ring.
  På sjökortet saknas de båda färgade ringarnas position. Bättre kan Försvaret presentera.

  SvaraRadera
 5. Glömde att lägga till:En jämförelse med klockor saknas.
  Mobiltelefonens klocka mot AIS klockan.
  Helt centralt eftersom analysen bygger på tidsangivelser.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna