1 april 2015

April April, och lite till...En gång om året, den första april, får man enligt tradition skoja med sin omgivning. Självklart så var morgonens inlägg om ett återinförande av tre museihelikoptrar i aktiv tjänst ett aprilskämt. Det finns ingen sanning alls i detta påstående, det är rent påhitt från början till slut.

Ett aprilskämt blir som bäst när det råder tvekan om huruvida det är sant eller inte. Den här gången lyckades jag inte alls lika bra som förra året då jag skrev att Cecilia Widegren skulle bli operativ chef för OSSE i Ukraina. De flesta genomskådade det hela direkt, men tidningen Skövde Nyheter trodde att det var sant och kontaktade Widegren för en kommentar.

Årets aprilskämt var nog för uppenbart, även om jag vet att åtminstone några köpte budskapet. För att Försvarsmakten skulle kunna svara direkt om media mot förmodan skulle höra av sig så informerade jag i förväg Infostaben via Informationsdirektören om vad som komma skulle. Men den här gången hade nog till och med media genomskådat det hela som ett aprilskämt - tror jag åtminstone.

Jag gav bedömt lite för många pusselbitar i inlägget den här gången som pekade på att allt var "hittepå". Här är några av dessa:

- Konsultavtal enligt den så kallade "1-4 klausulen" finns givetvis inte- 1-4 skulle symbolisera 1 april.

- Att det gamla "Marinflyget" skulle återuppstå som organisation är nog tyvärr helt otänkbart. 

- Att legendariske ubåtsjägaren Göran Frisk vid 72 års ålder skulle bli chef är nog lite för bra för att vara sant.

- Sonaroperatörersträning på Marinmuseum enligt STANAG 0401 (0401 syftandes på 1 april).

- Finansiering genom att använda "miljöpengen" eller rättare sagt mässpengen som så länge jag vet har legat på 8 kronor per man och dag för personal mönstrad på fartyg. Den kommer man inte långt med. Det räcker nog knappt till en tankning.

- Anslagssparande på 1.4-anslaget (Syftades på 1 april).

- Hydrauloljan med det speciella M-numret M2015-150401. Klickade man på länken så hände något...

- Baseringen enligt den tidigare marinflygindelningen under beteckningarna 11e 12e och 13e helikoptern istället för helikopterdivisionen väckte nog också viss misstanke. 


Jag har medvetet inte publicerat några kommentarer förrän nu av uppenbara skäl. Kommentarerna bevisar att de flesta genomskådade det hela rätt snabbt, vilket även framkom av kommentarerna på Twitter. :-)

--------------------------


Åter till ordningen, och lite mer om sjöoperativ helikopter!

Bristen på tillgång av sjöoperativ helikopter kan dock inte nog understrykas. Operationen i Stockholms skärgård hösten 2014 gav i handen att många av våra tidigare förmågor har legat i malpåse i allt för många år, och att vissa förmågor helt har försvunnit.

Jag anser trots mitt aprilskämt, att idéen med att hyra in åtminstone Y70 samt 72 med flygförare inte är helt dum i väntan på Hkp 14. Det skulle i den bästa av världar ge oss begränsad luftburen ubåtsjaktförmåga här och nu, men framför allt att det skulle kunna bidraga till samverkan och taktikutveckling för fartygens del i väntan på Hkp 14. Problemet är att det förmodligen är omöjligt av en rad anledningar som ekonomi, regelverk, avtal, sekretess och en mängd annat administrativt. En sådan lösningen kan vi nog därför avskriva. 

Det skrevs och pratades som sagt mycket om bristen på sjöoperativa helikoptrar efter Operation Örnen.  Förvisso deltog, efter bästa förmåga, Hkp 15 som ett stöd åt spanande enheter, men det är ingen helikopter byggd för ubåtsjakt. 

Det har tidigare skrivits spaltmetrar om förseningen av Hkp 14 samt om det operativa misstaget att pensionera Hkp 4 innan dess efterträdare var levererad. Detta är tyvärr sanningar som vi idag får leva med. Den förlorade förmågan återtas inte snabbare genom att enbart konstatera vad som gjorts eller inte gjorts och hur dumt det var. Nu måste fokus vara framåt.

Det är nu viktigt att så fort som möjligt, med kraftsamlade resurser, ta emot Hkp 14F, utrustad för marina uppgifter, och att därefter utveckla dess förmågor. Systemet börjar levereras under 2015 och initialt handlar det om att testa och lära sig systemet för att kunna utbilda nya besättningar.

Då Hkp 14 som alla andra materielprojekt, passerar FMV innan leverans till försvarsmakten är det viktigt att FM ställer krav på FMV att tillsätta alla tillgängliga resurser för att snabba upp mottagande av systemet. Det handlar om att tillse att helikoptern bli operativ med ledningsystem, radar, FLIR, sonar, datalänk (8000) som gör att helikoptern kan kommunicera krypterat med fartyg samt integrering av undervattensvapen. Det sistnämnda är i dagsläget ytterst bekymmersamt då en ny torped inte kommer att levereras förrän efter 2020 och beställning av integrering på helikoptern som tidigare återfanns som projekt AA.3943401 i den öppna materielplanen från 2012 i den senare utgåvan är borta. Inte bra!

Försvarsmakten bör, om så inte redan sker, ställa högre krav på att FMV forcerar införandet av Hkp 14. Det är helt orimligt att en helikopter ska kunna bli så oerhört mycket försenad utan att någon inom FMV ställs till svars för vad som händer och framför allt vad som inte händer.
Under tiden FMV tar emot och provar Hkp 14F och successivt överlämnar dessa till Försvarsmakten är det viktigt att Flygvapnet bistår Marinen i mantrat ”Här och Nu!” som hörs överallt i Försvarsmakten just nu. Vad har flygvapnet att bidra med "här och nu"?

Flygvapnet disponerar idag ett antal Hkp 15 samt Hkp 14D som kan stödja marinen i uppgifter på den sjöoperativa arenan.

Hur man använder en Hkp 15 börjar bli relativt känt hos fartygsförbanden, en mindre plattform för ytövervakning och begränsade ubåtsjaktuppgifter. Den kan även landa på fartyg. De gråmålade Hkp 14 med beteckning ”D”, som sedan 2014 synts till i trakterna runt F 17 flygplats och Karlskrona örlogshamn är inte utrustad med den spaningsutrustning som version ”F” kommer att få, men kan delvis användas likt en HKP15, men med bättre uthållighet.

Kan marinen redan i år börja öva med Hkp 14D kommer man att ha hunnit putsa av en hel del grundläggande samverkansbehov när det åter blir dags att bedriva fri och bunden ubåtsjakt tillsammans. Fartygen kan börja använda Hkp 14D som plattform för att träna vissa ubåtsjaktmoment vilket ger helikopterbesättningarna nödvändig träning inför mer komplex träning med Hkp 14F. Detta är i dag redan fullt möjligt att genomföra, om tydliga krav på detta ställs av högre chef. Hur ser dessa krav ut idag?

Vilka krav ställer ÖB på MTCH och FTCH? Vilket stöd begär MTCH av FTCH? Vilka krav ställer FTCH på Helikopterflottiljen?

Det finns många dokument som i allmänna ordalag beskriver att ”den sjöoperativa förmågan med medeltung helikopter skall återtas”, men få pekande händer som ger en tydlig order på när, var, hur och med vilka medel!

Det har skrivits en hel del i media bl.a. om att hyra in ubåtsjakthelikoptrar från andra länder och att avbryta upphandlingen av Hkp 14 och påbörja en ny upphandling. Att hitta en leverantör för leasing av ubåtsjakthelikoptrar med spaningsutrustning och övriga system anpassade för svenska förhållande är ingen realistisk lösning. En ny upphandling skulle försena införandet ytterligare ett antal år och knappast vara ekonomiskt försvarbar.

Istället måste vi nu, med alla till buds stående medel, fokusera på att underlätta införandet av Hkp 14F och samtidig ställa krav på att visa effekt med de helikoptrar som redan levererats.

Förmågeuppbyggnad måste som sagt ske "Här och nu"!9 kommentarer:

 1. Försvarsmakten har beslutat införa obligatoriskt intelligenstest av försvarspolitiker. Enligt uppgift ska testet integreras i PRIO.

  SvaraRadera
 2. Och alla kortlån på förrådet skall beställas en vecka i förväg i PRIO.

  Vi kommer också att avveckla våra nyare lv-system och behålla de äldre typerna.

  SvaraRadera
 3. “USA bekräftar Sveriges förmåga att höja sin militära kapacitet. Det är viktigt att vi kan visa att vi tar ansvar för vårt närområde” fortsätter Löfven."

  Jag trodde det väl aldrig, men jag börjar så sakta att sakna herr Juholt, Tolgfors och de insiktsfulla nymoderata damerna.
  Dessa var i alla fall, förutsägbara och lite charmigt naiva. Nuvarande uppställning är endast pinsam.

  Vart tog den där kaxige fömin vägen?
  Försvann han tillsammans med "satsningen" på försvaret?
  Vart tog finansiering, av alla de åtgärder man var överens om i beredningen, vägen?

  Ubåtsjakt är väl inte en prioriterad verksamhet enligt FML och kommer nog långt efter orkesterverksamheten.

  Allt går ju enligt den där planen och där verkar inte vare sig kränkande plan eller ubåtar finnas med.
  Finns det inte med så finns ju heller inte problemet.

  Herr flygsoldat-113-bom.
  Hur tänker man sig att dessa politiker skall kunna komma in i PRIO och göra denna test?
  En sex till nio månaders utbildning genom försvarsmaktens försorg och kostnaderna tagna inom ram;-)
  Kanske dags att starta en första-aprilrörelse för en alltest av de fyra räknesätten och skriv- och läsförståelse för alla på valbar plats från kommunalval och uppåt?
  Historiskt sett så har man blivit försvarspolitiker på grund av att man inte riktigt platsade på något annat uppdrag och ej på överdrivet kunnande om försvarsfrågor. Därav kvaliteten.
  På senare år har detta inte spelat någon som helst roll då försvarsfrågorna inte styrts av försvarsdepartementet.

  SUCK!
  Det värsta är att de inte förstår att omvärlden slår sig på knäna och gapflabbar åt våra politikers lögner.
  Trovärdighet! Ingen vill väl ha en sådan vingelstat i FN-ledningen. Dessutom med en regering som inte vet vad en diktatur är??

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Vad det står i olika dokument och diverse önsketänkande blir väldigt svårt att skapa någon som helst handlingsfrihet med. Det som räknas är agerande och praktisk handling. Dit verkar vi inte ha kommit i "planen" ännu;-)

  SvaraRadera
 4. Bra så. Påverka det som går att påverka.

  FML är ju tyvärr inte något vidare på att leda med tydliga ordrar och mål. Sådant ser man väl mest på bataljonsnivå (motsv.) och neråt, om ens där.

  SvaraRadera
 5. Hkp10 avvecklas för tillfället i rask takt. Har den någonsin varit föremål för tanken att kunna bli sjöoperativ med ubåtsjakt-förmåga? Den är ju skapt för att verka över hav, har en bra styrautomat m.m.

  SvaraRadera
 6. Då FMV är ramstyrda är det inte så enkelt att bara beställa, något måste prioriteras lägre och kostnaden för det ska täckas. Jag avundas inte Prod Marin och Prod Flyg som tillsammans med FMV SPL ska sy ihop en sådan här föreslagen satsning. Jag håller inte riktigt med om slutlig helikopterkonfiguration men det får diskuteras på lämpligare ställe.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 7. Det ställs fram två PRIO-datorer i disken på det lokala förrådet, knappandet av beställningen gör du själv. Leverans inom snar framtid utlovas, dock litet diffusa tidsförhållanden i verkligheten.
  All utrustning (som tidigare låg inom synhåll) är skickad till "ett stort lager". Transporterna inom riket lär ju knappast ha minskat (miljöhänsyn som är så populärt?) Öppettiderna lokalt är begränsade men "så är det bara", gilla läget. För övrigt lär det vara brist på såväl kängor som uniformsbyxor...Hurra!

  SvaraRadera
 8. Det som är mest ledsamt med skämtet är att G.Frisk inte är aktuell som chef...för nått...

  SvaraRadera
 9. Ja du, någon måste haft samma idé som du, för när jag såg 3 st hkp4 (bananhelikoptrar) flyga förbi i haninge Vendelsö nu i helgen så googlade jag ju såklart om de återinsatts och hittade bara ditt aprilskämt. Då jag då precis sett dem flyga förbi, så antog jag att inlägget var legit. Först idag såg jag att det vara menat som aprilskämt. Men, de var uppe och flög nu i helgen.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna