1 januari 2012

"Hot spot" Hormuzsundet och militär upptrappning

Första inlägget 2012 inleds med att titta på vad som nu händer vid Hormuzsundet.

Bakgrundsfakta
Hormuzsundet är som bekant ett av världens mest strategiska sund eftersom 20% av all världens oljeproduktion går på köl genom sundet som förbinder Persiska viken med det öppna havet. De oljeproducerande länderna Iran, Irak, Kuwait, UAE och Saudi arabien är helt beroende av att en öppen SLOC (Sea Line Of Communication) kan garanteras genom Hormuzsundet.Sundet är enligt UNCLOS fastställt som ett internationellt sund. 1982 utökade många nationer sitt territorialvattengräns till 12 NM vilket innebar att många sund blev överlappade av territorialhav och således skulle många viktiga vattenvägar genom trånga sund stängas, vilket inte kunde accepteras.

Enligt havsrättskonventionens artikel 37  beslutades då om särskilda regler  för transitpassage genom internationella sund istället för att vila sig mot begreppet "oskadlig genomfart". Detta innebär att alla fartyg, även örlogsfartyg, har rätt till transitpassage genom bl.a. Hormuzsundet. Det enda som egentligen regleras är att passagen skall ske "oavbrutet och skyndsamt". Rätten till fri navigering i sundet gäller ända in till respektive kuststats baslinje.

En mer detaljerad karta över sjövägarna med djupinformation i Hormuzsundet ser ut så här. Sundet är på bredaste stället 52NM och på smalaste stället 20NM. Bottendjupet är synnerligen väl lämpat för minkrigföring för ett land som Iran.

Karta över Hormuzsundet med "Shipping lane" inritad som till synes ligger på Omans sida om gränsen, vilket innebär att Iran måste stänga av sundet på Omans sida om de ska stänga sjötrafiken. Konflikt
Iran har nu återigen hotat att helt stänga Hormuzsundet med anledning av de sanktioner som framförallt USA lagt mot Iran och som beslutades häromdagen av president Obama. Beslutet föranleds av Irans kärnvapenprogram och omfattar sanktioner mot Irans centralbank och finansiella sektor. Planen är att pressa Iran att överge kärnvapenprogrammet genom att strypa landets oljeintäkter.

Utöver detta finns sedan tidigare sanktioner genom FN sedan 2006 rörande kärnteknik, men även från EU rörande mänskliga rättigheter.

Iran i sin tur viker sig inte en millimeter, utan hotar med att helt stänga sjöfarten genom Hormuzsundet, vilket i sin tur skulle stoppa all sjötrafik med  olja genom sundet. Detta skulle stå i direkt konflikt mot internationell rätt och UNCLOS vilket ej accepteras av övriga världen och USA i synnerhet.

I genomsnitt passerar varje dag 14 oljetankers med totalt 2.500.000 m3 olja genom Horumuzsundet.


Militär upptrappning
USA har sin 5th fleet i området med bl.a. hangarfartyget USS John C Stennis och aegiskryssaren USS Mobile bay. Talespersoner för USA och US Navy meddelar att alla försök att stänga Hormuzsundet kan betyda krig.

Iran i sin tur har genomfört omfattande övningsverksamhet i närheten av sundet. Något som betraktas som en provokation, och upptrappning av det spända läget i regionen.

Iran har i anslutning till sin övning provskjutit en ny medeldistansrobot av typen SAM (Surface-to-air) vilket också har bekräftats av Iran. Roboten skall enligt uppgift vara tillverkad i Iran.

Sedan tidigare har Iran ett stort antal tunga kustrobotbatterier längs Hormuzsundet med robotar av typen C802 tillverkade i Kina. Roboten har NATO-kodnamnet CSS-N-8 Saccade, en riktigt elak robot med prestanda liknande svenska robot-15.

Iransk kustrobot av typen CSS-N-8 Saccade

Enligt uppgifter har Iran kustrobotbatterier omfattande 60 robotar utplacerade på den strategiskt belägna ön Qeshm mitt i förträngningen av Hormuzsundet. 

Qeshm Island med kutrobotbatterier


Utöver detta har Iran en hyfsat imponerande flotta med såväl kilo-ubåtar som patrullerar Persiska viken men även ett antal frgatter, korvetter och robotbåtar, alla utrustade med samma robot som här ovan. Dessa utgör ett potentiellt hot mot örlogsfartyg i området. Det råder garanterat hög beredskap på US Navy fartyg som finns i området. En lista över hela den iranska flottans fartyg och materiel finns här.


Kan Iran stänga Hormuzsundet?
Ja, Iran hävdar detta bestämt! Iranska amiralen Haniollah Sayyari säger att detta är mycket enkelt.
Uran hävdar att man har en flotta för assymetrisk krigföring och som lämpar sig ytterst bra för "area denial operations". 

Iran har enligt uppgift tusentals sjöminor, en mängd sjömålsrobotar och många små snabba båtar (FIACs) som tillfälligt, under en kortare tid definitivt skulle stänga Hormuzsundet för all sjöfart. Frågan är hur länge sundet skulle förbli stängt?

USA skulle aldrig acceptera detta faktum, och skulle sannolikt omgående sätta in stora militära resurser för att utplåna Iranska kustrobotbatterier, örlogsfartygfartyg, baser och framförallt Irans tre Kiloubåtar. Det kan till och med vara så att USA önskar sig en chans att utplåna dessa ständiga hot mot den säkra sjöfarten i sundet och Persiska viken.

Hur det hela utvecklar sig får vi följa i media den närmaste tiden.

Uppdaterad:
Iran har släppt en film som enligt uppgift innehåller bilder på ett lyckat provskott med den nya LV-roboten från ett mindre örlogsfartyg.

3 kommentarer:

 1. Mycket intressant inlägg! Som markstridare är det särskilt välkommet med lite mer ingående analyser av den marina arenan från våra bröder och systrar i blått.

  /L.O

  SvaraRadera
 2. Tack L.O

  Tilläggas till inlägget kan göras att US War College under många år haft detta scenaio som applex och det har skrivits åtskilliga analyser av tänkbara scenarion i ett läge som detta.

  US Navy står med andra ord sannolikt med ett antal färdiga handlingsplaner för "Operation Hormuz strait". Frågan är nog bara hur lång tid det tar att öppna sundet igen?

  SvaraRadera
 3. Skipper

  Jag vill minnas att det var en tysk general som skrev att:

  "Allt vi planerade för inträffade aldrig - och det som inträffade hade vi aldrig planerat för".

  Jag hoppas att USA (med bundsförvanter) har en god planering i bakfickan denna gång, samt att de inte underskattar en diktaturs förmåga att göra det oväntade.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna