4 januari 2012

Staffan Danielsson: Vindkraft vs Försvarsmakten

Vår "försvarspolitiker" Staffan fortsätter att driva frågan om sina "vindsnurror". Vindsnurrorna är viktigare än FM behov av mark utan hinder inom vissa områden, i alla fall enl Danielsson. Ett arbete för en fungerande försvarsmakt verkar inte vara Staffans huvudsakliga huvudbry tyvärr, trots sin plats i försvarsutskottet.

27 kommentarer:

 1. FM får väl anpassa sig till det faktum att det faktiskt finns vindsnurror likaväl som det finns andra hinder för andra trafikslag. Sett till antalet snurror per ytenhet kan det knappast kallas problem, hela diskussionen är patetiskt löjlig.

  OM det är ett problem borde vi inte kunna delta i verksamhet i andra länder med stridsflyg etc. Vakna FM!

  SvaraRadera
 2. Det föreligger lite olika behov vid övning i andra länder och vad avser radartäckning och behov av skyddad start och landning (lägsta höjd) vid nationellt försvar.

  SvaraRadera
 3. @wiseman Tack för ditt klargörande i den frågan. Kan omöjligt vara några frågetecken på detta!

  SvaraRadera
 4. mmm det är vårat pris för den eviga freden vi lever med. De civila förstår inte, de kan inte acceptera att vi kränker deras fria vilja som myndighet. Detta av två anledningar.

  1. Svenskar är världens mest lättkränkta folk, det finns det forskning på. Och varför? Jo för vi har det så himmla bra i kombination med:
  2. Vi har varit förskonade från krig tackvare en oerhört effektiv (måhända feg? Deffensiv?) försvarspolitik.

  Men sen då? försvarsutskottet tillåt mig skratta´! De få försvarsvänliga med verklighetsförankring där måste vara svårt nedbrutna.

  Det finns många tragiska exempel på ledamöter i försvarsutskottet som gjort sitt yttersta för att försvaret ska minska och själv dö som än gammal man på äldreboende (Juholt!?)

  Bra att du inte viker dig i debatten skipper!
  /trupparen

  SvaraRadera
 5. @anonym 23:28
  Jovisst. Dessa uråldriga väderkvarnar som står där och aldrig lyckas lyfta får väl anpassa sig till det faktum att det finns moderna maskiner som stundom flyger lågt!

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 6. Just det , Bom, det är väl själva grundfrågan; ska flygplanen anpassa sin verksamhet i luftrummet till att det finns höga byggnader, master och vindkraftverk på marken, eller ska utbyggnaden av förnybar energi stoppas över stora ytor p g av försvarets krav på vad som får byggas där.

  Jag inser självfallet att flygsäkerheten på både civil och militär flygverksamhet kräver restriktioner kring flygplatserna, vad jag kritiserar är att försvaret anser att ca 10 procent av Sveriges yta bör beläggas med dessa restriktioner. (En yta stor som Danmark...).

  SvaraRadera
 7. Staffan, då finns det 90% kvar yta att bygga på borde inte vara något större problem. Redan idag har FM sagt ja till en utbyggnad av vindkraften som väl överstiger de av regeringen uppsatta målen i TWh för 2020. Att då säga att FM bromsar utbyggnaden, är väl enkelt då det finns fler instanser som har möjlighet att yttra sig på var kraftverken byggs!
  /Orkan

  SvaraRadera
 8. Det värsta med blockeringen av vindkraftverk är inte att det påverkar de nationella vindkraftsmålen och hur det kan kompenseras på andra platser. Det värsta är att det blockerar enskilda markägares investeringar och utveckling av sina fastigheter. De stora företagen påverkas inte så mycket då de kan investera någon annan stans.

  Det vore trevligare om försvarets flygverksamhet, radaranläggningar och luftvärn kunde utvecklas till att klara av fler vindkraftverk. I vilket fall skall vi väl skaffa oss en förmåga att under konflikter klara av att använda alla rullbanor och kontrollera hela luftrummet inklusive den större delen av landets yta där det finns vindkraftverk.

  Om vindkraften vore rejält lönsam skulle detta vara enklare, då skulle den kunna beskattas lite mer och försvaret få en högre budget för att lösa problemen och jämna ut statens förutsättningar för markägarna.

  SvaraRadera
 9. @Staffan Danielsson
  Vid risk för fientligt anfall mot vårt land måste Flygvapnet - för att inte omedelbart bli utraderat - utlokalisera nästan all flygande materiel till provisoriska baser utspridda över landets yta. Olämpligt placerade vindkraftverk hindrar nyttjandet av denna utspridningstaktik.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 10. 113 Bom,
  Provisoriska baser utspridda över landets yta...

  Har du varit frystorkad länge? Gissningsvis sedan 90-talet?

  SvaraRadera
 11. Staffan, hur kommer du fram till att det är en oacceptabel stor yta? Vilken yta skulle vara den största acceptabla?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 12. Ska försvarets verksamhet helt stoppas eller ska vindkraften (mfl förnyelsebara energislag) anpassa sin verksamhet till att det behövs radartäckning och möjlighet att flyga lågt i vissa områden? Om dessa områden utgör 10% av sveriges yta kan det knappast vara något problem för vindkraftens utbyggnad. Möjligen kan det påverka lönsamheten något att man inte kan sno åt sig ställena där allt redan är förberett på någon annans bekostnad, men man har ju inga problem att ignorera andras (t.ex. försvarets) extrakostnader till följd av etableringen, så varför skulle någon bry sig.

  SvaraRadera
 13. J K Nilsson. Jag är ju ingen säkerhetsexpert i detta. Jag noterar att det civila flyget inte alls ställer dessa krav, liksom inte heller stridsflyget i andra länder.

  Och att plötsligt undanta ett Danmark från all vindkraft, plus att riva en del uppförda verk, efter att fram till 1 april 2010 accepterat verken i mycket hög utsträckning, känns märkligt.

  SvaraRadera
 14. @Staffan

  Läs Wisemans kommentar här ovan så behöver du inte längre fundera över varför det är som det är.

  Det civila flyget har inga behov av att flyga lågt, inte heller starta och landa från vägbaser. I Danmark har man inte det militära flyget använt sig av den rörliga bastaktiken i samma omfattning som Sverige.

  Jag förstår inte hur svårt det ska vara att acceptera detta faktum?

  SvaraRadera
 15. Staffan, vi kan ta ett exempel ifrån den verkliga världen ute i Europa. Vid den senaste Frisian Flag-övningen så ställdes det ett gäng flygpass p.g.a. aska ifrån en viss isländsk vulkan. Det resulterade i lite chanstagning att flyga hem maskiner när det väl blev uppehåll i asktäckningen.

  För JASarnas del så så skulle första möjligheten ha uppenbarat sig på kvällen vid en tid när vi själva tar för givet att vi flyger övningsmässigt ifrån Uppsala, Kalmar, m.fl. men enligt uppgift ifrån Leeuwarden så har man på minst 15 år inte flugit ifrån basen vid den tiden på kvällen. Översatt till svenska förhållanden så innebär det kraftfulla begränsningar i övningsutbyte och mörkerflygning sker endast dagtid i Norrbotten där solen bara lyser ett fåtal timmar om dagen under vintern.

  Packar vi in vindkraftverk nära våra flygplatser så innebär det att vi inte kan utnyttja våra system och våra procedurer för att starta och landa i förband, det innebär att vi startar och landar våra flygförband såsom de vore civila kärror med krav på separation och så vidare så fort det skymmer. Visst skall vi uppträda med rote - grupp ifrån flygflottiljerna och flygplatserna så är det väll inga större problem men större förband då?

  Det är just det här som aktualiserar kravet på en luftförsvarsutredning som skall gälla så fort som möjlig och att ha kravet att ett begränsande system måste finnas i systemlösningen är bara löjligt.

  I många fall gäller det att inse att man måste ta ansvar för sina handlingar såsom att avveckla luftvärnet på bredden och satsa på JAS. Då kan vi inte gråta över de begränsningar som vår lösning har gett oss. Vill vi nu bara nyttja vårt stridsflyg under dagtid i vacker väder?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 16. FV har väl övergivit vägbaskonceptet?


  Anyway, den expeditionskrigsmakt som FM valt att utvecklas till kan inte förväntas ha samma inflytande på hur resten av samhällets resurser utvecklas och används som det avskaffade invasionsförsvaret en gång hade.

  SvaraRadera
 17. Det finns andra saker än flygplan som påverkas av vindkraftverk.

  FTN, som inte används bara av FM längre utan även av sådana saker som våra kärnkraftverk och RAKEL, är till stor del uppbyggt av radiolänkar. Ställer man ett vindkraftverk i ett radiolänkstråk så skapar detta stora störningar i trafiken.

  Vad ska vi då göra? Förbjuda vindkraftverk i radiolänkstråken, eller lägga ner stora summor på att bygga om FTN? I min värld är svaret enkelt, men i den politiska världen är det kanske bättre att plöja ner mer pengar i att anpassa ett befintligt, betalt och fungerande system så att vindkraftföretagen får precis som de vill?

  En annan sak är radartäckning. Ska vi ha kontroll över vårt luftrum, eller ska vi bygga in blinda sektorer? Radarstationerna står där de står, samma fråga som ovan gäller även där. Ska vi förbjuda vindkraftverk där de påverkar radartäckningen, eller ska vi plöja ner mer pengar på att flytta befintliga, betalda och fungerande system? För det är väl inte så att vi ska sluta övervaka vårt territorium? Eller ska vi kanske lita på att "någon annan" gör det åt oss?

  Beträffande "10 procent och Danmark", den intressanta frågan är kanske inte att 10 procent av Sverige är lika stort som hela Danmark. Mer intressant vore att veta hur stor andel av Danmark som har liknande restriktioner. Annars kan man lika gärna säga att "titta vad bra, vi kan bygga vindkraft på en yta motsvarande nio Danmark"...

  SvaraRadera
 18. @Per A

  FV har inte längre några rullbanor som dessutom är bilvägar, det stämmer. Däremot så kommer man vid kris eller krig att utnyttja flera baser än som används för fredsdrift.

  Om FM är en "expeditionskrigsmakt" eller inte spelar liksom ingen roll. Så länge FM av riksdag och regering har i uppgift att kunna försvara Sverige så medför det vissa konsekvenser. Som att man anmäler att vindkraftverk i vissa områden hamnar i konflikt med den uppgiften.

  Sedan är det upp till högre chef (riksdag/regering) att döma av. Med tanke på att man faktiskt har gett FM uppgiften att säga ifrån säger väl en del om vilken avdömning som har gjorts...

  Till sist, att avstyra vissa vindkraftverk är _långt_ ifrån det "inflytande" man en gång i tiden hade genom totalförsvaret.

  SvaraRadera
 19. Frågeställningen med vindsnurrorna handlar egentligen om förmågan att vara förutseende.

  På 1800-talet drevs såväl båtar som kvarnar med vindkraft. Segelfartygen och väderkvarnarna avvecklades dock i början av 1900-talet. Nästan ingen trodde att väderkvarnarna skulle återuppstå i form av vindkraftverk redan vid milennieskiftet.

  På motsvarande vis förhåller det sig med Flygvapnets vägbaser och propellerdrivna stridsflygplan. Dessa har avvecklats och nästan ingen tror att motorvägar, sjöisar och nedlagda vägbaser kommer att användas som provisoriska rullbanor i händelse av krig.

  Men detta är absolut nödvändigt för att inte våra stridsflygplan skall förvandlas till rykande skrothögar redan innan de hinner lyfta!

  Med andra ord så kommer Flygvapnet att bli inmålat i ett hörn ifall det byggs vindkraftverk på olämpliga ställen. Vem försvarar oss sedan? Är det tomtarna som kramar vindsnurrorna eller jultomten själv?

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 20. @Flygsoldat 113 Bom

  Titta lite på en karta över Sverige. Det finns tillräckligt med rullbanor för att "motorvägar, sjöisar och nedlagda vägbaser" inte ska behöva användas.

  Däremot är majoriteten av dessa rullbanor i dagsläget civila flygplatser och inte i militärt bruk.

  Det bassystem som använde "vägbaser" som reservkomponenter inom en flygbas byggde på att vi hade värnplikt. Med dagens personalförsörjningssystem är en återgång till detta helt enkelt omöjligt. Däremot är det fullt möjligt att bedriva spridning och att flytta mellan baser genom att använda sig av befintliga civila flygplatser.

  Problemet med vindkraftverk på olämpliga platser kvarstår, men det är inte för att FV ska kunna använda bilvägar som rullbanor i händelse av krig.

  SvaraRadera
 21. @Uppgiven
  Flygvapnet har varken tillräckligt med rullbanor eller markpersonal i händelse av krig. I skarpt läge behöver ju varje rote helst ha en egen bas.

  I ett skarpt läge kommer vår nuvarande försvarsmakt redan inom något dygn att framstå som kraftigt underdimensionerad och omodern, i synnerhet med dess nuvarande avsaknad av vägbaser och egentligt personalförsörjningssystem.

  Det som är modernt idag kommer att vara omodernt i morgon. Men i morgon kan det vara för sent att skaffa sig ett försvar i stället för nuvarande sandlåda.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 22. @Flygsoldat 113 Bom

  Ja, Flygvapnet har brist på allt. Precis som Försvarsmakten i övrigt. Det jag vände mig mot var din mållåsning på just "vägbaser".

  "Vägbaserna" var en del i bas 90-systemet, där en flygbas _utöver_ en vanlig rullbana hade ett antal reservrullbanor som ofta var en del av det vanliga vägnätet.

  Bas 90 är borta och kommer aldrig igen. Det som kan komma i dess ställe blir på sin höjd något som påminner om bas 60 rent infrastrukturellt. Då blir det civila flygplatser (utöver flottilj- och övningsflygplatser) som kommer att användas. Sådana finns det tillräckligt gott om för att vi inte ska behöva plöja ner pengar på att återigen bygga om vägar så att de kan användas som rullbanor.

  "Vägbaser" är inget argument mot vindkraftverk, det är bättre att använda verkliga argument mot dessa.

  SvaraRadera
 23. @Uppgiven
  Mina argument är hur verkliga som helst! Ty vi som har varit med ett tag vet att militär nedrustning alltid har åtföljts av militär upprustning. Bas 90-systemet kommer självfallet aldrig igen, men bas 20-systemet kan mycket väl bli ett faktum 2020 eftersom det rustas som aldrig förr på andra sidan Östersjön....

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 24. @Flygsoldat 113 Bom

  Visst kan det komma ett nytt bassystem. Det håller faktiskt redan på att växa fram.

  Men faktum kvarstår, "vägbaser" var något som fanns i bas 90 och till viss del i bas 60. Men de är och förblir historia, och att hänvisa till dem som argument mot vindkraft blir bara löjligt. Även när de fanns, så var de ett reservalternativ till de ordinarie rullbanorna som var huvudalternativet på alla flygbaser (med två väldigt unika undantag), både ordinarie och de rena krigsbaserna.

  SvaraRadera
 25. Den stora frågan är egentligen om vi behöver någon vindkraft överhuvud taget. Om man TROR PÅ teorin att människans "utsläpp" av spårgasen CO2 (mindre än 0,04 % av atmosfären) "driver klimatet" så kan man ju finna tröst i det faktum att Sveriges elproduktion redan är fri från utsläpp av CO2. Om man INTE tror på CO2 som en drivkraft bakom den (nu avstannade) globala temperaturökningen så finns det ännu mindre skäl att bygga säkra Sveriges elförsörjning på en osäker elproducent som vindkraften.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 26. @Uppgiven
  Vi tycks vara överens om allt utom innebörden av ordet "vägbas".

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 27. @Sinuhe
  CO2-hypotesen är väl redan falsifierad och dödförklarad?

  Jordens klimat bestäms huvudsakligen av värmestrålningen från solen. Solforskningen har påvisat att det finns ett samband mellan förekomst av istider respektive solfläckar.

  Det inversa sambandet, det vill säga förekomst av värmeperioder respektive frånvaro av solfläckar, kan troligtvis förklaras enligt samma princip.

  Solvärme utvecklas genom fusion - det vill säga sammansmältning av atomkärnor. Den mest miljövänliga formen av energiproduktion här på jorden är fission - det vill säga klyvning av atomkärnor.

  Väderkvarnar och vindkraft är inte något realistiskt alternativ i vårt nuvarande samhälle.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna