7 augusti 2013

Faktakollen - Cecilia Widegren och Stridsvagn 122

Stridsvagn 122 (Foto: Försvarsmakten)

I dag när jag vaknade till ännu en vacker dag, bryggde mitt morgonkaffe, och gjorde den sedvanliga kollen på nattens och den tidiga morgonens nyhetsflöde så fastnade jag särskilt för dessa rubriker från debattartiklar publicerade hos två lokaltidningar. 
Miljardsatsningar på stridsvagnar i Skaraborg
Miljardsatsning på försvaret i Västsverige
Luttrad som man är så vet man redan innan man börjar läsa artiklarna att detta givetvis inte kan stämma. En ekonomisk "satsning" innebär per definition att man tillför ekonomiska medel utöver det som redan är planerat. I detta fallet handlar det inte alls om att tillföra några nya miljarder till försvarsmateriel, det handlar om att regeringen fattar beslut om en nödvändig och av Försvarsmakten sedan länge planerad livstidsfölängande åtgärd med syftet att hålla vagnarna vid liv under en längre tid.


I artiklarna som är författade av moderaternas försvarspolitiker Cecilia Widegren hemmahörande i Skaraborg återfinns bland annat följande textrader utöver redan redovisade rubriker (min fetstil):
"Professionell personal och modern materiel möjliggör utvecklingen av tillgängliga förband med hög rörlighet och med möjligheter att samverka med andra länder. Den nationella försvarsförmågan stärks ytterligare och alliansregeringen fortsätter att modernisera det nya försvaret av Sverige."
"Regeringen beslutar i morgon om en miljardsatsning på försvaret i Västsverige."
"Det handlar om att uppgradera hela Sveriges stridsvagnsförmåga"

Faktakollen

Vad handlar då detta egentligen om? Sverige förfogar i dag över ca 120 stycken stridsvagn 122 Leopard. Dessa beställdes 1994 under regeringen Bildt. Stridsvagnarna är således i grunden en sen 80-tals produkt. Mer eller mindre all krigsmateriel går någon gång igenom en större modifiering för att produkten ska vara relevant över en längre period. Så har det alltid varit, och kommer så sannolikt alltid att vara.

När det kommer till stridsvagn 122 så har det nu blivit dags för en sedan länge planerad RENO (renovering), något som ströks av genomförandegruppen 2008, men som nu alltså ska genomföras till en större kostnad och senare än planerat.

I renoveringen ingår följande åtgärder där fokus ligger på att ersätta åldersstigna system:
 • Blybatterier 
 • Vagnchefens sikte
 • Internkommunikation
 • Anskaffning av reservdelar för tre års drift
Man kommer även att installera det mycket omdebatterade stridledningssystemet SLB, som har sitt ursprung ur det nu avvecklade NBF-projektet.

På FMV webbsida kan man läsa följande om samma projekt.
Stridsvagn 122 planeras genomgå REMO i perioden från 2013. Till vilken grad modifiering kommer att ske är fortfarande inte helt klart – nuvarande ekonomi medger endast renovering. Fokus ligger på att ersätta blybatterierna, uppgradera vagnchefssiktet samt förse vagnarna med ett nytt kommunikations- och ledningssystem.
REMO blev således en RENO, en renovering av Stridsvagn 122 som från vissa håll även sägs vara hemliga. Det är givetvis helt felaktigt då dessa uppgifter är hämtade från FMV och Försvarsmaktens respektive webbsidor. Renoveringen har legat med i Försvarsmaktens materielplan under en längre tid med projektkod AA.1324001/02 där kostnaden uppskatats till mellan 900-1000 miljoner kronor.

Ännu har regeringen inte fattat beslutet om motsvarande renovering av Stridsfordon 90 vilket är märkligt då hela projektet tidigare har klustrats under samlingsbegreppet RENO 90/122 vilket man kan läsa i Arménytt från 2011. Nya "miljardsatsningar" är möjligen att vänta från Alliansregeringen?

Antalet stridvagnar som ska renoveras enligt Försvarsmaktens plan är 56 stycken.

Ekonomisk reducering blev till satsning

Hur kan nödvändigt underhåll och renoveringar då bli till satsningar? Det beror i grunden på en anvisning till Försvarsmakten genom regleringsbrevet där Försvarsmakten åläggs att särskilt redovisa samtliga materielanskaffningar/beställning av åtgärder som överstiger 200 miljoner kronor. Dessa skall godkännas och beslutas av regeringen genom så kallade regeringsärenden. För renovering av stridvagn 122 har detta legat som regeringsärende sedan 2012 (RÄ 12/19).

På så sätt har regeringen möjlighet att helt på egen hand välja när i tid ett regeringsärende ska klubbas igenom, således när det passar regeringens olika syften. Detta har under åren medfört att många materielprojekt skjutits på framtiden i avsaknad av nödvändiga regeringsbeslut. Det har i vissa fall inneburit att Försvarsmaktens avsatta medel inte har kunnat nyttjas under innevarande budgetår samt att leveranser av nödvändig materiel blir försenad ut till förbanden.

När det kommer till regeringens finansiering av försvarsmateriel under 2013 så har man inte gjort några satsningar alls, utan snarare reducerat matrielanslaget till förmån för den så kallade "omställningen" till ett insatt insatsförsvar (läs personalreformen).

Under 2013 har anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar minskas med 227,2 miljoner kronor, anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar minskas med 109,6 miljoner kronor samt anslaget 1:5 Forskning och teknikutveckling minskas med 117,8 miljoner kronor. Total reducering om ca 450 miljoner kronor som är matrielrelaterad samt forskning runt teknikutvecklingen.

Det är av den här anledningen tillsammans med andra som det ofinansierade materielberget fortsätter att öka. Uppgifter gör nu gällande att det i praktiken handlar om en hel försvarsbudget, att det nu är nära 40 miljarder kronor som saknas för att kunna materielförsörja beslutad organisation IO14 med relevant materiel.

Regionalpolitik

På Twitter har det under längre tid skämtsamt förekommit ett begrepp som benämnts Skaraborgs försvarsmakt med hashtaggen #sbfm. Detta grundar sig i en rad debattartiklar i media där man med lite fantasi skulle kunna tro att Skaraborg har en egen Försvarsmakt, då så många satsningar verkar vara öronmärkta för just försvaret i Skaraborg - åtminstone om man läser debattartiklar skrivna av politiker från bygden.

Det är ett mycket olyckligt grepp när politiker drar in regionalpolitik i försvarsmaktsangelägenheter som i allra högsta grad i stället är nationella angelägenheter och inget annat. Man skulle kunna ana att det är ett sätt för politiker att redan nu börja positionera sig inför det kommande riksdagsvalet. Vill man bli personvald på hemmaplan så krävs det givietvis att man visar för sina egna väljare att man agerar för bygdens bästa. Om det är så i detta fallet låter jag vara osagt.

Sammanfattning

Nu har turen för livstidsuppehållande åtgärder kommit till Stridsvagn 122, och det är således ingen satsning Alliansregeringen genomför, utan en sedan länge planerad renovering av ett antal stridsvagnar.

Åtgärderna kommer inte att öka försvarsförmågan, den kommer i stället att vidmakthållas - till del. Till del - av den enkla anledningen att Cecilia Widegren glömde berätta en liten detalj i debattartiklarna. Det som glömdes bort är att det på sikt i praktiken även handlar om en halvering av stridsvagnsbeståndet, då den andra halvan successivt kommer att bli obsolet med äldre delar och kommer således inte att hålla den materiella status som kommer att krävas. Satsningen blev i praktiken en halvering.

Det tillförs inga miljardbelopp som den oinsatte medborgaren lätt kan förledas att tro, utan hela projektet tas inom ram, dvs inom befintlig försvarsbudget.

Det är varken Västsverige eller Skaraborg som får några miljarder Pengarna är redan fördelade i statsbudgeten, och de tillförs försvaret av Sverige genom den nationella myndigheten Försvarsmakten.

Textinnehållet i artiklarna får i huvudsak anses som en korrekt beskrivning av sakfrågan när det kommer till att beskriva att det handlar om enklare renoveringar med syftet att livstidsförlänga materielen.

Av den anledningen får Cecilia Widegrens debattartiklar på det hela sammantaget orange ljus i faktakollen med dragning åt det röda.

Bloggar: Sjätte mannen, Wiseman, Cecilia Widegren, CynismerCornucopia
Media: SN, GP, NK, SvD
Debatt: Se Lt Daniel Vikströms emninenta replik i Skövde Nyheter

24 kommentarer:

 1. Om man beskriver en halvering som en satsning borde det bli knallrött ljus!

  SvaraRadera
  Svar
  1. På den punkten har du givetvis helt rätt. Men halveringen sker dock inte omedelbart. I praktiken inte förrän de vagnar som inte renoveras ev plockas bort ur organisationen pga att de inte håller måttet. Det knallröda kommer successivt.

   Radera
 2. Utmärkt Skipper!!
  Tycker dock att du varit lite snäll i din bedömning att ge orange/rött ljus. Det är helt uppenbart att de Nya Moderaterna hittar på egna definitioner på ordens innebörd i förhållande till Svenska Akademins tolkning av de samma (alla kan ju snabbt göra några enkla slagningar på valfria ord och jämföra resultatet med vad Moderaterna skriver). Själv ser jag detta som mycket allvarligt för demokratin som helhet eftersom befolkningen vilseleds på ett utstuderat och medvetet sätt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inte lätt det där, ibland är man för elak, och ibland för snäll. Men oftast stämplas vi försvarsbloggare som svartmålare. Sanningen ligger som vanligt i betraktarens öga. Håller dock helt och hållet med dig i sak.

   Radera
  2. Jag förstår din betänksamhet och försiktighet.

   ”En individ som ger uttryck för civilkurage genom att vara väckarklocka om missförhållanden kan lätt stämplas som förrädare eller bråkstake. Beteenden förknippade med civilkurage kan därför inte bara försätta individen i farliga situationer utan i vissa fall stjälpa karriären, leda till avsked från arbetet, eller än hårdare sanktioner, som fängelsestraff eller utvisning.”
   Wikipedia

   Ditt engageman och civilkurage är hedrande!

   Radera
  3. Instämmer med positivhalaren.
   Bra att Skipper m.fl. håller tummen i ögat på Orwellska ordvrängare.

   Radera
 3. oavsett så verkar det som om det läggs nya sparbeting på förbandens övningsbudget eller så är det så att förbandens övningsbudgetar inte är separerade från gmu. vilket i sånt fall skulle betyda att förband som åläggs att ha gu inte har råd att öva sina egna, fast så korkat kan det väl ändå inte vara upplagt politikerna hade ju reagerat eller?

  /magnus

  SvaraRadera
 4. @ Skipper
  I försvarsmaktens utvecklingsplan 2013 heter projektet som följer.

  ”Projekt: AA.1324001/02 RENO strv 122 Steg 1 och steg 2
  Omfattning
  Integrera SLB och livstidsförläng Leopard 2-systemet minst intill 2030. RENO ska genomföras på 48-56 st. Strv 122 och minst 8 st. Bgbv 120. För att möjliggöra drift av vagnar efter genomförd RENO ska utbytesenheter och reservmateriel för minst tre års utbildning/fredsdrift anskaffas. Renoveringen genomförs
  i två steg 2015–2017 och 2018–2020.
  Kontrakt: 2014
  Leveransperiod: 2015-2020
  Kostnadsintervall: 700–1000 Msek”

  Jag tycker att bara raden
  "Den nationella försvarsförmågan stärks ytterligare" skulle räcka för ett rödljus!

  Trovärdighet verkar inte vara ett känt begrepp inom vissa kretsar.
  Samma kresar som undrar varför vi har svårt att rekrytera och behålla våra anställda!

  Suck!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 5. Kanske en debattartikel i motsvarande tidningar som förklarar saken för dessa moderata väljare som ständigt förs bakom ljuset? Tyvärr är de inte så säkert att de läser denna utmärkta blogg.

  SvaraRadera
 6. Efter 7 års nymoderat styre kan vi konstatera att detta parti och dess företrädare regelmässigt ljuger sina väljare rakt upp i ansiktet. Bristen på sanningshalt i CWs och KEs uttaladen har nått nivåer som fullständigt undergrävt deras legitimitet och håller på att förvandla dem till två politiska clowner - frågan de bör ställa sig är, om det finns ett parlamentariskt liv efter nästa val, oavsett vem som vinner detta. För personer med ovanstående kvalitéer finns det väl i och för sig alltid jobb....inom den Nordkoreanska politiken.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med dig i sak, men undvik att använda tillmälen som clowner. Det gynnar inte debatten.

   Radera
 7. Ditt inlägg är bra och välbehövt. Medias kritiska granskning är under all kritik. Här skulle en enkel faktakoll kunna skapa betydligt mer braskande rubriker. Men det är billigare att låta andra skapa reportagen än att betala egna journalister... (Den journalistiska integriteten står inte högt i kurs idag).

  I en detalj behöver du kolla din egen faktakoll.

  "Man kommer även att installera det mycket omdebatterade stridledningssystemet SLB, som har sitt ursprung ur det nu avvecklade NBF-projektet."

  Fakta är att SLB inte alls har sitt ursprung i NBF-projektet. Det startade som projektet "Batle" av drivna bandpv-officerare på gamla pansarskolan i Skövde. Långt innan RMF eller NBF var uppe på tapeten. Mot stridsfältsnära behov i de mekaniserade stridskrafterna. Ytterligare en inspiration kom när vi köpte strv 121/122 och fick med det tyska ledníngsstödet och man ville skapa motsvarande förmåga i hela det mekaniserade förbandet, inte bara inom stridsvagnsdelarna.

  Kanske kan SLB-utvecklingen beskyllas vara en inspiration för det sedermera misslyckande NBF-projektet? En avgörande skillnad är dock att de flesta NBF-satsningar startade med teknikperspektivet, emedan SLB från början utgick från ett metodperspektiv och därefter kravställde tekniken. Det är ett av få ledningssystemprojektet inom armén som faktiskt levererat operativ förmåga.

  Idag finns en (dålig) nödlösningsversion med minimal funktionalitet i Afghanistan. Den leder väl inte till någon översvallande användarglädje. Problemet är att vi ännu inte har de sambandsmedel införda som ledningsstödsystemet förutsätter för sin funktionalitet.

  Den hårdvaruimplementerade funktionsmodellen FUM SLB hade dock många positiva anhängare, men hårdvaran kördes länge på övertid i övningar och försök och är nu död. Dock är försöken med FUM SLB ett kvitto på att förmågan som SLB strävar mot är efterfrågad. Med eller utan NBF.

  Projektet har hela tiden drivits med en stor och engagerad användargrupp från alla förband och funktioner (inom armén). Det har legat till grund för forskning på FOI om användarcentrerade utvecklingsmetoder. Man har utvecklat en ny metod innan kravställning av teknik. Behoven driver krav på tekniken, inte tvärtom. Projektet har utmärkt sig i en extern revision som ett exempelprojekt inom FMV och FM.

  Problemen man har idag är att tekniken ännu inte möter behoven och i väntan på de tekniska förutsättningarna, t.ex. införda radiostationer med tillräcklig kapacitet och säkerhetsskydd, så har versioner med begränsad, och ibland undermålig, funktionalitet blivit införda. Man jobbar dock vidare mot den målbild som användarna har kravställt och godkänt.

  I FM generella strävan att spara pengar så har också idéer funnits att minimera det totala antalet ledningsstödsystem att anskaffa och vidmakthålla och då SLB inom armén varit framgångsrikt och lovande, så har fler försvarsgrenar har utretts som möjliga användare. Dessa har inte varit "med i båten" från början, har inte varit representerade i behovsarbetet, och kan med rätta uttrycka sig reserverade som potentiella användare av ett system utvecklat (i detalj) för en helt annan arena, organisation, taktik och stridsfältsdynamik med mera.

  På senare år har av naturliga associationsskäl SLB införlivats med och verkat inom "NBF-sfären". SLB har dock ett helt annat, mer jordnära, ursprung. Behovsidentifiering och utveckling började långt före NBF-tankar och strategiska pauser.

  OBS! Dessa påståenden är öppen information.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för ditt utförliga svar och rättelse. Detta är styrkan med försvarsbloggar. När någon far med osanning (i ditt exempel jag själv rörande SLB - dock inte med avsikt) blir man genast upplyst om mer korrekta sakförhållanden.

   I mitt fall hämtade jag informationen från statskontorets granskningrapporr från 2007 om utvecklingen av NBF. Bedömde den källan som trovärdig (sidan 9)
   http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2007/2007100.pdf

   Radera
 8. Om ett regeringsbeslut om att tillåta användandet av budgeterade medel för avsett syfte blir en satsning, vad blir då frånvaron av ett sådant beslut? En reducering?

  Utbyggnaden av Uppsalabasen med transportplatta blir inte av i år eftersom regeringen aldrig tog beslut om att de budgeterade medlen får användas. Undrar om CW kommer att skriva artiklar om det också?

  SvaraRadera
 9. Jag vill rent spontant tacka alla goda krafter som drar fram allt "bluffobågande" i ljuset. Fram med eländet bara, låt folk få se hur våra folkvalda fifflar och blåljuger. Tipsa kvällspressen, maila riksdagspolitiker. Det brukar jag göra ; )

  SvaraRadera
 10. Som logistiker kan jag inte annat än undra varför man anskaffar reservdelar för 3 års freds och övningsverksamhet när systemet nu skall leva till 2030. Ska marknaden leverera "just in time" därefter?

  Någon anskaffning för krigsplacering verkar det inte heller vara tal om men det torde i och för sig inte behövs om vi bara ska försvara oss en vecka. Och det ger dessutom rationaliseringsmöjligheter då vi kan lägga ned hela den kostsamma och svårrekryterade tekniska bataljonen och finns inte den så kan FMTS kostym krympa avsevärt! Här finns det medel att spara, halleluja!

  SvaraRadera
 11. Kan meddela att detta även är en miljardsatsning på Norrlandsregionen. Enligt den lokala median runt Boden. Det kan väl aldrig vara samma pengar???

  SvaraRadera
 12. Så drygt när media "ljuger" helt öppet och Svensson tror på detta, är tragiskt som fan, se nu till att uppgradera CV90 Plattformen och undvik att skriva en likadan och patetisk artikel om hur man storsatsar... Fy för människor med egna intressen!

  SvaraRadera
 13. Inga synpunkter på innehållet, men läsbarhet noll mot sjöbakgrunden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då kör du sannolikt en äldre version av Internet Explorer. Uppdatera eller byt till annan webbläsare så fungerar det alldeles utmärkt.

   Radera
  2. Jag har samma problem. Kan inte läsa på PC. Kan inte kommentera på paddan.

   Radera
 14. Lysande artikel! Jag anade propagada utan substans när M-märkta basunerade ut detta i media. Var det inte i väl läglig tid efter debaclet med incidentberedskapen och de ryska bomplansövningarna i Östersjön...? Se där! Hurusom överheten försöker avleda uppmärksamheten och inbilla oss att den ga-M-la försvarsvänligheten består.

  SvaraRadera
 15. Bra inlägg, som vanligt! Men rutan uppe till höger med military expenditure borde utökas till att omfatta även perioden från 1990, eller åtminstone från 1999 (när Putin kom till makten i Ryssland, om jag inte minns fel?).

  SvaraRadera
 16. SLB har aldrig levererat någon effekt. Bara kostat väldigt mycket pengar!

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna