4 juni 2014

Ett spel för gallerierna med stora konsekvenserTre svenska minröjningsfartyg från tredje sjöstridsflottiljen har tillsammans med stödfartyget HMS Trossö precis avslutat en mycket lyckad minröjningsoperation utanför Lettlands kust där åtskilliga minor har återfunnits och oskadliggjorts. Men i kölvattnet av allt positivt som operationen har medfört kommer det nu dessvärre mycket kännbara konsekvenser för Försvarsmakten. Orsaken till detta är som så många gånger förr - regeringen!

Övningen Open Spirit genomfördes som en minröjningsoperation tillsammans med den nyligen aktiverade NATO-styrkan SNMCMG1 under perioden 9-22 maj. De svenska fartygen från tredje sjöstridsflottiljen oskadliggjorde över 50 minor vilket måste ses som mycket lyckat.

Den 22 maj, samma dag som övningen skulle avslutats och de svenska fartygen skulle sätta kurs mot Sverige för att påbörja välförtjänt ledighet så hade regeringen sitt återkommande torsdagssammanträde. Där och då fattades ett beslut att de svenska enheterna skulle kvarstanna över helgen och genomföra ett örlogsbesök i Riga tillsammans med NATO-styrkan för att därefter kasta loss för ytterligare någon dag till sjöss innan man begav sig mot hemmahamn.

Bakgrunden till detta beslut var att "visa solidaritet" mot de baltiska staterna. Allt gott så långt.

Men vad som inte framkommer i Försvarsmaktens eller medias rapportering är de ekonomiska konsekvenserna av detta beslut, och hur dessa har hanterats av regeringen som fattade beslutet.

I Försvarsmakten finns arbetstidsavtal som reglerar hur man skall och får arbeta. I samband med en övning som Open Spirit som pågår mer än 11 dygn måste man i god tid genom fackliga förhandlingar bl.a. hantera den lagstadgade 11-dygnsegeln. Man lägger då en arbetstidslista som sträcker sig över övningsperioden och därefter måste personalen friplaneras under en längre period, dels för att ta ut lagstadgad ledighet och dels för att få ner nivåerna på komptid. Detta hade i god ordning planerats för samtliga deltagare i övningen.

När regeringen fattade beslut om att förlänga fartygens deltagande så innebär det att samtlig personal på de fyra fartygen per automatik beordras till tjänstgöring på kvalificerad övertid. Detta är kostsamt för Försvarsmakten då övertidsersättningen per timme är grundlönen / 72. Då över hundra personer ingick i styrkan så förstår man snabbt att detta genererar mycket stora oplanerade kostnader. Tillkommer gör även extra drivmedel och livsmedel m.m. Så långt är fortfarande allt väl... Men här startar det märkliga.

När Försvarsmakten fick förfrågan av regeringen om en förlängning av de svenska fartygens närvaro svarade man med att detta var möjligt, men att detta skulle medföra en stor oplanerad kostnad omfattande drygt sex miljoner kronor. För detta begärde Försvarsmakten ersättning av regeringen.

Detta förnekades då av regeringen som beslutade att denna merkostnad skulle tas inom befintlig ram vilket i praktiken innebär att det skulle tas av de 20 miljoner som Marinen under våren erhöll genom en mycket marginell överföring av 110 miljoner (hela summan som FM erhöll) från anslaget för internationella insatser.

Det som nu har hänt är att regeringen med noll framförhållning har beslutat om att förbruka 30% av den pengapåse som var avsedd för att genomföra den nationella marina höstövningen SWENEX. Nationella övningar där hela Marinen får chansen att öva kvalificerad väpnad strid borde vara högt prioriterade av politisk nivå, inte minst med tanke på omvärldsutvecklingen. Men p.g.a. regeringens ingrepp i ekonomin ser det nu ut som att höstens övning måste reduceras i en inte ringa omfattning. Vilka de exakta konsekvenserna av detta blir är ännu ej klart, men konsekvenser kommer det att bli.

Med detta facit i hand så kan jag konstatera två saker. För det första så anser jag att regeringens beslut att förlänga de svenska fartygens närvaro i Riga inte på något sätt har påverkat situationen för de Baltiska staterna gentemot Ryssland. Det hela är mest ett politiskt spel för gallerierna när man dessutom under den större delen av tiden ligger till kaj i Riga. För det andra så kan vi ånyo konstatera att regeringens hantering av försvaret är minst sagt undermålig. Om man nu anser att detta var viktigt så hade det enda rätta varit att använda pengar från anslaget för internationella insatser för den här verksamheten. Som det ser ut nu kommer ca en miljard kronor ej att nyttjas av detta anslag och därmed återföras till Anders Borgs kassakista vid årets slut.

Är det detta som kallas att satsa på försvaret och öka försvarsförmågan? Sen talas det från politiskt håll om "svarta hål" i försvarets ekonomi....

22 kommentarer:

 1. En undran, hur hade detta fungerat under värnpliktssystemet?
  Blir så irriterad av att se hur nonchalant det hela hanteras. Tur du och de andra försvarsbloggarna finns för att lyfta fram saker som aldrig annars skulle kommit fram i ljuset. Iaf för de som följer era bloggar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Faktum är att, om man drar det hela till sin spets rörande din fråga så hade det till och med genererat mindre utgifter eftersom vpl fick extra "helgersättning" utbetald då man var hemma under helg. Dessutom hade det blivit en hemresehelg mindre för FM att betala.

   Radera
  2. Nåja Skipper, ju längre bak i tiden ju billigare, men idag hade det nog börjat ställas krav på kompensation även för de Vpl. //Rune

   Radera
  3. Dock var det systemet i bruk även under de sena årskullarna på 00-talet. Helgtjänstgöring var billigare för FM än ledighet.

   Radera
 2. Kulissbyggandet fortsätter...

  "Strategiska rådets samlade intryck från dagen, var att Försvarsmakten har duktig personal och det finns en oerhörd stolthet och glädje i att tillhöra Försvarsmakten"

  (sista delen är väl inte så lite stick i stäv med FM VIND för övrigt)

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2014/06/forsvarsmakten-ur-ett-utifranperspektiv/

  SvaraRadera
 3. Åter igen har denna regering visat sin brist på verklighetsförankring. Är det inte dags att politikerna börjar sluta med sin detaljstyrning direkt av våra förband utan att ta de ekonomiska konsekvenserna. Hur kan ÖB gå med detta trams? Var är den interna debatten i FM?

  // en av de erfarne

  SvaraRadera
 4. Herregud kan du inte sprida detta till pressen. Det här dårskapet måste få ett slut

  SvaraRadera
 5. Vilket luftslott denna regering är...

  /Sergio

  SvaraRadera
 6. På 90-talet hade vi problemet med att anslaget för internationella insatser tillhörde UD och där ville man inte betala för militära insatser. Därför tillkom 1.2 anslaget i försvarsbudgeten just för att möjliggöra internationella insatser på kort varsel. Fullkomligt uppenbart att det bara är en spargris idag.

  SvaraRadera
 7. Jag vet inte vad man ska säga snart...bra jobbat Skipper!

  SvaraRadera
 8. Tack för belysningen av regeringens göranden och låtanden, Skipper!

  Om försvarsanslaget hade varit tilltagit med viss marginal för oförutsedda kostnader hade väl detta varit en sak, men eftersom alla med minsta inblick och insikt (alltså inte regeringen) förstår, är ju sedan länge situationen en helt annan. Bedrövligt hanterat i vanlig ordning! Av en M-ledd regering. Ridå.

  Johan

  SvaraRadera
 9. Herr Skipper.

  "Är det detta som kallas att satsa på försvaret och öka försvarsförmågan?"

  Du har själv svarat på frågan i texten.
  Givetvis är ett flottbesök ihop med "starkaste killen på gatan" betydligt bättre än några fåniga övningar som ingen utomstående begriper! Kom ihåg att ni i vissas ögon bara står och glänser på bryggan i era "plåtschabrak";-)
  Detta trots att diverse politiker ofta glatt "deltager" i dessa övningar.

  Efter ett pressmeddelande är nog ett flottbesök det vassaste vår regering kan orka med just nu.
  Jag tror säkert vår stora granne i öster fattade vinken och skrämselhickan kändes nog ända ner i källaren i Kreml :--))

  Vi har blivit lärda att alltid försöka hitta något positivt i allt elände.
  Regeringen kan fatta snabba beslut. Nu är det bara en liten detalj kvar att bevisa, att få till dem så att de blir rätt också.
  Med den snabba utveckling som just nu sker på området är det inte långt kvar innan vi, som enskilda, direktförhandlar med det sammanslagna försvars- och finansdepartementet om lönen och arbetstiden.

  Är nu de baltiska staterna tryggare efter en så liten solidarisk ekonomisk satsning så får du väl nöja dig med att det kommer nya övningar och andra pengar om något år eller så.
  Vi måste försöka lära oss det nya politiska språket där fem ubåtar efter en kraftfull ökning/satsning är fem med en kraftigt reducerad driftsbudget.

  Agerande i det av dig beskrivna fallet tyder också på att en neddragning av övningsbudgeten är att betrakta som en satsning.

  Ser med tillförsikt framåt då datamaskinen kan framställa ett scenario med flottbesök så att man ej behöver lämna kajen. Vår lilla båt projicieras artificiellt vid valfri kaj. Vidhängande "politkergäng" skickas i förväg för att förklara varför vi är där. Snabbt, enkelt och billigt!
  Att sedan ingen riktigt förstår vare sig mening eller avsikt är ju ingen skillnad mot nuvarande besök.

  Nu är vi några som väntar på det kraftfulla agerandet från vår ÖB. SIC! ;---))

  Dundersuck!

  Teaterdirektören.

  P.S. Med tanke på den kraftigt ökade aktiviteten i Kaliningradområdet så verkade flottbesöket inte bara vara väntat utan också fruktat;-)
  Någon annan förklaring finns väl inte?

  SvaraRadera
 10. Det bästa är att verksamheten som bedrivits är en insats utan övningsmoment. Pengarna skulle ha belastat 1.2 anslaget om inte FM schabblat i ärendehanteringen samtidigt som regeringen inte i god tid fått med Open Spirit i riksdagsbeslut som reglerar internationella insatser.

  Även med ett värnpliktsförsvar hade kostnaderna dragit iväg då 50% av besättningarna är officerare.

  SvaraRadera
 11. Som teaterdirektören säger: Suck eller Dundersuck!
  Tänk om vi hade fått 6 miljoner till en oförberedd beredskapsövning för att testa systemet!

  Dubbelsuck!

  SvaraRadera
 12. Jonas Hård af Segerstad5 juni 2014 kl. 21:28

  Jag bygger vidare på en kommentar jag tidigare gjort. Sverige anmälde från 1 januari 2014 ett minröjningsfartyg i beredskap för NRF SNMCMG1 (alltså den NATO-minröjningsstyrka som fartygen i Skippers inlägg ovan ingått i under förlängningen).

  Som krigsförbandschef verkade det förnuftigt att fartyget skulle gå med styrkan under sex-åtta veckor och prova hur väl det hade fungerat att vara en del i styrkan; var finns friktionerna, vilka är våra styrkor och svagheter etc. Kort sagt, i förväg öva det som kan vara avgörande om det blir skarpt.

  Notan för ett svenskt fartyg under TVÅ månader i SNMCMG1 hade slutat runt fem miljoner; småpengar i 1:2. Den militära effekten hade utan tvekan varit hög och en politisk effekt av minst samma magnitud kan man lätt se när svenska fartyg under längre tid hade opererat med allierade i Östersjön.

  Jag ställde frågan till FöMin vid marinklubbarnas möte 7 maj, och fick ett svar som jag uppfattade som att denna möjlighet inte ens förelagts den politiska nivån. Varför anmäler och förbereder vi då fartyg för uppgifter som de inte får, hur relevanta omständigheterna än är?

  Jonas Hård af Segerstad
  Chef 42.minröjningsdivisionen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jonas, du har helt rätt!

   Ett sådant beslut hade med enkelhet kunnat fattats av regeringen, och dessutom fått med S på detta utan större svårigheter. Sedan återstår förvisso frågan huruvida NATO hade tagit emot ditt fartyg och integrerat detta i styrkan? Vi har ju sett att vissa NATO-medlemmar har satt sig emot sådant i andra sammanhang. Nu senast i samband med att 212. stridsflygdiv var på Island. Där var tanken från början en helt annan. Men vänder man på det hela så borde ändå detta vara enklare då vi de facto har ett fartyg anmält till NRF.

   Oaktat detta håller jag helt och fullt med dig i sak.

   Vad avser anslagsposten 1:2 så har det med all önskvärd tydlighet visat sig vara Anders Borgs egna lilla buffert för andra åtgärdspaket. Den har Försvarsmakten till låns för syns skull och skall återlämnas orörd. Enda gången den får nyttjas är om den kan ge regeringen politiska poäng på den internationella politiska arenan.

   Jag vet att du ställde frågan till fömin, och jag vet också att svaret var ytterst luddigt. När det gäller en sådan sak som ditt (och mitt) tidigare förslag så borde det enligt mitt förmenande i första hand vara något som initieras från den politiska nivån och inte FM. Det var de facto den nivån som initierade svensk anmälan till NRF.

   Trevlig helg!

   Radera
 13. Regeringen gjorde helt rätt, det finns ju inget hot från Ryssland. Enligt Patrik Jotun på UD är Rysslands militära förmåga "ett skämt" (http://aleklett.wordpress.com/).
  Svårt för en amatör att veta vad som är rätt men efter att ha läst Jägarchefens blogg ett tag känns det som Jotuns åsikt skulle behöva nyanseras.
  Man undrar också var regeringen hittar sina rådgivare.

  SvaraRadera
 14. På Handelshögskolan...

  SvaraRadera
 15. I blogginlägget skriver Skipper om örlogsbesök som ett spel för gallerierna. Detta är inte korrekt. Syftet med den förlängda verksamheten i anslutning till Open Spirit framgår av regeringens beslut daterat den 22 maj med den centrala meningen ”Sverige prioriterar närvaro i Östersjon och uppvisar genom nu aktuell verksamhet bl.a. solidaritet som partner till Nato.”

  Läs mer på http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2014/06/06/fleet-in-being-i-riga/

  Erik Lagersten
  Försvarsmaktens informationsdirektör

  SvaraRadera
 16. Skipper: Ditt inlägg belyser mycket väl de enorma problem som politiker utan moral orsakar för all verksamhet som kräver framförhållning.
  Erik L: Beklagligt är att ni inte får rimliga anslag. Vi börjar nog närma oss en gräns där riktigt höga officerer inom såväl armén, marinen samt flyget bör överväga att antingen avgå eftersom uppdraget inte går att genomföra alternativt att resurssätta verksamheten såsom krävs och låta politikerna hantera underskottet som uppkommer. Varför går inte chefen för armén, marinen och flyget ihop med högsta stabsledningen och ÖB och helt enkelt beslutar sig för att resurssätta verksamheten så att försvaret kan uppfylla sina åtaganden. Visa mig de politiker som skulle byta ut ett sådant gäng! Den finns inte. Det är större risk att driva verksamheten som man gör idag utan mening och verkan än att begå ett sådant brott. Dessa höga chefer måste inse att de kommer få bära hundhuvudet om det framkommer ytterligare bevis för att försvarsmakten inte fungerar och en sådan operation. Var är initiativförmågan och känslan för uppgiften?

  MVH u99osni

  SvaraRadera
 17. Att visa solidaritet (utan citationstecken!) med vårt grannfolk, som sedan 1200-talet endast har varit fria från livegenskap och ockupation i dryga 45 år, är väl ändå värt några futtiga miljoner. Att fartygen ligger till kaj är väl ett utomordentligt sätt att visa Rigas befolkning i gemen, och den lettiska minoriteten i synnerhet, att Sverige bryr sig om vad som händer i närområdet. Estland har Finland, Litauen har närheten till Polen och Lettland?

  SvaraRadera
 18. Haha, typiskt svenskt. Arbetstidsregler i försvaret. "Hallå hör ni, nu har vi krigat i 11 timmar, vi måste åka och vila. Men om en stund kommer våra avbytare, men dem får bara kriga på dagen annars blir det för dyrt".

  Men lägg av förfan...

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna