1 april 2016

Marina hemvärnet får förstärkt eldkraft!EDIT: Ja, detta var givetvis ett aprilskämt även om vissa likheter med verkligheten möjligen kan skönjas...


Hemvärnet får ett rejält lyft i och med att man tillförs fem mycket slagkraftiga enheter. Det handlar om ett oväntat nytillskott om fem båtar som kommer att leverera den operativa effekt som många , bland annat flera politiker efterfrågat.

Det handlar till del om ett tursamt sammanträffande. Försvarsmakten beställde under 2014 fem stycken nya skjutfältsbåtar till Armén, främst avsedda för att övervaka de skjutfält som sträcker sig ut över vatten. Det handlar om fem stycken Serecraft P11 tillverkade av finska Weldmec och som levererades till Försvarsmakten alldeles nyligen.

Dessvärre har projektet stött på trubbel, eller rättare sagt stött på Försvarsmaktens säkerhetsinspektion. När båtarna levererades så fanns en taklucka som enligt uppgift skulle äventyra stabiliteten om den öppnades, så därför har fartygen belagts med nyttjandeförbud för Armén.

Istället har beslut fattats om att överföra de fem båtarna till hemvärnet som länge har efterfrågat mer eldkraft, materiel, prylar och annat bra att ha.

"Båtarna ska bestyckas och användas i syfte att utöka bekämpningskapaciteten inom hemvärnet" uppger en högt uppsatt chef. "Vi ska initialt montera två tunga kulsprutor och två granatkastare på båtarna."

På frågan om varför båtarna som inte godkändes för bruk av Armén nu kan nyttjas på annat håll, så uppger företrädare att man gjort avsteg från reglerna för hemvärnet. "Vi har visat att vi kan utrymma båten fort om takluckan av misstag skulle öppnas. Vi är dessutom beredda att ta den risken, samtidigt som vi inte går under samma regelverk som övriga Försvarsmakten"

På sikt kommer även en uppgradering att genomföras. "Så fort vi vi har erhållit båtarna ska de in på varv för ytterligare bestyckning. Det är folkpartiets Allan Widman som har drivit igenom sitt förslag att överblivna RBS-70 ska tillföras båtarna. Redan 2013 föreslog han detta och skrev i en kommentar den 16 januari att...

Kanske har det undgått en del att Lv-regementet övat bekämpning av sjömål med RBS 70. Och vad jag förstår framgångsrikt. Tror för övrigt att just Lv-vapen av olika slag historiskt använts för bekämpning både av mark- och sjömål.

Det finns visst begränsningar både vad avser verkan och räckvidd. Likväl bättre än granatgevär. I fem års tid har jag föreslagit tung kustrobot till Gotland. Det tycks vara politiskt svårt. Kanske måste man börja i det lilla och för övrigt får det bästa aldrig bli det godas fiende.

Hemvärnets nya båtar, som kommer att benämnas kustförsvarsbåt 0401 kommer alltså att få sjömålsbekämpande förmåga med RBS-70. "Det här blir en rejäl förstärkning för Hemvärnets förmåga uppger chefen för den nybildade kustförsvarsgruppen."

På sikt har man förhoppningar om att även få en spaningsradar på båtarna i syfte att kunna verka med lv-robot även mot luftmål. "Men här verkar det svårare eftersom det finns ett motstånd inom Flygvapnet då man är orolig för vådabekämpning, dvs blue on blue, vi får se om vi kan förhandla fram ett samverkansavtal framöver, men just nu fokuserar vi på bekämpning av sjömål på stora avstånd" uppger chefen.

Även Sverigedemokraterna står bakom detta då man länge har drivit linjen att hemvärnet skall bestyckas med kraftigare vapen och mer materiel. Företrädare för partiets säkerhetspolitiska råd har dock ställt som krav på att fartygen ska erhålla namn från tidigare tungt bestyckade fartyg.

Förslaget, som hemvärnsgruppen också tycker är bra är att återanvända namnen från de tidigare pansarskeppen HMS Manligheten, HMS Driftigheten, HMS Äran, HMS Tapperheten. Flaggskeppet i kustförsvarsgruppen föreslås få namnet efter pansarskeppet HMS Sverige.

Ovanstående måste dock förankras inom hovet innan ett beslut kan träda i kraft.

14 kommentarer:

 1. Inga kärnvapen som bestyckning?

  SvaraRadera
 2. Inga kärnvapen som bestyckning?

  SvaraRadera
 3. RBS 70 mot sjömål...
  Mycket ska man höra innan öronen trillar av, verkar vettigare att Hemvärnet skulle få dem för att bekämpa luftmål och så kan man ge rbs17 till marina hemvärnet.

  SvaraRadera
 4. Lustigt som sagt 1 april

  SvaraRadera
 5. Bra struktur på artikeln med en stegring på slutet!

  SvaraRadera
 6. "Men här verkar det svårare eftersom det finns ett motstånd inom Flygvapnet då man är orolig för vådabekämpning, dvs blue on blue, ......"
  På den tiden när Sverige hade en "krigsmakt" värd namnet så övade Vi, efter utfört attackuppdrag i "Österhavet", återflygning via "Lv - rännor" i vilken anslutningspunkten hade fem minuters eldförbud mellan tiden, t.ex. 14:36 till 14:41. Trots "IK" inom LV - förbanden så var erfarenheten att man sköt på allting som rörde sig i "lufthavet". Förlusterna avseende "friendly fire" togs på stort allvar och an - och återflygningarna planerades därför mycket noggrant!

  SvaraRadera
 7. All förstärkning av svenskt försvar oavsett vad och hur och till vilket vapenslag är välkommet.

  SvaraRadera
 8. April, April Din dumma humhum jag kan lura Dig vart jag vill?!?!?!?!

  SvaraRadera
 9. Vilken perfekt dag denna nyhet kommer!!! Dessutom typbeteckningen, hade du även lagt med ett M-nummer hade det varit perfekt!

  SvaraRadera
 10. Enligt vissa, oftast välunderrättade, källor kan båtarna även komma att utrustas med de så kallade "marina supersprutorna m/58" som tidigare presenterats på FM;s hemsida. Dessa skjuter enkelt ner inkommande robotar och anfallande flygplan, enligt FM!
  Centerpartiet kan nog mycket väl tänka sig ett förslag om en utredning huruvida en beredningsgrupp kan skapas för att utreda om det i en framtid kan gå att nå en politisk enighet om att bestycka dessa båtar med den tilltänkta ubåtstorpeden!

  Som vanligt avser försvarsmakten/FMV att på vanligt sätt följa utvecklingen av dessa båtar. Om trettio år kan de kanske vara föremål för någon typ av avrustning och bli de "nya" vedettbåtarna?

  Tyvärr är herr Hultqvist "svar" på Herr Widmans fråga inte publicerad på dagens lite avslöjande datum.
  Att prestera ett svar av typen "god dag yxskaft" och samtidigt tro att detta skall gagna trovärdigheten är att kraftigt underskatta eventuella väljare.

  För övrigt går väl allt enligt plan och alla är glada och nöjda ända till sista finländare?

  SUCK!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. För övrigt tycker jag att det känns bra och tryggt arr armen har beställt båtarna för att användas där det finns vatten. Det förefaller som en rak och bra kravställning för just båtar. Någon har tydligen gått någon/några av de "nya" utbildningarna som det ibland talas om på diverse hemsidor.
  Speciellt när man ska förklara varför man inte lyckats med ett eller flera enkla inköp.
  Jag ser väldigt positivt på detta. För några år sedan kunde det ha blivit fem motorcyklar som levererades tio år för sent och med fel utrustning:-)
  P.S.2 OBS! dagens datum!

  SvaraRadera
 11. Tyvärr ligger väll detta aktstycke allt för nära sanningen, trots dagens datum......
  Högste ansvariga har hört upprepa ett känt mantra. "Hur svårt kan det vara!"
  GalärslavHKV

  SvaraRadera
 12. När jag låg på Lv7 i mitten på 90-talet hade vi KA på besök för de gjorde test att använda Rb70 mot mindre sjömål som landstigningsbåtar. Sedan, ja ni vet resten själv....

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna