26 november 2010

Chefsbyten i Marinen

Nu rör det på sig inom Marinens chefsskara. Det ser ut att bli en mängd chefsbyten inom kort.
På alla arbetsplatser så spekuleras det hej vilt om vem som kommer att tillträda vilken befattning. Jag har tittat lite i min egen spåkula och tror mig se slutläget i alla förändringar.

Amiral Jörgen Ericsson, tidigare marininspektör och C STRA. Numera chef för planerings- och ekonomiavdelningen i HKV ryktas till en ny tjänst i USA.

Nuvarande C PROD MARIN, amiral Odd Werin sägs efterträda Jörgen Ericsson på befattningen inom FML. Vem som kommer att efterträda amiral Werin känns mer oklart. Men sannolikt någon f.d. förbandschef inom marinen.

Amiral Anders Grenstad kommer att bli ny chef för NNSC i Korea som övervakar gränsen mellan nord och syd. Ett ställe som definitivt står högt på medias bevakningslista då nya attacker skett och US Navy skickat en hel hangarfartygsstyrka till området.

Som ny marininspektör efter Anders Grenstad ryktas Jan Thörnqvist, som i dag är marinbaschef i Karlskrona och var nyligen Force Commander för EUNAVFOR med FHQ ombord HMS Carlskrona.

Vem som blir ny marinbaschef känns oklart, men ett hett tips skulle kunna vara kommendör Håkan Magnusson som i dag är chef för sjöstridsskolan och just nu även är tjf C PROD MARIN då Odd Werin har annat uppdrag.

Som ny chef för sjöstridsskolan, om kommendör Magnusson nu lämnar tjänsten känns osäkert. Ett möjligt namn för den tjänsten skulle kunna vara kmd Erik Andersson, tidigare chef för 3. Sjöstridsflottiljen. Ett annat alternativ vore att tillsätta nuvarande stf C SSS. Det sägs dock att det inte finns befordringsutrymme för fler OF5 inom marinen.

Det spekuleras som sagt hej vilt. Vi får väl se vad utfallet blir.

En lite detalj som skulle underlätta för alla inblandade vore att återinföra försvarsgrenscheferna fullt ut igen, med syfte att få lite tydlighet och struktur i verksamheten. En ny CM (chef för marinen) vore som Commander tididigare uttryckte det, en fin julklapp till alla anställda.

Att amiral Grenstad lämnar verksamhet är en förlust för FM. Grenstad är en chef med högt anseende inom marinen. En mycket karismatisk herre, och en bra chef, ledare och föregångsman. Fler chefer av den kalibern vore önskvärt och nödvändigt inför framtiden.

12 kommentarer:

 1. Nuvarande chefen för 1.ubflj, kmd Jonas Hagström, utsågs i veckan till ny C PROD MARIN och befodras iom detta även till amiral.

  SvaraRadera
 2. Hoppas för Marinbasens skull att Kommendör Håkan Magnusson erbjuds och tar jobbet. Marinbasen behöver nu en stark och tydlig chef.

  SvaraRadera
 3. Då återstår frågan, vem bli ny chef för 1. Ubåtsflottiljen?

  SvaraRadera
 4. Nuvarande chefen för 1.ubflj heter Jonas Haggren och blir flottiljamiral på onsdag 1. dec.

  SvaraRadera
 5. Hmmm.......Är det inom Marinen det rör på sig eller inom Flottan? Om ni menar Flottan så använd det begreppet - inte Marinen.

  SvaraRadera
 6. Marinen är flottan!

  SvaraRadera
 7. Av denna och andra försvarsorienterade bloggar framgår att det råder viss begreppsförvirring.

  I syfte att klarlägga fakta; försvarsgrenenen marinen består i allt väsentligt av två vapengrenar, för övrigt de enda vapengrenar som existerar inom försvaret. Dessa vapengrenar benämns, i dagsläget, flottan och amfibiekåren.

  Inom amfibiekåren förekommer det att officerarna benämner sig själva marinofficer.

  Officerarna inom flottan benämner sig uteslutande sjöofficer.

  Samtliga försvarsgrenar, vapengrenar, truppslag inom armén och flygslag inom flygvapnet skrivs, till skillnad från myndigheten Försvarsmakten, med liten begynnelsebokstav.

  Marinen är flottan och amfibiekåren.

  /FFDA

  SvaraRadera
 8. Det belv nästan helt rätt kl 19:27...

  Försvarsgrenarna är tre: armén, marinen och flygvapnet.

  Marinen består av vapenslagen flottan och amfibiekåren.

  Så är det med grenar och slag!

  SvaraRadera
 9. Tur att NÅGON fortfarande vet skillnaden mellan försvarsgrenar och vapenslag! Jag vill också påpeka att officerare i gamla Kustartilleriet ofta talade om sitt vapenslag som just "Vapnet".

  SvaraRadera
 10. Ni hårklyvare kan kanske också reda ut om det verkligen heter vapengren? I armén är mig veterligen begreppen "försvarsgren" och "vapenslag" som används i dagligt tal?

  SvaraRadera
 11. Enligt lokaltidningen BLT är det klart att Jan Thörnqvist blir Marininspektör.
  Nu hoppas väldigt många att Håkan Magnusson utnämns till marinbaschef. Det behövs en stark chef att styra upp marinens tekniska tjänst.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna