4 november 2010

JAS flygplan höll på att bli nedskjutna


Eller hur var det egentligen?
Fanns det ens en risk för en nedskjutning?

Rubriken speglar medias rapportering idag, där en av TV-kanalerna framställer händelsen så som att roten med två 39:or undkom en nedskjutning med blotta förskräckelsen.

Rapporterna handlar om en incident förra året då en Visbykorvett genomförde skjutning i ett avlyst skjutområde i södra delarna av Östersjön och en Gripenrote kom in i det aktuella skjutområdet.
Tidningen Barometern har en sund rapportering av händelsen till skillnad från vissa andra media som framställer det hela som en större katastrof.

Finns det då en risk att marinens enheter av misstag skulle skjuta ner ett flygplan i ett avlyst skjutområde? Nej givitvis är den risken nästintill obefintlig. Med alla rutiner och säkerhetsprocedurer som tillämpas vid liknande skjutningar så skall inte sådant kunna hända. En Visbykorvett har dessutom en radartäckning som till och med medger övervakning av starter från närliggande flygplatser.

Enda risken som jag ser det är att roten skulle kunna förväxlas med målflygplan och bogserat mål. Detta förutsätter dock att en hel rad andra kontroller har havererat tidigare.

Självklart skall inte händelser likt denna kunna inträffa alls, men där är det LFV som får ta på sig det stora ansvaret.

Den intresserade kan läsa SHK rapport i sin helhet.

19 kommentarer:

 1. Det kan visst hända ! Som grupp-fyra i en attackgrupp för många år sedan fick vi undanmanövrera "skarpt" när tunga KA öppnade eld i ett skjutområde som vi hade färdtillstånd igenom.

  När man flyger i nära ljudfart på 20-30 meters höjd är det inte särskilt fräckt med vatten uppkast från nedslagen strax framför din planerade färdväg...

  SvaraRadera
 2. Du kan inte på fullt allvar jämföra förmågan till omvärldsuppfattning mellan ett fast KA-batteri (vars arena desssutom är ytan) för många år sedan med en Visbykorvetts kapacitet år 2010.

  SvaraRadera
 3. Har någon utrustat Visby med kopetent LV eller är det fortfarande allmålskanonen vi talar om?

  SvaraRadera
 4. Skipper har rätt! En Visbykorvett har alltid koll på läget.

  SvaraRadera
 5. Vi har bevisligen skjutit ner ett antal flygplan av misstag under åren. Jag minns åtminstone tre incidenter.

  -I Halmstad? sköt man för ett antal år sedan ner en Learjet från Nyge Air med 40 mm LV-AKAN.

  - En J-32 Lansen från Målflyg blev nästan nedskjuten av en robot från en J-35 som låste opm från målet till dragaren. Som tur väl var så kunde man landa med bl.a. avskjutet skevroder.

  http://www.transport.se/home/trp2/tidn/home.nsf/pages/27E4CB74ACD3F2B1C1257142002416F0

  Det var också mycket nära för ett par år sedan för en tjeckisk Gripen att skjuta ner ett målflygplan.

  http://www.havkom.se/virtupload/reports/rm2007_04.pdf

  Men i detta fall så skulle jag vilja peka på att ett stort problem i sammanhanget är neddragningen på den militära stridsledningen som vanligtvis har full koll på restriktionsområden. Detta till förmån för civil trafikledning som inte har samma koll på Gripens fartresurser och erfarenhet av samverkan med övriga militära förband.

  Resultatet av indragningar på den militära stridsledningen med andra ord!

  SvaraRadera
 6. @Lew, vi pratar fortfarande om en allmålskanon, om än en ny version.

  @CI
  Visst kan det, och kommer det att hända olyckor. Mitt budskap är att media överdrivit denna incident ofantligt mycket, samt att just ett ytstridsfartyg av Visbys kaliber har en mycket bra kapacitet att hålla koll på såväl luft- som ytläge på stora avstånd.

  Dessutom bemannar man organisationen ombord på ett sätt där det finns flera luftlägesövervakare (Både radar och optiskt) samt en som leder/övervakar målflyget.

  Att man av misstag skulle skjuta ner en Gripenrote under dessa omständigheter är mycket osannolikt.

  Men du har säkert en stor poäng i ditt resonemang om neddragningen av militär stridsledning. Vad jag förstått hade Rrgc, när dessa levde full koll på läget.

  Frågan är, vad gör man åt den problematiken?

  SvaraRadera
 7. Om du vill hävda att Visby alltid har koll och i så fall hade koll på att två flygplan flög in i det område som var avlyst för skjutning men ändå valde att fortsätta eldgivnining är det väl ett tydligt tecken på raka motsatsen?

  SvaraRadera
 8. Skipper !

  Bakom all fräck teknik i de dysfunktionella Wisby korvetterna hoppas jag att det finns en människa. Alla haverirapporter jag har läst så brukar det alltid finnas en god portion av "den mänskliga faktorn".

  Sen är jag enig med Dig att media försöker göra en höna av en fjäder...

  Jag vidhåller min uppfattning att det jag upplevde på alltför nära håll kan hända igen.

  SvaraRadera
 9. @Anonym 20:21

  Övningsledaren sitter ombord, och avbröt övningen i god tid innan planen ens kommit in i området.

  "När planen närmade sig övningsområdet upptäcktes de av övningsledningen med hjälp av radar. Ledningen beordrade omedelbart att skjutningarna med skarp ammunition skulle upphöra och planen tilläts passera området."

  SvaraRadera
 10. @Anonym 20:32

  Visst, man ska aldrig säga aldrig.

  SvaraRadera
 11. Nu skall vi vara glada att det var någon som hade omvärldsuppfattning som genomförde skjutningen. Problemet ligger i hur det kan komma sig att inte förarna får upp ett aktivt skjutområde. Hur går samordningen till?

  Det skulle vara fruktansvärt om civila fick sätta livet men det som är mest skrämmande är att vi i FM inte har koll på när vi skjuter eller spränger. Jag tycker att så fort en liten övningsledare vill genomföra sådant som påverkar luftfarten så skall det ut i organisationen. Tänk om det är Armén som övar och vi flyger med stridsflyg och sjöoperativa helikoptrar?

  Hur mår Försvarsmakten egentligen?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 12. Men allvarligt talat? Sköt dom i dimma? Med tanke på räckvidden på LV akan på Visbykorvetterna så är det ingen risk att skjuta ner något om man skjuter visuellt. Man kan ju räkna en km per cm på kanoner i allmänhet så då vi kan verkligen tala om höna av en fjäder här? Eller är jag dåligt uppdaterad så det var frågan om skjutning mot radarmål i dimma eller mörket? Hoppas det annars är det ju bara dumt.

  SvaraRadera
 13. @J.K Nilsson

  Även när armén bedriver skjutningar som påverkar luftrummet så lyser man självklart av detta. Tror du på fullaste allvar att man inte lyser av luftrummet vid t.ex skjutningar med artilleri som har en y-topp i klass med en Boeing 737 el motsv?? Man avlyser även luftrummet när det skjuts med BETYDLIGT mindre pjäser än så.

  /H

  SvaraRadera
 14. Mycket skrik för ingenting i det här fallet... Sedan modifieringen av Minjakterna så har ju alla Flottans enheter med eget lv förmåga att upprätthålla säkerheten själv inom riskområdet även uppe i luften. När det gäller säkerheten på ytan har det alltid varit så. Det går inte att spärra av ett havsområde under skjutning. Där kommer ju och går fritidsbåtar, fiskare och andra snedseglare i en strid ström.

  Betänk även att målbogseraren förmodligen var betydligt närmare riskområdet än 39:orna. De fall som CI hänvisar till handlar uteslutande om målbogserare som råkat illa ut. En helt annan problematik än i det här fallet. Eller hur?

  SvaraRadera
 15. H, jag vet att man lyser av luftrummet till och med när man skall spränga, det är inte det jag kritiserar. Det jag tycker är fel är att vi i Försvarsmakten bedriver verksamhet som inte blir känd för de som kan vara direkt berörda annat än genom Sweden Controll.

  Att man skulle skjuta med AKAN någonstans i Östersjön torde ha varit planerat dagar innan. Våra divisioner skulle alltså kunnat planera in det som aktivt LV-område så att våra piloter kunnat undvika detta. Naturligtvis skall inga civila råka illa ut så Trafikledningen måste också veta om det.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 16. Den aktuella händelsen orsakades av den civila trafikledningen, vilken som vanligt hade noll koll på militära flygrörelser. Att över huvud taget blanda in civilister i militära övningar kan ifrågasättas. Efter den olycksaliga avvecklingen av IK-systemet har inte heller den militära stridsledningen full koll på luftläget. Men det är rimligtvis där ansvaret borde ligga.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 17. 113 Bom, Naturligtvis måste civilsterna veta vad FM gör som kan riskera deras liv.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 18. @ J.K Nilsson

  Stridsflygplan ska ledas av militär stridsledning. Trafikflygplan ska ledas av civil trafikledning. Händelsen orsakades av att man frångick denna självklara arbetsfördelning.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 19. 113 Bom, det är inte så självklart att man fördelar arbetet såsom du beskriver. Det spelar visserligen i det här fallet ingen roll att det var jasar i luften. En civil MD80 har haft precis samma förutsättningar.

  Att klarera skjutningar är inget som borde komma överaskande för den militäre föraren i luften.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna