16 november 2010

Staffan Danielsson (c) - Dags att du engagerar dig på riktigt

I dag tröttnade jag på centerpoltikern Staffan Danielsson, och hans utspel och ofta grundlösa "tyckande" om Försvarsmakten, eller "försvaret" som Danielsson benämner myndigheten.

Jag anser att Staffan Danielsson ofta briljerar med sin okunskap om Försvarsmakten i allmänhet och säkerhetspolitik i synnerhet. Det som gör saken ännu värre, är att Danielsson dessutom sitter som ledamot i Försvarsutskottet. Då kan man tycka, ja nästa kräva, att man har ett reellt engagemang för Försvarsfrågor och se till att vara insatt och påläst.

Det som fick mig riktigt irriterad, och det som fick mig att skriva detta inlägg är Danielssons kampanj mot Försvarsmakten i vindkraftsfrågan, där Danielsson på några dagar skivit ett, två, tre inlägg där han kritiserar de beslut Försvarsmakten fattat i frågor om uppförande av vindkraftverk på ställen där Försvarsmaktens verksamhet på olika sätt kan störas. Även SVD har en artikel rörande ämnet

Staffan Danielsson, hur vore det om du istället engagerade dig på riktigt i Försvarsfrågor, som dina kollegor i utskottet, Håkan Juholt, Allan Widman och Annicka Engblom gör på ett förtjänstfullt sätt.

Jag har tittat igenom det Staffan Danielsson "sagt & gjort" i sin politiska karriär. Sedan 2003 kan jag inte hitta en enda interpellation, motion eller skriftlig fråga som rör Försvarsmakten. Däremot har Danielsson, som vindkraftkramare, i stället lagt mycket krut på att motarbeta FM i dessa ärenden. Är det seriöst att vara ledamot i ett utskott om man uppenbart engagerar sig mer i frågor om vindkraft, lanthandel och dansbandsskatt än Försvarsfrågor?

Jag har inga egentliga synpunkter på Danielssons ståndpunkt i vindkraftfrågan, även om jag tillhör de som anser att det ger alldeles för lite "pang för pengarna", och att man i stället borde satsa på kärnkraft.
Det jag reagerar mest över är att Danielsson inte alls jobbar med viktiga Försvarsfrågor, utan lägger istället sin tid på att motarbeta systemet. Vi är många som kritiserar FM i olika frågor, men vi har också alltid förslag på hur det i stället borde vara, d.v.s. kostruktiv kritik.

Jag har även läst Danielssons tidigare blogginlägg i olika Försvarsfrågor. Ett inlägg som även detta känns oproffessionellt är när Danielsson frågar oss som anser att försvarsanslaget borde ökas, till vilken nivå det ska ligga på för att vi ska vara nöjda?

Då måste jag ställa motfrågan till Danielsson, vad tycker DU SJÄLV som folkvald politiker och ledamot i Försvarsutskottet? Har du Staffan Danielsson någon gång funderat över vad du anser att Försvarsmakten skall klara av? D.v.s. vilka förmågor och i vilken omfattning och mot vilken typ av angripare organisationen skall dimensioneras för att möta? Finns det ett sådant tänk över huvud taget? Eller är det som vanligt att man sätter en summa pengar, och bryr sig inte nämnvärt vad det ger för uteffekt?

Jag har skummat igenom samtliga Danielssons blogginlägg som rör Försvarsmakten och konstaterar att Danielsson skrivit mycket. Men några djupare analyser och funderingar runt Svensk säkerhetspolitisk och Försvarsförmåga är det ont om. Något man kanske väntat sig av en "försvarspolitiker".
Det skrivs lite ytligt om FRA, stridsfordon och Afghanistan. Självklart även om JAS 39 Gripen då Danielsson kommer från Linköping där flygplanet tillverkas.

En annan fundering som slagit mig, är Försvarsutskottet något många politiker betraktar som något utskott man får ta i väntan på något bättre, och att man anser detta som ett nerköp? Man kan åtminstone få den känslan i bland.

11 kommentarer:

 1. Skipper,
  Intressant iakttagelse om riksdagsledamöternas inbördes rangordning av arbetet inom utskotten.

  Dessvärre förhåller det sig många gånger på samma sätt när dett gäller de civila tjänstemännen inom Regeringskansliet.
  Unga UD-wannabies placeras ofta på tillväxt vid Fö där arbetet anses mindre prestigefullt och ärenden ofta inrymmer en förhållandevis lägre grad av komplexitet.

  Möjligen finns här ett samband med att försvaret i betydande omfattning själv utarbetar och bereder statsmaktens styrningar inom politikområdet i form av bl a propositioner, regleringsbrev och regeringsanmodan.

  Sannolikt finns ingen annan statlig myndighet där parlamentarisk styrning och kontroll har mindre genomslag än vad som är fallet beträffande försvaret.

  SvaraRadera
 2. Skipper !

  "Nog har Du väl varit med tillräckligt länge för att inte tro på detta Du skriver:
  Jag anser att Staffan Danielsson ofta briljerar med sin okunskap om Försvarsmakten i allmänhet och säkerhetspolitik i synnerhet. Det som gör saken ännu värre, är att Danielsson dessutom sitter som ledamot i Försvarsutskottet. Då kan man tycka, ja nästa kräva, att man har ett reellt engagemang för Försvarsfrågor och se till att vara insatt och påläst."

  Bortsett från de Du nämner, och möjligtvis Karin Enström, så är det väl inga ledamöter i FöU som på allvar engagerat sig i sitt sakområde ?

  FöU har väl närmast blivit avstjälpningsplats för mer eller mindre odugliga "allmänpolitiker" som blivit satta där att vakta partifanan.

  Därför all heder åt Widman, Juholt, Engblom & Enström som engagerat sig i såväl försvars- som säkerhetspolitiken och instrumentet "Armed Forces".

  SvaraRadera
 3. hej "Skipper"

  Det var en rejäl sågning, i nivå med min egen kritik av försvarsmaktens agerande i frågan om flyg och vindkraft, kanske; http://staffandanielsson.blogspot.com.

  Några kommentarer, även om jag inser att din uppfattning om mina ev kvalitéer och insatser i försvarspolitiken nog redan är rätt cementerade.

  Som riksdagsledamot motionerar man nästan aldrig i egna utskott, utan där representerar man sitt parti och driver dess åsikter.

  Om du går till riksdagsprotokollen, och t ex "sagt och gjort" på mitt namn på riksdagens hemsida, så kan du se samtliga mina inlägg i olika försvarsdebatter sedan 2006, vilket torde ge en fylligare bild av både mina och Centerpartiets ståndpunkter i dessa viktiga frågor.

  Vad gäller försvar och vind har jag utvecklat min kritik tydligt på t ex min blogg, där min senaste uppmaning är till ÖB att ta befälet över försvarsmakten.

  En myndighet kan inte, enligt min uppfattning, först acceptera att flera hundra vindkraftverk uppförs inom en 4 mils radio från t ex Linköping och Såtenäs, för att sedan över en natt byta linje 180 grader och kräva att de ska monteras ned med mångmiljardkostnader i skadestånd, trots att flygverksamheten förefaller att pågå förhindrat oaktat de uppförda verken.

  Även som försvarsmakt måste man ibland gilla läget, och det går inte att vrida klockan tillbaka när vindkraftverkens bygglov vunnit laga kraft och oftast är uppförda.

  Däremot är säkert jag och "Skipper" överens om att flygsäkerheten vid både civila och militära flygfält alltid ska sättas i högsätet.

  SvaraRadera
 4. Skipper,

  Helt rätt. Danielsson har gång på gång visat att han är totalt okunning om försvars- och säkerhetspolitik. Han är tyvärr inte ensam i Sveriges riksdag...

  //Jonas75

  SvaraRadera
 5. @ Staffan Danielsson

  Det glädjer mig att du åtminstone svarade något på kritiken. Det som bekymrar mig är att du inte ens tar chansen, när det nu bjuds upp till dans, att framföra din ståndpunkt i Försvarspolitiska frågor?

  I stället lägger du dig på rygg och blottar strupen, i och med att du inte ens besvara min kokreta fråga i inlägget här ovan.

  Jag ställer den återigen:

  Då måste jag ställa motfrågan till Danielsson, vad tycker DU SJÄLV som folkvald politiker och ledamot i Försvarsutskottet? Har du Staffan Danielsson någon gång funderat över vad du anser att Försvarsmakten skall klara av? D.v.s. vilka förmågor och i vilken omfattning och mot vilken typ av angripare organisationen skall dimensioneras för att möta? Finns det ett sådant tänk över huvud taget? Eller är det som vanligt att man sätter en summa pengar, och bryr sig inte nämnvärt vad det ger för uteffekt?


  Jag tycker att det är sorgligt och beklämande att merparten av er politiker fullständigt nonchalerar säkerhets- och försvarsfrågor och använder Försvarsmakten som er budgetregulator.

  Jag tycker det är ännu mer beklämmande att flera av er som ändå får benämnas som Försvarspolitiker visar så lite intresse för Försvarsfrågor som ni tycks göra (en handfull undantagna).

  Ett tänvärt citat:
  "Gud och soldaten hedrar vi,
  när ofreden råder och de står oss bi
  Men när fred råder och fyllda är faten,
  glömma vi Gud och föraktar soldaten."

  SvaraRadera
 6. Jag svarade kort främst kopplat till aktuell debatt om försvar och vind.

  Och jag hänvisade till mina inlägg i riksdagens försvardebatter. Jag kan också hänvisa till Centerpartiets positioner från stämmor i försvarsfrågor, samt de försvarspolitiska beslut som alliansen - och jag - står bakom i riksdagen.

  Jag har också varit med och utarbetat två rapporter från Försvarsberedningen, en omvärldsanalys och om försvarets inriktning.

  Jag är ingen försvarspolitisk expert, utan jag är en riksdagsledamot med ansvar för att följa försvarsfrågorna noga och ta ansvar för de beslut som riksdagen ska fatta.

  Försvarets förmågor och vilket hot försvaret ska kunna möta behandlas i de rapporter och beslut som jag hänvisat till, på ett övergripande sätt.

  Jag är försiktig med att ta ställning i mera operativa frågor som försvaret självt kan bäst och ska ha ett starkt eget ansvar för att bestämma över.

  SvaraRadera
 7. @ Staffan Danielsson

  SEtt av de större självmålen jag sett en riksdagsledamot göra:

  "Jag är ingen försvarspolitisk expert, utan jag är en riksdagsledamot med ansvar för att följa försvarsfrågorna noga och ta ansvar för de beslut som riksdagen ska fatta."

  Med den inställningen vore det mest ansvarsfulla Du kunde göra att be Din partiledning om att få bli entledigad från FöU och ägna Dig åt något som Du (ev.) har kompetens och engagemang för.

  SvaraRadera
 8. Sakfrågan handlar om att flygvapnet inte kan acceptera rörliga radarreflekterande föremål i närheten av flygplatser. När sådana belyses med radar så ger de upphov till en så kallad dopplereffekt.

  Linköpings kommun har beviljat byggnadstillstånd för åtskilliga höghus inom 40 km från Malmen utan att Försvarsmakten protesterat, så det är inte en enkel fråga om bara flyghinder och kollisionsrisken.

  En pikant aspekt är vad som vi nu gör med temporära kringresande tivolin och alldeles särskilt deras så kallade "Pariserhjul". Som varande kontruerade i metall med många räta vinklar är de ypperliga radarreflektorer.

  Till skilnad från vindkraftverk som torde utmärkas som helt vanliga och i tiden beständiga flyghinder på flygkartan, så är näringsidkarna inom tivolibranschen inte helt lätta att förutse och deras näringsfång i högsta grad präglat av en vilja att överraska såväl betalande publik som fiskala myndigheter genom hastiga ankomster och lika snabba reträtter från marknadsplatserna.

  Länspolischeferna och alldeles särskilt kriminalunderrättelsetjänsten har i sanningens namn här fått ett totalförsvarsärende som heter duga att bita i.

  SvaraRadera
 9. Är alltså alla försvarspolitiker också försvarspolitiska experter? Annars är det fel.

  Jag är mer ödmjuk än så. Jag blev ledamot i försvarsutskottet efter valet 2006 och talesperson för Centerpartiet i försvarsfrågor. Var jag då automatiskt omgående också en försvarspolitisk expert?

  Ärligt talat, nej.

  Jag har självfallet fått allt större insikter om försvaret och försvarspolitiken ju mer jag arbetar med frågorna, och jag gläder mig åt att ha fått fortsatt förtroende att ansvara för dem inom Centerpartiet denna mandatperiod.

  Kan det glädja "Anonym" kanske jag nu borde anamma benämningen "försvarspolitisk expert", jag får väl överväga detta.

  Jag vill ändå betona min mycket stora respekt för försvars- och säkerhetsfrågornas komplexitet, och för de insikter som krävs för alla operativa avvägningar inom försvaret vad gäller förmågor, ledningssystem med mera.

  SvaraRadera
 10. @ Staffan Danielsson:

  Vad är det för fel på resterande 97 % av Sveriges yta att bygga vindsnurror på?

  SvaraRadera
 11. @ Staffan Danielsson

  Först och främst heder åt Dig att Du tar debatten i detta och andra forum

  Till skillnad från Dig som är förtroendevald och behöver profilera Dig för att få behålla Ditt jobb, så är jag dock en lönearbetande s.k. "Högre officer" centralt placerad i HKV. Därför fortsätter jag att vara "anonym" när jag debatterar på denna och andra bloggar.

  Du fortsätter rada upp självmål:

  "Jag har självfallet fått allt större insikter om försvaret och försvarspolitiken ju mer jag arbetar med frågorna, och jag gläder mig åt att ha fått fortsatt förtroende att ansvara för dem inom Centerpartiet denna mandatperiod."

  Du må därmed vara förlåten Din okunskap inom detta politikområde. Uppenbarligen är det Din partiledning som envisas med att ge Dig uppgifter Du inte är kompetent nog för.

  Därmed så skall Du nog vara försiktig med att titulera Dig "försvarpolitisk expert". Du skall nog nöja Dig med "expert", oklart dock inom vilket område....

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna