19 november 2010

Regionala staber

Det har varit förhållandevis tyst i frågan runt inrättandet av de fyra regionala staber det tidigare talats om?

I budgetpropositionen för 2011, gällande utgiftsområde 6 (Försvar och krisberedskap) står följande att läsa.Försvarsmakten avser att fr.o.m. 2013 i insatsorganisationen inrätta fyra regionala staber som under Högkvarteret ska samordna den markterritoriella verksamheten. Staberna kommer också överta de uppgifter som i dag utförs av säkerhets- och samverkanssektioner och insatsledning Stockholm. Staberna kommer
bland annat samverka med regionala myndigheter, leda den regionala säkerhetstjänsten och vara beredda att leda hemvärn med de nationella skyddsstyrkorna. Regeringen bedömer att skapandet av de regionala staberna innebär att Försvarsmaktens förmåga att samverka med och lämna stöd till andra myndigheter förbättras.
Chefsingenjören har tidigare skrivit ett mycket bra inlägg i frågan, där fördelarna med ett inrättande av regionala staber lyfts fram. En nyligen skriven debattartikel i Norrbottens kurirer tar frågan ytterligare ett steg längre och hävdar att nyttan av dessa staber inte alls blir särskilt stor, om man inte tillföra regionerna fler förband än vad som går att uppbringa i dag.

Att återinrätta de regionala staberna kan dessutom medföra vissa bonuseffekter att eventuellt bibehålla (låta bli att lägga ner) vissa skyddade ledningsplatser som i dag mer och mer, lämnas utan verksamhet.
För inte kan det väl vara så korkat, att man avser att inrätta regionala staber för ledning av militära förband, i vanliga byggnader på militära garnisonsområden, helt utan fortifikatoriskt skydd?

Troligtvis så kommer produktionsdelarna, och den fredstida ledningen att förläggas "ovan jord". Men ett rimligt krav borde vara möjlighet till att kunna kliva ner i en skyddad ledningsplats i tider av ofred.

Vidare så kan man fråga hur tanken är att hantera alla insatsledningarna som i dag lokaliserats till ett och samma komplex, L24. Kommer MTS, ATS och FTS att bli kvar i sin nuvarande form inkluderat operationsledningsplatserna?

Vidare så bör detta rimligtvis också innebära ett återinrättande av funktionerna Marin- Flygvapen- och Arméchef med fulla befogenheter över den fredstida produktionen. I dag är det, och har varit ett sammelsurium av olika diffusa befattningar (för Marinen) som C PROD, C MTS, MI mm. mm. Flertalet byten av namn på funktionerna och ständiga skiften av befogenheter. Lika har det varit inon de övriga vapengrenarna.

Gör det i stället enkelt och funktionellt. Återinför vapengrenarna med dess chefer, återinrätta ett antal regionala staber för ledning av förband och tillse att dessa staber får fortifikatioriskt skyddade ledningsplatser.

2 kommentarer:

 1. @ Skipper
  Jag befarar att det är mycket mer illa ställt än din fråga antyder:

  "För inte kan det väl vara så korkat, att man avser att inrätta regionala staber för ledning av militära förband, i vanliga byggnader på militära garnisonsområden, helt utan fortifikatoriskt skydd?"

  Alla fakta talar för att det kommer att bli mycket värre än så:

  1. Man har beslutat att den sista kvarvarande luftförsvarscentralen med fortifikatoriskt skydd (Hästveda) ska avvecklas år 2014.

  2. Alla vapenslag kommer att ledas från en barack utanför Enköping.

  3. Ännu har inte den siste idioten anställts vid HKV.

  4. Landets sk "försvarsministrar" har varit allt från frikallade malajer till vapenvägrare. Följaktligen kommer nästa försvarsminister att vara taliban.

  5. Enligt Murphys lag går allt åt helvete, vilket i synnerhet gäller den lekstuga som kallas Sveriges Försvarsmakt.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 2. @ Skipper:
  Tack!

  Vi brukar vara överens om det mesta, men här känner jag att Du verkligen slår huvudet på spiken!

  Att återinföra försvargrensstaberna med deras chefer skulle bringa ordning i kaoset, medge en kraftfull minskning av HKV's volym och skapa en ensad ledning. I stället för att få osynkroniserade direktiv från ett hundratal handläggare vid HKV och "försvarsmaktsgemensamma" centra skulle de marina förbandscheferna (och de andra också) ha en tydlig chef, oavsett "insats", "produktion", utveckling, utbildning eller vilken verksamhet styrningen rör sig om.

  En Marinstab och en Chef för Marinen står överst på många sjöofficerares önskelista till jul!

  / Commander

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna