20 december 2010

Slutet för inomskärs ubåtsjakt?

Nu slås sannolikt sista spiken i kistan för att inom överskådlig tid avveckla förmågan till inomskärs ubåtsjakt. Nu ska den svenska miniubåten Spiggen som byggdes för att öva marinens förmåga till detta säljas enligt medias rapporter. Marinmuseum har fått erbjudande att ta över ubåten. Men intresset där verkar svalt då Richard Bauer, chef för marinmuseum, anser att ubåten inte har något större historiskt värde.

Spiggen byggdes i början av 90-talet för marinens räkning efter all skarp ubåtsjakt som varit, just i syfte att öva Svensk förmåga att hantera detta hot. Spiggen har under dessa år gjort mycket nytta, och det är åtskilliga sonaroperatörer och ubåtsjaktofficerare som ökat sin kompetens med hjälp av just HMS Spiggen.

Att nu helt avveckla Spiggen innebär att vi nu, även om vi vill återta förmågan, inte kommer att kunna göra det med egna medel eftersom vi inte har någon miniubåt att öva mot. En ubåt som kan ta sig långt in i vår svenska skärgård i grunda vatten.

Spiggen har under de senaste åren legat i malpåse. Andra system för detta ändamål som bojbåtar med passiva sonarbojar är också borta ur organisationen, precis som de svenska patrullbåtarna vars specialitet var just inomskärs ubåtsjakt är redan avvecklade och sålda. Några helikoptrar har vi som bekant inte heller.

Ubåtsjakt är uppenbart inte något som är prioriterat. Man skulle till och med kunna dra det så långt att kalla det en icke önskärd förmåga m.h.t. de aktiva åtgärderna som vidtagits för att montera ned materiel och kompetens.

Tyvärr är det nog dessutom värre än så...

14 kommentarer:

 1. Med tanke på den enorma satsning på just UbJ-förmåga på 80- och 90-talen (och alla skarpa insatser)så är det svårt att tänka tanken på att att det finns en plan med att medvetet lämna Sverige så totalt utan just denna förmåga, bara 20-30 år senare..

  Why? And who?

  SvaraRadera
 2. Tror att det snart blir enklare att skriva dom förmågor vi har kvar tex Prio än dom som inte finns i FM längre.....

  /E

  SvaraRadera
 3. Det är väl ingen överaskning att ännu en av försvarsmaktens förmågor stryks? Sverige har inget försvar kvar längre, några soldater i afganistan, en väldig massa diplomater och högvakten är allt slantarna täcker till?

  SvaraRadera
 4. Vem tog detta beslut? Vederbörande måste vara amputerad precis över axelklaffarna. Med andra ord komplett huvudlös.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 5. @ Flygsoldat 113 Bom

  Tyvärr är det bara en liten del av alla de bristande förmågor inom marinen som kommer upp i ljuset i och med detta beslut.

  Att beslutet att helt avveckla Spiggen inte kommit tidigare är nog mer förvånande då ubåten under lång tid inte brukats.

  Problemet är att ingen längre reagerar över de stora kompetensförluster och förmågor som helt enkelt bara slarvas bort. Anledningen till att varken politiker eller högre militära chefer inte ingriper är sannolikt baserat på avsaknad av engagemang och insikt, kanske även bristande kunskap i ämnet. Allt verkar numera i stället handla om att synas i media och att samla pluspoäng hos FML. Just nu ger Afghanistan, NBG och piratjakt utanför Somalia pluspoäng...

  Att en viktig marin förmåga som denna rinner oss ur händerna utan att någon skriker stopp, kan också härledas till den långsamma nedtrappningen från "allt till inget" sker utdraget över lång tid. Då märks det till slut inte.

  Det hade blivit betydligt mer uppmärksammat om man på 90-talet slog helt stopp och på ett bräde slutade öva och gjorde sig av med all materiel för ändamålet. Det hade aldrig varit möjligt.

  Men med en succesiv nedtrappning över lång tid så har man lyckats fasa ut precis allt utan att en enda människa verkar förstått vad som hänt.

  Tragiskt men sant.

  SvaraRadera
 6. @ Skipper

  Jo, det är nog så att omgivningen har drabbats av en kronisk åkomma. Du beskriver en smygande degradering av omgivningens mentala kapacitet, sk "senil demens", medan jag är benägen att ställa diagnosen "kongenital demens". Symptomen är identiska, det är endast tidskalan som skiljer. Den sistnämda formen av demens är alltså medfödd.

  Det som talar för medfödd senilitet är att även misslyckade gener överlever och sprids i vårt bekväma samhälle med modern sjukvård, centralvärme, mat på bordet varje dag, osv. Ifall min diagnos är korrekt, så är hela befolkningen på väg mot allmän fördumning.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 7. Den trappvisa avvecklingen är egentligen precis vad som drabbat hela FM under en lång tid, fast i olika grad. Många funktioner har bara sakta försvunnit, andra har idag bara en 1-0 funktion.

  Någon lyckas skrika högt och tillfälligtvis? stoppa den nedåtgående spiralen, tex ljust nu centralisering av flygledningen.

  Totalt sätt har hela FM drabbats av "de små stegens tyranni", utan att egentligen kanske faktiskt någon ens i FML (och dess föregångare) egentligen velat detta.

  Det enda som varit heligt har varit tilldelad ram, och sedan har vi alldeles för troget "bara lytt order" och försöka att "på bästa sätt" lösa tilldelad uppgift.

  Alldeles för många på nästan alla nivåer, får nog karaktäriseras varit alldeles för "dumlojala". Tyvärr verkar detta fenomen tendera att öka med stigande ansvar/grad.
  Galärslaven

  SvaraRadera
 8. Så här går det när man låter organisationen vara målet istället för uppgiften. Allt vi gör, PRIO, omroganisationer, obligatorier m.m. m.m. syftar endast till att anpassa verkligheten efter en förutbestämd organisation. Istället för att låta uppgiften vara styrande i alla sammanhang.

  Läs kap 8 i Pedagogiska grunder.

  Snälla. Låt skutan (FM) gå till botten nu så att vi kan bygga en ny från grunden...

  SvaraRadera
 9. @Anonym 23:52
  Du skriver " Allt vi gör, PRIO, omorganisationer, obligatorier m.m. m.m. syftar endast till att anpassa verkligheten efter en förutbestämd organisation." Jag skulle väl säga att det är efter en förutbestämd summa pengar som vi anpassar "verkligheten", det militära försvarets utformning.

  Staten Sverige anser att ca. 40 000 miljoner kr. är en rimlig insats för att med militära resurser skapa en godtagbar säkerhet. Jag gör i vart fall mig den tjänsten att acceptera uppdragsgivarens inriktning. Det är sedan Försvarsmaktens uppgift och skyldighet att leverera mesta möjliga effekt för givna resurser. Där finns åtskillig förbättringspotential. Naturligtvis ska även den reella försvarseffekten motsvara den förmedlade bilden av vad Försvarsmakten förmår att leverera, även där finns en betydande förbättringspotential.

  SvaraRadera
 10. Och hur skulle man kunna ta tillvara på förmågor hos sjöoperativ helikopter när man på den helt sjögående sidan också demonterar förmåga till ubåtsjakt?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 11. @J.K Nilsson
  Förmågorna hos sjöoperativ helikopter får snart plats på ena handens fingrar.
  Delar av de besättningar som skall täcka gapet efter hkp 4 sitter i beredskap för NBG och resten av Hkp 15 B nyttjas av slokhattarna.
  Taktikerna är på SSS eller Ftgförbanden, dvs kan hålla näsan ovanför, trots att skeppet sjunker.
  Visst är det hemskt, men sant !

  Kryptoklipparen

  SvaraRadera
 12. Hm, vi kan diskutera helikopterbaserad ubåtsjakt kontra fartygsbaserad länge, men om det inte finns något att öva med så är det inget att diskutera...

  Fundersam

  SvaraRadera
 13. Till er som vill komma i kontakt med mig. Ni måste skriva er mailadress i fritexten, annars kan jag inte se den.

  Mailadressen publiceras självklart inte.

  SvaraRadera
 14. Tack för den fina utbildning vi fick på Spiggen, vid vår utbildning i Hårsfjärden till Atackdykare. Träffade mitt gamla befäl vid ubåtsvapnets 40-årsjubileum. Tack även till kapten Rolf Hamilton som bidrog i utbildningen och alla fina minnen som hjälpt mig i mitt fortsatta liv. MUCK 1959

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna