29 juli 2011

Sjöfartsverket upphandlar nya helikoptrarAtt sjöfartsverket har sagt upp det nuvarande avtalet avseende sjö- och flygräddning med Norrlandsflyg har jag skrivit om i ett tidigare inlägg. Avtalet upphör under våren 2012.

Sjöfartsverket har i sin treårsplan som sträcker sig mellan åren 2011-2013 angett en hel del intressanta detaljer avseende den helikopterverksamhet man bedriver.

Sjöfartsverket anser att infrastrukturansvaret avseende sjö- och flygräddningshelikoptrarna bör överföras till staten. Anledningen är i första hand att tillgången till en samhällskritisk resurs måste säkras. Sjöfartsverket har därför föreslagit att helikoptrar för sjö- och flygräddningsändamål ska övergå till statligt ägande. Anskaffningen, som förutsätter regeringsbeslut, beräknas kunna inledas under den andra hälften av planperioden. Kostnadsreduceringen är beräknad till minst 5 mkr per helikopter och år, vilket medför en beräknad besparing om 25 mkr under planperioden. I samma skrift, men på ett annat ställe anger man istället den totala besparingen av ett statligt ägande av helikoptrar till 35–40 mkr per år?

Sjöfartsverkets uppger att kostnader för helikoptertjänster ökat kraftigt, genom övergången från militära till civila helikoptrar för sjöräddningsändamål. [Förvånande?] Sjöfartsverket anser att övergången har skett utan full ekonomisk kompensation, vilket innebär att handelssjöfarten genom farledsavgifterna har fått finansiera åtaganden som delvis faller utanför deras betalningsskyldighet.

Under perioden 2011-2013 planeras för anskaffning av tre helikoptrar till ett beräknat värde av 345 mkr. Investeringen förväntas till övervägande del kunna finansieras med egna medel. För den ytterligare anskaffning som planeras till åren efter den nu föreliggande planperioden kommer en utökad låneram sannolikt att krävas.

Av den totala beräknade kostnaden för sjö- och flygräddning om 327 mkr, är närmare 75 procent
hänförlig till helikopterberedskapen, vars kostnader för år 2010 beräknas uppgå till 243 mkr.
De samarbetsavtal som tecknats med andra intressenter om samutnyttjande av helikoptertjänsterna beräknas ge ett bidrag på 77,5 mkr vilket är en ökning med närmare 70 mkr sedan 2005. Bidraget härrör till största del från Försvarsmakten (47 mkr) och luftfartsavgifter (29 mkr).

För den som vill läsa Sjöfartsverkets treårsplan så finns den här.

Försvarsmakten
Den kostnad som man avser här ovan är den kostnad FM betalar för flygräddning av ex. flygvapnets piloter. Detta sköts i dag som bekant av Norrlandsflyg som disponerar 7st Sikorsky S-76 fördelade på fem platser (Skellefteå, NorrtäljeVisby, Göteborg och Ronneby). Dessa är i dag i luften inom 15min dygnet runt, året runt.

Frågan är om FM nu är beredda att överlåta flygräddningen till en annan myndighet som ej har all den rutin och erfarenhet som FM själva en gång hade, och som Norrlandsflyg därefter skött på ett bra sätt? Tittar man i planen så kommer Sjöfartsverket inledningsvis enbart disponera tre helikoptrar. Är detta "good enough" ???

Kanske är detta startskottet för FM att återtaga uppgiften för åtminstone den egna flygräddningen?


Upphandling
Sjöfartsverket går nu ut med information om upphandling av 7st nya medeltunga SAR helikoptrar.
Sista anbudsdag är 2011-08-10. Någon mer information än så har jag tyvärr ej kunnat finna ännu. Om någon läsare har mer information så tar jag tacksamt emot denna.

11 kommentarer:

 1. Detta är ju helt horribelt!
  Jag tror att det är mycket svårt för en statlig aktör att vara billigare än en privat aktör (om avtalen skrivs på ett bra sätt vill säga).
  Att dessutom köpa in fler helikoptrar känns konstigt. Vet Sjöfartsverket vad det kostar att underhålla dessa samt att hålla i alla kringfunktioner?
  På ett sätt är det dock bra om både FM, Polisen och Sjöfartsverket köper in egna helikoptrar - vi minskar sannolikt sammhällets sårbarhet vid katastrofer.

  SvaraRadera
 2. Men herregud, varför inte låta FM bedriva sjöräddningen??

  SvaraRadera
 3. Eller varför inte Kustbevakningen? De borde ju kunna ta över pumorna från FM och dessutom använda dem för fler ändamål än just sjöräddning.

  SvaraRadera
 4. Varför så dyra helikoptrar köp nått gammalt av ryssland låt nån underbetald yrkessoldat karriärväxla till mI8 pilot finns massa av rekryterings underlag för ca 25k i månaden.
  Vi skulle kunna ha 20 hkp med piloter för samma peng

  SvaraRadera
 5. Kan bara instämma med KlartSkepp, näringslivsdepartementet som ansvarar för SjöV måste vara inkomptetenta om de går på att detta skulle bli BILLIGARE. Att låta en organisation som knappt kan underhålla sina lågteknologiska båtar pga dumsnålhet, upphandla helikoptar, underhåll och börja bedriva flygverksamhet utan någon som helst erfarenhet låter helt bizarrt./Gotsam

  SvaraRadera
 6. Statens Haverikommision har en intressant rapport:

  Brand ombord i fartyget SEA WIND på finskt farvatten söder om Mariehamn
  http://www.havkom.se/virtupload/reports/RS2011_01.pdf
  Som bland annat behandlar helikopterresurserna. Lastkapacitet och aktionstid räcker inte till för att frakta ut brandmän. Jag tolkar rapporten som att vid en ny Estonia olycka hade aktionstid och lastkapacitet varit otillräckliga.

  Däremot är:
  "S-76 -- helikoptrarna ansågs särskilt lämpliga för att undsätta fritidsbåtar då de snabbt kunde starta, flög snabbt och inte skapade så kraftig rotorvind som större och tyngre helikoptrar gjorde över haveristen"

  Det förefaller som en konstig optimering, fritidsbåtar är väl oftast i kustnära vatten sommartid ofta nära en SSRS station. Helikoptrar behövs väl som mest långt ute till havs, med olyckor som Estonia och Scandinavian Star.

  SvaraRadera
 7. @ Skipper:
  "Frågan är om FM nu är beredda att överlåta flygräddningen till en annan myndighet som ej har all den rutin och erfarenhet som FM själva en gång hade, och som Norrlandsflyg därefter skött på ett bra sätt?"

  Du kan ju läsa SHK rapport RL 2011:02 och bilda dig en uppfattning om vilken kvalitet på flygräddningen FM får för 47 mkr.

  SvaraRadera
 8. Du menar antagligen RL 2011:03.

  Skandal är det i vilket fall som helst.

  SvaraRadera
 9. @ Anonym 19:38

  Du har så rätt, RL 2011:03 ska man givetvis läsa.
  Där konstaterar SHK bland mycket annat intressant följande:
  "Sammantaget tyder analysen av denna händelse på att den gällande kravspecifikationen för SAR-verksamheten, med avseende på aktionstid och lastkapacitet, är alltför begränsande baserat på de realistiska behov som kan uppstå. Med tanke på de stora land- och havsytor över vilka SAR-helikoptrarna förväntas kunna operera, samt olika behov av utrymme och lastkapacitet som kan uppstå, finns skäl för Transportstyrelsen att ta fram ett nationellt regelverk för kravställning och tillsyn av operatörer som utför SAR flygningar enligt SHK:s tidigare lämnade rekommendation RS 2008:03 R14. I detta sammanhang bör även övervägas att generellt höja kravet på SAR-verksamhetens operativa förmåga."

  SvaraRadera
 10. För att få en effektiv SAR-verksamhet krävs TUNGA helikopter (typ de Vertol som försvaret hade). Detta för att få tillräcklig räckvid och tillräcklig lastkapacitet. De Sikorsky S-76 från Norrlandsflyg som används nu är rena skämtet.

  Dessutom behövs minst en reservhelikopter.

  Ponera att Estoniakatastrofen skulle inträffa i mprgon ....

  /peter

  SvaraRadera
 11. Det är synd att sjöfartsverket inte begrep att det skulle bli dyrare. FM fick 20 för alla stationer från sjöfartsverket, sedan fick man betala 25 miljoner per station en total summa 125 miljoner för fem platser. Ingen skugga över norrlandsflyg de ha gjort ett bra jobb med en slimmad organisation fjärran från FM numera gigantiska organisation som är ett reultat av en övertolkning av regler för militär luftfart.
  fd Färdmek

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna